ทัวร์แชงกรีล่า
 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

บริษัท อีซี่ทริปดอทคอม จำกัด จดทะเบียนประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภท Outbound ตามใบอนุญาตนี้

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ปี 255
9 - 2561

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ปี 2557 - 25
59

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ปี 2555 - 255
7

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ปี 2552 - 255
5

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ปี 2550 - 2552

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ปี 2548 - 2550

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ปี 2546 - 2548
   

          เนื่องจาก ผู้ประกอบการนำเที่ยว จะต้องมีการจดทะเบียนและวางเงินประกันกับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ซึ่งจำนวนเงินประกันนั้น ขึ้นอยู่้กับขอบข่ายในการให้บริการ

สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้จำแนกธุรกิจนำเที่่ยวและพื้นที่ในการให้บริการท่องเที่ยวไว้ดังนี้

1. ธุรกิจนำเที่ยวเฉพาะพื้นที่ 
 
จุดสังเกตุ : เลขทะเบียนของธุรกิจนำเที่ยวเฉพาะพื้นที่  จะขึ้นต้นด้วย 13/#####
หลักประกัน : ต้องวางหลักประกันจำนวน 10,000  บาท กับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
พื้นที่ให้บริการ : สามารถประกอบธุรกิจท่องเที่ยวได้ เฉพาะในจังหวัดที่จดทะเบียนและจังหวัดข้างเคียง ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันเท่านั้น
ผู้ใช้บริการ : จำกัดให้บริการได้ เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น


2. ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ (Domestic)  

จุดสังเกตุ : เลขทะเบียนของธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ  จะขึ้นต้นด้วย 12/#####
หลักประกัน : ต้องวางหลักประกันจำนวน 50,000  บาท กับ  สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
พื้นที่ให้บริการ : สามารถประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศได้ทุกจังหวัด โดยจำกัดไม่ให้นำเที่ยวไปยังต่างประเทศ
ผู้ใช้บริการ : จำกัดให้บริการได้ เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น


3. ธุรกิจนำเที่ยวต่างประเทศ (Inbound)

จุดสังเกตุ : เลขทะเบียนของธุรกิจนำเที่ยวต่างประเทศแบบ Inbound  จะขึ้นต้นด้วย 14/#####
หลักประกัน : ต้องวางหลักประกันจำนวน 100,000  บาท กับ  สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
พื้นที่ให้บริการ : สามารถประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศได้ทุกจังหวัด โดยจำกัดไม่ให้นำเที่ยวไปยังต่างประเทศ
ผู้ใช้บริการ : จำกัดให้บริการได้ เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น


4. ธุรกิจนำเที่ยวต่างประเทศ (Outbound)
 


จุดสังเกตุ : เลขทะเบียนของธุรกิจนำเที่ยวต่างประเทศแบบ Outbound   จะขึ้นต้นด้วย 11/#####
หลักประกัน : ต้องวางหลักประกันจำนวน 200,000  บาท กับ  สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
พื้นที่ให้บริการ : สามารถประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ผู้ใช้บริการ : ให้บริการได้ ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ


อ้างอิงจาก  สำนักงานทะเบียนท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง


บริษัท อีซี่ทริปดอทคอม จำกัด ในฐานข้อมูลของ สำนักงานทะเบียนท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ >> Click


นักท่องเที่ยวควรทราบ :

          1. ถ้าคุณซื้อทัวร์กับบริษัททัวร์ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว หากมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น คุณไม่สามารถร้องเรียนกับ สำนักงานทะเบียนท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ได้ครับ เพราะว่า สำนักงาน ฯ มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล บริษัททัวร์ที่มีใบอนุญาต ฯ เท่านั้น
ในกรณีนี้ ต้องแจ้งตำรวจเท่านั้นครับ

          2. หลักประกัน ที่บริษัททัวร์ต่าง ๆ วางไว้กับสำนักงานทะเบียนท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์นั้น จะถูกนำมาใช้ในกรณีที่ เมื่อมีการฟ้องร้องจากนักท่องเที่ยวว่า บริษัททัวร์ไม่ได้นำนักท่องเที่ยวไปตามโปรแกรมที่เสนอไว้ โดยไม่มีเหตุอันควร
          หากผลการสอบสวนว่าบริษัททัวร์ผิดจริง และทางบริษัท ไม่ได้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับนักท่องเที่ยวตามจำนวนที่เหมาะสม ทางสำนักงาน ฯ จะนำเงินประกันมาชดใช้ให้กับนักท่องเที่ยวครับ

          3. มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดนบริษัททัวร์มั่วนิ่มทั้งโปรแกรมการเดินทางบ้าง หรือที่พักบ้าง ดังนั้นก่อนออกเดินทาง ควรพิมพ์โปรแกรมทัวร์ที่บริษัททัวร์นำเสนอ รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ติดตัวไว้ เพื่อตรวจสอบในระหว่างเดินทาง

          4. นักท่องเที่ยวที่โดนบริษัททัวร์มั่วนิ่ม ส่วนใหญ่จะไม่สนใจที่จะฟ้องร้องกับบริษัททัวร์นั้น ๆ

          5. เคยมีนักท่องเที่ยวฟ้องร้องบริิษัททัวร์กับสมาคม ฯ และได้รับการชดเชยหลายราย

          6. บริษัททัวร์ที่ชอบมั่วนิ่ม ส่วนใหญ่กลัวการโดนยึดเงินประกัน

          7. "ไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาด"  
          ทุกบริษัททัวร์ ไม่ว่าจะเป็นบริษัททัวร์ดี ๆ หรือบริษัททัวร์มั่วนิ่ม ต้องเคยมีทริปเน่า ๆ มาแล้วทั้งนั้นครับ
สิ่งสำคัญอยู่ที่ จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น บริษัททัวร์จะกล้ารับผิดชอบ และชดเชยให้กับลูกค้าอย่างไร


 

 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง     ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน     ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า    
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก      
       
EZyTrip-Home