ความน่าเชื่อถือของ EZyTrip

1. เพราะเราตระหนักว่า การจองทัวร์ผ่านทาง Internet มีความเสี่ยงสูง

ดังนั้นในทุก ๆ ทริปที่ผ่านมาของ EZyTrip เราจึงมีการถ่ายรูปมาเพื่อยืนยันว่า
เรามีการออกทริปต่าง ๆ จริง
แม้กระทั่ง Hotwave คลื่นยักษ์ในเครือ Gmm Grammy ยังให้ความไว้วางใจให้ทำทริปประำจำปี ที่มีทั้งศิลปินกอล์ฟ -ไมค์ และดีเจร่วมงานมากมาย
คลิกชมทริป"มันส์ยกห้อง เด็กแนวแอ่วเหนือ" ที่นี่ครับ >> Click

ยังมีทริปที่ ท่านสมชัย วุฒิปรีชา อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทราวงศึกษาธิการ ใช้บริการของเรา คลิกชมได ้ที่นี่ครับ >> Click

นอกจากนี้แล้วยังมีทริปอื่น ๆ ที่ผ่าน ๆ มาอีกกว่าสี่ร้อยทริป คลิกชมได้เลยครับ >> Click

นอกจากนี้แ้ล้ว EZyTrip.com ยังได้จดทะเบียนบริษัท ฯ, จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์ และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว(outbond) ซึ่งเราต้องวางเงินประกัน 200,000 บาท กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อให้ทุกท่านแน่ใจได้ว่า เรามีตัวตนจริง ๆ


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ใบจดทะเบียนบริษัท

ใบทะเบียนพาณิชย์
อิเล็คทรอนิคส์


2. เพราะเราต้องการนำเสนอในสิ่งที่ดีที่สุด

ดังนั้นก่อนที่ EZyTrip จะนำเสนอโปรแกรมการเดินทางให้กับทุกท่าน เราจะมีทริปสำรวจ หรือ เซอร์เวย์ทริปก่อนทุกครั้ง ว่าโปรแกรมนี้สามารถจัดได้จริงหรือไม่, รีสอร์ท-ที่พักหรือร้านอาหารต่าง ๆ เป็นอย่างไร, มีการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ
แม้กระทั่งในโปรแกรมเดิม ๆ ที่เราจัดอยู่แล้วเราก็ยังมีการเซอร์เวย์เป็นระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า เราได้นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกท่านอย่างแท้จริง
เยี่ยมชมทริปเซอร์เวย์ของเราได้ที่ >>
http://www.ezytrip.com/webboard/board.php?chk=1&type=column


3. เพราะเรามุ่งเน้นในมาตรฐานการให้บริการ


เราจึงมีการสร้างระบบการทำงานของ ไกด์-สต๊าฟ เพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการ
ก่อนที่ไกด์-สต๊าฟจะออกทัวร์ จะมีการประชุมเพื่อแบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสม
เพื่อให้ทีมงาน ไกด์-สต๊าฟ ทุกคนมีความชัดเจนว่าใครมีหน้าที่อะไร ในทุก ๆ ขณะของการเดินทาง
หลังกลับจากการเดินทาง ไกด์-สต๊าฟของเรามีหน้าที่ต้องกลับมาสรุปงาน มีการรายงานปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อหาหนทางในการป้องกัน-แก้ไขปัญหานั้น ๆ ในโอกาสต่อไป

ป้จจุบัน เรากำลังสร้าง Work Standard ของการให้บริการทัวร์ เพื่อมุ่งสู่ ISO-9002 ให้ได้ภายในปี 2014

เราพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้ท่านได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากเรา

4. เพราะเราให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร

เพราะการเพิ่มพนักงานใหม่ หมายถึงการเจริญเติบโตขององค์กร
Staff ใหม่ของ EZyTrip ที่ผ่านการสัมภาษณ์ จะได้รับการอบรมอย่างน้อย 16 ชั่วโมง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระบบงานของ EZyTrip และเพื่อให้การทำงานของไกด์-สต๊าฟ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
นอกจากนี้แล้ว เรายังมีการอบรมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ อยู่เป็นระยะ ๆ เพื่อเตรียม Staff ใหม่ของเราให้มีความพร้อมมากที่สุด ก่อนการออกทัวร์ครั้งแรก
เยี่ยมชมการอบรม Staff ใหม่ของ EZyTrip ได้ที่ >>
http://www.ezytrip.com/webboard/show.php?id=1278&pages=1