งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
สถานที่ : ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง ต.แม่เหียะ จ. เชียงใหม
วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2554 - 15 กุมภาพันธ์ 2555

งานพืชสวนโลก

งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 - 15 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง ต.แม่เหียะ จ.เชียงใหม่ บนพื้นที่ 470 ไร่ เป็นงานที่รวบรวมสุดยอดความมหัศจรรย์แห่งพรรณไม้ ในพื้นที่เขตร้อนชื้นที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีความหลากหลายมากที่สุดของพรรณไม้กว่า 2,200 ชนิด กว่า 2.5 ล้านต้น
งานพืชสวนโลก ยังเป็นการประกาศศักยภาพการผลิตพืชผลทางการเกษตรของไทยด้าน พรรณไม้ดอกไม้ประดับ ไม้สมุนไพร พืชสวนครัว ไม้แปลกหายาก และ พืชผลทางการเกษตร สู่เวทีตลาดการค้าโลก ซึ่งงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
และฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา เพื่อแสดงศักยภาพในการเพาะปลูกพันธุ์ไม้เขตร้อน และเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการเกษตรของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีก้านพรรณไม้เขตร้อนทั่วโลก และเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กระตุ้นภาคเศรษฐกิจ สังคม และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการเกษตร ภายใต้ Theme ของงาน
“เพื่อนำความรักสู่มนุษยชาติ” (To Express the Love for Humanity)

การจัดงานสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ได้รับการรับรองในการจัดงานในระดับ A1 อย่างเป็นทางการจากสำนักงานมหกรรมโลก ( Bureau of International Exposition – BIE ) สมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ ( Association of Horticulture Producers – AIPH )
และภายใต้การสนับสนุนจาก สมาพันธ์ดอกไม้โลก ( World Flower Council – WFS ) และสมาคมพืชสวนนานาชาติ ( International Society for Horticultural Science – ISHS ) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานของประเทศไทยทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความพร้อมนด้านขนาดพื้นที่ ระยะเวลาการจัดงาน สาระนำเสนอในระดับสากล และความหลากหลายของพืชพรรณไม้ที่นำมาจัดแสดง
โปรแกรม 2 วัน 1 คืน
- งานพืชสวนโลก ดอยตุง แม่สาย วัดร่องขุ่น
- งานพืชสวนโลก ดอยตุง วัดร่องขุ่น
โปรแกรม 3 วัน 2 คืน
- งานพืชสวนโลก ทุ่งดอกบัวตอง ปางอุ๋ง ปาย
- งานพืชสวนโลก อินทนนท์ น้ำตกวชิรธาร
- งานพืชสวนโลก อินทนนท์ กิ่วแม่ปาน
- งานพืชสวนโลก อินทนนท์ เงาพระธาตุกลับหัว
ทริปที่ผ่านมา
- ทริปเซอร์เวย์ ก.ค.49
- ทริปเซอร์เวย์ พ.ย. 49
หอคำหลวง (Royal Pavillion) รายละเอียด...
หอคำหลวง คือพื้นที่จัดแสดงส่วนกลางที่โดดเด่นที่สุดของงาน ตั้งอยู่บนเนินดิน
เนื้อที่ประมาณ 3,000 ตารางเมตร บริเวณถนนทางเข้าตกแต่งด้วยซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ฯ 30 ซุ้ม แต่ละซุ้มมีกรอบภาพพระบรมฉายาลักษณ์สี่ด้านติดกัน นำเสนอพระราชกรณียกิจและพระบรมราโชวาท ขนาบด้วยต้นราชพฤกษ์ตลอดสองข้างทาง ส้วนตัวอาคารเป็นเรือนไม้ครึ่งตึก 2 ชั้น ที่มีความงามสง่าและสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านนา

คำว่า “หอคำ” หมายถึง พระตำหนักของกษัตริย์ในอาณาจักรล้านนา
ส่วนคำว่า “หลวง” นั้นก็หมายถึง ใหญ่ นั่นเองสวนเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด...
 แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ นิทรรศการสวนนานาชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่การจัดแสดงสวนของประเทศต่าง ๆ
ในนามของประมุข รัฐบาล และประชาชนของประเทศนั้น ๆ การจัดสวนของแต่ละประเทศแสดงถึง
ความงดงามทางวัฒนธรรม และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ โดยขณะนี้มีประเทศที่ตอบรับ
เข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการ 33 ประเทศ จาก 5 ทวีปทั่วโลก

ส่วนที่ 2 คือ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ประเภทองค์กร ได้แก่ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ จากองค์กรต่าง ๆ ในประเทศ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เป็นการนำทฤษฎีการเกษตรของในหลวง มาเป็นแนวคิดการจัดสวน

 

การจำหน่ายบัตร

บัตรเข้าชมงานล่วงหน้า

จำหน่ายล่่วงหน้า  8 สิงหาคม - 8 พฤศจิกายน 54
บัตรประเภทเข้าชมงานครั้งเดียว ผู้ใหญ่ คนละ 100 บาท เด็ก / นักศึกษา / ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ คนละ 50 บาท
บัตรประเภทเข้าชมงานไม่จำกัดจำนวนครั้ง ผู้ใหญ่ คนละ 400 บาท เด็ก / นักศึกษา / ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ คนละ 200 บาท
บัตรประเภทหมู่คณะ 15-50 คน ผู้ใหญ่ คนละ 70 บาท เด็ก / นักศึกษา / ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ คนละ 30 บาท

เงื่อนไขการจำหน่ายบัตร

1 บัตรจองล่วงหน้านั้น ผู้ซื้อจะได้รับบัตรจากจุดจําหน่ายทันที และในกรณีของบัตรประเภทกลุ่มบุคคล จะต้องเข้างานบริเวณทางเข้าที่ระบุว่า “ทางเข้าของหมู่คณะ”

2 ผู้ที่ประสงค์จะเปลี่ยนวันเข้าชมของบัตรจองล่วงหน้าจะต้องแสดงรายการต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ประจํา จุดจําหน่ายบัตร

2.1 เลขที่การซื้อบัตรที่ออกให้เมื่อมีการซื้อบัตรล่วงหน้า

2.2 บัตรจองล่วงหน้าไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรกํานัล โปรโมชั่น หรือ ข้อเสนอพิเศษใด ๆ ได้


เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้เข้าชมงาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 เปิดรับผู้เข้าชมงานเพียงวันละ 25,000 คนเท่านั้น โดยบัตรทุกใบจะออกโดยการระบุวันเข้าชม

1. จำหน่ายผ่าน ธนาคารกรุงไทย กว่า 1,000 สาขา ทั่วประเทศ เริ่มจำหน่ายวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554 สอบถามการซื้อบัตรได้ที่ KTB Call Center 1551 หรือรายละเอียดการซื้อบัตรทาง www.ktb.co.th 2. จำหน่ายผ่าน บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด กว่า 500 สาขา ทั่วประเทศ เริ่มจำหน่ายวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554 สอบถามการซื้อบัตรได้ที่ Call Center 02 262 3456 หรือรายละเอียดการซื้อบัตรทาง www.thaiticketmajor.com

2. บัตรเข้าชมงานประเภทไม่จำกัดจำนวนครั้งจะต้องระบุชื่อผู้ซื้อบนบัตร

3. บัตรเข้าชมงานประเภทหมู่คณะ จะออกบัตรเพียง 1 ใบต่อคณะเท่านั้นบัตรจำหน่ายหน้างาน

จำหน่ายหน้างาน (99 วัน) 9 พ.ย. 54 - 15 ก.พ. 55

บัตรประเภทเข้าชมงานครั้งเดียว ผู้ใหญ่ คนละ 200 บาท เด็ก / นักศึกษา / ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ คนละ 100 บาท
บัตรประเภทเข้าชมงานไม่จำกัดจำนวนครั้ง ผู้ใหญ่ คนละ 800 บาท เด็ก / นักศึกษา / ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ คนละ 400 บาท
บัตรประเภทหมู่คณะ 15-50 คน ผู้ใหญ่ คนละ 150 บาท เด็ก / นักศึกษา / ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ คนละ 70 บาท
  • เด็กต้องมีความสูงไม่เกิน 100 ซ.ม.
  • ผู้สูงอายุต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป

เงื่อนไขการจำหน่ายบัตร

1 บัตรเข้าชมงานประเภทครั้งเดียว หนึ่งใบที่ซื้อ จะให้สิทธิบุคคลหนึ่งคน ในการเข้าไปในงานเพียงครั้ง เดียว เมื่อใดที่ผู้เข้าชมออกจากงานไปแล้ว จะต้องซื้อบัตรใบใหมใ่นการเข้างานอีกครั้งหนึ่ง

2 บุคคลทุกคนที่เข้าไปในงานจะต้องพกบัตรไว้ตลอดเวลา ซึ่งสามารถแสดงบัตรให้ตรวจเมื่อเจ้าหน้าที่ เรียกตรวจ ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงบัตรเมื่อได้รับการร้องขออาจเป็นผลให้ต้องออกจากงาน

3 บัตรสําหรับหมู่คณะตงั้ แต่ 15 คนขึ้นไปจะเป็นราคาที่ต่างกับประเภทครั้งเดียว

4 ในกรณีที่ราคาบัตรมีความแตกต่างกันตามอายุ หลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไปนี้จะนํามาใช้ปฏิบัติ:

4.1 บุคคลอายุ 15 ปีขึ้นไป ให้ถือว่าเป็นผู้ใหญ่

4.2 บุคคลประเภท เด็ก นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จะสามารถซื้อบัตรได้ใน
ราคาพิเศษ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา จะต้องอายุไม่เกิน 25 ปี และแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาก่อนเข้างาน

4.3 สำหรับเด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 100 เซนติเมตร จะไม่มีการคิดค่าเข้าชม

4.4 ผู้พิการ คือ ผู้พิการทางการมองเห็น, พิการทางการได้ยินและการสื่อสารความหมาย ,พิการทาง
กายและการเคลื่อนไหว, พิการทางจิตใจและพฤติกรรม และพิการทางสติปัญญาและการเรียนรู้ ซึ่งต้อง
แสดงบัตรคนพิการก่อนเข้างาน หากมิได้นำบัตรมาจะอยู่ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ GA

4.5 ในกรณีบัตรประเภทไม่จำกัดจำนวนครั้ง ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งก่อนเข้างาน


ช่องทางการจำหน่ายบัตร จำหน่ายบริเวณประตูทางเข้างาน โดยจำหน่ายช่วงวันงาน 99 วัน


จุดเด่นของงาน

สวนเฉลิมพระเกียรติฯ
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใย และทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ของพระองค์เสมอมา จึงได้ทรงพระราชทานความรู้และแนวพระราชดำริด้านการเกษตร อันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อเกษตรกรที่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของประเทศไทยมาช้านาน โดยได้ทรงก่อตั้งโครงการในพระราชดำริมากมายนับจำนวนกว่า 2 พันโครงการ เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยนับล้านครัวเรือน

สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย “สวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ” ที่จัดแสดงโดยรัฐบาลนานาชาติ รวม 30 สวน
และสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ประเภทองค์กร ที่จัดแสดงโดย องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งรัฐวิสาหกิจภายในประเทศ รวม 80 สวนสวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

พื้นที่จัดแสดงในส่วนนี้ จะประกอบด้วย การจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับและพืชสวน อันสะท้อนถึงศิลปะวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย จากนานาประเทศ รวมกว่า 30 ประเทศ ซึ่งร่วมเฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยใช้พื้นที่ประเทศละ 200-500 ตารางเมตร โดยมีแนวคิดหลักในการจัดสวนที่สะท้อนถึงภูมิหลังเชิงประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ และสภาพชีวิตของประชาชนในประเทศนั้น ๆ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระราชวงศ์ สำหรับประเทศปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วย


สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ประเภทองค์กร
สวนเฉลิมพระเกียรติฯ แนวใหม่ที่รวบรวมทฤษฎีการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กว่า 80 ทฤษฎี นำเสนอพร้อมกันในรูปแบบของการจัดสวน องค์กรภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย

ผู้เข้าชมงาน จะได้เห็นถึงพระอัฉริยภาพ ของในหลวงที่ทรงคิดค้นทฤษฎีต่าง ๆ ด้านการเกษตรเพื่อ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกร และคนไทยทั้งชาติ เช่น ทฤษฎีกำแพงมีชีวิต หรือหญ้าแฝก ทฤษฎีการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ทฤษฎีป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ทฤษฎีเกษตรผสมผสาน ทฤษฎีอธรรมปราบอธรรม (ผักตบชวา) ทฤษฎีกังหันชัยพัฒนา เป็นต้น


สวนไทย หรือสวนพรรณไม้เขตร้อนชื้น Tropical Garden

ส่วนการแสดงของประเทศไทย ที่รวมรวมของดีของไทยในด้านพันธุ์ไม้ เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่คิดค้นขึ้นโดยภูมิปัญญาไทย เพื่อนำเสนอต่อสายตานานาชาติ บนพื้นที่ขนาด 80 ไร่ ซึ่งประกอบด้วย สวนไม้ผล สวนผัก สวนสมุนไพร สวนไม้น้ำ สวนบอนไซ ไม้ดัด อาคารเรือนกระจกปรับอุณหภูมิ สวนต้นไม้ประจำจังหวัด สวนไม้ในวรรณคดี สวนต้นไม้ในพุทธประวัติ พืชพรรณไม้หายาก พันธุ์ไม้แปลก
เป็นต้น นอกจากนั้น ยังจะมีส่วนการแสดงทฤษฎีการเกษตรแบบยั่งยืน สวนไม้ตัดดอกขนาดใหญ่ที่มีสีสันสวยงามผลัดเปลี่ยนตลอด 92 วันของการจัดงาน


ส่วนจัดแสดงกลาง Expo Plaza
เป็นที่ตั้งของ หอคำหลวง อาคารประธานของ งานพืชสวนโลก 2554 สร้างขึ้นโดยสถาปัตยกรรมล้านนาอย่างวิจิตรบรรจง ภายในอาคารจะจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านการเกษตร นิทรรศการโครงการหลวงต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของพสกนิกรชาวไทย ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ จนทำให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่สุขสบายยิ่งขึ้น จึงเปรียบเสมือนผู้ที่ตกอยู่ในความมืด และกลับได้มีโอกาสพบแสงสว่างแห่งชีวิตอีกครั้งด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ

อาคารนิทรรศการหมุนเวียน ขนาดใหญ่ พื้นที่รวมกว่า 10,000 ตารางเมตร อาคารจำหน่ายสินค้า OTOP ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร ศูนย์บริการผู้เข้าชมงาน ศูนย์บริการธุรกิจ และศูนย์สื่อมวลชน ซึ่งผู้เข้าชมงานจะได้รับความสะดวกสบายในมาตรฐานการจัดงานระดับโลก

นอกจากความรู้และความเพลิดเพลินที่ผู้เข้าชมงานจะได้รับจากสวนและนิทรรศการต่าง ๆ แล้ว ลานราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นลานกิจกรรมกลางแจ้งที่แวดล้อมด้วยต้นราชพฤกษ์ AMPHITHEATRE ทั้ง 2 แห่ง และทั่วทั้งบริเวณ 470 ไร่ของการจัดงาน ยังจะมีการแสดง ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม งานรื่นเริง การแสดงพื้นบ้าน (Street Performance) ขบวนพาเหรดทั้งจากในประเทศ และต่างประเทศ รวมกว่า 800 รายการใน 92 วัน ซึ่งความสมบูรณ์แบบของ งานพืชสวนโลก 2554 นี้ จะทำให้การเดินทางไปเชียงใหม่ ในช่วงปลายปี 2554 ของคนไทยแตกต่างกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา และจะเป็นเพียงครั้งเดียวในชั่วชีวิตเท่านั้น


มหัศจรรย์แห่งล้านนา
สำหรับผู้ที่หลงใหลในพืชพรรณไม้ กลุ่มจังหวัดของอาณาจักรล้านนา จะมอบความตื่นตาตื่นใจที่ไม่รู้ลืม ด้วยสวนพฤกษศาสตร์ สวนพรรณไม้ที่หลากหลาย เพื่อให้การเดินทางมาเยี่ยมชม งานพืชสวนโลก 2554 มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแผนผัง


ภาพจาก ทริปเซอร์เวย์ งานพืชสวนโลก พฤศจิกายน 2549

รวมภาพจาก สวนพรมบุปผา ภายใน งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก
 
ภาพจากทริปเซอร์เวย์ งานพืชสวนโลก พฤศจิกายน 2549

รวมภาพจาก เรือนพืชทะเลทราย ภายใน งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก
 
ภาพจากทริปเซอร์เวย์ งานพืชสวนโลก พฤศจิกายน 2549

รวมภาพถ่ายจากมุมสูง ภายใน งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก
ภาพจากทริปเซอร์เวย์ งานพืชสวนโลก พฤศจิกายน 2549

รวมภาพจาก หอคำหลวง ภายใน งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก
 
ภาพจากทริปเซอร์เวย์ งานพืชสวนโลก พฤศจิกายน 2549

รวมภาพจาก บริเวณหน้างาน ของ งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก
ภาพจากทริปเซอร์เวย์ งานพืชสวนโลก พฤศจิกายน 2549

รวมภาพจาก สวนนานาชาติ ภายใน งานพืชสวนโลก

สวนทิวลิป - สวนเนเธอร์แลนด์

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก
 


สวนภูฐาน

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก


สวนเคนยา

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก
 


สวนเบลเยียม


งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก


สวนอินเดีย


งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก
 


สวนมอริเตเนีย


งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก
 


สวนกาตาร์


งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก


สวนบังคลาเทศ

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก
 สวนจีน

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

 
ภาพจากการเตรียมพื้นที่ งานพืชสวนโลก พฤษภาคม - กรกฎาคม 2549


งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

ปาล์มขวด อายุ 300
งานพืชสวนโลก

ปาล์มขวด อายุ 300
งานพืชสวนโลก

ซุ้มประตูทางออก
งานพืชสวนโลก

ซุ้มประตูทางออก
งานพืชสวนโลก

เรือนกระจก
งานพืชสวนโลก

เรือนไทยสี่ภาค
งานพืชสวนโลก

เนินหลังเต่า
งานพืชสวนโลก

ทิวทัศน์บริเวณประตูทางเข้า
งานพืชสวนโลก

บริเวณประตูทางเข้า
งานพืชสวนโลก

อาคารแสดงนิทรรศการในร่ม
งานพืชสวนโลก

ต้นราชพฤกษ์
งานพืชสวนโลก
ภาพจากการเตรียมพื้นที่ งานพืชสวนโลก ดือนมีนาคม - เมษายน 2549


อาคารแสดงนิทรรศการ
งานพืชสวนโลก

เรือนกระจก
งานพืชสวนโลก

ซุ้มประตูทางออก
งานพืชสวนโลก

เนินราชพฤกษ์
งานพืชสวนโลก

ทางเข้า
งานพืชสวนโลก

ทางเข้า
งานพืชสวนโลก

บริเวณประตูทางเข้า
งานพืชสวนโลก

ต้นปาล์ม
งานพืชสวนโลก

ระบบชลประทาน
งานพืชสวนโลก

ระบบชลประทาน
งานพืชสวนโลก

เืรือนไทยสี่ภาค
งานพืชสวนโลก

เนินราชพฤกษ์
งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก

งานพืชสวนโลก