Unseen เมืองบาดาล สังขละบุรี วัดหลวงพ่ออุตตมะ สะพานมอญ วัดเสาร้อยต้น
12 - 13 ส.ค.49   2,470.-
          อุทยานแห่งชาติ คือ พื้นที่ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญทางระบบนิเวศวิทยา อันมีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้น ๆ
          สำหรับอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยนั้น สามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ
อุทยานแห่งชาติทางบก และ อุทยานแห่งชาติทางทะเล


อุทยานแห่งชาติ ที่น่าสนใจได้แก่
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
ที่สุดแห่งป่าปะการังและวิถีชาวเล
พระยาสุรินทราชา เทศาเมืองภูเก็ต (นามเดิมนกยูง วิเศษกุล) เป็นผู้ค้นพบเกาะและตั้งชื่อ หมู่เกาะสุรินทร์ เมื่อครั้งที่ท่านมาสำรวจ ทะเลฝั่งอันดามัน ที่ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จนกระทั่งวันที่ 30 ธันวาคม. .. >>More
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ตำนานหมู่เกาะทะเลใต้
“ตะรุเตา” เป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่า “ตะโละเตรา” ในภาษามลายู แปลว่า มีอ่าวมาก ตะรุเตาเป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในทะเลอันดามัน บริเวณช่องแคบมะละกา มหาสมุทรอินเดีย ในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ด้านใต้ของเขตอุทยานแห่งชาติ. .. >>More
อุทยานแห่งชาติไทรทอง
อุทยานแห่งชาติไทรทอง อยู่ในท้องที่อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอเทพสถิต อำเภอภักดีชุมพล และอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ประมาณ 199,375 ไร่ หรือ 319 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาติป่าหินงามและอุทยานแห่งชาติภูแลนคา เป็นผืนป. .. >>More

ภาคเหนือ
อุทยานแห่งชาติทางบก
แม่ฮ่องสอน
- อุทยานแห่งชาติสาละวิน - อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ - อุทยานแห่งชาติแม่เงา
- อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ   
เชียงใหม่
- อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย - อุทยานแห่งชาติออบขาน - อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
- อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ - อุทยานแห่งชาติศรีลานนา - อุทยานแห่งชาติขุนขาน
- อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง - อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา - อุทยานแห่งชาติเชียงดาว
- อุทยานแห่งชาติแม่โถ - อุทยานแห่งชาติออบหลวง - อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
- อุทยานแห่งชาติแม่วาง   
เชียงราย
- อุทยานแห่งชาติดอยหลวง - อุทยานแห่งชาติขุนแจ - อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก
แพร่
- อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย - อุทยานแห่งชาติแม่ยม - อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง
เพชรบูรณ์
- อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว - อุทยานแห่งชาติตาดหมอก - อุทยานแห่งชาติเขาค้อ
สุโขทัย
- อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง  
อุตรดิตถ์
- อุทยานแห่งชาติคลองตรอน - อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน - อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
ลำปาง
- อุทยานแห่งชาติแม่วะ - อุทยานแห่งชาติดอยจง - อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
- อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน   
ลำพูน
- อุทยานแห่งชาติแม่ปิง - อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล  
กำแพงเพชร
- อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า - อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ - อุทยานแห่งชาติคลองลาน
ตาก
- อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ - อุทยานแห่งชาติแม่เมย - อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
- อุทยานแห่งชาติลานสาง - อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ  
น่าน
- อุทยานแห่งชาติแม่จริม - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
- อุทยานแห่งชาตินันทบุรี - อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน - อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
- อุทยานแห่งชาติขุนน่าน   
พะเยา
- อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง - อุทยานแห่งชาติภูซาง - อุทยานแห่งชาติแม่ปืม
พิษณุโลก
- อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ - อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว - อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
- อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า   

ภาคใต้
อุทยานแห่งชาติทางบก
ยะลา
- อุทยานแห่งชาติบางลาง   
ระนอง
- อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว   
สงขลา
- อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง - อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี  
สุราษฎร์ธานี
- อุทยานแห่งชาติเขาสก - อุทยานแห่งชาติคลองพนม - อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
- อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง   
กระบี่
- อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา   
นราธิวาส
- อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป - อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี  
นครศรีธรรมราช
- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง - อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด - อุทยานแห่งชาติเขานัน
- อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง   
ปัตตานี
- อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว   
พังงา
- อุทยานแห่งชาติศรีพังงา   
พัทลุง
- อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า   
อุทยานแห่งชาติทางทะเล
ระนอง
- อุทยานแห่งชาติแหลมสน - อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
ภูเก็ต
- อุทยานแห่งชาติสิรินาถ   
สตูล
- อุทยานแห่งชาติตะรุเตา - อุทยานแห่งชาติทะเลบัน - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา   
สุราษฎร์ธานี
- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง - อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน  
กระบี่
- อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี - อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
ชุมพร
- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร   
ตรัง
- อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม   
นครศรีธรรมราช
- อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้   
พังงา
- อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
- อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ - อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง

ภาคตะวันออก
อุทยานแห่งชาติทางบก
ระยอง
- อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง - อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง  
จันทบุรี
- อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว - อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ - อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น
ตราด
- อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว   
อุทยานแห่งชาติทางทะเล
ระยอง
- อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด   
ตราด
- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุทยานแห่งชาติทางบก
เลย
- อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย - อุทยานแห่งชาติภูเรือ - อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
มุกดาหาร
- อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว - อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร  
สระแก้ว
- อุทยานแห่งชาติปางสีดา - อุทยานแห่งชาติตาพระยา  
ศรีสะเกษ
- อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร   
สกลนคร
- อุทยานแห่งชาติภูผายล - อุทยานแห่งชาติภูพาน  
อุดรธานี
- อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม   
อุบลราชธานี
- อุทยานแห่งชาติผาแต้ม - อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย - อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
ขอนแก่น
- อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ - อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน - อุทยานแห่งชาติภูเวียง
- อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ - อุทยานแห่งชาติน้ำพอง  
ชัยภูมิ
- อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม - อุทยานแห่งชาติไทรทอง - อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
- อุทยานแห่งชาติตาดโตน   
นครราชสีมา
- อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่   
นครพนม
- อุทยานแห่งชาติภูลังกา   

ภาคกลาง
อุทยานแห่งชาติทางบก
ราชบุรี
- อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน   
เพชรบุรี
- อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน   
สระแก้ว
- อุทยานแห่งชาติปางสีดา - อุทยานแห่งชาติตาพระยา  
สระบุรี
- อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย - อุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย  
สุพรรณบุรี
- อุทยานแห่งชาติพุเตย   
กาญจนบุรี
- อุทยานแห่งชาติไทรโยค - อุทยานแห่งชาติเขาแหลม - อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
- อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ - อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ - อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
- อุทยานแห่งชาติลำคลองงู   
ประจวบคีรีขันธ์
- อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง - อุทยานแห่งชาติกุยบุรี  
ปราจีนบุรี
- อุทยานแห่งชาติทับลาน   
อุทยานแห่งชาติทางทะเล
ประจวบคีรีขันธ์
- อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด - อุทยานแห่งชาติหาดวนกร  

Top 100 ท่องเที่ยว


อันดับ 1. ปางอุ๋ง
1. ปางอุ๋ง 2. ปาย 3. ดอยอ่างขาง ( โครงการหลวงอ่างขาง )
4. วนอุทยานภูชี้ฟ้า - ภูชี้ฟ้า 5. อช. ห้วยน้ำดัง 6. อช. ดอยอินทนนท์
7. ดอยแม่สลอง 8. ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ 9. พระตำหนักดอยตุง
10. อช. ภูกระดึง 11. วัดร่องขุ่น 12. เวียงกุมกาม
13. ดอยเชียงดาว 14. ถ้ำแก้วโกมล 15. ภูทับเบิก
16. ภูโคลน 17. อช. ไทรทอง 18. วัดพระธาตุลำปางหลวง
19. หมู่บ้านรักไท 20. ถ้ำลอดปางมะผ้า More..>>
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
แพ็คเกจทัวร์
ข้อมูลท่องเที่ยว
ภาคเหนือ : แม่ฮ่องสอน , ปาย , ทุ่งดอกบัวตอง , ปางอุ๋ง , ภูชี้ฟ้า , โรงแรม , ดอยตุง , ภูทับเบิก , ดอยอ่างขาง , ล่องแก่งลำน้ำเข็ก
ภาคใต้ : ทะเลแหวก , ทะเลตรัง , ถ้ำมรกต , สระมรกต , น้ำตกร้อน , ถ้ำเลเขากอบ , ตะรุเตา , หมู่เกาะสุรินทร์ , หมู่เกาะสิมิลัน
ภาคกลาง : สังขละบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ภูกระดึง , ปราสาทหินพนมรุ้ง , อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม , ทุ่งดอกกระเจียว

ประเทศเพื่อนบ้าน :
ลาว , หลวงพระบาง , นครวัด , เชียงตุง, ลาวใต้, หลี่ผี, คอนพะเพ็ง, , สิบสองปันนา , เชียงรุ้ง , กาหลั่นป้า
, คุนหมิง , แชงกรีลา , ต้าลี่ , ลี่เจียง , จงเตี้ยน , เต๋อชิง , ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง

เทศกาลงานประเพณี : ผีตาโขน , ยี่เป็ง , งานพืชสวนโลก , งานราชพฤกษ์

รวมข้อมูล โรงแรม - รีสอร์ท ทั่วไทย
เว็บไซท์เพื่อนบ้าน : Thairoomrate, TourThai, TripAngkor, Natureclub