English
เกาะเต่า เกาะนางยวน
เกาะนางยวน , เกาะเต่า , Koh Nangyuan, Koh Tao

แพคเกจทัวร์ เกาะสมุย ดำน้ำดูปะการัง เกาะนางยวน เกาะเต่า หมู่เกาะอ่างทอง
(พักโรงแรมบนเกาะสมุย)

โปรแกรมนี้ออกเดินทางได้ทุกวัน

วันแรก (กรุงเทพฯ – ชุมพร)

20.30 น. check in ที่ จุดนัดหมาย บางลำพู เพื่อรับตั๋วรถและตั๋วเรือ

21.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย จ.ชุมพร โดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น

วันที่สอง (ชุมพร – เกาะสมุย)

05.30 น. ถึงท่าเรือทุ่งมะขามน้อย จ.ชุมพร ให้ท่านทำธุระส่วนตัว และทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย

07.00 น. เดินทางโดยเรือ High Speed Catamaran ออกจากท่าเรือทุ่งมะขามน้อย สู่เกาะสมุย

11.20 น. ถึงท่าเรือเกาะสมุย รถบริการนำท่านเข้าที่พัก ........................... รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

หลังอาหารกลางวัน ท่านสามารถพักผ่อน เล่นน้ำ บริเวณชายหาดหน้าที่พัก
หรือท่านสามารถเช่าเหมารถสองแถวท้องถิ่น เที่ยวรอบเกาะ ชมพระใหญ่เกาะฟาน หินตาหินยาย ตามอัธยาศัย (ค่าบริการประมาณ 1,500 – 2,000 บาท) หรือ ท่านสามารถเช่ามอเตอร์ไซด์เหมาคันละ 250 – 300 บาท/วัน  ได้ ณ ที่พัก หรือร้านค้าบริการเช่าใกล้ที่พัก

รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  พักผ่อน

วันที่สาม (Oneday Trip ดำน้ำชมปะการัง เกาะเต่า – เกาะนางยวน)

07.00 น. หลังรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่ห้องอาหารของโรงแรม รถรับท่านจากโรงแรมที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือหน้าทอน

08.00 น. เรือ High Speed Catamaran นำท่านมุ่งหน้าสู่ เกาะนางยวน บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 2)

09.00 น. เดินทางถึง เกาะนางยวน ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความสวยงามของชายหาดสีขาวบริสุทธิ์ เล่นน้ำบริเวณชายหาด หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

10.00 น. นำท่านลงเรือท้องถิ่น สู่ เกาะเต่า เพื่อดำน้ำตื้น ชมปะการัง และฝูงปลาที่ อ่าวม่วง จุดดำน้ำตื้นที่สวยที่สุดของเกาะเต่า สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่เกาะนางยวน

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) แบบบุปเฟ่ต์ ที่ห้องอาหารเกาะนางยวน ไดฟ์รีสอร์ท

หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำ ชมปะการัง และฝูงปลา บริเวณส่วนอนุรักษ์ปะการังของรีสอร์ท หรือขึ้นสู่ จุดชมวิว ถ่ายภาพความสวยงามของเกาะสามเกาะที่มีสันทรายสีขาวสะอาดเชื่อมไว้ด้วยกัน นับเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

สมควรแก่เวลาอำลาเกาะนางยวนเพื่อขึ้นเรือ High Speed Catamaran ที่ เกาะเต่า นำท่านออกเดินทางกลับสู่เกาะสมุย

16.00 น. เดินทางถึงท่าเรือหน้าทอน รถบริการส่งท่านกลับยังโรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย พักผ่อน
รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  พักผ่อน

วันที่สี่ (Oneday Trip ดำน้ำชมปะการัง หมู่เกาะอ่างทอง)

07.30 น.  หลังบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม รถบริการรับท่านจากที่พักสู่ท่าเรือหน้าทอน

08.30 น.  เรือสำราญ “ไฮซีย์ทัวร์ “ ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง บริการอาหารว่าง

10.00 น.  ถึงเขตอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง นำท่านขึ้นจุดชมวิว ชมวิวแบบ Bird eye view บนยอดเขาของเกาะวัวตาหลับ ซึ่งท่านสามารถ มองเห็นภาพธรรมชาติอันงดงามของมวลหมู่เกาะบริวารทั้ง 42 เกาะเรียงรายอยู่บนพื้นผิวท้องทะเลสีคราม หรือชมหินงอก หินย้อย ภายในถ้ำบัวโบก

จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการว่ายน้ำ อาบแดด บนหาดทรายขาวบริสุทธิ์ หรือดำน้ำดูปะการังบริเวณแนวชายหาด ซึ่งหนาแน่นไปด้วยปะการังโขด และปะการังเขากวาง
12.30 น.  บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) แบบบุปเฟ่ต์บนเรือ หลังอาหาร นำท่านชมทะเลสาปน้ำเค็มสีเขียวมรกต หรือ “ทะเลใน”  ณ เกาะแม่เกาะ

สมควรแก่เวลา นำท่านล่องเรือชมทัศนียภาพหมู่เกาะบริวารต่าง ๆ ที่มีลักษณะสวยงาม และมีความแตกต่างทางธรรมชาติอันหลากหลาย  ก่อนอำลาหมู่เกาะอ่างทอง

15.30 น.  ออกเดินทางกลับสู่เกาะสมุย บริการอาหารว่างบนเรือ

16:30 น.  ถึงท่าเรือหน้าทอน รถบริการนำท่านส่งที่พัก ด้วยความประทับใจ

วันที่ห้าี่ (สมุย - ชุมพร - กรุงเทพ)

07.00 น. หลังบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ที่ห้องอาหารของโรงแรม Check out  รถบริการรับท่านสู่ท่าเรือ 07.00 น.

08.00 น. เรือ High Speed Catamaran ออกเดินทางกลับฝั่ง จ.ชุมพร

11.30 น. ถึงท่าเรือทุ่งมะขามน้อย จ.ชุมพร เปลี่ยนพาหนะเป็นรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้นออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ (ทานอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

20.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพค่าใช้จ่ายต่อท่าน (สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางทุกวัน)

Bill Resort
    รีสอร์ทอยู่ติดหาดละไม ห้องพักมีทั้งแบบบังกะโล และแบบโรงแรม
ราคาเริ่มต้น :    7,250 .-
 Internet WiFi  เคเบิลทีวี   สนามเด็กเล่น
 สระว่ายน้ำ   ฟิตเนส   สปา
  เช่ารถ - มอเตอร์ไซค์   ฟรี รับ-ส่ง สนามบิน   ลานจอดรถ
 ภัตตาคาร  บาร์  ยามรักษาความ
      ปลอดภัย 24 ชม.
รายละเอียด ..   
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีนิติบุคคล) และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
Lamai Buri Resort
    รีสอร์ทอยู่ใกล้หาดละไม ใกล้กันกับ หินตา-หินยาย
ราคาเริ่มต้น :   7,300 .-
 Internet WiFi  เคเบิลทีวี   สนามเด็กเล่น
 สระว่ายน้ำ  ฟิตเนส   สปา
 เช่ารถ - มอเตอร์ไซค์  ฟรี รับ-ส่ง สนามบิน  ลานจอดรถ
 ภัตตาคาร  บาร์  ยามรักษาความ
      ปลอดภัย 24 ชม.
รายละเอียด ..   
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีนิติบุคคล) และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
Maya Buri Boutique Resort & Spa
    บูติครีสอร์ทที่ตบแต่งอย่างลงตัว ด้วยบรรยากาศสบาย ๆ
ราคาเริ่มต้น :   7,100 .-
 Internet WiFi  เคเบิลทีวี   สนามเด็กเล่น
 สระว่ายน้ำ  ฟิตเนส   สปา
 เช่ารถ - มอเตอร์ไซค์  ฟรี รับ-ส่ง สนามบิน   ลานจอดรถ
 ภัตตาคาร  บาร์  ยามรักษาความ
      ปลอดภัย 24 ชม.
รายละเอียด ..   
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีนิติบุคคล) และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
Al's Hut
    รีสอร์ทอยู่ติดหาดเฉวง ใกล้แหล่งชุมชน
ราคาเริ่มต้น :   7,900 .-
 Internet WiFi  เคเบิลทีวี  สนามเด็กเล่น
 สระว่ายน้ำ  ฟิตเนส   สปา
 เช่ารถ - มอเตอร์ไซค์  ฟรี รับ-ส่ง สนามบิน  ลานจอดรถ
 ภัตตาคาร  บาร์  ยามรักษาความ
      ปลอดภัย 24 ชม.
รายละเอียด ..   
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีนิติบุคคล) และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
I'Bis Samui
    โรงแรมติดหาดละไม สระว่ายน้ำโค้งไปจนติดชายหาด สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าได้ / ห้องพักราคาเดียวทุกฤดูกาล
ราคาเริ่มต้น :   7,900 .-
 Internet WiFi  เคเบิลทีวี   สนามเด็กเล่น
 สระว่ายน้ำ   ฟิตเนส   สปา
  เช่ารถ - มอเตอร์ไซค์   ฟรี รับ-ส่ง สนามบิน  ลานจอดรถ
 ภัตตาคาร  บาร์  ยามรักษาความ
      ปลอดภัย 24 ชม.
รายละเอียด ..   
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีนิติบุคคล) และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
Lamai Wanta Resort
    รีสอร์ทอยู่ติดหาดละไม
ราคาเริ่มต้น :   8,500 .-
 Internet WiFi  เคเบิลทีวี   สนามเด็กเล่น
 สระว่ายน้ำ   ฟิตเนส   สปา
  เช่ารถ - มอเตอร์ไซค์  ฟรี รับ-ส่ง สนามบิน  ลานจอดรถ
 ภัตตาคาร  บาร์  ยามรักษาความ
      ปลอดภัย 24 ชม.
รายละเอียด ..   
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีนิติบุคคล) และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
The Lipa Lovely Resort
    รีสอร์ทอยู่ติดหาดท้องยาง ใกล้ท่าเรือเฟอร์รี่
ราคาเริ่มต้น :   8,100 .-
 Internet WiFi  เคเบิลทีวี  สนามเด็กเล่น
  สระว่ายน้ำ  ฟิตเนส   สปา
  เช่ารถ - มอเตอร์ไซค์  ฟรี รับ-ส่ง สนามบิน  ลานจอดรถ
 ภัตตาคาร  บาร์  ยามรักษาความ
      ปลอดภัย 24 ชม.
รายละเอียด ..   
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีนิติบุคคล) และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
Bann Hin Sai Resort
    รีสอร์ทอยู่ใกล้หาดเฉวง ตบแต่งอย่างสวยงามเป็นธรรมชาติ จนได้รับเลือกจาก ททท. ให้เป็น 1 ใน 50 โรงแรม/รีสอร์ท ยอดเยี่ยม ในโครงการ Unseen Paradise
ราคาเริ่มต้น :   9,700 .-
  Internet WiFi  เคเบิลทีวี   สนามเด็กเล่น
 สระว่ายน้ำ   ฟิตเนส   สปา
 เช่ารถ - มอเตอร์ไซค์  ฟรี รับ-ส่ง สนามบิน  ลานจอดรถ
 ภัตตาคาร  บาร์  ยามรักษาความ
      ปลอดภัย 24 ชม.
รายละเอียด ..   
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีนิติบุคคล) และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
Tango Beach
    รีสอร์ทอยู่ติดหาดเฉวง มี Sea Kayak ให้บริการ
ราคาเริ่มต้น :   7,500 .-
 Internet WiFi  เคเบิลทีวี   สนามเด็กเล่น
 สระว่ายน้ำ   ฟิตเนส   สปา
 เช่ารถ - มอเตอร์ไซค์  ฟรี รับ-ส่ง สนามบิน  ลานจอดรถ
 ภัตตาคาร  บาร์  ยามรักษาความ
      ปลอดภัย 24 ชม.
รายละเอียด ..   
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีนิติบุคคล) และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%ค่าใช้จ่ายนี้รวม


- ค่าพาหนะเดินทางไป - กลับ (กรุงเทพฯ - ทุ่งมะขามน้อย)
- ค่าเรือ High Speed Catamaran (ไป-กลับ) ชุมพร – เกาะสมุย และรถบริการ (รับ–ส่ง) ที่พัก
- ค่าที่พัก เกาะสมุย 3 คืน
- ค่าอาหาร 5 มื้อ และอาหารว่าง 2 ครั้ง ตามระบุในโปรแกรม
- ค่าเรือนำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากาก และเสื้อชูชีพ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 200,000 บาท


ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม 

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีนิติบุคคล) และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


การสำรองที่นั่ง

1. โอนเงินมัดจำท่านละ 50% เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน บัญชีออมทรัพย์       
ชื่อบัญชีนิศานาถ มั่นสิริไพบูลย์
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ เลขที่บัญชี 049-2-64162-4 หรือ
- ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่บัญชี 732-2-46768-5
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง

** หมายเหตุ : กรณีจองแพคเกจเดินทาง ภายในระยะเวลาน้อยกว่า 10 วันนับจากวันเดินทาง ต้องชำระค่าบริการ
เต็มจำนวน เข้าบัญชีที่ระบุไว้


สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก ชุดว่ายน้ำ   

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่

ขั้นตอนในการเดินทางด้วยรถ-เรือลมพระยา
1. เดินทางมาที่บริษัทเรือลมพระยา ก่อนเวลารถออกประมาณ 1/2 ชม.
2. นำ voucher มาลงทะเบียนรับตั๋วรถและตั๋วเรือ เก็บตั๋วรถ-เรือไว้ให้ดีนะครับ อย่าทำหาย
3. เมื่อถึงเวลารถออก เจ้าหน้าที่จะพาเดินไปยังจุดขึ้นรถ ส่วนสัมภาระนั้นจะมีรถกระบะขนให้ครับ
4. บนรถจะมีเจ้าหน้าที่คอยจัดการเรื่องที่นั่งให้ครับ เพราะลมพระยาจะบุ๊คที่นั่งไว้เรียบร้อยแล้ว
5. เนื่องจากเรือลมพระยา ไม่มีการบุ๊คหมายเลขที่นั่ง ดังนั้นเมื่อรถเดินทางถึงท่าเรือ พยายามขึ้นเรือก่อนจะดีที่สุด   
เพราะจะได้ที่นั่งด้านล่างซึ่งเป็นห้องติดแอร์ หากขึ้นเรือเป็นคนท้าย ๆ ก็จะได้ที่นั่งข้างบนซึ่งไม่มีหลังคา ยิ่งเป็น
ช่วงเทศกาลอาจถึงกับไม่มีที่นั่งครับ
6. ในวันที่เดินทางกลับ ก็ต้องรีบขึ้นเรือก่อนเช่นกันครับเพื่อจะได้มีที่นั่งข้างล่าง อย่างที่ได้เรียนไว้แล้ว
7. เมื่อเรือเดินทางจากเกาะเต่ามาจนถึงท่าเรือทุ่งมะขามน้อย จ.ชุมพร ต้องรีบนำตั๋วรถมาลงทะเบียนแพื่อขอเลขที่
นั่งและหมายเลขรถบัสที่จะเดินทางกลับ เพราะทางเรือลมพระยาไม่ได้กำหนดหมายเลขที่นั่งและหมายเลขรถ
บัสไว้ให้ ใครลงทะเบียนก่อน จะได้รับหมายเลขที่นั่งต้น ๆ และได้ออกเดินทางเป็นคันแรก
** อย่างไรก็ตาม เมือเทียบกับเรืออื่น ๆ แล้ว ผมก็ยังยกให้เรือลมพระยาเป็นเรือที่ดีที่สุด ในการเดินทางไปเกาะเต่า
ครับ  

*********************************************************


76 จังหวัด ทั่วไทย
เหนือ ใต้ กลาง อีสาน ตะวันออก
กำแพงเพชร
ตาก
นครสวรรค์
น่าน
พะเยา
พิจิตร
พิษณุโลก
ลำปาง
ลำพูน
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
เชียงราย
เชียงใหม่
เพชรบูรณ์
แพร่
แม่ฮ่องสอน
กระบี่
ชุมพร
ตรัง
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
ปัตตานี
พังงา
พัทลุง
ภูเก็ต
ยะลา
ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชัยนาท
นครนายก
นครปฐม
นนทบุรี
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ราชบุรี
ลพบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สระแก้ว
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
อยุธยา
อ่างทอง
เพชรบุรี
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
ชัยภูมิ
นครพนม
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุบลราชธานี
เลย
จันทบุรี
ชลบุรี
ระยอง
ตราด
ข้อมูลท่องเที่ยว
-     เกาะสมุย
-     เกาะเต่า
-     เกาะนางยวน
-     หมู่เกาะอ่างทอง
แพคเกจ สมุย-นางยวน หมู่เกาะอ่างทอง
แพคเกจ สมุย นางยวน หมู่เกาะอ่างทอง Bill Resort
Bill Resort - เกาะสมุย
7,250.-
แพคเกจ สมุย นางยวน หมู่เกาะอ่างทอง  LamaiBuri
LamaiBuri - เกาะสมุย
7,300.-
แพคเกจ สมุย นางยวน หมู่เกาะอ่างทอง มายาบุรี
มายาบุรี - เกาะสมุย
7,100.-
แพคเกจ สมุย นางยวน หมู่เกาะอ่างทอง Ibis
I'bis - เกาะสมุย
7,900.-
แพคเกจ สมุย นางยวน หมู่เกาะอ่างทอง  Al's Hut
Al's Hut - เกาะสมุย
7,900.-
แพคเกจ สมุย นางยวน หมู่เกาะอ่างทอง  LamaiWanta
LamaiWanta - เกาะสมุย
8,500.-
แพคเกจ สมุย นางยวน หมู่เกาะอ่างทอง The Lipa lovely Resort
Lipa lovely - เกาะสมุย
8,100.-
แพคเกจ สมุย นางยวน หมู่เกาะอ่างทอง บ้านหินทราย
บ้านหินทราย - เกาะสมุย
9,700.-
แพคเกจ สมุย นางยวน หมู่เกาะอ่างทอง Tango Beach
Tango Beach - เกาะสมุย
7,500.-
EZyTrip : 580 หมู่บ้านเสนาวิลล่า 84 ถนนนวมินทร์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel. : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693
 Fax. : 0-2733-7225     Mobile : 086-331-3412, 08-6335-0983   E-mail :  
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803    ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651
       
TourThai  |  1500miles  |  Thairoomrate  |  นครวัด  |  กระบี่  |   หลวงพระบาง  |   Phuket Hotels | Thaiio.com