ล่องแก่งลำน้ำเข็ก
  - แก่งมรดกป่า
  - แก่งสบยาง
  - แก่งซาง
  - แก่งนางคอย
  - แก่งยาว
  - ข้อมูลทั่วไป
มาตรฐานของ EZyTrip
 
พิมพ์โปรแกรมนี้
 
ใบสำรองที่นั่ง

  ล่องแก่งลำน้ำเข็ก พิษณุโลก

โปรแกรมนี้จัดเฉพาะวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2559สนุกสนานเร้าใจกับ ล่องแก่งลำน้ำเข็ก กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco - Tourism) ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ท้าทายกับการล่องแก่งในลำน้ำเข็กตอนกลาง ๆ ที่มีระดับความยากของการล่องแก่งอยู่ในอันดับต้น ๆ ของสายน้ำในประเทศไทย ในบรรยากาศแอบอิงธรรมชาติ และบริการที่เป็นกันเอง


แพ็คเกจล่องแก่งลำน้ำเข็ก


- 09.00 น. (หรือ 13.00 น.) พบกันที่ท่าน้ำของรีสอร์ท ฝึกควบคุมเรือ และการกู้ภัยทางน้ำ และการช่วยเหลือตัวเอง โดยทีมงานมืออาชีพสอนอย่างใกล้ชิด

- นำเรือยางลงและ ฝึกภาคปฏิบัติในการควบคุมเรือไปในทิศทางที่ถูกต้อง- เติมเต็มความตื่นเต้นตลอดเส้นทางการ ล่องแก่งน้ำเข็ก กับแก่งต่าง ๆ ถึง 18 แห่งในความยากระดับ 2 - 5 และชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามตลอดเส้นทาง จนสิ้นสุดการล่องแก่งกว่า 10 กิโลเมตรที่แม่น้ำแก่งซอง

- 11.30 น. (หรือ 15.30 น.) ทีมงานน้อมส่งท่านที่รีสอร์ทด้วยความประทับใจ
ค่าใช้จ่ายต่อท่าน  เฉพาะล่องแพลำน้ำเข็ก

2 - 3
ท่าน ราคาท่านละ
 700  บาท
4 - 6 ท่าน ราคาท่านละ  650  บาท
เหมาลำ (7 - 9 ท่าน) ลำละ
 4,700 - 5,100  บาท


ค่าใช้จ่ายนี้รวม     
 - ค่าเรือยาง ชูชีพ และ หมวกกันน็อค
 - ค่าเครื่องดื่มและของว่าง
 - ค่าเจ้าหน้าที่ควบคุมเรือยาง
 - ค่ารถรับจาก น้ำตกแก่งซอง - รีสอร์ท
 - ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 


บริการเพิ่มเติม
- ถ่ายภาพนิ่งขณะล่องแก่ง จำนวน 80-100 ภาพ บันทึกลงแผ่นซีดี ให้ท่าน 1 แผ่น ราคา 700 บาท (กรุณาแจ้งล่วงหน้า)
- บริการหมูกระทะ หมูจุ่ม เพิ่มพลังสำหรับลูกค้า ก่อนหรือหลังล่องแก่ง เพียงท่านละ 150 บาท
แพ็คเกจล่องแก่งลำน้ำเข็ก พร้อมที่พัก 1 คืน และอาหาร 2 มื้อค่าใช้จ่ายต่อท่าน
  ราคาท่านละ
 1,450  บาท

ค่าใช้จ่ายนี้รวม     
 - ค่าเรือยาง ชูชีพ และ หมวกกันน็อค
 - ค่าเครื่องดื่มและของว่าง
 - ค่าเจ้าหน้าที่ควบคุมเรือยาง
 - ค่าที่พัก 1 คืนตามระบุ
 - ค่าอาหาร 2 มื้อ
 - ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 


ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
    
 - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุ
การสำรองที่นั่ง
1. โอนค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนเข้าบัญชีที่แจ้งไว้
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม

หมายเหตุ: ผู้ร่วมเดินทางในรายการนี้ ควรว่ายน้ำและช่วยเหลือตัวเองได้บ้างพอสมควร


สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ครีมกันแดด หมวก ชุดว่ายน้ำ