เนื่องจากความผันผวนของราคาน้ำมัน บริษัท เรือเร็วลมพระยา จึงมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยสารทุก 2 วัน
ทำให้มีผลกระทบต่อโครงสร้างของต้นทุนของแพคเกจต่าง ๆ ทั้งแพคเกจเกาะเต่า เกาะนางยวน หรือหมู่เกาะอ่างทอง
กรุณาสอบถามราคาจริง กับ EZyTrip ทุกครั้งก่อนโอนเงินครับ