โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
จีน
จิ่วจ้ายโกว     จิ่วจ้ายเทียนถาน หวงหลง
ปักกิ่ง พระราชวังต้องห้าม กำแพงเมืองจีน
เซินเจิ้น มาเก๊า ชม Venetian Macau Resort
เซี่ยงไฮ้ หังโจว ทะเลสาบซีหู ตลาดร้อยปี
เวียดนาม
ฮานอย ฮาลองเบย์ ฮาลองบก
เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
ญี่ปุ่น
นาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียวดิสนีย์แลนด์
นาโงย่า เกียวโต โกเบ ยูนิเวอร์แซล โอซาก้า
นาริตะ ชินจูกุ ชิบูย่า โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 เกาหลี
เกาะนามิ EverLand พระราชวังเคียงบ๊อก
หมู่บ้านอังกฤษ Seoraksan Ski เกาะนามิ Everland วังเคียงบ๊อก
หมู่บ้านฝรั่งเศส Seoraksan Ski เกาะนามิ Everland วังเคียงบ๊อก
หมู่บ้านฝรั่งเศส Seoraksan Ski เกาะนามิ Lotte World วังเคียงบ๊อก
หมู่บ้านอังกฤษ Everland ป้อมฮวาซอง Break Out พระราชวังเคียงบ๊อก
อียิปต์
ชมปิรามิด ล่องแม่น้ำไนล์ ท่องทะเลทราย
กัมพูชา
นครวัด นครธม บันทายสรี
ลาว
หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์
ลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ปราสาทวัดพู
ทัวร์ประเทศญี่ปุ่น

ราคา 50,700 บาท สมาชิก 50,300 บาท
EZ920 เทศกาลชมใบไม้แดง
นาโงย่า เมืองนารา เกียวโต นั่งรถไฟสายโรแมนติค เมืองโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ปราสาทโอซาก้าเดินทาง   ->>
รายละเอียด
   

ราคา 59,500 บาท สมาชิก 59,200 บาท
EZ920A เทศกาลชมใบไม้แดง ภูเขาไฟฟูจิ
โอซาก้า เกียวโต ปราสาททองคินคะคุจิ วัดคิโยมิสึ นั่งรถไฟสายโรแมนติค วัดโทฟุคุจิ (ชมใบไม้แดง) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปราสาทโอซาก้า น้ำตกมิโน วัดริวอันจิ เมืองนารา วัดโทไดจิ นาโงย่า ทะเลสาบฮามานะ ล่่องทะเลสาบอาชิ ภูเขาไฟฟูจิ คาวาคูชิโกะ โตเกียว วัดนาริตะ ห้างอิออน


เดินทาง   - 

>> รายละเอียด
   

ราคา 47,500 บาท สมาชิก 47,200 บาท

EZ921 JAPAN 5 วัน 3 คืน
นาริตะ หลวงพ่อโตพระใหญ่ นั่งรถไฟชมเมืองคามาคูระ ภูเขาไฟฟูจิ คาวาคูชิโกะ ออนเซ็น วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาซี หุบเขาโอวาุดานิ โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซะกุซ่า โตเกียวดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะ ห้างอิออน


เดินทาง  -


>> รายละเอียด
   

ราคา 37,300 บาท สมาชิก 37,100 บาท
EZ922 JAPAN 4 วัน 2 คืน
นาริตะ วัดอาซะกุซ่า ย่านนากามิเซะ อูเอโนะ อาเมโยโก แพลเล็ตทาวน์ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้งชินจูกุ (เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน) ช้อปปิ้งชิบูย่า ห้างอิออน


เดินทาง  
-
 


>> รายละเอียด

ราคา 54,990 บาท สมาชิก 54,590 บาท

EZ923 รื่นเริงหรรษาฮิโรชิม่า ฟุกุโอกะ   5 วัน 4 คืน
ฮิโรชิม่า อะตอมมิคบอมบ์โดม เกาะมิยาจิม่า เมืองฟุกุโอกะี ศาลเจ้าดาไซฟุ หมู่บ้านยูฟูอิน เมืองเบปปุ ภูเขาไฟอะโสะ ปราสาทคุมาโมโต้ Kumamoto City Tosu Outlet ย่านเท็นจิน


เดินทาง   25 - 29 ก.ย.56

>> รายละเอียด

ราคา 53,200 บาท สมาชิก 53,000 บาท

EZ924 JAPAN 6 วัน 4 คืน
โอซาก้า เกียวโต ปราสาททองคินคะคุจิ วัดคิโยมิสึ นั่งรถไฟสายโรแมนติค นาโงย่า รถไฟด่วนชินคันเซ็น ภูเขาไฟฟูจิ คาวาคูชิโกะ ออนเซ็น ล่องทะเลสาบอาชิ โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ นาริตะ ห้างอิออน


เดินทาง  -


>> รายละเอียด

ราคา 57,600 บาท สมาชิก 57,400 บาท

EZ925 JAPAN 6 วัน 4 คืน
ปราสาทโอซาก้า สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ฟูจิคิวไฮท์แลนด์ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ชมอิเลคทริคพาเหรด) รถไฟด่วนชินคันเซ็น ออนเซ็น ิ ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซากุซ่า นาริตะ ห้างอิออน

เดินทาง -
            >> รายละเอียด
   


ร้อยฝัน พันทริป ดูทั้งหมด

ฮอยอัน - เว้ - ดานัง
สี สั น แ ห ่ง ม ร ด ก โ ล ก

ฮานอย - ฮาลองเบย์
ก้ า ว แ ร ก สู่ เ วี ย ด น า ม


นครวัด - นครธม
สิ่ ง ม หั ศ จ ร ร ย์ ข อ ง โ ล ก


ส ะ บ า ย ดี
หลวงพระบาง .. ทุ่งไหหิน

ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน
สิ่ ง ม หั ศ จ ร ร ย์ ข อ ง โ ล ก

... อียิปต์ ปิรามิดกีซา...
สิ่ ง ม หั ศ จ ร ร ย์ ข อ ง โ ล ก

... ปางอุ๋ง ...
ดิ น แ ด น
ใ น เ ท พ นิ ย า ย

... ปาย ...
โ ร แ ม น ติ ก

ก ล า ง ส า ย ห ม อ ก

ทะเลแหวก
อั ศ จ ร ร ย์ อั น ด า มั น . . .

... ทีลอซู ...
อ ลั ง ก า ร

แ ห่ ง ส า ย น้ ำEZyTrip : 580 หมู่บ้านเสนาวิลล่า 84 ถนนนวมินทร์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel. : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693
 Fax. : 0-2733-7225     Mobile : 086-331-3412, 08-6335-0983   E-mail : Webmaster@EZyTrip.com
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803    ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651
       
TourThai  |  1500miles  |  Thairoomrate  |  นครวัด  |  กระบี่  |   หลวงพระบาง  |   Phuket Hotels | Thaiio.com