กุ้ยหลินเมืองไทย เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแพพะโต๊ะ

(พักบ้านบนแพ 1 คืน)

  พิมพ์โปรแกรมนี้  


วันแรก

- 20.30 น. พบกันที่จุดนัดหมาย "ปั๊มน้ำมัน ปตท." ตรงข้ามกับทางเข้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต

- 21.00 น. ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงอย่างดีสู่ จ. สุราษฎร์ธานี


วันที่สอง
- 06.00 น. ถึง จ.สุราษฎร์ธานี แวะทำธุระส่วนตัว พร้อมทานอาหารเช้า ก่อนจะเดินทางเข้าสู่ เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน)

- เตรียมสัมภาระลงเรือหางยาว ล่องเรือท่ามกลางบรรยากาศ กุ้ยหลินเมืองไทย 1 ใน UnSeen Thailand ไปยังแพกลางเขื่อน (มีชูชีพบริการตลอดการเดินทาง)

- เก็บสัมภาระเข้าที่พัก จากนั้นนำท่านเดินเท้าเข้าสู่ ถ้ำน้ำทะลุ สัมผัสกับความสนุกในการเดินเข้าถ้ำที่ท่านต้องลุยน้ำ และบางครั้งต้องลอยคอในน้ำ ภายในถ้ำด้วยความตื่นเต้นปนความสนุก

- นำท่านกลับสู่ที่พัก พักผ่อนเล่นน้ำกันหน้าห้องพัก หรือจะพายเรือแคนูเล่นก็ได้ และในช่วงเย็น ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติรอบ ตัว เสียงนก เสียงชะนี ร้องประสานเสียงกันไปทั่วทั้งป่า รวมถึงท่านอาจจะได้เห็นนกเงือกหลายตัว บินกลับรังก่อนพระอาทิตย์จะตกดิน

- 18.00 น. ทานอาหารเย็นแสนอร่อย หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนกับธรรมชาติอันเงียบสงบยามค่ำคืน (นอนแพห้องละ 2 ท่าน / หรือห้องพักรวม และห้องน้ำรวม)

วันที่สาม
- ตื่นกันแต่เช้า เพื่อชมความงามของไอหมอกยามพระอาทิตย์ขึ้น หลังอาหารเช้า เราจะนำท่านลงเรือ ล่องชมความงามของกุ้ยหลินเมืองไทยอีกครั้ง ก่อนจะเดินทางออกจากเขื่อน

- เดินทางสู่ อ.พะโต๊ะ เพื่อนำท่าน ล่องแพแม่น้ำพะโต๊ะ (แพพีวีซีที่เดียวในเมืองไทย) ชมการดำรงชีวิตของชาวสวนผลไม้สองฝั่งแม่น้ำพะโต๊ะ

- ทานอาหารกลางวันระหว่างทาง หลังอาหาร เราจะล่องแพต่อพร้อมกับสนุกสนานเต็มที่ในการเล่นน้ำระหว่างล่องแพ

- จบโปรแกรมล่องแพ นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยจะแวะทานอาหารระหว่างทาง (ทานอาหารตามอัธยาศัย)

- ก่อนเที่ยงคืน นำท่านเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


ค่าใช้จ่ายต่อท่าน     
ผู้ใหญ
3,900 บาท สมาชิก 3,700 บาท เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี - ไม่มีเตียง) 2,900 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
    
    - ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง    ภาพรถตู้เดินทาง
    - ค่าที่พัก บ้านพักบนแพ 1 คืน
    - ค่าอาหาร 5 มื้อ พร้อมบริการเครื่องดื่มบนรถ
    - ค่าเรือหางยาวพร้อมเสื้อชูชีพ
    - ค่าล่องแพพะโต๊ะพร้อมอุปกรณ์
    - ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
    - ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 200,000 บาท
    - มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  


***EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 7 ท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย เสื้อผ้าสวมสบาย หมวก ครีมกันแดด