ทัวร์ EZyTrip

ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย -  8 วัน มหาวิหารหลากสีัสันแห่งมอสโคว์

      ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูร้อนและสวนน้ำพุที่งดงาม ชมพระราชวังฤดูหนาว ตามรอยราชวงศ์โรมานอฟ ชิมคาร์เวียร์ แกล้มว็อดก้า พร้อมกับชมโชว์พื้นเมือง ท่ามกลางบรรยากาศ กาลาดินเนอร์ ในพระราชวังนิโคลัส พระราชวังแคทเธอรีน ดูพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิลที่หลากหลายสีสัน พระราชวังเครมลินที่ยิ่งใหญ่ สถานีรถไฟใต้ดินที่อลังการ โชว์รัสเซียนเซอร์คัสที่ตื่นตาตื่นใจ

EZyTrip จัดการทัวร์รัสเซีย ให้ทุกท่านได้พักในที่พักระดับ 4 ดาว สะดวกสบาย ใกล้ห้างสรรพสินค้า อาหารที่ถูกปาก เดินทางด้วยสายการบินชั้นนำ

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก   29 พ.ย. - 6 ธ.ค. 55

สัมผัสความหนาวที่อุณหภูมิ (-5) - 9 องศาเซลเซียส ตามรอยประวัติศาสตร์ที่ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองที่สวยงามจนได้ฉายาว่า "ราชินีแห่งยุโรปเหนือ" มื้อค่ำสุดพิเศษ...กาลาดินเนอร์ในพระราชวัง และดื่มด่ำกับการแสดงระบำพื้นเมือง นั่งเครื่องบินภายในเข้าสู่กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของ
รัสเซีย เลาะรอบรั้วพระราชวังเครมลิน ชมอดีตความยิ่งใหญ่เกรียงไกรของรัสเซีย ฝากรอยเท้าไว้ที่
จัตุรัสแดง เก็บภาพเป็นที่ระลึกไว้กับโบสถ์ลูกกวาดหลากสีสัน วิหารเซนต์บาซิล ไม่พลาดชม Circus การแสดงสัตว์แสนรู้ & กายกรรมผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ ช้อปปิ้งทิ้งท้ายที่ถนนอารบัต & เช็คอินในรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ที่ใคร ๆ ร่ำลือกันว่าสวยนักสวยหนา

วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิิ - อัลมาตี้ - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

- 03.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R สายการบินแอร์แอสตาน่า (KC) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมดูแลอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระการเดินทาง

- 06.05 น. สายการบินแอร์แอสตาน่า เที่ยวบินที่ KC 934 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงอัลมาตี้ บริการอาหารและเครื่องดื่ม บนเครื่องบิน

- 13.00 น. ถึงท่าอากาศยานอัลมาตี้ เปลี่ยนเครื่องบิน

- 18.15 น. สายการบินแอร์แอสตาน่า เที่ยวบินที่ KC 135 นำท่านเหิรฟ้าสู่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

- 21.45 น. ถึงท่าอากาศยานปุกคาวา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ นำท่านเข้าที่พัก Petro Sport Hotel  หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง    พุชกิ้น - พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน - ปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส - พระราชวังนิโคลัส - กาล่าดินเนอร์ในพระราชวัง

- 08.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- 09.30 น. เดินทางสู่ พุชกิ้น หรือที่รู้จักในชื่อ ซาโก เซโล ซึ่งเป็นที่พักในฤดูร้อนของราชวงศ์ที่สวยงาม และเป็นบ้านที่รักและโปรดปรานของสมาชิกครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค์ เป็นสถานที่สำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ คือ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 1917 พระเจ้านิโคลัสที่ 2 พร้อมสมาชิกในราชวงศ์ถูกจับตัว จากกลุ่มของคณะปฏิวัติ กลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าสุดท้ายในเมืองพุชกิ้นและราชวงศ์โรมานอฟที่
ยาวนานกว่า 200 ปี

- นำท่านเข้าชมพระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน ที่เริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชให้เป็นที่พักผ่อน ของมเหสีองค์โปรด พระนางแคทเธอรีนที่ 1 ต่อมาก็ยกให้พระธิดาอลิซาเบธ ในปี 1741 ได้ตกแต่งทำให้ พระราชวังหรูหรามากขึ้นและสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราชก็ตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นอีก ภายในเป็นอาคาร 2 ชั้น มีห้องพักผ่อน 50 ห้อง อาทิ ห้องโถงใหญ่ เป็นห้องที่ สวยงาม ผลงานชิ้นเอกของ Bartolomeo Carlo Rastrelli หน้าต่างประดับประดาด้วยกระจก เทียน ปิดทองอร่ามตามรูปแบบศิลปะบารอก... ห้องอำพัน เป็นห้องที่มี ความสวยงามที่สุดไม่ควรพลาดชม ไม่ว่าจะเป็นผนังหรือรูปภาพประดับก็นำอำพันมาตกแต่งทั้งหมด... ห้องอาหารค่ำสีเขียว ออกแบบโดย Charles Cameron เป็นห้องที่มีลักษณะเด่นด้วยศิลปะคลาสสิก ให้โทน
สีสว่าง มีปูนปั้นแกะสลักซึ่งสวยงามมากตกแต่งอยู่...

- 12.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

- 13.30 น. เดินทางสู่ ปีเตอร์ฮอฟ เมืองทางตอนใต้ของอ่าวฟินแลนด์ รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าเป็น
ศูนย์รวมของสวนแห่งเมืองปีเตอร์ฮอฟ

- นำท่านสู่พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส พระตำหนักชายฝั่งของกษัตริย์รัสเซีย ใช้เพื่อพักผ่อนและล่าสัตว์ ในฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ประกอบด้วยพระราชวัง น้ำพุ สวนตอนล่าง สวนตอนบน เป็นหนึ่งใน บรรดาสุดยอดสถาปัตยกรรมของโลก โดยเฉพาะน้ำพุที่ลดหลั่นกันถึง 27 ขั้น เปรียบเสมือนแสดงความยินดี ต่อชัยชนะและยกย่องในความกล้าหาญของทหารชาวรัสเซียและทหารเรืออันยิ่งใหญ่ น้ำพุตกแต่งด้วยรูปปั้น
ถึง 255 ชิ้น มีน้ำพุใหญ่ที่สุดและรูปปั้นแซมซันกำลังง้างปากสิงโตที่มีชื่อเสียง สูง 21 เมตร ฝีมือของสถาปนิก Bartolomeo Carlo Rastrelli เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ปีแห่งชัยชนะเหนือสวีเดนที่ทุ่งโปลตาวา นำท่านเข้าชมภายในพระราชวัง เป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วยห้องพักผ่อน 26 ห้อง อาทิ ห้องเต้นรำ ที่หรูหราฟู่ฟ่าด้วยศิลปะบารอก... ห้องท้องพระโรงใหญ่เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวัง... ห้องรูปภาพ ที่แสดงรูปภาพของศิลปินชาวอิตาลีจำนวน 368 รูป...

- 17.00 น. เดินทางไป พระราชวังนิโคลัส สร้างในปี ค.ศ.1853-1861 เพื่อถวายแด่แกรนด์ดยุกนิโคเลย์ พระโอรสองค์ที่ 3 ของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 ออกแบบโดย Andrey Stakenshneider ด้วยศิลปะแบบบารอก ผสมคลาสสิก เมื่อพระองค์เสด็ดสวรรคต พระราชวังก็กลายเป็นวิทยาลัยสำหรับสตรีชนชั้นสูง หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพระราชวังนี้เปลี่ยนเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนการค้าท้องถิ่น จนกระทั่งปี
ค.ศ.1990 พระราชวังถูกปลุกให้มีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งด้วยการเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

- 17.30 น. บริการอาหารมื้อพิเศษ กาลาดินเนอร์ในพระราชวัง มีนักดนตรีคอยขับกล่อม

- 18.30 น.  ชมการแสดงระบำพื้นเมือง นับเป็นการแสดงที่น่าประทับใจและสนุกสนาน มีการแสดงเล่น
ดนตรีโบราณ พิณ กีตาร์ การแสดงตลก การเต้นรำพื้นบ้านที่สะท้อนประเพณีและวัฒนธรรม และการแต่งกาย ชุดประจำเผ่าต่าง ๆ ที่มีสีสันสวยงาม การแสดงจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง และมีพักประมาณ 15 นาที ระหว่างพักเชิญท่านร่วมทานของว่างด้านนอกโรงละคร (คานาเป้ ขนมปัง คาเวียร์ ผลไม้ ว๊อดกา แชมเปญ ไวน์ น้ำอัดลม)
           
- นำท่านเข้าที่พัก Petro Sport Hotel  หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม    โบสถ์หยดเลือด - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - มหาวิหารปีเตอร์และปอล - เรือออโรร่า

- 08.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- 09.00 น. นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับโบสถ์หยดเลือด ซึ่งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างขึ้นบน บริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระชนม์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา ทรงนำรูปแบบ สถาปัตยกรรมของรัสเซียในคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 มาใช้ในการก่อสร้าง มีลักษณะรูปทรงคล้ายวิหาร เซนต์บาซิลที่กรุงมอสโคว์

- จากนั้นเข้าไปชม พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) ซึ่งประกอบไปด้วยอาคาร 5 หลัง สร้างเชื่อม ต่อกันทำให้พระราชวังมีเนื้อที่กว้างใหญ่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศรัสเซีย มีสิ่งของทรงคุณค่า
จัดแสดงอยู่เกือบ 3 ล้านชิ้น... เริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1764 พระนางแคทเธอรีนได้ทรงซื้อภาพเขียนจากยุโรปกว่า
250 ชิ้น จึงต้องสร้างห้องสำหรับเก็บและแสดงภาพส่วนพระองค์ขึ้น โดยพระนางเรียกห้องแสดงภาพนี้ว่า
เฮอร์มิเทจ เมื่อพระนางสวรรคตในปี ค.ศ.1796 ก็มีของสะสมอยู่มากมายโดยเฉพาะภาพเขียนที่ทรง
โปรดปรานกว่า 3,000 ภาพ เหรียญโบราณ และอัญมณีมีค่า งานที่มีคุณค่าถูกเก็บสะสมในพระราชวังฤดูหนาว สะสมต่อเนื่องกันมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งรัชสมัยของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 มีการจัดหมวดหมู่ของสะสมทั้งหมด
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 1852 พิพิธภัณฑ์ก็เปิดเป็นแห่งแรกที่ให้คนทั่วไปเข้าชมได้

- 13.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

- 14.00 น. นำท่านเข้าชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด ใหญ่เป็นลำดับ 4 ของโลก เป็นต้นแบบของที่ทำการรัฐบาลกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และถ่ายรูปที่ด้านหลังของมหาวิหาร เซนต์ไอแซค ซึ่งจะมีรูปปั้นแกะสลักของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 ทรงม้ากับฐานที่มีรูปปั้นพระมเหสีและพระธิดา
ล้อมรอบ แสดงความหมายแฝงถึงความศรัทธา ความรอบรู้ อำนาจ และความยุติธรรม

- เข้าชม ป้อมปีเตอร์และปอล สิ่งก่อสร้างอันดับแรกสุดของเมือง เพื่อเป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน เป็นศิลปะแบบบารอก ตั้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟสกี้ บนเกาะมีวิหารปีเตอร์และปอล เข้าชมด้านในซึ่งเป็นที่เก็บ พระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่มจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชจนกระทั่งกษัตริย์พระองค์สุดท้ายของราชวงศ์ พระเจ้านิโคลัสที่ 2 และครอบครัว และนำท่านชม เรือออโรร่า สร้างในช่วงปีค.ศ.1904-1905 ระหว่างการทำ สงครามของรัสเซียกับญี่ปุ่น เป็นเรือรบโบราณที่พ่ายแพ้เพราะล้าสมัยสู่กับญี่ปุ่นไม่ได้ ปัจจุบันปลดระวาง และทำเป็นพิพิธภัณฑ์

- 18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน

- นำท่านเข้าที่พัก Petro Sport Hotel  หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่   เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มอสโคว์

- 04.00 น. เช็คเอ้าท์ เดินทางสู่ท่าอากาศยานปุกคาวา บริการอาหารกล่อง เช็คอินรับบัตรที่นั่ง

- 05.30 น. ออกเดินทางโดย ไซบีเรียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ S7 038 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงมอสโคว์

- 06.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศดามาเดียดาวา รับกระเป๋าสัมภาระ

- 08.00 น. เดินทางไปชมจัตุรัสแดง เวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์รัสเซีย สร้างในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 17 ถ่ายรูปและชมสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่อยู่รายรอบจัตุรัสแดง ได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล  สร้างในสมัย พระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ด้วยศิลปะรัสเซียโบราณ มียอดโดม 9 ยอดหลากสีสัน สวยงาม จนนักท่องเที่ยว เรียกกันว่า โบสถ์ลูกกวาด... หอนาฬิกาซาวิเออร์ เป็นศิลปะแบบโกธิค บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ทำมาจาก ทับทิมหนัก 20 ตัน... ห้างกุม ห้างที่ใหญ่โตและสวยงาม จำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด โดยเฉพาะ
แบรนด์เนมต่าง ๆ เป็นสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1895… สุสานเลนิน เป็นที่ เก็บศพของเลนิน สร้างด้วยหินอ่อนสีแดง...

- 12.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

- 13.30 น. จากนั้นนำท่านชมมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ มหาวิหารใจกลางเมือง สร้างเป็นอนุสรณ์ที่รัสเซีย มีชัยชนะต่อกองทัพนะโนเลียนในปีค.ศ.1812 เป็นวิหารที่ยังใช้ทำพิธีการทางศาสนาอยู่ในปัจจุบัน
ห้ามใช้เสียงดัง

- จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดอิสไมลอฟสกี้ ตลาดซื้อขายสินค้าที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดของมอสโคว์ เป็นตลาดที่มี
ความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีชีวิตชีวายิ่งนัก เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศ ใครมามอสโคว์ ก็ไม่ควรพลาดที่จะมาเลือกช้อปปิ้งที่นี่ ท่านสามารถเลือกซิ้อสินค้าที่ระลึกต่าง ๆ ได้ในราคาย่อมเยาว์ อาทิ ตุ๊กตาแม่ลูกดก เครื่องประดับจากอำพัน งานหัตถกรรมพื้นบ้าน ฯลฯ

- 18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน

- นำท่านเข้าที่พัก Alfa Hotel  หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า่   ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - เนินเขาสแปร์โร่ - กายกรรมเซอร์คัส

- 08.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- 09.00 น. เดินทางมุ่งหน้าไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของมอสโคว์ ประมาณ 70 กิโลเมตร ยัง ซากอร์ส ที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญของประเทศ วิทยาลัยสอนศิลปะ การร้องเพลงทางศาสนา การวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่มีบาทหลวง และ นักศึกษาจำนวนนับร้อยคน เข้าชมโบสถ์เก่าแก่ สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ตกแต่งภายในด้วยภาพนักบุญ มีแท่นสำหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและสำหรับนักร้องนำสวด... โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างในสมัย
พระเจ้าอีวาน เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จัตุรัสวิหารแห่งเครมลิน ตกแต่งภายในด้วยภาพเฟรสโก และภาพไอคอน ... โบสถ์โฮลีทรินิตี้ สร้างในปี ค.ศ.1422-1423 เป็นโบสถ์แรกของเมืองนี้ สถาปัตยกรรม แบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและไอคอน ห้ามใช้เสียงภายในเป็นโบสถ์
ที่ทำพิธี ท่านสามารถร่วมสักการะโลงศพของนักบุญเซอร์เจียสพร้อมกับประชาชนชาวรัสเซียได้...

- จากนั้นมีเวลาเล็กน้อยให้ถ่ายรูปกับหอระฆัง หรือจะรองน้ำจาก บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ กลับไปเป็นศิริมงคล น้ำในบ่อเป็นน้ำธรรมชาติ มีเรื่องเล่าว่า ชายตาบอดเดินทางมาที่โบสถ์แล้วค้นพบบ่อน้ำโดยบังเอิญ หลังจากนำน้ำมาล้างหน้า ความศักดิ์สิทธิ์ก็ทำให้ชายตาบอดสามารถมองเห็นได้

- 12.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

- 13.30 น.  มีเวลาให้ท่านเลือกดูสินค้าที่ ตลาดนัดหน้าโบสถ์ สินค้าจะเป็นพวกของที่ระลึกขึ้นชื่อของ
ประเทศ เช่น ตุ๊กตาแม่ลูกดก ผลิตภัณฑ์ไม้ งานฝีมือ ผ้าพันคอ ... เมื่อได้เวลานัดหมาย ก็เดินทางกลับ เข้ากรุงมอสโคว์

- จากนั้นนั่งรถขึ้นสู่จุดสูงสุดของกรุงมอสโคว์บนเนินเขาสแปร์โร่ เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพ ของมอสโคว์ได้ทั้งเมือง โดยเฉพาะตึกสูง 7 ตึกที่สร้างในสมัยของสตาลิน รวมทั้งตึกของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของรัสเซีย มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

- 17.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน

- 19.00 น. ไปชมเซอร์คัส การแสดงของสัตว์แสนรู้ มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจาก
นักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพักอีก 15 นาที ระหว่างพักจะมีบริการถ่ายรูปกับ สัตว์ต่าง ๆ มีขายของที่ระลึก ขนม และไอศกรีม

- นำท่านเข้าที่พัก Alfa Hotel  หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก    มพระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จตุรัสวิหาร - ช้อปปิ้งถนนอารบัต

- 08.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- 09.00 น. นำท่านไปยัง พระราชวังเครมลิน ตั้งอยู่ริมชายฝั่งแม่น้ำมอสโคว์ และแม่น้ำเนกลินนายา มีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่ากัน สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ผู้ครองเมืองทุกพระองค์ จนกระทั่งสมัยของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ที่ทรงย้ายเมืองหลวงไปอยู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จนเมื่อ เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบคอมมิวนิสต์จึงได้ย้ายเมืองหลวงกลับมา

- เข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ เริ่มก่อสร้างตามพระบัญชาของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นที่เก็บ ของสะสมของเจ้าชายมัสโควี ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย เก็บของสะสมของมีค่าที่ดี
ที่สุดของรัสเซีย จากคริสต์ศตวรรษที่ 14-20 และนับเป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติ ของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ (อีกสองแห่งอยู่ที่อังกฤษ และอิหร่าน) ตัวอย่างสิ่งของที่จัดแสดงได้แก่ ฟาแบร์เช่-ไข่อีสเตอร์ ทำจากโลหะมีค่าหรือหินแข็งตกแต่งด้วยอัญมณีและการลงยา ถือกันว่าเป็นงาน
อัญมณีชั้นหนึ่ง และไข่ฟาแบร์เช่ ของราชวงศ์รัสเซียถือว่าเป็นกลุ่มงานศิลปะชิ้นเอกที่ได้รับการจ้างชิ้น
สุดท้าย... บัลลังก์เพชร-เป็นของพระเจ้าอเล็กซิส โรมานอฟ (พระบิดาของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช) สร้างในปีค.ศ.1613 ประกอบด้วยเพชร 999 เม็ด... มงกุฏโมนามาค-เป็นของเจ้าชายแห่งจักรวรรดิไบเซนไทน์ พระนาม คอนสแตนติน โมโนมาคุส ทำตั้งแต่ปีค.ศ.1547 และถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพระเจ้าซาร์ ทุกพระองค์ที่ต้องใช้สวมตอนทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบด้วยคทาและลูกโลก... ราชรถของ
พระเจ้าบอริส โกดูนอฟ-ได้รับเป็นเครื่องบรรณาการมาจากเจมส์ที่1 แห่งราชวงศ์อังกฤษในปี ค.ศ.1603 ทำจากไม้โอ๊กแกะสลัก ล้อไม่สามารถเลี้ยวได้...

- จากนั้นเดินเท้าเข้าสู่ จัตุรัสวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์ส่วนตัวของพระเจ้าซาร์ โบสถ์อาร์ค
แอนเจนไมเคิล  ที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์และเจ้าชายทั้งหมด เข้าชมภายในโบสถ์อัสสัมชัญ สร้างใน สถาปนิกชาวอิตาเลียน ตามพระบัญชาของพระเจ้าอีวานที่ 3 เจ้าชายแห่งมัสโควี ภายนอกเป็นสถาปัตยกรรม แบบยอดโดม 9 ยอด ภายในมีศิลปะภาพวาดแบบเฟรสโก และภาพไอคอน เป็นภาพประวัติของพระเยซู ภาพพระแม่มาเรีย พระบุตร พระจิต ภาพนักบุญที่ทำความดีที่หลังการเสียชีวิตได้ไปอยู่ในสวรรค์ และไปถ่ายรูปเป็นการปิดท้ายกับ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ทำด้วยบรอนซ์ น้ำหนัก 40 ตัน ระฆังพระเจ้าซาร์
น้ำหนัก 210 ตัน

- 13.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

- 14.00 น. นำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนอารบัต ถนนคนเดินที่เป็นย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น อาทิ แมคโดนัล แมคคาเฟ สตาร์บัค ร้านนม ฯลฯ ทั้งยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย จากนั้นไปชมสถานีรถไฟใต้ดิน ดูความยิ่งใหญ่ ประวัติศาสตร์ ความเป็นชาตินิยม และวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงาม การตกแต่งของแต่ละสถานี มีความสวยงาม แตกต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต และหินอ่อน นั่งรถไฟไปชมสถานีต่าง ๆ

- 18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน

- นำท่านเข้าที่พัก Alfa Hotel  หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด    มอสโคว์ - อัลมาตี้

- 05.00 น. เช็คเอ้าท์ เดินทางสู่ท่าอากาศยานปุกคาวา บริการอาหารกล่อง เช็คอินรับบัตรที่นั่ง

- 10.10 น. สายการบิน แอร์แอสตาน่า เที่ยวบินที่ KC 872 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงอัลมาตี้ บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน

- 16.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานอัลมาตี้ เปลี่ยนเครื่องบิน

- 21.10 น. สายการบิน แอร์แอสตาน่า เที่ยวบินที่ KC 933 นำท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบินวันที่แปด    กรุงเทพฯ

- 05.00 น. เช็คเอ้าท์ เดินทางสู่ท่าอากาศยานปุกคาวา บริการอาหารกล่อง เช็คอินรับบัตรที่นั่ง

- 10.10 น. สายการบิน แอร์แอสตาน่า เที่ยวบินที่ KC 872 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงอัลมาตี้ บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน

ค่าใช้จ่าย**
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 67,900 บาท  พักเดี่ยว เพิ่ม 5,500 บาท
เด็ก (อายุ 4 - 11 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง 67,900 บาท
เด็ก (อายุ 4 - 11 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 67,900 บาท

*EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาตั๋วเครื่องบินหรือราคาแลนด์ที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว เที่ยวบินตามระบุในโปรแกรม
- ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
- ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
- น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด / 1 วัน (0.5 ลิตร)
- ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000บาท
- ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และสนามบินเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ


  ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหาร
    และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
  - ค่าทำหนังสือเดินทาง
  - ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
  - ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
  - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี)
  - ราคาดังกล่าวไม่รวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
    (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี)

  หมายเหตุ

  1. ราคาทัวร์รัสเซียอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
  2. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
  3 . หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่าง ๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์

  การสำรองที่นั่ง
  1. โอนเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
      ก่อนการเดินทาง และ 21 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน,
      ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม) หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด
      ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการ เดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
  2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน)
      และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์
  3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

  เงื่อนไขการยกเลิก - สำหรับทัวร์รัสเซีย
  1. ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วัน

  คืนเงินมัดจำทั้งหมด

  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-วันเดินทาง หรือ NO SHOW สงวนสิทธิใสการคืนเงิน
  3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
  4. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทเป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
  5. สำหรับทัวร์รัสเซียนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ฯลฯ
  ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกัน ที่บริษัทประกันระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์ เท่านั้น โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า เมือง อันเนื่องจากการกระทำ ที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

  โรงแรมและห้องพัก
  - ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการ วางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
  - โรงแรมหลายแห่งในทัวร์รัสเซียนี้จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
    เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
  - ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
     ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
  - โรงแรมในทัวร์รัสเซียที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด
     และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ ห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่าง
     กันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ
      DOUBLE SINGLE USE ได้

  สถานที่เข้าชม
  การจัดโปรแกรมทัวร์รัสเซียนั้น เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับ วันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะคืน เงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการ เดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน

  เอกสารที่ใช้สำหรับเดินทาง
  - หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
    สำหรับผู้ที่มีหนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซ่า

  ตั๋วเครื่องบินและการสะสมไมล์
  - ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ
    ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการ จัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็น
    ผู้กำหนด ซึ่งมัคคุเทศก์ประจำเส้นทางทัวร์รัสเซีย ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง
    ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋ว เครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
    และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณี
    ที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
  - การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%
    ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 % ส่วนสายการบิน ฟินแอร์ ลุฟฮันซ่า สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ สิงคโปร์แอร์ไลน์
    ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วน หรือ
    ทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบิน เท่านั้น

  สิ่งที่ควรนำไปด้วย
  ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม เสื้อกันหนาว ลองจอน ครีมกันแดด แว่นตากันแดด


  โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
  Fax : 0-2733-7225
  Mobile : 086-335-0983 , 086-331-3412
  E-mail :
   

  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
  ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651
รีวิว ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. 54 by ตะลอน
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
มี.ค. 54 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. '53 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. '53 by ตะลอน
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. '51 by ไกด์นัด
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
 
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home