ทัวร์ EZyTrip

ทัวร์อเมริกาตะวันตก

ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์อเมริกา


ทัวร์อเมริกาตะวันตก
- 8 วัน 5 คืน

     
ทัวร์อเมริกา ตื่นตากับแหล่งท่องเที่ยวอันลือชื่อแห่ง มหาอำนาจของโลก สหรัฐอเมริกา เพลิดเพลินไปกับสถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งช้อปปิ้ง ในฝั่งอเมริกาตะวันตก


      ประสบการณ์ใหม่ ๆ ของทัวร์อเมริกาอันสุดคุ้มของเรานั้น ผ่านการคัดสรร ทั้งแหล่งท่องเที่ยวอันเป็น จุดไฮไลท์ โรงแรมที่พักได้มาตรฐาน สะอาด เพียบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สมราคา และบริการ อาหารครบทั้ง อาหารพื้นเมือง อาหารจีน และอาหารไทย


      ทั้งหมดนี้ต่างล้วนคัดสรรให้เหมาะสมกับคนไทย เพื่อให้ทุกวินาทีของท่านกับทัวร์อเมริกา ของเรานั้น เต็มไปด้วยความประทับใจไม่รู้ลืมทัวร์ิอเมริกาตะวันตก 8 วัน 5 คืน

บุก 3 เมืองสำคัญแห่งฝั่งตะวันตกของอเมริกา ลอสแอนเจลิส - ลาสเวกัส - ซานฟรานซิสโก
ตะลุยสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ พิเศษ...ทัวร์แกรนด์แคนยอน West Rim + Sky Walk

โดยสายการบิน CHINA EASTERN (MU) กรุ๊ปส่วนตัว ไม่จอยทัวร์กับต่างชาติ

วันเดินทาง
 

7 - 14 เม.ย. / 11 - 18 เม.ย. / 19 - 26 พ.ค.56
วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินไทเป (ประเทศไต้หวัน) - ลอสแองเจลิส - ชมย่านธุรกิจ สำคัญของลอสแองเจลิส - ไชนีส เธียเตอร์ - ฮอลีวูดวอล์กออฟเฟม

- 08.15 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S เคาน์เตอร์ สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (CI) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกก่อนเดินทาง

- 11.15 น. ออกเดินทางสู่ ลอสแองเจลิส โดย สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 834

- 15.55 น. เดินทางถึง สนามบินไทเป (ประเทศไต้หวัน) เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

- 17.10 น. ออกเดินทางต่อสู่ ลอสแองเจลิส โดย สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 6

- 13.55 น. เดินทางถึง มหานครลอสแองเจลิส (Los Angeles) (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 15 ชม.) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองลอสแองเจลิส หรือแอลเอ (L.A.) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ใน สหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง ลอสแองเจลิสตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ชื่อเมืองลอสแองเจลิส มาจากคำว่า โลสอังเคเลส (Los Ángeles) ในภาษาสเปน หมายถึง เทวดาหลายองค์ ซึ่งชื่อเมืองนั้นมีความหมายว่า "เมืองแห่งเทพ" เช่นเดียวกับกรุงเทพ

- นำท่าน ผ่านชม ย่านธุรกิจสำคัญ ย่านไชน่าทาวน์ ศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ ถนนฮอลลีวู้ด เบเวอร์รี่ฮิลล์ ถนนโรดิโอ ไดร์ฟ (Rodeo drive) ในย่าน Beverly Hill ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในแอลเอ พร้อมกันนี้ยังเป็นย่านที่มีดาราฮอลิวู้ด อาศัยอยู่มากมาย

- นำท่านชม ไชนีส เธียเตอร์ (CHINESE THEATRE) ซึ่งท่านจะได้ถ่ายรูปกับรอยมือ รอยเท้าของเหล่าดาราชื่อดัง ที่ประทับไว้พร้อมชื่อจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวู้ด นำท่านชม ฮอลีวูดวอล์กออฟเฟม (Hollywood Walk of Fame) เป็นทางเท้าที่อยู่สองข้างทางถนน ฮอลลีวูด บูเลวาร์ด ในทิศตะวันออก-ตะวันตก และไวน์ สตรีท ในทิศเหนือ-ใต้ ตั้งอยู่ในฮอลลีวูด ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา เป็นระยะทางเดินเท้าทั้งสิ้น 3 1/2 ไมล์ ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม ประดับด้วยแผ่นหินตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก จำนวนมากกว่า 2000 ดวง จารึกชื่อ ของนักแสดงและบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด สำหรับผู้ได้รับคัดเลือก ให้จารึกชื่อ คือ วงการภาพยนตร์ / วงการโทรทัศน์ / วงการดนตรี / วงการวิทยุ / วงการละครเวที

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN ANAHIEM  หรือระดับเทียบเท่า (ลอสแองเจลิส)

วันที่สอง   ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (เต็มวัน)

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- นำท่านเดินทางสู่โรงถ่ายภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มีเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ชมเบื้องหลังการถ่ายทำ ภาพยนต์ที่โด่งดังทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น คิงคอง ฉากถ่ายภาพยนตร์เรื่อง จอว์ส ฉลามยักษ์ที่ตื่นเต้นระทึกใจ ชมฉากแผ่นดินไหวในซานฟรานซิโก และอาคารบ้านเรือน ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ต่าง ๆ เช่น เจาะเวลาหาอดีต บัญญัติ 10 ประการ  หรือสนุกสนานผจญภัยกับเครื่องเล่นทันสมัย BACK TO THE FUTURE,  JURASSIC PARK และนั่งรถไฟชมรอบบริเวณโรงถ่าย เสมือนท่านเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ ชมโชว์กับฉากเสี่ยงตายสตั้นท์แมน โชว์วอเตอร์เวิลด์  โชว์ความน่ารักของสัตว์แสนรู้

***** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกในการท่องเที่ยวในยูนิเวอร์แซล *****

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN ANAHIEM  หรือระดับเทียบเท่า (ลอสแองเจลิส)

วันที่สาม   ลอสแองเจลิส - ลาสเวกัส - อิสระช้อปปิ้ง หรือเสี่ยงโชค และเพลิดเพลินกับโชว์ ย่าน Strip

- บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

- นำท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกัน และคนทั่ว โลก ให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" (Sin City) ลาสเวกัสเป็นสถาณที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้ง เมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนันเป็นแรงดึงดูดหลัก ให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา ต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก จะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนการพนัน และโรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่นหนาใน บริเวณใกล้เคียงกันเหมือนกับเมืองลาสเวกัส

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- เดินทางถึง เมืองลาสเวกัส ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ศูนย์การค้าภายในเมือง หรือเสี่ยงโชคตามอัธยาศัย และเพลิดเพลินกับโชว์ที่จัดแสดงไว้หน้าโรงแรมแต่ละแห่งใน ย่าน Strip ของลาสเวกัส เช่น โชว์ภูเขาไฟระเบิดที่ Mirage, โชว์โจรสลัดที่โรงแรม Treasure Island, โชว์น้ำพุเต้นระบำที่ Bellagio ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเครื่องเล่น วาดเสียวต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกในโรงแรม  Stratosphere, ชมหนึ่งในพระพรหมของไทยซึ่งตั้งอยู่ที่โรงแรม Caesar Palace, ชมหอไอเฟล และประตูชัย ซึ่งจำลองจากปารีสพร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม Venetian

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเข้าที่พัก HARRAH’S HOTEL & CASINO  หรือระดับเทียบเท่า (ลาสเวกัส)

วันที่สี่    แกรนด์แคนยอน  West Rim + Sky Walk

- บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

- นำท่านชม แกรนด์แคนยอน GRAND CANYON  สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ประติมากรรมอันมหึมามหาศาลนี้ธรรมชาติได้สร้างขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 2,000 ล้านปี จากการกัดเซาะของแม่น้ำ โคโรลาโด้ และกระแสลม ฝน หิมะ จนกลายเป็นหุบเขาที่มีความยาว 446 กม. จุดที่กว้างที่สุด 29 กม. และลึกเกือบ 2 กม. จึงเป็น สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 10 ของโลก  ให้ท่านเดินชมบน WEST RIM + SKY WALK สะพานกระจกที่สร้างยื่นเข้าไปในหุบผา ที่จะทำให้ท่านรู้สึกเหมือนเดินอยู่บนอากาศซึ่งทำให้ ตื่นเต้นและหวาดเสียว พร้อมเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก

(บริการอาหารกลางวันระหว่างทัวร์แกรนด์แคนยอน)

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเข้าที่พัก HARRAH’S HOTEL & CASINO  หรือระดับเทียบเท่า (ลาสเวกัส)

วันที่ห้า    ลาสเวกัส - ลาสเวกัส พรีเมียมเ อาท์เลท - เมืองเฟสโน  

- บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

- นำท่านช้อปปิ้ง ลาสเวกัส พรีเมียมเ อาท์เลท (LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS) เป็นแหล่งช้อปปิ้ง Outlets ที่ใหญ่ที่สุดในลาส เวกัส มีแบรนเนม ที่นำมาลดราคามากมาย เช่น Coach, Burberry, Lacoste, Diesel, A/X, Salvador Farragamo, Energies Miss sixty, Calvin Klein etc. ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่นับช้อปปิ้งไม่ควรพลาด

*****อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกแก่การช้อปปิ้ง*****


- สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟสโน เมืองใหญ่ อันดับ 8 ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนย์การธนาคาร ที่มีประสิทธิภาพสูง ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมล์จอดป้ายตรงเวลาที่สุดอาคารสูงสุด เพียงแค่ 20 ชั้น จึงไม่บดบังทิวทัศน์ชนบทของที่นี่ ในฐานะเมืองใหม่จึงมีความ เป็นเมืองสำหรับ "มนุษย์เดินดิน" มากกว่าหุ่นยนต์

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเข้าที่พัก LA QUINTA INN FRESNO HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า (เฟสโน)

วันที่หก   มืองเฟสโน - ซานฟรานซิสโก - Pier 39 - ล่องอ่าวซานฟรานซิสโก - เกาะอัลคาทราซ - Fisherman’s Wharf - สะพานโกลเด้นเกท - ถนนลอมบาร์ด - ยูเนี่ยน สแควร์

- บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

- นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองซานฟรานซิสโก เมืองที่ถือว่าเป็นเมืองที่ติดอันดับ 1 ใน 10 เมืองที่โรแมนติกเมืองหนึ่ง ของประเทศสหรัฐอเมริกา

- จากนั้นนำท่านสู่ ท่าเรือหมายเลข 39 (Pier 39) ท่าเรือสัญลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโกที่เต็มไปด้วย นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก นำท่านลงเรือ ล่องอ่าวซานฟรานซิสโก ชมความงดงามของตัวเมือง ผ่านชม เกาะอัลคาทราซ สถานที่คุมขังอาชญากรนามระบือ “อัลคาโปน” ในอดีต หลังจากล่องอ่าวซานฟราน

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- อิสระท่านช้อปปิ้ง Fisherman’s Wharf  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณท่าเรื่อหมายเลข 39 มีร้านค้าน่ารักมากมาย และสิงโตทะเลให้ชมกัน พร้อมกับวิวที่สวยงามของอ่าวซานฟราน และสะพานโกเด้นเกต

- นำท่านชม สะพานโกลเด้นเกท ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนาย โยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสะพานแขวนที่เคยยาวที่สุดในโลก ยาวถึง 4,200 ฟุต กว้าง 90 ฟุต ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสะพานแขวนที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของนครซานฟรานซิสโก

- จากนั้นนำท่านสัมผัส ถนนลอมบาร์ด (ถนนCrookest Street หรือ ถนนลอมบาด) บางคนเรียกว่า ถนนงู เป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดถนนหนึ่งในอเมริกา มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองซานฟรานซิสโก สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีคศ1922 เพื่อเชื่อมถนนไฮด์กับถนนลีเวนเวิร์ท โดยไต่ลงมา ตามเนินชัน40 องศา ซิกแซก 8 โค้งหักศอกแบบวันเวย์ขาลง ระหว่างโค้งตกแต่งต้นไม้ดอกไม้สวยงามประดับมากมาย มีบันไดคนเดิน2ข้างทางให้เดินขึ้นไปได้ สองข้างทางของถนนนี้ กระหนาบด้วยแมนชั่นเก่าแก่สวยงามราคาแพง

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

- จากนั้นให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมดังจากทั่วโลกที่ ยูเนี่ยน สแควร์ Union square หรือท่านที่ชอบใส่ยีนส์ ยูเนี่ยน สแควร์ถือเป็นต้นกำเนิดตำนานแห่งยีนส์ Levi’s เริ่มต้นที่นี่ ซานฟรานซิสโก

- 21.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซานฟรานซิสโก

วันที่เจ็ด   ซานฟรานซิสโก

- 01.35 น. ออกเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 3


วันที่แปด    สนามบินไทเป (ประเทศไต้หวัน) - สนามบินสุวรรณภูมิ  

- 06.00 น. เดินทางถึง สนามบินไทเป (ประไต้หวัน) เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

- 07.25 น. ออกเดินทางต่อสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 833     

- 10.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ........


ค่าใช้จ่าย**
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 88,900 บาท สมาชิก ท่านละ 88,400 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 12,000 บาท
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 85,900 บาท
เด็ก (อายุำไม่เกิน 12 ปีี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 82,900 บาท

**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาตั๋วเครื่องบินหรือราคาแลนด์ที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามระบุในโปรแกรม ชั้นประหยัดเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี (ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนหากมีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มจากทางสายการบิน)
- ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
- ค่าที่พักห้องละ 2 - 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเทียบเท่า
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง ตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิ
- ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุ และสุขภาพในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,500,000 บาท


ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอินเตอร์เน็ต
  และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
  เช่น  หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
- ค่าทำหนังสือเดินทาง,ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ผู้เดินทาง
  ในการจัดทำเอง)
- ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
- ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
- ค่าทำหนังสือเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐอเมริกา และค่าธรรมเนียมการขอยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือ
  เดินทางไทย
(กรณีท่านถูกปฏิเสธการขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
- ค่าทิปคนขับรถ 3 ยูเอสดอลล่า / คน / วัน  // และหัวหน้าทัวร์จากไทย มากน้อยตามความพึงพอใจ
  ในการบริการ

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี)

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 25,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ตรงตามหน้าหนังสือเดินทางเท่านั้น หรือส่งสำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน   
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมระบุโปรแกรมทัวร์  และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

เงื่อนไขการยกเลิก - สำหรับทัวร์อเมริกา ตะวันตก

1. ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 - 45 วัน

เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์

2. ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 30 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
9. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01 - 20 วัน หรือ NO SHOW เก็บค่าใช้จ่าย 100%  ของค่าทัวร์


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ - สำหรับทัวร์อเมริกา ตะวันตก
1. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
2. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
3. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน บางส่วนหรือทั้งหมด
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด และจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมด
5. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่าน อื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ เพื่อไม่ให้ กระทบกับลูกค้าท่านอื่น แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงาน และเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือ ท่านเป็นระยะ
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสาร เข้าเมืองให้กับ ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็น
ของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
7. บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรม หรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
8. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
10. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
11. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจาก มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิก หรือความล่าช้าของ สายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
13. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้อง กับสถาณะการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึง ถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็น ข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์  

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า :วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เดินทางต้องไปโชว์ตัว และเข้ารับ การสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ตามเวลาที่สถานฑูตนัดหมายเท่านั้น

เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่า

- หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หากมีเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย)
- แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว ที่ทางบริษัทส่งให้ (กรุณากรอกให้ครบถ้วน ตามความเป็นจริง)
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าอเมริกา ประมาณ 5,720 บาท (อัตราค่าบริการนี้ไม่ได้รวมในราคาทัวร์)
- รูปสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ ต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส(ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรือโพราลอยด์)
  ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย
  ไม่มีลวดลาย ถ่ายมาแล้วต้องไม่เกิน 6 เดือน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร )
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง ที่มีอายุบัญชีมากกว่า 6 เดือน (หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง
  6 เดือน ต้องถ่ายสำเนาเล่มเก่าทั้งเล่มด้วย)
- หลักฐานทางด้านการทำงาน (เอกสารที่ยื่นวีซ่าทุกอย่าง จะต้องออกไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเดินทาง)
- ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง ข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด
  เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ( ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน)
- ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า
- ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
- สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอสำเนาทะเบียนหย่า
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)
- กรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงทะเบียนสมรส หนังสือรับรองการทำงาน
  สำเนาสมุดเงินฝาก ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนของสามี
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน  สำเนาสมุด
  เงินฝาก ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา - มารดา เพิ่มเติม และหนังสือให้ความยินยอมบุตร
  เดินทางกับบุคคลอื่นได้ ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขต  ถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องมีสำเนามรณะบัตร

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม เสื้อกันหนาว ลองจอน ครีมกันแดด แว่นตากันแดด


โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983 , 086-331-3412
E-mail :
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์บาหลี
ทัวร์พม่า
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
 
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home