ทัวร์แชงกรีล่า

ทัวร์แชงกรีล่า

ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า - หิมะงามกลางแดนสรวงสวรรค์

       แชงกรีล่า มีชื่อเสียงจาก วรรณกรรมบันลือโลก Lost Horizons ของ เจมส์ ฮิลตันใน ค.ศ. 1933 ได้บรรยายถึงแดนดินแห่งเสรีภาพที่ผู้คนถึงจะแตกต่างเชื้อชาติ แต่ก็อาศัยร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อ สงบสุขและมีความสุข ไร้การแก่งแย่งชิงดี ไร้ความขัดแย้งใด ๆ สเน่ห์ที่ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวให้มาเยือน ดินแดนนี้ แชงกรีล่า คือความงามวิจิตรของ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน อันเป็นขุนเขาหิมะสูงเสียดฟ้าสีขาวนวลนั้นยังคงยืนตระหง่าน แสดงความงามแห่งผืนหิมะอันหนาวเย็น กับหมู่ไม้ที่วิจิตร เบียดตัวในซอกเขาสีเขียวขจีแวดล้อมด้วยเทือกเขาน้อยใหญ่ อีกทั้งมรรคาชีวิตที่สงบสุข เรียบง่าย และศรัทธาในวัดซงจ้านหลินซึ่งเป็นศูนย์กลางจิคใจของชาวธิเบตจากนวนิยายบันลือโลกของ เจมส์ ฮิลตัน The Lost Horizonsที่พรรณาถึงแดนดินแห่งเสรีภาพที่ทุกผู้คนอยู่อาศัยด้วยกันอย่างสันติ เอื้อเฟื้อและโอบอ้อมอารี เป็นเหตุให้แชงกรีล่ากลายเป็นดินแดนที่ผู้คนทั่วโลกตามหา ท้ายที่สุด ทางการจีน จึงยอมรับว่าแชงกรีล่า อยู่ในเมืองจงเตี้ยน และเปลี่ยนชื่อเมืองนี้ว่า แชงกรีล่า เป็นเหตุให้ทัวร์แชงกรีล่าเป็นที่นิยมเป็นอันมาก ควรดูความต้องการของตัวเราเป็นสำคัญ ว่าต้องการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใดบ้าง ในการวางแผนการท่องเที่ยวภายในแชงกรีล่านักท่องเที่ยวจำเป็นจะต้องมีการจัดเรียงโปรแกรมท่องเที่ยวภายในทุกวัน เพื่อดำเนินไปตามความประสงค์ของเราที่สุด และสำหรับผู้เดินทางที่เดินทางกับทัวร์แชงกรีล่า ควรตรวจสอบแพคเกจทัวร์แชงกรีล่าเช่นกัน โดยคัดเลือกข้อมูลของ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อันได้แก่ ภูเขาหิมะเหมยลี่ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินโดดเด่นด้วยยอดเขาสือข่าแห่งยอดเขาสูงสุดซึ่งมีความสูงถึง4,449 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลจึงแลเห็นทิวเขาภูเขาหิมะที่โอบล้อมได้รอบทิศทางและเป็นที่หมายสำคัญที่ไม่ควรพลาดแห่งหนึ่งของทัวร์แชงกรีล่า ทุ่งกุหลาบพันปีที่ออกดอกบานเพียงครั้งเดียวในแต่ละปีเท่านั้น เลื่องลือมาก ๆ จากการที่ ดอกกุหลาบพันปีนี้เป็นไม้หายากเจอได้บนที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากกว่า 2,000 เมตรเท่านั้น ไม่ควรพลาดสำหรับนักเที่ยวไม่ว่าจะเดินทางกับทัวร์แชงกรีล่าหรือไปเที่ยวเองที่จะมาท่องเที่ยวยังแชงกรีล่า และธารน้ำแข็งหมิงหย่ง สถานที่เที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งได้แก่ วัดซงจ้านหลินที่ได้ถูกสร้างค.ศ.1679 (พ.ศ. 2222) โดยก่อสร้างแล้วเสร็จสองปีให้หลัง โดยทะไลลามะองค์ที่ 5 เพื่อเป็นที่บูชาให้กับชาวทิเบตซึ่งพักอยู่ในแชงกรีล่าและเป็นเป้าหมายสำคัญที่ไม่ควรพลาดแห่งหนึ่งของทัวร์แชงกรีล่า และเมืองโบราณจงเตี้ยน หรือสถานที่ท่องเที่ยวทางอื่น ๆ ได้แก่ ทะเลสาบนาปาไห่ และหุบเหวเสือกระโจน โดยเฉพาะยังมี ภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นขุนเขาสูงซึ่งมีธารน้ำแข็งแบบกลาเซียร์ซึ่งอยู่ทิศใต้สุดของซีกโลกเหนือ ที่จังหวัดลี่เจียงมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบนทางผ่านสู่แชงกรีล่า ยอดเขาแห่งนี้ยาว 35 กิโลเมตร และมีความกว้าง 20 กิโลเมตร ภูเขาหิมะมังกรหยกมียอดเขา 13 ยอดรายเรียงกัน โดยมียอดชานจี้เตาเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด มีความสูงกว่า 5,600 เมตร (18,360 ฟุต)และเป็นความพิลาสอันอัศจรรย์ของภูเขาที่นักเที่ยวไม่ว่าจะเที่ยวเองหรือท่องเที่ยวกับทัวร์แชงกรีล่าไม่ควรพลาด นอกจากนั้น กับผู้ที่โปรดปรานในการช้อปปิ้งสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าท้องถิ่นซึ่งหาซื้อไม่ได้ในพื้นที่อื่น ๆ หรือแม้นหาซื้อได้ก็มีราคาแพง เมื่อเดินทางท่องเที่ยวมายังแชงกรีล่าไม่พลาดในการเลือกซื้อหินทิเบต ซึ่งขึ้นชื่อลือชาอย่างมากในเมืองไทยและพบได้เฉพาะที่สูงแถบแนวภูเขาหิมาลัยอย่างทิเบตและแชงกรีล่าเท่านั้น หากเที่ยวกับทัวร์แชงกรีล่าจะบอกไกด์ให้แวะเลือกซื้อได้ กับความงดงามของธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ประหนึ่งเทพนิยายในตำนาน Lost horizons นั้นแชงกรีล่าจึงเป็นเป้าหมายสำคัญของนักเที่ยวที่รักในความสวยงามตามธรรมชาติอย่างแท้จริงไม่ว่าจะไปเที่ยวกับทัวร์แชงกรีล่าหรือเดินทางท่องเที่ยวเองล้วนต้องการมาเยือนแชงกรีล่า เพื่อสัมผัสกับธรรมชาติ ความโอบอ้อมอารีและความสงบสุขของชนเผ่ากลุ่มเล็กกลุ่มน้อยหลากหลายเชื้อสายซึ่งอาศัยด้วยกันอย่างสุขสงบ
ทัวร์แชงกรีล่า 2557
ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์ลี่เจียง | แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง คุนหมิง **เข้า 3 ร้านช้อป
 
   ต้าลี่ เมืองโบราณต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) โชว์จางอวี้โหมว อุทยานน้ำหยก สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง แชงกรีล่า จงเตี้ยน โค้งแรกแยงซีเกียง หุบเหวเสือกระโจน วัดซงจ้านหลิน เมืองโบราณจงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) คุนหมิง - บิน TG

เดินทาง :  22 -27 ต.ค.57 และ 31 ธ.ค. - 5 ม.ค.58
ท่านละ :  
ผู้ใหญ่ 40,500 .- / สมาชิก 40,2
00 .-
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง คุนหมิง
 
   ต้าลี่ เมืองโบราณต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) โชว์จางอวี้โหมว อุทยานน้ำหยก สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง แชงกรีล่า จงเตี้ยน โค้งแรกแยงซีเกียง หุบเหวเสือกระโจน วัดซงจ้านหลิน เมืองโบราณจงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) คุนหมิง

เดินทาง :  12 - 17 เม.ย.56
ท่านละ :   ผู้ใหญ่ 38,
500 .- / สมาชิก 38,200 .-
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง คุนหมิง **ไม่เข้าร้านช้อป
 
   ต้าลี่ เมืองโบราณต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) โชว์จางอวี้โหมว อุทยานน้ำหยก สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง แชงกรีล่า จงเตี้ยน โค้งแรกแยงซีเกียง หุบเหวเสือกระโจน วัดซงจ้านหลิน เมืองโบราณจงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) คุนหมิง

เดินทาง :  29 ธ.ค.55 - 3 ม.ค.56
ท่านละ :   ผู้ใหญ่ 38,900 .- / สมาชิก 38,
600 .-
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง คุนหมิง **ไม่เข้าร้านช้อป
 
   ต้าลี่ เมืองโบราณต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) โชว์จางอวี้โหมว อุทยานน้ำหยก สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง แชงกรีล่า จงเตี้ยน โค้งแรกแยงซีเกียง หุบเหวเสือกระโจน วัดซงจ้านหลิน เมืองโบราณจงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) คุนหมิง

เดินทาง :  28 ธ.ค.55 - 2 ม.ค.56
ท่านละ :   ผู้ใหญ่ 38,900 .- / สมาชิก 38,
600 .-
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง คุนหมิง
 
   ต้าลี่ เจ้าแม่กวนอิม เมืองโบราณต้าลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์จางอวี้โหมว อุทยานน้ำหยก สระมังกรดำ เมืองโบราณ ลี่เจียง โค้งแรกแยงซีเกียง หุบเหวเสือกระโจน วัดซงจ้านหลิน เมืองโบราณจงเตี้ยน หมู่บ้านธิเบต+โชว์ หุบเขาพระจันทร์ สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) บินภายในกลับ คุนหมิง วัดหยวนทง

เดินทาง :  5 - 10 ธันวาคม 2555
                                                                           ท่านละ :   ผู้ใหญ่ 34,700 .- / สมาชิก 34,400 .-
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง คุนหมิง
 
   ต้าลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ลี่เจียง สระมังกรดำ เมืองโบราณ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) โชว์จางอวี้โหมว อุทยานน้ำหยก แชงกรีล่า จงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดซงจ้านหลิน เมืองโบราณจงเตี้ยน หมู่บ้านธิเบต โชว์ธิเบต คุนหมิง ตำหนักทอง วัดหยวนทง

เดินทาง :  20 - 25 ตุลาคม 2555
ท่านละ :   ผู้ใหญ่ 33,900 .- / สมาชิก 33,600 .-
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง คุนหมิง
 
   วัดหยวนทง ตำหนักทอง เมืองโบราณต้าลี่ หมู่บ้านซีโจว เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) โชว์จางอวี้โหมว อุทยานน้ำหยก สระมังกรดำ โค้งแรกแม่น้ำ แยงซีเกียง หุบเหวเสือกระโจน แชงกรีล่า จงเตี้ยน
วัดซงจ้านหลิน เมืองโบราณจงเตี้ยน คุนหมิง
เดินทาง :  3-8.ค./ 7-12 ส.ค./ 21-26.ค./ 4-9 ก.ย.55                11-16 ก.ย./ 18-23 ก.ย./ 21-26 ก.ย.55
ท่านละ :   ผู้ใหญ่ 28,900 .- / สมาชิก 28,600 .-
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง คุนหมิง
 
   เมืองโบราณต้าลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ล่องทะเลสาบเอ๋อไห่ สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) โชว์จางอวี้โหมว อุทยานน้ำหยก แชงกรีล่า จงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดซงจ้านหลิน เมืองโบราณจงเตี้ยน คุนหมิง ตำหนักทอง วัดหยวนทง

เดินทาง :  10 - 15 สิงหาคม 2555
ท่านละ :   ผู้ใหญ่ 33,900 .- / สมาชิก 33,500 .-
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง คุนหมิง
 
   เจดีย์สามองค์ เมืองโบราณต้าลี่ โรงถ่าย 8 เทพอสูรมังกรฟ้า โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง หุบเหวเสือกระโจน แชงกรีล่า หมู่บ้านธิเบต วัดซงจ้านหลิน ลี่เจียงเมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) โชว์จางอวี้โหมว Impression Lijiang อุทยานน้ำหยก คุนหมิง วัดหยวนทง

เดินทาง :  12 - 17 เมษายน 2555
ท่านละ :   ผู้ใหญ่ 22,900 .- / สมาชิก 22,500 .-
ทัวร์ลี่เจียง คุนหมิงทัวร์ลี่เจียง ต้าลี่ คุนหมิง
 
   ทะเลสาบเอ๋อไห่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เมืองโบราณต้าลี่ ลี่เจียง สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) โชว์จางอวี้โหมว อุทยานน้ำหยก เจดีย์โชคลาภ เมืองโบราณเผ่าอี๋ คุนหมิง วัดหยวนทง คุนหมิง ตำหนักทอง เมืองโบราณกวนตู้

เดินทาง :  12 - 17 เมษายน 2555
ท่านละ :   ผู้ใหญ่ 19,900 .- / สมาชิก 19,500 .-
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์แชงกรีล่า ลี่เจียง ต้าลี่ คุนหมิง
 
    โชว์น้ำชาหมู่บ้านซีโจว ลี่เจียง สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) โชว์จางอวี้โหมวไป๋สุ่ยเหอ อุทยานน้ำหยก แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เมืองโบราณจงเตี้ยน คุนหมิง ตำหนักทอง

เดินทาง :  12 - 17 เมษายน 2555 - เต็มแล้วค่ะ
ท่านละ :   ผู้ใหญ่ 31,900 .- / สมาชิก 31,500 .-
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์แชงกรีล่า ลี่เจียง ต้าลี่ คุนหมิง
 
    เมืองโบราณต้าลี่ เจดีย์สามองค์ วัดเจ้าแม่กวนอิม ลี่เจียง สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง โชว์จางอวี้โหมว ไป๋สุ่ยเหอ ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) อุทยานน้ำหยก แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เมืองโบราณจงเตี้ยน คุนหมิง ตำหนักทอง วัดหยวนทง - บินภายใน จงเตี้ยน-คุนหมิง - เต็มแล้วค่ะ

เดินทาง :  11 - 17 เมษายน 2555
ท่านละ :   ผู้ใหญ่ 36,900 .- / สมาชิก 36,500 .-
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์แชงกรีล่า ลี่เจียง ต้าลี่ คุนหมิง
 
    เมืองโบราณต้าลี่ หมู่บ้านซีโจว โชว์น้ำชาชาวไป๋ ลี่เจียง สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง โชว์จางอวี้โหมว Impression Lijiang ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) อุทยานน้ำหยก แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เมืองโบราณจงเตี้ยน คุนหมิง ตำหนักทอง วัดหยวนทง - บินภายใน จงเตี้ยน-คุนหมิง

เดินทาง :  22 - 27 มีนาคม 2555
ท่านละ :   ผู้ใหญ่ 34,900 .- / สมาชิก 34,500 .-
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์แชงกรีล่า ลี่เจียง ต้าลี่ คุนหมิง
 
    เมืองโบราณต้าลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ทะเลสาบเอ๋อไห่
สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง โชว์จางอวี้โหมว Impression Lijiang ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) อุทยานน้ำหยก วัดอวี้เฟิง หุบเหวเสือกระโจน โค้งแรกแยงซีเกียง แชงกรีล่า จงเตี้ยน วัดซงจ้านหลิน เมืองโบราณจงเตี้ยน คุนหมิง เขาซีซาน วัดหยวนทง
- บินภายใน จงเตี้ยน-คุนหมิง

เดินทาง :   20 - 25 ตุลาคม 2554
ท่านละ :   ผู้ใหญ่ 32,900 .- / สมาชิก 32,500 .-
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์แชงกรีล่า ลี่เจียง ต้าลี่ คุนหมิง
 
    เมืองโบราณต้าลี่ หมู่บ้านซีโจว โชว์น้ำชาชาวไป๋ ลี่เจียง สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง โชว์จางอวี้โหมว Impression Lijiang ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) อุทยานน้ำหยก แชงกรีล่า จงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดซงจ้านหลิน เมืองโบราณจงเตี้ยน คุนหมิง ตำหนักทอง วัดหยวนทง - บินภายใน จงเตี้ยน-คุนหมิง

เดินทาง :  28 ธ.ค. 54 - 2 ม.ค. 55
ท่านละ :   ผู้ใหญ่ 32,900 .- / สมาชิก 32,500 .-
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์แชงกรีล่า ลี่เจียง ต้าลี่ คุนหมิง
 
   เจดีย์สามองค์ เมืองเก่าต้าลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิม หมู่บ้านซีโจว ลี่เจียง สระมังกรดำ เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์จางอวี้โหมว Impression Lijiang ไป๋สุ่ยเหอ วัดอวี้เฟิง แชงกรีล่า จงเตี้ยน โค้งแรกแยงซีเกียง หุบเหวเสือกระโจน หมู่บ้านธิเบต หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดซงจ้านหลิน เมืองโบราณจงเตี้ยน คุนหมิง เขาซีซาน ประตูมังกร ตำหนักทอง วัดหยวนทง ทะเลสาบเว่ยหู่ - บินภายใน คุนหมิง-จงเตี้ยน
 
เดินทาง :   18 - 23 ตุลาคม 2554  (เต็มแล้วค่ะ)
ท่านละ :   ผู้ใหญ่ 32,900 .- / สมาชิก 32,500 .-
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์แชงกรีล่า ลี่เจียง ต้าลี่ คุนหมิง
 
    เมืองโบราณต้าลี่ หมู่บ้านซีโจว โชว์น้ำชาชาวไป๋ สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง โชว์จางอวี้โหมว Impression Lijiang ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) อุทยานน้ำหยก แชงกรีล่า จงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดซงจ้านหลิน เมืองโบราณจงเตี้ยน คุนหมิง ตำหนักทอง วัดหยวนทง - บินภายใน จงเตี้ยน-คุนหมิง

เดินทาง :   9 - 16 เมษายน 2554
ท่านละ :   ผู้ใหญ่ 32,900 .- / สมาชิก 32,500 .-
   
รีวิว ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
ตุลาคม '55 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
สงกรานต์ '55 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
สวัสดีปีใหม่ '55 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. 54 by ตะลอน
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
มี.ค. 54 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. '53 by ไกด์แว่น
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. '53 by ตะลอน
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า
เม.ย. '51 by ไกด์นัด
ทัวร์แชงกรีล่า


ทัวร์แชงกรีล่า
พ.ค. '50 by ตะลอน
ทัวร์แชงกรีล่า


ทัวร์แชงกรีล่า
ก.ค. '48 by ป้าแก้ว
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 

ทัวร์แชงกรีล่า - รีวิว

ทัวร์แชงกรีล่าสวัสดีครับ เพื่อน ๆ ที่รักในการเดินทางทุกคน ในวันนี้ผมก็มีเรื่องราวความประทับใจในการเดินทาง มาแชร์อีกตามเคย เนื่องด้วยปวดหัวจากปัญหาน้ำท่วมนี่เองที่ทำให้ผมมีเรื่องมาเล่าให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคนได้ฟังกัน การไปในครั้งนี้เป้าหมายก็คือการไปทัวร์แชงกรีล่าครับ หนีน้ำไปเจอหนาว การเดินทางก็ง่าย ๆ ครับไปกับทัวร์ ปลอดภัย สบาย ง่าย ๆ ไร้ปัญหา มีอะไรทัวร์เคลียร์ให้หมด 555 โดยผมก็ได้เลือกใช้บริการกับ EZyTrip ครับเพราะว่าเพื่อน ๆ แนะนำมา คุยกันไปคุยกันมา เกือบทุกคนก็เป็นเหมือนผมล่ะครับ คือเพื่อนแนะนำมา
การไปทัวร์ครั้งนี้ก็ถือว่า สนุก มันส์ ได้พบเจอสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ ที่หาไม่ได้จากที่ไหนหลายอย่างครับ ยิ่งพูดยิ่งอยากเล่า ถ้าอย่างนั้นก็ขอเริ่มเล่าแบบย่อ ๆ เลยนะครับ

สำหรับเส้นทางการทัวร์แชงกรีล่าในครั้งนี้ก็มีสถานที่ไฮไลต์อยู่ 6-7 ที่ที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟัง ได้แก่ แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดซงจ้านหลิน เมืองโบราณจงเตี้ยน ภูเขาหิมะเหมยลี่ ธารน้ำแข็งหย่งหมิง ทุ่งกุหลาบพันปี ซึ่งสถานที่เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลต์ที่นักท่องเที่ยว ทั่วโลกยอมรับครับ ระหว่างเส้นทางนั้น ก็มีเมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก และโชว์จางอวี้โหมว เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ที่ใคร ๆ เค้าก็บอกว่าพลาดไม่ได้ แต่ส่วนตัวผมเอง หลังจากเดินทางมาแล้ว ขอเพิ่มเข้าไปอีกแห่งคือ ไป๋สุ่ยไถ ครับ น้ำใส ๆ ฉากหลังเป็นภูเขาหิมะ ถ่ายรูปสวยอย่าบอกใครเชียว
บ่นมาซะเยอะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเนื้อที่และเวลามากเกินไปก็จะพูดถึงแค่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ๆ เท่านั้น หวังว่าเพื่อน ๆ จะไม่โกรธกันนะครับ 555


หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน แชงกรีล่ามาเริ่มกันที่นี่ก่อนเลยดีกว่าครับ ตัวเมืองแชงกรีล่า วันแรกนั้นหลังจากที่ผมได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลกับ ทีมงาน EZyTrip ซึ่งมีน้องแว่นเป็นหัวหน้าทัวร์นำไป มาจากสุวรรณภูมิแล้วเดินทางด้วยรถ จริง ๆ แล้ว ระหว่างทาง แวะเที่ยวมาหลายเมืองครับ แต่อยากพูดถึง เมืองแชงกรีล่าก่อน ระหว่างทางจากลี่เจียงมาที่เมืองนี้ ก็จะเห็นทิวทัศน์ชนบท มองเห็นภูเขาอยู่ไกลลิบ ๆ ตลอดทาง ได้กลิ่นอายความเป็นธรรมชาติสูงมาก จนเมื่อเข้ามาที่ตัวเมืองแชงกรีล่าก็ยิ่งประทับใจเข้าไปใหญ่ เพราะว่าตัวเมืองแชงกรีล่ามีลักษณะที่คล้าย ๆ กับเมืองในหนังกำลังภายในครับ เล็ก ๆ สภาพทิวทัศน์เปิดมองไปได้ไกล สุดลูกหูลูกตา ตัวเมืองเหมือนโดนโอบกอดด้วยภูเขาหิมะทั้งหลายไว้อยู่

บรรยากาศในตัวเมืองก็สงบเงียบหาได้ยาก เหมาะกับการเป็นที่พักผ่อนเป็นอย่างสูง หลังจากที่เยี่ยมชมตัวเมืองได้สักพักทางทีมงานทัวร์ทั้งน้องแว่น กับไกด์หมวยสาวจีน ก็พาเราเข้าที่พักครับ หลังจากจัดการข้าวของเสร็จก็ได้เวลาออกเดินทางไปที่เมืองโบราณจงเตี้ยนกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อถ่ายรูป และเยี่ยมชมวัดซงจ้านหลินที่โด่งดังว่าเป็น ลิตเติ้ลโปตาลานั่นเองครับ โดยเมืองโบราณแห่งแชงกรีล่านี้ก็มีลักษณะบ้านเมืองเป็นยุคเก่าครับ บ้านเรือนสร้างด้วยไม้สีเหลืองทองทั้งหลัง เปิดหน้าบ้านทำเป็นร้านขายของที่ระลึก บางบ้านก็เปิดเป็นร้านอาหารพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวได้แวะรับประทานกัน สาว ๆ ในทัวร์ก็เดินชอปปิ้งผ้าขนสัตว์กันใหญ่กับของฝากอื่น ๆ กันครับส่วนตัวผมเองก็ได้แวะทานโรตีทอดของขึ้นชื่อของที่นี่ครับ อร่อยดีเหมือนกัน เสียดายอย่างเดียวคือห่อกลับบ้านไม่ได้ครับ


วัดซงจ้านหลิน แชงกรีล่า
วัดซงจ้านหลิน แชงกรีล่า

หลังจากแวะถ่ายรูปซื้อของช็อปปิ้งในเมืองโบราณจงเตี้ยนเสร็จ ทางไกด์หมวยกับน้องแว่นก็ได้พาไปยังวัดซงจ้านหลินครับ ผมก็คิดว่าจะเหมือนวัดไทยทั่ว ๆ ไปที่เอารถเข้าไปจอดได้เลย แต่เปล่าครับก่อนที่จะเข้าวัดได้ต้องผ่านด่านวัดกำลังใจเสียก่อน โดยการเดินขึ้นบันไดกว่าร้อยขั้นครับ จะเป็นลมกันยกทัวร์ แต่พอขึ้นมาถึงตัววัดก็ต้องหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งครับ เพราะว่าภาพที่เห็นตรงหน้านั้นมันเป็นสถาปัตยกรรมที่แปลก สวยและสงบแบบหาดูไม่ได้ที่ไหนเลย สำหรับวัดนี้เค้าว่ากันว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวบ้านมาช้านานแล้วครับ และที่ชั้นสองก็จะมีกงล้อสีทองขนาดใหญ่เป็นจุดเด่นครับ ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าใครสามารถเดินวนกงล้อครบสามรอบได้ คนผู้นั้นคือผู้มีบุญครับ ดังนั้นไม่รอช้า ผมและเพื่อน ๆ ในคณะทัวร์ครั้งนี้ก็แห่กันไปเดินหมุนรอบเลยครับ จนครบสามรอบก็ได้เวลาขึ้นไปยังชั้นสามของตัววัดแล้วครับ
ที่ชั้นสามของตัววัดนั้นจะมองเห็นหลังคาสีทองของวัดที่สวยงามมาก ๆ และสามารถมองเห็นวิวรอบวัดได้อีกด้วย มาทัวร์แชงกรีล่าถ้าถอดใจไม่ขึ้นมาถือว่าพลาดจริง ๆ ครับ จุดนี้ก็ไม่พลาดตามเคยครับ แชะ ๆ กันไปคนละหลายสิบรูปอยู่ ก็อย่างว่าวิวมันสวย นิ้วก็พาให้กดเพลินเลย หลังจากเยี่ยมชมวัดเสร็จแล้วก็เดินทางเข้าที่พักครับ เป็นอันว่าเสร็จสิ้นภารกิจแรก

ปล.1 รูปประกอบ ผมขอยืมทางอีซี่ทริปนะครับ รูปผมไม่ค่อยสวยครับ
ปล.2 ขอบคุณอีซี่ทริปนะครับ ที่ให้พื่นที่รีวิว แชร์ประสบการณ์


ติดตามตอนต่อไปนะครับ
มีน

 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง     ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน     ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า    
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก      
       
EZyTrip-Home