ทัวร์ปาย

ทัวร์ปาย

ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์ปาย

ทัวร์ปาย ห้วยน้ำดัง แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง สะพานไม้ซูตองเป้


       
อีซี่ทริป ขอนำท่านสู่เมืองเหนือ สัมผัสวัฒนธรรมล้านนา สัมผัสดินแดนธรรมชาติอันสวยงาม แห่งขุนเขาและไอหมอก ชมหมอกงามยามพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่ ห้วยน้ำดัง และ ปางอุ๋ง

      ใช้ชีวิตแบบชิล ๆ ในตัวเมืองปาย พบปะและชิมอาหารชาวไทยใหญ่ ชม
Unseen Thailand
ด้วย
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน มาตรฐานจากประสบการณ์กว่า 19 ปี บนเส้นทางแม่ฮ่องสอน ปาย

      พบกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ ที่พักระดับมาตรฐาน อาหารรสเลิศ ที่จะทำให้ท่านประทับใจ
ตลอดการเดินทาง
ทัวร์ปาย ห้วยน้ำดัง แม่ฮ่องสอน ซูตองเป้ ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
เชียงใหม่ ห้วยน้ำดัง น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ปาย สะพานประวัติศาสตร์ Coffee in Love
วัดน้ำฮู หมู่บ้านสันติชน กองแลน ถนนคนเดินปาย แม่ฮ่องสอน ภูโคลน สะพานไม้ซูตองเป้
กะเหรี่ยงคอยาว พระธาตุดอยกองมู วัดจองกลาง วัดจองคำ ปางอุ๋ง บ้านรักไทย ถ้ำแก้วโกมล
วันเดินทาง
 
  
   
     4 - 8 ธ.ค. / 30 ธ.ค.57 - 3 ม.ค.58 / 31 ธ.ค.57 - 4 ม.ค.58 / 1 - 4 ม.ค.58
วันแรก  กรุงเทพฯ - จ. เชียงใหม่

- 18.30 น. พบกันที่จุดนัดหมาย ลานจอดรถ ห้างเทสโก้ โลตัส อ่อนนุช (สุขุมวิท 50) (แผนที่จุดจอดรถ)

- 19.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง D4D สู่ จ.เชียงใหม่


ทัวร์ปาย
ห้วยน้ำดัง
ทัวร์ปาย
ปาย
ทัวร์ปาย
ปางอุ๋ง
วันที่สอง    ห้วยน้ำดัง - น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ - ปาย - สะพานประวัติศาสตร์ - Coffee in Love - พระธาตุแม่เย็น - วัดน้ำฮู - บ้านสันติชน - Hillside Coffee House - กองแลน - ถนนคนเดินปาย

- 06.00 น. ถึง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ให้ท่านชมความงามพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ไม้ดอกไม้ประดับ เมืองหนาว และขุนเขาที่เสียดยอดพ้นทะเลหมอกอันงดงาม

ทัวร์ปาย
ห้วยน้ำดัง
ทัวร์ปาย
ห้วยน้ำดัง
ทัวร์ปาย
ห้วยน้ำดัง

- บริการอาหารเช้าแบบปิกนิก (มื้อที่ 1)

- ออกจากห้วยน้ำดัง นำท่านแวะชม น้ำพุร้อนแห่งใหม่ของเมืองปาย ซึ่งเพิ่งขุดพบเมื่อปี 2556 มีชื่อว่า น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่น้ำพุร้อนมีความสูงประมาณ 1.5 เมตร อยู่ท่ามกลางป่าไม้ และภูเขาที่สวยงาม น้ำพุร้อนที่นี่มีกลิ่นกำมะถัน ค่อนข้างน้อยกว่าที่อื่น ๆ อิสระให้ท่านชมและลองต้มไข่ได้ตามอัธยาศัย 

- นำท่านเข้าไปยัง อ.ปาย ชมและถ่ายภาพกับ สะพานประวัติศาสตร์ ข้ามแม่น้ำปาย ที่สร้างขึ้นสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2

- แวะที่ Coffee in Love ชมและถ่ายภาพร้านกาแฟน่ารัก ๆ พร้อมชิมกาแฟและเค้กรสดี

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก ปายธารา / ปายลานนา หรือเทียบเท่า เก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์ปาย
สะพานประวัติศาสตร์
ทัวร์ปาย
Coffee in Love
ทัวร์ปาย
Coffee in Love

- 14.30 น. นำท่านขึ้นไปยัง จุดชมวิวพระธาตุแม่เย็น ชมวิวของเมืองปายจากมุมสูง จากนั้นนำท่านกราบ หลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่พระเศียรส่วนบนเปิดปิดได้และมีน้ำขังอยู่ที่ วัดน้ำฮู

- นำท่านเยี่ยมชม ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน ที่ หมู่บ้านสันติชน ชมวัฒนธรรมจีนยูนนาน ชิมชาอร่อย ๆ ในบ้านดิน และลองเล่นชิงช้าสวรรค์แบบยูนนานที่เสียวสะใจ

- แวะร้านกาแฟสุดฮิปอีกแห่งในเมืองปาย Hillside Coffee House ชมร้านน่ารัก พร้อมชิมกาแฟและเครื่องดื่ม ที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย

- นำท่านไปยัง กองแเลน หรือปายแคนยอน ซึ่งมีลักษณะ คล้ายแพะเมืองผี อันโด่งดังของอำเภอปาย

ทัวร์ปาย
วัดพระธาตุแม่เย็น
ทัวร์ปาย
หมู่บ้านสันติชน
ทัวร์ปาย
Hillside Coffee House

- หลังอาหารเย็น (มื้อที่ 3) นำท่านเดินชม ถนนคนเดินปาย กับอากาศสบาย ๆ ชมสินค้าพื้นเมือง รถสีลูกกวาด ที่ประดับประดาด้วยเสื้อปาย และของที่ระลึกน่ารัก ๆ เป็นบรรยากาศแบบ ... ปาย-ปาย ที่แท้จริง

- สมควรแก่เวลา นำท่านกลับที่พัก


ทัวร์ปาย
สะพานประวัติศาสตร์
ทัวร์ปาย
กองแลน / ปายแคนยอน
ทัวร์ปาย
ถนนคนเดิน ปาย

                                                            ปาย ... ปาย ... ปาย

ที่พักใน อ.ปาย

ปายลานนา
ปาย

ปายธารา
ปาย
วันที่สาม    ตลาดเช้าปาย - จุดชมวิวกิ่วลม - ปางมะผ้า - แม่ฮ่องสอน - ภูโคลน - สะพานไม้ซูตองเป้ กะเหรี่ยงคอยาว - พระธาตุดอยกองมู - วัดจองกลาง - วัดจองคำ - ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน

- ตื่นเช้า นำท่านร่วมทำบุญตักบาตร และเดินเล่นชมเมืองปายยามเช้า จากนั้นกลับที่พัก บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

- 10.00 น. เช็คเอ้าท์ ออกเดินทางไปยัง จ.แม่ฮ่องสอน แวะ จุดชมวิวกิ่วลม ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามสุดสายตา ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา ออกเดินทางสู่ อ.ปางมะผ้า

ทัวร์ปาย
ปาย
ทัวร์ปาย
ปาย
ทัวร์ปาย
จุดชมวิวกิ่วลม

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหารใน อ.ปางมะผ้า หลังอาหาร นำท่านเดินทางต่อไปยังตัวเมือง แม่ฮ่องสอน

- นำท่านไปยัง ภูโคลน 1 ใน UnSeen Thailand ซึ่งภายในโลกมีแหล่งโคลนเช่นนี้อยู่เพียงสามแห่งเท่านั้น และหนึ่ง ในสามแหล่งนั้นนั่นคือ ภูโคลน แหล่งโคลนสุขภาพของเมืองไทย ให้ท่านได้ทดลองพอกโคลน ซึ่งจะช่วยให้ผิวพรรณ ผุดผ่องและช่วยในการหมุนเวียนของโลหิต

- นำท่านไปยัง ซูตองเป้ สะพานไม้แห่งศรัทธา ณ เมืองสามหมอก ชมสะพานไม้ไผ่สาน ที่มีความยาวกว่า 500 เมตร ที่เกิดจากแรงศรัทธาของชาวบ้าน ที่ร่วมแรงรวมใจกันสร้างสะพานไม้ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ใช้เป็นเส้นทางสัญจรลงมา บิณฑบาตรในหมู่บ้าน วัสดุที่ใช้ในการสร้างสะพานนี้ ได้จากการบริจาคเสาบ้านเก่าของคนในหมู่บ้าน แล้วนำมาตอก ลงเป็นเสาสะพานทีละต้น ๆ จนได้สะพานไม้ที่เปี่ยมไปด้วยพลังศรัทธาแห่งนี้

ซูตองเป้
สะพานไม้ ซูตองเป้
ซูตองเป้
สะพานไม้ ซูตองเป้
ซูตองเป้
สะพานไม้ ซูตองเป้

- นำท่านเยี่ยมชม กะเหรี่ยงคอยาว ซึ่งผู้หญิงที่เกิดในวันเพ็ญที่เป็นวันพุธ จะต้องใส่ห่วงคอทำด้วยลวดทองเหลือง ขนาดใหญ่ จนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก


ทัวร์ปาย
ภูโคลน
ทัวร์ปาย
กะเหรี่ยงคอยาว
ทัวร์ปาย
กะเหรี่ยงคอยาว

- นำท่านขึ้นไปยังดอยกองมู ให้ท่านนมัสการ พระธาตุดอยกองมู พระธาตุประจำเมืองแม่ฮ่องสอน และหากมี โอกาสก็จะได้ "ลอยกระทงสวรรค์" พร้อมชมทิวทัศน์ รอบ ๆ ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

- จากนั้นชมความงดงามของศิลปะไทยใหญ่ และกระจกเขียนสีโบราณ ที่ วัดจองกลาง และ วัดจองคำ

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ณ ร้านอาหารใบเฟิร์น ร้านนี้โด่งดังเป็นร้านอาหารอันดับหนึ่งของเมืองแม่ฮ่องสอน มากว่า 20 ปีแล้วครับ ผมทำทัวร์แม่ฮ่องสอนครั้งแรกก็ปี 2536 มาจนถึงปีนี้ ก็ยังไม่มีใครโค่นลงจากตำแหน่งได้ โดดเด่นทั้งบรรยากาศและรสชาติอาหาร คลิกดูรูปได้ครับ

- หลังอาหาร ให้ท่านเดินเล่น ถนนคนเดิน เลือกซื้อสินค้าที่ระลึิก และเก็บเกี่ยวบรรยากาศยามค่ำคืนของเมือง แม่ฮ่องสอน

- นำท่านเ้ข้าที่พัก บ้านแก้ว / บ้านสวนกลางเมือง หรือเทียบเท่า ให้ท่านทำธุระุส่วนตัว

ทัวร์ปาย
ดอยกองมู
ทัวร์ปาย
วัดจองกลาง วัดจองคำ
ทัวร์ปาย
ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน


ที่พักใน จ.แม่ฮ่องสอน

บ้านแก้วรีสอร์ท
แม่๋ฮ่องสอนบ้านสวนกลางเมือง
แม่๋ฮ่องสอน


ปางอุ๋ง
ปางอุ๋ง

วันที่สี่
   ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - สวนสนบ่อแก้ว - กรุงเทพฯ

- 04.30 น. อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่

- 05.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง บ้านรวมไทย โดย รถสองแถวท้องถิ่น (ให้คนขับรถตู้ได้พักผ่อนมาก ๆ เพราะจะต้องเดินทางอีก 1 วัน และ 1 คืนเต็ม ๆ)

- ชมบรรยากาศของสายหมอกรอบ ๆ ทะเลสาบ ซึ่งงดงามจนเปรียบได้เป็น Switzerland เมืองไทย เดินเล่นชม พันธุ์ไม้จากต่างประเทศที่ปลูกอยู่มากมาย ในโครงการตามพระราชดำริ ปางตอง 2 หรือ ปางอุ๋ง

ไฮไลท์สำคัญ คือ ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ทอแสงสีืทองตกกระทบผืนน้ำ สะท้อนอาบแนวสนจนกลายเป็นสีทอง ซึ่งเป็นช่วงที่สวยทีสุดของปางอุ๋ง

อีกไฮไลท์ที่ต้องลุ้นทุกทริป
คือ หงส์ ทั้งสีขาวและสีดำ ที่องค์ราชินีพระราชทานให้กับปางอุ๋ง ที่เคลียคลอกันบน ผิวน้ำท่ามกลางสายหมอกอย่างน่าประทับใจ

** ปางอุ๋ง เป็นที่ ๆ เราภูมิใจนำเสนอมาก ๆ เลยครับ เพราะว่าเราเป็นบริษัททัวร์แห่งแรก ที่ทำทัวร์เข้าไปยังปางอุ๋ง จากทริปเซอร์เวย์ของป้าแก้ว เดือน ส.ค. 2547 และเราก็จัดทริป 7 Unseen ดอกบัวตอง ปางอุ๋ง ปาย เข้าปางอุ๋ง ใน เดือน พ.ย. 2547

ปลายปี 2547 รูปปางอุ๋งของป้าแก้ว ถูกนำไป FWD เยอะมาก จำได้ว่า ขนาดตัว ป้าแก้วเองยังได้รับ mail FWD รูปปางอุ๋งที่ป้าแก้วถ่ายมากับมือตั้งหลายฉบับครับ


ปางอุ๋ง
ปางอุ๋ง
ปางอุ๋ง
ปางอุ๋ง
ปางอุ๋ง
ปางอุ๋ง

- จากนั้นนำท่านไป บ้านรักไทย บริการอาหารเช้าสไตล์จีนยูนนาน (มื้อที่ 7) หลังอาหาร ชมวิถีชีวิตวัฒนธรรม ของชาวจีนฮ่อ ชิมชารสเลิศจากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง และชมบ้านดินหลากสีสวย ซึ่งเป็นองค์์ความรู้ดั้งเดิม ของชาวจีนยูนนาน

ปางอุ๋ง
บ้านรักไทย
ปางอุ๋ง
บ้านรักไทย
ปางอุ๋ง
บ้านรักไทย

- 10.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้คันเดิมไปยัง อ.ขุนยวม บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ณ ครัวภิญโญ ซึ่งร้านนี้ เราใช้บริการตั้งแต่เปิดโปรแกรมนำเที่ยว แม่ฮ่องสอน - ปาย เมื่อปี 2547 และคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามนั้น สูงมาก อาหารจานเด็ดคือ ขาหมู และอุ๊บไก่ ครับ รสชาติอร่อยเข้าขั้นเลยทีเดียว ลอง คลิกดูรูปรายการอาหาร ได้เลยครับ

- จาำกนั้นเดินทางต่อไปยัง อ.แม่ลาน้อย ชมความงามของหินงอก หินย้อย ที่ถือว่าสวยที่สุดในประเทศไทย ที่ ถ้ำแก้วโกมล ไฮไลท์สำคัญของทัวร์ปาย และเป็น 1 ใน Unseen Natures and Wonders และเป็นอันดับ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งงดงามดั่งเกล็ดน้ำแข็ง เกาะทั่วผนังห้อง
*ช่วงเทศกาล นักท่องเที่ยวจะเยอะมาก อาจจะต้องใช้เวลาในการรอเข้าชมนาน

ข้อควรระวังในการเข้าชมถ้ำแก้วโกมล
1. งดถ่ายภาพ และจับต้องหยดน้ำ หินงอก หินย้อย ภายในถ้ำ
2. ภายในถ้ำอากาศมีน้อย และอบอ้าว ไม่ต้องสวมเสื้อกันหนาวเข้าไปครับ
3. เจ้าหน้าที่จะจัดกลุ่มเข้าชมครั้งละ 20 - 25 ท่าน
4. เส้นทางชมถ้ำจะต้องเดินลงบันไดไปตั้งแต่ห้องแรก จนถึงห้องที่ 5 และจะต้องเดินขึ้นออกมาทางเดิม ผู้ป่วยโรคหัวใจควรงดเข้าถ้ำครับ

ทัวร์ปาย
ถ้ำแก้วโกมล

ทัวร์ปาย
ถ้ำแก้วโกมล

ทัวร์ปาย
ถ้ำแก้วโกมล

- ออกจากถ้ำแก้วโกมล แวะชมความงามของของ สวนสนบ่อแก้ว ที่มีทั้งสนสามใบและสนสองใบ ปลูกเรียงราย สวยงาม

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 9) ก่อนจะนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ


วันที่ห้า
- 03.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ปางอุ๋ง
ปาย

เกร็ดควรรู้ก่อนเดินทาง

  1. จากประสบการณ์ ทั้งการ Survey ทุก ๆ ปี และการทำทัวร์โปรแกรมแม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ปายรวมทั้งหมดกว่า 300 รถตู้ นำพาสมาชิกเดินทางขึ้นปางอุ๋งกว่า 2,000 ท่านใน 9 ปีเศษ ๆ ที่ี่ผ่านมา เราสรุปได้ว่าในการเที่ยว "ปางอุ๋ง" นั้น เวลาที่เหมาะสมที่สุดคือ ช่วงพระอาทิตย์ขึ้น เพราะยามเมื่อแสงอาทิตย์ต้องสายหมอกที่ลอย อ้อยอิ่งเหนือผืนทะเลสาบนั้น เป็นช่วงเวลาที่ปางอุ๋งจะงดงามที่สุด และถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่ทุกคนพลาด ไม่ได้ครับ

  2. เส้นทาง ฮอด - แม่ฮ่องสอน นั้น เป็นเส้นทางขึ้นเขา - คดโค้ง ซึ่งถือได้ว่าขับยากมากที่สุด เพื่อความ ปลอดภัย เราจึงใช้แต่รถตู้ซึ่งขับประจำบนเส้นทางนี้เท่านั้น

  3. จากประสบการณ์การทำทัวร์ในเส้นทางนี้ตั้งแต่ปี 2537 ผมทราบดีว่า เส้นทางแม่ฮ่องสอน - กรุงเทพฯ ต้องใช้สมาธิในการขับรถสูง

    การให้คนขับรถตู้ ต้องตื่นตั้งแต่้ตี 4 เพื่อขับรถฝ่าสายหมอกบนเส้นทางคับแคบขึ้นเขานั้น คงไม่ปลอดภัย และไม่ใช่ความคิดที่ดีแน่นอนครับ อีกทั้งวันกลับคนขับรถยังต้องขับรถนำสมาชิกกลับกรุงเทพฯ อีก

    ดังนั้นในวันที่สามซึ่งต้องเดินทางขึ้นปางอุ๋งนั้น เราจึงยอมเพิ่มค่าใช้จ่ายอีกท่านละประมาณ 200 บาท เพื่อนำรถสองแถวท้องถิ่นซึ่งชำนาญทาง นำทุกท่านขึ้นปางอุ๋ง เราคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกท่าน เป็นสิ่งสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดครับ
ค่าใช้จ่าย**
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 6,600 บาท สมาชิก ท่านละ 6,400 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 1,400 บาท
เด็ก (อายุ 4 - 11 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 5,600 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

*EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบต่อ โครงสร้างราคา

อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง D4D
- ค่ารถกระบะท้องถิ่นขึ้นปางอุ๋ง
- ค่าที่พัก 2 คืน ตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหาร 9 มื้อ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง           


อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)


การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่


***EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 7 ท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาวโทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983 , 086-331-3412
E-mail :
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651 
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปา่งอุ๋ง
 
 
ลอยโคมยี่เป็งสันทราย
ลอยโคม ยี่เป็งสันทราย
 
 
ทัวร์ปาย ม่อนแจ่ม
ทัวร์ปาย (เจาะลึก) ม่อนแจ่ม
 
 
ทัวร์ปาย 2 คืน
ทัวร์ปาย 2 คืน
 
 
 
รีวิว ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ม.ค. 55 by ไกด์ปิ๊ก
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. 54 by EZyTrip
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. 54 by EZyTrip
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. 54 by EZyTrip
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. 54 by EZyTrip
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. 54 by EZyTrip
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ม.ค. 54 by แก้วเก้า
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. 53 by แมวเหมียว
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by ไกด์ชล
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by แก้วเก้า & ปิ๊ก
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by ไกด์หนุ่ย
ทัวร์ปาย


ทัวร์ปาย
เม.ย. '53 by MonZy
ทัวร์ปาย


ทัวร์ปาย
ต.ค. '52 by คุณ C
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว

รีวิวทัวร์ปาย อีกมากมาย

ปี 2547
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#3
- ภาพจากสมาชิกทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
- ภาพจากสมาชิกทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 18-22 พ.ย.
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ธ.ค.#1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ธ.ค.#2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน เทศกาลปีใหม่
 
ปี 2548
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 11-15 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 18-22 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน พฤศจิกายน
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ภาพจากสมาชิก
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ก.พ.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน วันสงกรานต์
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน -ภาพจากสมาชิก
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 2-6 ธ.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ภาพจากสมาชิก
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-12 ธ.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปเวิลด์เซรามิค
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้1-4
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้ 5
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้ 6
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ บัส 1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ บัส 2
 
ปี 2549
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 6-11 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปฮิวแมนิก้า
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปคุณสุนันทา
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #3
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 23-27 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 23-27 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 24-28 พ.ย.
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 ม.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 27-31 ม.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ก.พ.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 10-14 ก.พ.
ดูทริปทั้งหมด ... Click
 
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home