ทัวร์ปาย

ม่อนแจ่ม ปาย

ทัวร์แชงกรีล่า
ม่อนแจ่ม

ม่อนแจ่ม ดอยอินทนนท์ ปาย

       
อีซี่ทริป ขอนำท่านสู่เมืองเหนือ สัมผัสวัฒนธรรมล้านนา และดินแดนธรรมชาติอันสวยงาม แห่งขุนเขาและไอหมอก ณ จุดสูงสุดแดนสยาม ดอยอินทนนท์  สัมผัสธรรมชาติอันงดงามบนระดับความสูง 1,350 เมตร จากระดับน้ำทะเลที่ ม่อนแจ่ม

      ใช้ชีวิตแบบชิล ๆ ในตัวเมืองปาย พบปะและชิมอาหารชาวไทยใหญ่ ด้วย
ทัวร์ปาย มาตรฐานจาก ประสบการณ์กว่า 18 ปี บนเส้นทางแม่ฮ่องสอน ปาย

      พบกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ ที่พักระดับมาตรฐาน อาหารรสเลิศ ที่จะทำให้ท่านประทับใจ
ตลอดการเดินทาง
ดอยอินทนนท์ ม่อนแจ่ม
เจาะลึกปาย

เชียงใหม่ สูงสุดแดนสยาม ดอยอินทนนท์ น้ำตกวชิรธาร ถนนคนเดินเชียงใหม่
ม่อนแจ่ม
เจาะลึกปาย สะพานประวัติศาสตร์ วัดน้ำฮู หมู่บ้านสันติชน Coffee in Love
ถนนคนเดินปาย กาดทุ่งเกวียน Hug You ลำปางหนาวมาก
วันเดินทาง
 

    
วันแรก  กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

- 19.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย ลานจอดรถ สถานีรถไฟบางซื่อ (แผนที่จุดจอดรถ)

- 19.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง D4D สู่ จ.เชียงใหม่ บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ (มื้อที่ 1)

ม่อนแจ่ม
ดอยอินทนนท์
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ทัวร์ปาย
ปาย
วันที่สอง    เชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์ - สูงสุดแดนสยาม - พระมหาธาตุ - น้ำตกวชิรธาร - ถนนคนเดิน

- 05.00 น. ถึง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว และบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2)

- หลังอาหารเปลี่ยนพาหนะเป็นรถสองแถวท้องถิ่น นำท่านไปยัง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

- ชม จุดสูงสุดแดนสยาม ชมหมุดวัดระดับสูงสุดในสยาม นมัสการสถูปเจ้าอินทรวิชยานนท์ และเจ้าดารารัศมี

- นำท่านนมัสการ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ พระมหาธาตุทรงดอกบัว ที่กองทัพ อากาศสร้างถวายให้กับในหลวงและองค์ราชินีของเรา พร้อมชมและถ่ายภาพกับสวนสวยที่ได้รับการตกแต่ง อย่างงดงามบริเวณพระมหาธาตุฯ ทั้ง 2 แห่ง

ม่อนแจ่ม
ดอยอินทนนท์
ม่อนแจ่ม
ดอยอินทนนท์
ม่อนแจ่ม
ดอยอินทนนท์

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) ณ ร้านอาหารในโครงการหลวงฯ หลังอาหาร ชมไม้ประดับเมืองหนาว พร้อมเลือกซื้อของฝากจากโครงการหลวงได้ตามอัธยาศัย

- นำท่านชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของ น้ำตกวชิรธาร

- สมควรแก่เวลา อำลาดอยอินทนนท์ นำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองเชียงใหม่

- เข้าที่พัก Imm Hotel  หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 4) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินเล่น ถนนคนเดินวัวลาย ชมและเลือก ซื้อสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัยม่อนแจ่ม
ถนนคนเดิน เชียงใหม่
วันที่สาม    ม่อนแจ่ม - ปาย - สะพานประวัติศาสตร์ - วัดน้ำฮู - หมู่บ้านสันติชน - Coffee in Love - ถนนคนเดินปาย

- อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- หลังอาหาร เช็คเอ้าท์ นำท่านชมธรรมชาติอันงดงามบนระดับความสูง 1,350 เมตรจากระดับน้ำทะเล ที่ ม่อนแจ่ม ซึ่งอยู่ในส่วนของ โครงการหลวงหนองหอยแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ จ.เชียงใหม่ ให้ท่านชมสวนตกแต่ง อันงดงามจากไม้ดอกเมืองหนาว พร้อมบันทึกภาพอันงดงามของทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ในมุมสูง

ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม

- สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางต่อไปยัง อ.ปาย


ทัวร์ปาย
สะพานประวัติศาสตร์
ทัวร์ปาย
วัดน้ำฮู
ทัวร์ปาย
หมู่บ้านสันติชน

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) ณ ร้านอาหาร

- นำท่านเข้าที่พัก ปายบ้านไทย รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ให้ท่านเก็บสัมภาระ

- นำท่านกราบ หลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่พระเศียรส่วนบนเปิดปิดได้ และมีน้ำขังอยู่ที่ วัดน้ำฮู

- เยี่ยมชม ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน ที่ หมู่บ้านสันติชน ชมวัฒนธรรมจีนยูนนาน ชิมชาอร่อย ๆ ในบ้านดิน และลองเล่นชิงช้าสวรรค์แบบยูนนานที่เสียวสะใจ

ทัวร์ปาย
ปาย
ทัวร์ปาย
Coffee in Love
ทัวร์ปาย
ถนนคนเดิน ปาย

- แวะชมและถ่ายภาพที่ Coffee in Love ร้านกาแฟน่ารัก ๆ ตั้งอยู่บนเนินเขาคู่กันกับบ้านสวยสีสดโรแมนติค จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองปาย จนกระทั่งถูกเลือกให้เป็นโลเกชั่นหลักของละคร "อุบัติรักข้ามขอบฟ้า"

** ห้ามพลาดกับการถ่ายรูปคู่กับป้าย Coffee in Love และหลักกิโลเมตรที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปาย


- ชมและถ่ายภาพกับ สะพานประวัติศาสตร์ ข้ามแม่น้ำปาย ที่สร้างขึ้นสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2


- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเดินชม ถนนคนเดินปาย กับอากาศสบาย ๆ ชมสินค้าพื้นเมือง รถสีลูกกวาดที่ประัดับประดาด้วยเสื้อปายน่ารัำก ๆ เครื่องประดับ Hand Made สไตล์ Hip ให้บรรยากาศแบบ...ปาย-ปาย ที่แท้จริง

ที่พักใน อ.ปาย

ปายบ้านไทย
ปาย


ปายลานนา
ปาย

ปายธารา
ปาย

วันที่สี่
   ปาย - เชียงใหม่ - กาดทุ่งเกวียน - Hug You ลำปางหนาวมาก

- อรุณสวัสดิ์เมืองปาย บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 8)

- 08.30 น. เก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์ นำท่านเดินเล่นชมตลาดปายยามเช้าอีกครั้ง ก่อนจะอำลาสู่ จ.เชียงใหม่

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) ณ ร้านอาหารใน จ.เชียงใหม่ หลังอาหารออกเดินทางต่อไปยัง จ.ลำปาง ให้ท่าน เลือกซื้อของฝากนานาชนิด อาทิ แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว ที่ กาดทุ่งเกวียน

- แวะให้ท่านถ่ายรูปกับสถานที่สวย ๆ หรือจะให้อาหารแกะน่ารัก ๆ พร้อมชิมไอศกรีมนมแกะกันที่ Hug You ลำปางหนาวมาก

ทัวร์ปาย
Hug You
ลำปางหนาวมาก
ทัวร์ปาย
Hug You
ลำปางหนาวมาก
ทัวร์ปาย
Hug You
ลำปางหนาวมาก

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 10) ณ ร้านอาหารใน จ.ตาก ก่อนจะนำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ


วันที่ห้า   กรุงเทพฯ

- 02.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ เจ้าหน้าที่ EZyTrip น้อมส่งท่านด้วย ความประทับใจ

ทัวร์ปาย
ปาย ... ปาย ... ปาย
ค่าใช้จ่าย**
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 6,300 บาท สมาชิก ท่านละ 6,100 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 1,400 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 5,300 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

*EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบต่อ โครงสร้างราคา

อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง D4D
- ค่าที่พัก 2 คืน ตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหาร 10 มื้อ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง           


อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)


การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่


***EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 7 ท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาวโทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983 , 086-331-3412
E-mail :
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651


 
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปา่งอุ๋ง
 
 
ลอยโคมยี่เป็งสันทราย
ลอยโคม ยี่เป็งสันทราย
 
 
ทัวร์ปาย ม่อนแจ่ม
ทัวร์ปาย (เจาะลึก) ม่อนแจ่ม
 
 
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
 
 
 
รีวิว ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ปีใหม่ '53 by EZyTrip
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. 53 by แมวเหมียว
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by ไกด์ชล
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by แก้วเก้า & ปิ๊ก
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by ไกด์หนุ่ย
ทัวร์ปาย


ทัวรปาย
เม.ย. '53 by MonZy
ทัวร์ปาย


ทัวร์ปาย
ต.ค. '52 by คุณ C
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว

รีวิวทัวร์ปาย อีกมากมาย

ปี 2547
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#3
- ภาพจากสมาชิกทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
- ภาพจากสมาชิกทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 18-22 พ.ย.
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ธ.ค.#1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ธ.ค.#2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน เทศกาลปีใหม่
 
ปี 2548
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 11-15 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 18-22 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน พฤศจิกายน
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ภาพจากสมาชิก
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ก.พ.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน วันสงกรานต์
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน -ภาพจากสมาชิก
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 2-6 ธ.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ภาพจากสมาชิก
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-12 ธ.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปเวิลด์เซรามิค
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้1-4
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้ 5
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้ 6
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ บัส 1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ บัส 2
 
ปี 2549
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 6-11 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปฮิวแมนิก้า
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปคุณสุนันทา
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #3
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 23-27 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 23-27 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 24-28 พ.ย.
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 ม.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 27-31 ม.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ก.พ.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 10-14 ก.พ.
ดูทริปทั้งหมด ... Click
 
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home