ทัวร์ปาย

ทัวร์ปาย

ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์ปาย

ทัวร์ปาย ห้วยน้ำดัง เจาะลึกเมืองปาย เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม


       
อีซี่ทริป ขอนำท่านสู่เมืองเหนือ สัมผัสวัฒนธรรมล้านนา สัมผัสดินแดนธรรมชาติอันสวยงาม แห่งขุนเขาและไอหมอก ชมหมอกงามยามพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่ ห้วยน้ำดัง และ จุดชมวิวหยุนไหล ในตัวเมือง ปาย

      ใช้ชีวิตแบบชิล ๆ ในตัวเมืองปาย พบปะและชิมอาหารชาวไทยใหญ่
ด้วยทัวร์ปาย มาตรฐานจาก ประสบการณ์กว่า 18 ปี บนเส้นทางแม่ฮ่องสอน ปาย

      พบกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ ที่พักระดับมาตรฐาน อาหารรสเลิศ ที่จะทำให้ท่านประทับใจ
ตลอดการเดินทาง
ทัวร์ปาย ห้วยน้ำดัง เจาะลึกปาย ม่อนแจ่ม
เชียงใหม่ ทะเลหมอกห้วยน้ำดัง ปาย สะพานประวัติศาสตร์ กองแลน จุดชมวิวพระธาตุแม่เย็น
วัดน้ำฮู หมู่บ้านสันติชน ถนนคนเดินปาย จุดชมวิวหยุนไหล จุดชมวิวกิ่วลม Coffee in Love
ม่อนแจ่ม เชียงใหม่ กาดทุ่งเกวียน พระธาตุลำปางหลวง - นอนปาย 2 คืน
วันเดินทาง
 
 
      18 - 22 ม.ค. / 25 - 29 ม.ค. / 7 - 11 ก.พ. / 22 - 26 ก.พ.56
วันแรก  กรุงเทพฯ - จ. เชียงใหม่

- 18.30 น. พบกันที่จุดนัดหมาย ลานจอดรถ สถานีรถไฟบางซื่อ (แผนที่จุดจอดรถ)

- 19.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง D4D สู่ จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่บริการอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มบนรถ (มื้อที่ 1)


ทัวร์ปาย
ห้วยน้ำดัง
ทัวร์ปาย
ปาย
ทัวร์ปาย
ปาย
วันที่สอง    ห้วยน้ำดัง - ปาย - สะพานประวัติศาสตร์ - กองแลน - พระธาตุแม่เย็น - วัดน้ำฮู - หมู่บ้านสันติชน - ถนนคนเดินปาย

- 06.00 น. ถึง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ให้ท่านทำธุระส่วนตัว และบริการ อาหารเช้าแบบปิกนิก (มื้อที่ 2)

- ให้ท่านชมความงามพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว และขุนเขาที่เสียดยอดพ้นทะเลหมอก อันงดงาม

ทัวร์ปาย
ห้วยน้ำดัง
ทัวร์ปาย
ห้วยน้ำดัง
ทัวร์ปาย
ห้วยน้ำดัง

- นำท่านเข้าไปยัง อ.ปาย นำท่านชมและถ่ายภาพกับ สะพานประวัติศาสตร์ ข้ามแม่น้ำปาย

- จากนั้นนำท่านไปยัง กองแเลน หรือ ปายแคนยอน ซึ่งมีลักษณะคล้ายแพะเมืองผี อันโด่งดังของอำเภอปาย

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) หลังอาหาร นำท่านเข้าที่พัก ปายบ้านไทย รีสอร์ท หรือเทียบเท่า เก็บสัมภาระ ทำธุระส่วนตัวและพักผ่อน ตามอัธยาศัย

- 15.00 น. นำท่านไปยัง วัดพระธาตุแม่เย็น ไหว้พระและนมัสการพระธาตุ พร้อมชมวิวเมืองปายในมุมสูงที่ จุดชมวิวพระธาตุแม่เย็น

- นำท่านกราบหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่พระเศียรส่วนบนเปิดปิดได้ และมีน้ำขังอยู่ที่ วัดน้ำฮู

- เยี่ยมชม ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน ที่ หมู่บ้านสันติชน ชมวัฒนธรรมจีนยูนนาน ชิมชาอร่อย ๆ ในบ้านดิน และลองเล่นชิงช้าสวรรค์แบบยูนนานที่เสียวสะใจ

ทัวร์ปาย
Hillside Coffee House
ทัวร์ปาย
วัดพระธาตุแม่เย็น
ทัวร์ปาย
วัดพระธาตุแม่เย็น

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินชม ถนนคนเดินปาย กับอากาศสบาย ๆ ชมสินค้าพื้นเมือง รถสีลูกกวาด ที่ประดับประดาด้วยเสื้อปาย และของที่ระลึกน่ารัก ๆ เป็นบรรยากาศแบบ ... ปาย-ปาย ที่แท้จริง


ทัวร์ปาย
วัดน้ำฮู
ทัวร์ปาย
หมู่บ้านสันติชน
ทัวร์ปาย
ถนนคนเดิน ปาย

                                                            ปาย ... ปาย ... ปาย

ที่พักใน อ.ปาย

ปายบ้านไทย
ปาย


ปายลานนา
ปาย

ปายธารา
ปาย
วันที่สาม    จุดชมวิวหยุนไหล - ตลาดเช้าปาย - จุดชมวิวกิ่วลม - Coffee in Love - ถนนคนเดินปาย

- 05.30 น. อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่ นำท่านเดินทางโดย รถกระบะท้องถิ่น ชมวิวทะเลหมอกและพระอาิทิตย์ขึ้นที่ จุดชมวิวหยุนไหล จุดชมวิวแห่งใหม่ของเมืองปาย

- นำท่านร่วมทำบุญตักบาตร และเดินเล่นชมเมืองปายยามเช้า จากนั้นให้ท่านเดินเล่นชม ตลาดเช้าเมืองปาย

- กลับที่พัก บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) หลังอาหารให้ท่าน ทำธุระส่วนตัว พักผ่อนอิริยาบทตามอัธยาศัย

- 10.00 น. นำท่านไปยังจุดชมวิวกิ่วลม ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของขุนเขา มองไปไกลสุดตา อิสระให้ท่านถ่ายรูป อย่างเต็มอิ่ม

ทัวร์ปาย
จุดชมวิวหยุนไหล
ทัวร์ปาย
จุดชมวิวหยุนไหล
ทัวร์ปาย
จุดชมวิวกิ่วลม

- กลับเข้าตัวเมืองปาย บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) แบบง่าย ๆ สไตล์เมืองปาย (อาหารจานเดียว) อาทิ ข้าวซอย หรือขนมจีนน้ำเงี้ยว หลังอาหารให้ท่านเดินเล่น ชมเมืองปาย


- นำท่านไปยังร้านกาแฟสุดฮิปอีกแห่งในเมืองปาย Hillside Coffee House ชมร้านน่ารัก ๆ พร้อมชิมกาแฟ และเครื่องดื่มที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าใช้จ่าย)

- จากนั้นชมและถ่ายภาพที่ Coffee in Love ร้านกาแฟ น่ารัก ๆ ตั้งบนเนินเขา คู่กันกับบ้านสวยสีสดโรแมนติค จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองปาย จนกระทั่งถูกเลือกให้เป็นโลเกชั่นหลักของละคร "อุบัติรักข้ามขอบฟ้า"

ห้ามพลาดกับการถ่ายรูปคู่กับป้าย Coffee In love และหลักกิโลเมตรที่ใหญ่ที่สุดในปาย

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 7) หลังอาหารเดินเล่นบนถนนคนเดินปาย หรือจะนั่งเล่นฟังเพลงในบรรยากาศโรแมนติค ตามร้านต่าง ๆ ตามอัธยาศัย

ทัวร์ปาย
สะพานประวัติศาสตร์
ทัวร์ปาย
Coffee in Love
ทัวร์ปาย
กองแลน / ปายแคนยอน
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม

วันที่สี่
   ปาย - ม่อนแจ่ม - เชียงใหม่ - กาดทุ่งเกวียน - พระธาตุลำปางหลวง - กรุงเทพฯ

- อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่ พร้อมบริการอาหารเ้ช้า (มื้อที่ 8)

- 08.00 น. ออกเดินทางไปยัง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

- นำท่านชมธรรมชาติอันงดงามบนระดับความสูง 1,350 เมตรจากระดับน้ำทะเล ที่ ม่อนแจ่ม ซึ่งอยู่ในส่วนของ
โครงการหลวงหนองหอย แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ จ.เชียงใหม่ ให้ท่านชมสวนตกแต่งอันงดงามจากไม้ดอก เมืองหนาว พร้อมบันทึกภาพอันงดงามของทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ในมุมสูง

ทัวร์ปาย
ม่อนแจ่ม
ทัวร์ปาย
ม่อนแจ่ม
ทัวร์ปาย
ม่อนแจ่ม

- สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) หลังอาหาร นำท่านออกเดินทาง กลับกรุงเทพฯ แวะให้ท่านเลือกซื้อของฝากนานาชนิดที่ กาดทุ่งเกวียน

- นำท่าน นมัสการพระธาตุประจำของผู้ที่เกิดปีฉลู ที่ วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง ท่านจะได้ขึ้นบันไดนาค ไปสู่ซุ้มประตูโขง เข้าไปยัง วิหารหลวง วิหารน้ำแต้ม และ วิหารต้นแก้ว ให้ท่านได้ชม เงาพระธาตุกลับหัว ที่ได้รับ การยกย่องให้เป็น 1 ใน Unseen Thailand และชมรอยกระสุนของหนานทิพย์ช้าง ครั้งกู้เมืองลำปาง

ทัวร์ปาย
พระธาตุลำปางหลวง
ทัวร์ปาย
พระธาตุลำปางหลวง
ทัวร์ปาย
พระธาตุลำปางหลวง

- บริการอาหารเย็น (10) ณ ร้านอาหารใน จ.ลำปาง ก่อนจะนำท่าน เดินทางกลับกรุงเทพฯ


วันที่ห้า   กรุงเทพฯ

- 02.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ เจ้าหน้าที่ EZyTrip น้อมส่งท่านด้วยความประทับใจ


ทัวร์ปาย
ปาย ... ปาย ... ปาย
ค่าใช้จ่าย**
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 6,200 บาท สมาชิก ท่านละ 6,000 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 1,500 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 5,200 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

*EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบต่อ โครงสร้างราคา

อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง D4D
- ค่ารถกระบะท้องถิ่นขึ้นจุดชมวิวหยุนไหล
- ค่าที่พัก 2 คืน ตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหาร 10 มื้อ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง           


อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)


การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่


***EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 7 ท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาวโทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983 , 086-331-3412
E-mail :
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651


 
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปา่งอุ๋ง
 
 
ลอยโคมยี่เป็งสันทราย
ลอยโคม ยี่เป็งสันทราย
 
 
ทัวร์ปาย ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม ทัวร์ปาย ดอยอินทนนท์
 
 
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
 
 
 
รีวิว ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ปีใหม่ '53 by EZyTrip
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. 53 by แมวเหมียว
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by ไกด์ชล
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by แก้วเก้า & ปิ๊ก
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by ไกด์หนุ่ย
ทัวร์ปาย


ทัวรปาย
เม.ย. '53 by MonZy
ทัวร์ปาย


ทัวร์ปาย
ต.ค. '52 by คุณ C
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว

รีวิวทัวร์ปาย อีกมากมาย

ปี 2547
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#3
- ภาพจากสมาชิกทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
- ภาพจากสมาชิกทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 18-22 พ.ย.
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ธ.ค.#1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ธ.ค.#2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน เทศกาลปีใหม่
 
ปี 2548
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 11-15 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 18-22 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน พฤศจิกายน
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ภาพจากสมาชิก
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ก.พ.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน วันสงกรานต์
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน -ภาพจากสมาชิก
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 2-6 ธ.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ภาพจากสมาชิก
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-12 ธ.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปเวิลด์เซรามิค
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้1-4
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้ 5
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้ 6
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ บัส 1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ บัส 2
 
ปี 2549
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 6-11 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปฮิวแมนิก้า
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปคุณสุนันทา
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #3
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 23-27 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 23-27 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 24-28 พ.ย.
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 ม.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 27-31 ม.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ก.พ.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 10-14 ก.พ.
ดูทริปทั้งหมด ... Click
 
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home