ทัวร์ปาย

ประเพณีลอยยี่เป็งเชียงใหม่

ทัวร์แชงกรีล่า
ม่อนแจ่ม


ประเพณีเดือนยี่เป็ง ดอยอินทนนท์ พระตำหนักภูพิงค์ พระธาตุดอยสุเทพ ม่อนแจ่ม       
อีซี่ทริป ขอนำท่านสู่เมืองเหนือ สัมผัสวัฒนธรรมล้านนา ร่วมสืบสาน ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ชมโคมลอยนับหมื่นดวง ชมแสงสีแห่งรัตติกาล ประติมากรรมโคมไฟยี่เป็ง ร่วม ประเพณีลอยยี่เป็ง ลำน้ำปิง กับชาวเชียงใหม่ พร้อมชมการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติอันงดงาม

      สัมผัสดินแดนธรรมชาติ แห่งขุนเขาและไอหมอก ณ จุดสูงสุดแดนสยาม ดอยอินทนนท์  

     
พบกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ ที่พักระดับมาตรฐาน อาหารรสเลิศ ที่จะทำให้ท่านประทับใจ
ตลอดการเดินทาง
ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่
ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ ม่อนแจ่ม

เชียงใหม่ สูงสุดแดนสยาม ดอยอินทนนท์ เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา น้ำตกวชิรธาร
ประเพณีลอยโคมยี่เป็งสันทราย ม่อนแจ่ม วัดป่าดาราภิรมย์ วัดเจดีย์หลวง
ประเพณีลอยยี่เป็งเชียงใหม่ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ พระธาตุดอยสุเทพ
พระธาตุหริภุญชัย กาดทุ่งเกวียน
               
วันเดินทาง
 

    15 - 19 พ.ย.56
วันแรก  กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

- 20.30 น. พบกันที่จุดนัดหมาย ลานจอดรถ สถานีรถไฟบางซื่อ (แผนที่จุดจอดรถ)

- 21.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง D4D สู่ จ.เชียงใหม่

ดอยอินทนนท์
ดอยอินทนนท์
ลอยโคมยี่เป็ง
ลอยโคมยี่เป็งสันทราย
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
วันที่สอง    เชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์ - น้ำตกวชิรธาร - ลอยโคมยี่เป็งสันทราย

- เช้า ถึง อ.จอมทอง ให้ท่านทำธุระส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้า (1)

- หลังอาหาร เปลี่ยนพาหนะเป็นรถสองแถวท้องถิ่น นำท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาิติดอยอินทนนท์

- นำท่านไปยัง จุดสูงสุดแดนสยาม ชมหมุดวัดระดับสูงสุดในสยาม นมัสการสถูปเจ้าอินทรวิชยานนท์ และ เจ้าดารารัศมี

- จากนั้น นำท่านเข้าสู่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา บนระยะทาง 360 เมตร แต่มีความน่าสนใจมากมาย ท่านสามารถเดินบนสะพานไม้ทอดยาวเข้าไปในป่าดิบเขาที่มักถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอก ความชื้นเย็นทำให้ต้นไม้ ถูกห่มคลุมด้วยมอสและเฟิร์นเล็ก ๆ จนเป็นที่มาของคำว่า "ต้นไม้ใส่เสื้อ"

- นำท่านนมัสการ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ พระมหาธาตุทรงดอกบัว ที่กองทัพ อากาศสร้างถวายให้กับในหลวงและองค์ราชินีของเรา

- บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหารสวัสดิการอุทยานฯ

- หลังอาหาร ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของ น้ำตกวชิรธาร สมควรแก่เวลา อำลาดอยอินทนนท์ นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่


ม่อนแจ่ม
ดอยอินทนนท์
ม่อนแจ่ม
ดอยอินทนนท์
ม่อนแจ่ม
ดอยอินทนนท์

- นำท่านเข้าที่พัก Imm Thapae Hotel  หรือเทียบเท่า เก็บสัมภาระและทำธุระส่วนตัว จากนั้น นำท่านเดินทาง ไปยัง ธุดงคสถานล้านนา ร่วมประเพณีลอยโคมนับพัน ๆ ดวง พร้อมถ่ายภาพอันน่าประทับใจ ***ทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ซึ่งมีจำหน่ายมากมายภายในงาน***

- สมควรแก่เวลา นำท่านกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

ลอยโคมยี่เป็ง
ลอยโคมยี่เป็ง เชียงใหม่
ลอยโคมยี่เป็ง
ลอยโคมยี่เป็ง เชียงใหม่

ลอยโคมยี่เป็ง
ลอยโคมยี่เป็ง เชียงใหม่
วันที่สาม    ม่อนแจ่ม - วัดป่าดาราภิรมย์ - วัดเจดีย์หลวง - ประเพณีลอยยี่เป็งเชียงใหม่

- 06.00 น. บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- 06.30 น. นำท่านไปยังจุดชมวิวชมธรรมชาติอันงดงามบนระดับความสูง 1,350 เมตรจากระดับน้ำทะเล
ที่ ม่อนแจ่ม ซึ่งอยู่ในส่วนของ โครงการหลวงหนองหอย แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ จ.เชียงใหม่ ให้ท่าน ชมสวนตกแต่งอันงดงามจากไม้ดอกเมืองหนาว พร้อมบันทึกภาพอันงดงามของทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ในมุมสูง

ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม

- นำท่านไปยัง วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวงชั้นตรี ชมความงดงามของพระอุโบสถ ซึ่งประดิษฐาน พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะสุโขทัย พระนามว่า “พระสยัมภูโลกนาถ” พระธาตุเจดีย์พระพุทธบาท สี่รอย มณฑปพระเจ้าทันใจ ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน พระวิหารหลวง และหอพระแก้ว เป็นต้น

- บริการอาหารกลางวัน (4)


- นำท่านไปยัง วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่พอดี ประดิษฐานเจดีย์ใหญ่ที่สุดใน จ.เชียงใหม่ ให้ได้สักการะ่ พระเจดีย์หลวง อินทขีล ต้นยาง กุมภัณฑ์ พระฤๅษี ซึ่งสะท้อนพัฒนาการคติจักรวาล ได้ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่แวดล้อมของเมืองชีวิต

- สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่พื้นที่จัด ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ อิสระให้ท่านเดินชม และร่วมงานประเพณียี่เป็ง เชียงใหม่ร่วมกับชาวเชียงใหม่ พร้อมชมการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติอันงดงาม
***ทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ซึ่งมีจำหน่ายมากมายภายในงาน***

- สมควรแก่เวลา นำท่านกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย


ลอยโคมยี่เป็ง
ประเพณีลอยยี่เป็ง เชียงใหม่
วันที่สี่   พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ - พระธาตุดอยสุเทพ - พระธาตุหริภุญชัย - กาดทุ่งเกวียน - กรุงเทพฯ

- อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

- นำท่านไปยัง พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ชมไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ท่ามกลางความหนาวเย็น บนยอดดอย

- นำท่านนมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และชมวิวเมืองเชียงใหม่ในมุมสูง


- บริการอาหารกลางวัน (6) หลังอาหารออกเดินทางไปยัง จ.ลำพูน นำท่านกราบนมัสการ พระธาตุประจำปีเกิด ปีระกาวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

- จากนั้น แวะให้ท่านได้เลือก ซื้อของฝาก อาทิ แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว เป็นต้น ที่กาดทุ่งเกวียน


- บริการอาหารเย็น (7) ณ ร้านอาหารใน จ.ตาก


วันที่ห้า
   กรุงเทพฯ

- 02.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


ลอยโคมยี่เป็ง
พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
ค่าใช้จ่าย**
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 5,600 บาท สมาชิก ท่านละ 5,400 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 1,000 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 4,600 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

*EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบต่อ โครงสร้างราคา

อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง D4D
- ค่าที่พัก 2 คืน ตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง           


อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)


การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่


***EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 7 ท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาวโทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983 , 086-331-3412
E-mail :
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

 
ม่อนแจ่ม อ่างขาง
ม่อนแจ่ม อ่างขาง เชียงใหม่
 
 
ม่อนแจ่ม อ่างขาง
ม่อนแจ่ม อ่างขาง
 
 
ทัวร์ปาย ม่อนแจ่ม
ทัวร์ปาย (เจาะลึก) ม่อนแจ่ม
 
 
ม่อนแจ่ม อ่างขาง
ม่อนแจ่ม อ่างขาง ไนท์ซาฟารี
 
 
ม่อนแจ่ม พืชสวนโลก
ม่อนแจ่ม พืชสวนโลก
 
 
 
รีวิว ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ปีใหม่ '53 by EZyTrip
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. 53 by แมวเหมียว
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by ไกด์ชล
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by แก้วเก้า & ปิ๊ก
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by ไกด์หนุ่ย
ทัวร์ปาย


ทัวรปาย
เม.ย. '53 by MonZy
ทัวร์ปาย


ทัวร์ปาย
ต.ค. '52 by คุณ C
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว

รีวิวทัวร์ปาย อีกมากมาย

ปี 2547
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#3
- ภาพจากสมาชิกทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
- ภาพจากสมาชิกทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 18-22 พ.ย.
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ธ.ค.#1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ธ.ค.#2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน เทศกาลปีใหม่
 
ปี 2548
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 11-15 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 18-22 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน พฤศจิกายน
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ภาพจากสมาชิก
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ก.พ.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน วันสงกรานต์
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน -ภาพจากสมาชิก
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 2-6 ธ.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ภาพจากสมาชิก
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-12 ธ.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปเวิลด์เซรามิค
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้1-4
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้ 5
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้ 6
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ บัส 1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ บัส 2
 
ปี 2549
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 6-11 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปฮิวแมนิก้า
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปคุณสุนันทา
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #3
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 23-27 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 23-27 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 24-28 พ.ย.
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 ม.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 27-31 ม.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ก.พ.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 10-14 ก.พ.
ดูทริปทั้งหมด ... Click
 
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home