ทัวร์ปาย

ทัวร์บ้านวัดจันทร์ ปาย

ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์ปาย

ทัวร์ปาย ห้วยน้ำดัง ป่าสนวัดจันทร์ เจาะลึกเมืองปาย เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม


       
อีซี่ทริป ขอนำท่านสู่เมืองเหนือ สัมผัสวัฒนธรรมล้านนา สัมผัสดินแดนธรรมชาติอันสวยงาม แห่งขุนเขาและไอหมอก ชมหมอกงามยามพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่ ห้วยน้ำดัง สัมผัสธรรมชาติ อันบริสุทธิ์ท่ามกลางป่าสน โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์

      ใช้ชีวิตแบบชิล ๆ ในตัวเมืองปาย พบปะและชิมอาหารชาวไทยใหญ่
ด้วยทัวร์ปาย มาตรฐาน จาก ประสบการณ์กว่า 20 ปี บนเส้นทาง เชียงใหม่ ปาย

      พบกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ ที่พักระดับมาตรฐาน อาหารรสเลิศ ที่จะทำให้ท่านประทับใจ
ตลอดการเดินทาง
ทัวร์ป่าสนวัดจันทร์ ห้วยน้ำดัง เจาะลึกปาย ม่อนแจ่ม
เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม Canopy Walkway บ้านวัดจันทร์ ป่าสนวัดจันทร์ โบสถ์เรย์แบนด์ ปาย
วัดน้ำฮู หมู่บ้านสันติชน Coffee in Love สะพานประวัติศาสตร์ กองแลน ถนนคนเดินปาย
 ทะเลหมอกห้วยน้ำดัง วัดบ้านเด่น กาดทุ่งเกวียน วัดพระธาตุลำปางหลวง
วันเดินทาง
 
 
 2 - 6 ธ.ค.59 / 30 ธ.ค.59 - 3 ม.ค.60

ราคา 6,700 บาท

    
วันแรก  กรุงเทพฯ - จ. เชียงใหม่

- 20.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย ลานจอดรถ ห้างเทสโก้ โลตัส อ่อนนุช (สุขุมวิท 50) (แผนที่จุดจอดรถ)

- 20.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง D4D สู่ จ.เชียงใหม่


ทัวร์ปาย วัดจันทร์
ม่อนแจ่ม
ทัวร์ปาย วัดจันทร์
ปาย
ทัวร์ปาย วัดจันทร์
ห้วยน้ำดัง
วันที่สอง    เชียงใหม่ - ม่อนแจ่ม - Canopy Walkway สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ - บ้านวัดจันทร์

- 05.00 น. ถึง จ.เชียงใหม่ ให้ท่านทำธุระส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1)


- หลังอาหาร นำท่านชมธรรมชาติอันงดงามบนระดับความสูง 1,350 เมตรจากระดับน้ำทะเล ที่ ม่อนแจ่ม ซึ่งอยู่ในส่วนของโครงการหลวงหนองหอย ให้ท่านชมสวนตกแต่งอันงดงามจากไม้ดอกเมืองหนาว พร้อมบันทึกภาพทิวทัศนอันงดงามยามเช้า

ทัวร์ปาย วัดจันทร์
ม่อนแจ่ม
ทัวร์ปาย วัดจันทร์
ม่อนแจ่ม
ทัวร์ปาย วัดจันทร์
ม่อนแจ่ม

- นำท่านไปยัง สวนพฤกษาศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ นำท่านสัมผัสกับ Canopy walkway หรือทางเดิน เหนือเรือนยอดไม้ ซึ่งมีความยาว 400 เมตร มีระดับความสูงเหนือพื้นดิน 20 เมตร ตื่นตากับทัศนียภาพที่สวยงาม ของทิวยอดไม้แบบพาโนรามา ท่ามกลางปลายทิวสนสามใบเหนือยอดเขาระดับความสูงกว่า 800 เมตร จากระดับ น้ำทะเล

ทัวร์ปาย วัดจันทร์
สวนพฤษศาสตร์ฯ
ทัวร์ปาย วัดจันทร์
สวนพฤษศาสตร์ฯ
ทัวร์ปาย วัดจันทร์
สวนพฤษศาสตร์ฯ

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) หลังอาหาร นำท่านเดินทางไป บ้านวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา

- ถึง บ้านวัดจันทร์ นำท่านเข้า ที่พัก บ้านพักโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ ให้ท่านเก็บสัมภาระ

- อิสระให้ท่านพักผ่อน เดินเล่น ถ่ายภาพบริเวณโครงการฯ ตามอัธยาศัย

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) พักผ่อนกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์

ทัวร์ปาย วัดจันทร์
ป่าสนวัดจันทร์
ทัวร์ปาย วัดจันทร์
ป่าสนวัดจันทร์
ทัวร์ปาย วัดจันทร์
ป่าสนวัดจันทร์
                  
ทัวร์ปาย วัดจันทร์
ป่าสนวัดจันทร์

วันที่สาม
    ป่าสนวัดจันทร์ - โบสถ์เรย์แบนด์ - ปาย - วัดน้ำฮู - หมู่บ้านสันติชน - สะพานประวัติศาสตร์ - Coffee in Love - กองแลน - ถนนคนเดินปาย

- อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พักผ่อนกับบรรยากาศสบาย ๆ ของโครงการฯ

- 07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

-08.00 น. นำท่านชม ความเป็นอยู่ของชาวบ้านวัดจันทร์ ชม โบสถ์เรย์แบนด์ ที่ด้านหน้าของโบสถ์จะเหมือนกับ ใส่แว่นตากันแดดสีดำ

ทัวร์ปาย วัดจันทร์
ป่าสนวัดจันทร์
ทัวร์ปาย วัดจันทร์
บ้านวัดจันทร์
ทัวร์ปาย วัดจันทร์
บ้านวัดจันทร์


- 09.00 น. นำท่านเดินทาง ต่อไปยัง อ.ปาย

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)

- ได้เวลาเจาะลึกเมืองปาย นำท่านกราบหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่พระเศียร ส่วนบนเปิดปิดได้ และมีน้ำขังอยู่ ที่ วัดน้ำฮู

ที่วัดน้ำฮูแห่งนี้ ยังเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์ของสมเด็จพระสุพรรณกัลยา เป็นที่เชื่อกันว่า ภายใต้เจดีย์นี้มีเส้นพระเกศา ของพระองค์อยู่ด้วย


ทัวร์ปาย วัดจันทร์
วัดน้ำฮู
ทัวร์ปาย วัดจันทร์
หมู่บ้านสันติชน
ทัวร์ปาย วัดจันทร์
สะพานประวัติศาสตร์

- จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน ที่ หมู่บ้านสันติชน ชมวัฒนธรรมจีนยูนนาน ชิมชาอร่อย ๆ ในบ้านดิน และลองเล่นชิงช้าสวรรค์แบบยูนนานที่เสียวสะใจ


- นำท่านชมและถ่ายภาพกับ สะพานประวัติศาสตร์ ข้ามแม่น้ำปาย

-
ชมและถ่ายภาพที่ Coffee in Love ร้านกาแฟน่ารักบนเนินเขา พร้อมกันกับบ้านหลังใหญ่สีสวยสดสุดโรแมนติค จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองปาย เป็นที่สุดของอารมณ์อาร์ตในทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน นี้ จนกระทั่งถูกเลือก ให้เป็นโลเกชั่นหลักของละคร "อุบัติรักข้ามขอบฟ้า"

ห้ามพลาดกับการถ่ายรูปคู่กับป้าย Coffee In love และหลักกิโลเมตร ที่ใหญ่ที่สุดใน อ.ปาย


ทัวร์ปาย วัดจันทร์
สะพานประวัติศาสตร์
ทัวร์ปาย วัดจันทร์
Coffee in Love
ทัวร์ปาย วัดจันทร์
Coffee in Love

- นำท่านไปยัง กองแเลน หรือ ปายแคนยอน ซึ่งมีลักษณะคล้ายแพะเมืองผี อันโด่งดังของอำเภอปาย

- นำท่าน เข้าที่พัก ................. หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) หลังอาหารเดินเล่นบนถนนคนเดินปาย หรือจะนั่งเล่นฟังเพลงในบรรยากาศโรแมนติค ตามร้านต่าง ๆ ตามอัธยาศัย

ทัวร์ปาย วัดจันทร์
กองแลน / ปายแคนยอน
ทัวร์ปาย วัดจันทร์
ถนนคนเดิน ปาย
ทัวร์ปาย วัดจันทร์
ถนนคนเดิน ปาย
ห้วยน้ำดัง
ห้วยน้ำดัง

วันที่สี่
   ห้วยน้ำดัง - วัดบ้านเด่น - กาดทุ่งเกวียน - พระธาตุลำปางหลวง - กรุงเทพฯ

- 05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ออกเดินทางสู่ ห้วยน้ำดัง

- 06.00 น. ถึง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ให้ท่านชมความงามพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ชมไม้ดอกไม้ประดับ เมืองหนาว และขุนเขาที่เสียดยอดพ้นทะเลหมอกอันงดงาม


ทัวร์ปาย วัดจันทร์
ห้วยน้ำดัง
ทัวร์ปาย วัดจันทร์
ห้วยน้ำดัง
ทัวร์ปาย วัดจันทร์
ห้วยน้ำดัง

- บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) แบบปิกนิก อิสระให้ท่านเก็บบรรยากาศยามเช้าของห้วยน้ำดังให้เต็มอิ่ม

- 08.00 น. อำลาห้วยน้ำดัง ออกเดินทางเข้าสู่ จ.เชียงใหม่

- นำท่านไปยัง วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน หรือ วัดบ้านเด่น โดยครูบาเทือง นาถสีโล เจ้าอาวาสได้ทำการบูรณะ วัดขึ้นมาใหม่เมื่อ ปี 2437 วัดนี้มีความวิจิตรงดงามตระการตาด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยล้านนา

ทัวร์ปาย วัดจันทร์
วัดบ้านเด่น
ทัวร์ปาย วัดจันทร์
วัดบ้านเด่น
ทัวร์ปาย วัดจันทร์
วัดบ้านเด่น


- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ณ ครัวเพชรดอยงาม ร้านอาหารชื่อดังที่ชนะการประกวดใน จ.เชียงใหม่ มาแล้วหลายรางวัล

- หลังอาหารออกเดินทางต่อไปยัง จ.ลำปาง ให้ท่าน เลือกซื้อของฝากนานาชนิด อาทิ แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว ที่ กาดทุ่งเกวียน


- นำท่าน นมัสการพระธาตุประจำของผู้ที่เกิดปีฉลู ที่ วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง ชมรอยกระสุนของ หนานทิพย์ช้าง ครั้งกู้เมืองลำปาง และ ชม เงาพระธาตุกลับหัว ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน Unseen Thailand

ทัวร์ปาย วัดจันทร์
วัดพระธาตุลำปางหลวง
ทัวร์ปาย วัดจันทร์
วัดพระธาตุลำปางหลวง
ทัวร์ปาย วัดจันทร์
วัดพระธาตุลำปางหลวง


- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 9) ณ ร้านอาหารใน จ.ตาก ก่อนจะนำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ


วันที่ห้า     กรุงเทพฯ
- 02.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ เจ้าหน้าที่ EZyTrip น้อมส่งท่านด้วยความประทับใจทัวร์ปาย
ปาย ... ปาย ... ปาย
ค่าใช้จ่าย**
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 6,700 บาท สมาชิก ท่านละ 6,500 บาท
เด็ก (อายุ 4 -11 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 5,700 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

*EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบต่อ โครงสร้างราคา

อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง D4D
- ค่าที่พัก 2 คืน ตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหาร 10 มื้อ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง           


อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)


การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่


***EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 7 ท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาวโทรศัพท์ : 0-2733-3770-1
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983, 086-331-3412
E-mail :
 
: ezytrip_tour
: EZyTrip Tour

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651


 
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปา่งอุ๋ง
 
 
ลอยโคมยี่เป็งสันทราย
ลอยโคม ยี่เป็งสันทราย
 
 
ทัวร์ปาย ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม ทัวร์ปาย ดอยอินทนนท์
 
 
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
 
 
 
รีวิว ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ปีใหม่ '53 by EZyTrip
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. 53 by แมวเหมียว
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by ไกด์ชล
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by แก้วเก้า & ปิ๊ก
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by ไกด์หนุ่ย
ทัวร์ปาย


ทัวรปาย
เม.ย. '53 by MonZy
ทัวร์ปาย


ทัวร์ปาย
ต.ค. '52 by คุณ C
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว

รีวิวทัวร์ปาย อีกมากมาย

ปี 2547
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#3
- ภาพจากสมาชิกทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
- ภาพจากสมาชิกทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 18-22 พ.ย.
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ธ.ค.#1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ธ.ค.#2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน เทศกาลปีใหม่
 
ปี 2548
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 11-15 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 18-22 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน พฤศจิกายน
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ภาพจากสมาชิก
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ก.พ.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน วันสงกรานต์
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน -ภาพจากสมาชิก
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 2-6 ธ.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ภาพจากสมาชิก
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-12 ธ.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปเวิลด์เซรามิค
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้1-4
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้ 5
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้ 6
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ บัส 1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ บัส 2
 
ปี 2549
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 6-11 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปฮิวแมนิก้า
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปคุณสุนันทา
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #3
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 23-27 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 23-27 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 24-28 พ.ย.
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 ม.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 27-31 ม.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ก.พ.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 10-14 ก.พ.
ดูทริปทั้งหมด ... Click
 
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home