ทัวร์ปาย

ทัวร์กระบี่ - ตรัง

ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์ปาย
ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทะเลตรัง ถ้ำมรกต ถ้ำเลเขากอบ สระมรกต น้ำตกร้อน


       
อีซี่ทริป ขอนำท่านสู่ดินแดนธรรมชาติอันสวยงามแดนใต้ สัมผัสกับประสบการณ์อันแสนสุข ของทัวร์กระบี่ ตรัง บนทรายละเอียดขาวบริสุทธิ์ บนหาดทรายงาม ในอ้อมกอดของทะเลสีเขียวมรกต หยอกล้อกับคลื่นน้อยใหญ่ที่ทยอยเข้ามาทักทาย และชื่นชมกับแนวปะการังสีสดใส และหมู่ปลาใหญ่น้อย ที่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะแต่งแต้มเติมเต็มช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนของคุณ ให้เต็มเปี่ยมไปด้วย ความสุข และความประทับใจไม่รู้เลือน

      พบกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ ที่พักระดับมาตรฐาน อาหารรสเลิศ ที่จะทำให้ท่านประทับใจตลอด เส้นทางทัวร์กระบี่ ตรัง กับ อีซี่ทริป
ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทะเลตรัง 5 Unseen Thailand
ทัวร์กระบี่ ตรัง   เกาะปอดะ ทะเลแหวก หมู่เกาะพีพี ทะเลใน อ่าวโละซามะ อ่าวมาหยา
เกาะไม้ไผ่ ถ้ำมรกต อ่าวกวนตง เกาะม้า เกาะกระดาน ถ้ำเลเขากอบ สระมรกต น้ำตกร้อน
5 Unseen Thailand
วันเดินทาง
 

 
11 - 15 เม.ย. / 30 เม.ย. - 4 พ.ค.57 
  
                
วันแรก  กรุงเทพฯ - จ.กระบี่

- 18.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย ลานจอดรถ ห้างเทสโก้ โลตัส อ่อนนุช (สุขุมวิท 50) (แผนที่จุดจอดรถ)

- 18.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมบริการอาหารว่างบนรถ
               (จุดที่สอง รับที่ Big C พระราม 2)

เกาะพีพี
เกาะพีพี กระบี่
เกาะพีพี
ทะเลแหวก กระบี่
เกาะพีพี
ถ้ำมรกต ตรัง
วันที่สอง    เกาะปอดะ - ทะเลแหวก - หมู่เกาะพีพี - ทะเลใน - อ่าวโละซามะ - อ่าวมาหยา - เกาะไม้ไผ่

- 07.00 น. ถึง จ.กระบี่ บริการอาหารเช้า (1)

- นำท่าน ลงเรือ Speed Boat ออกเดินทางสู่ เกาะปอดะ ในบรรยากาศของหาดทรายขาวเนียน ตัดกับน้ำทะเล สีมรกต  สนุกกับการเล่นน้ำตามอัธยาศัย

ทะเลแหวก
ทะเลแหวก กระบี่
ทะเลแหวก
ทะเลแหวก กระบี่
ทะเลแหวก
ทะเลแหวก กระบี่

- ชมความมหัศจรรย์ ของ ทะเลแหวก ซึ่งเมื่อยามน้ำลด แนวทรายจะค่อย ๆ ปรากฏเชื่อมระหว่าง เกาะไก่ และ เกาะทับ อัศจรรย์จนได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน UnSeen Thailand ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 
- ออกเดินทางต่อไปยัง หมู่เกาะเกาะพีพี ชม ทะเลใน หรือ ปิเละ ดำน้ำชมปะการังที่ อ่าวโละซามะ

เกาะพีพี
เกาะพีพี กระบี่
เกาะพีพี
เกาะพีพี กระบี่
เกาะพีพี
เกาะพีพี กระบี่

- เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบปิคนิค (2) หลังอาหารชมความงดงามของ อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ฮอลลีวูด THE BEACH

- จากนั้น นำท่าน ดำน้ำดูปะการังหลากสีและฝูงปลานานาชนิดกันต่อที่ เกาะไม้ไผ่เกาะไม้ไผ่ กระบี่

เกาะไม้ไผ่ กระบี่

เกาะไม้ไผ่ กระบี่

- สมควรแก่เวลา นำท่านกลับเข้าฝั่ง

- นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมกระบี่ลาพลาญ่า / โรงแรมกรีนเนอรี่ (ช่วงสงกรานต์) หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเย็น (3) พักผ่อน

ทะเลแหวก
ทะเลแหวก กระบี่
ทะเลแหวก
ทะเลแหวก กระบี่
ทะเลแหวก
ทะเลแหวก กระบี่
วันที่สาม    ทะเลตรัง - ถ้ำมรกต - อ่าวกวนตง - เกาะม้า - เกาะกระดาน

- บริการอาหารเช้า (4) ที่โรงแรม หลังอาหารออกเดินทางสู่ ท่าเรือหาดยาว จ.ตรัง นำท่านลงเรือเพื่อชมความงามของทะเลตรัง

- เรียงแถวกันเข้าสู่ ถ้ำมรกต 1 ใน UnSeen Thailand ชมความงามของแสงแดดที่ส่องกระทบผืนน้ำทะเลใส สะท้อนเป็นสีเขียวมรกต สมดังนาม *ถ้ำมรกต*

ถ้ำมรกต
ถ้ำมรกต ตรัง
ถ้ำมรกต
ถ้ำมรกต ตรัง
ถ้ำมรกต
ถ้ำมรกต ตรัง


- เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ (5)

- หลังอาหาร นำท่าน ดำน้ำชมปะการังหลากสีสันและหมู่ปลามากมายที่ อ่าวกวนตง และเกาะม้า แล้วแวะไปเล่นน้ำที่ใสราวกระจกที่ เกาะกระดาน 

เกาะกระดาน ตรัง
เกาะกระดาน ตรัง
เกาะกระดาน ตรัง
เกาะกระดาน ตรัง
เกาะกระดาน ตรัง
เกาะกระดาน ตรัง

- สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับท่าเรือหาดปากเมง ให้ท่านอาบน้ำ ทำธุระส่วนตัว เก็บสัมภาระขึ้นรถ นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม ธรรมรินทร์ธนา หรือ เทียบเท่า

- บริการอาหารเย็น (6) พักผ่อน
วันที่สี่   ถ้ำเลเขากอบ - สระมรกต - น้ำตกร้อน

- บริการอาหารเช้า (7) ที่โรงแรม หลังอาหารออกเดินทางไปยัง ถ้ำเลเขากอบ 1 ใน UnSeen Thailand - UnSeen Adventures นำท่านล่องเรือ ชมหินงอก-หินย้อยอันสวยงามภายใน

ถ้ำเลเขากอบ ตรัง
ถ้ำเลเขากอบ ตรัง
ถ้ำเลเขากอบ ตรัง
ถ้ำเลเขากอบ ตรัง
ถ้ำเลเขากอบ ตรัง
ถ้ำเลเขากอบ ตรัง

- บริการอาหารกลางวัน (8)

- เดินทางต่อสู่ สระมรกต อ.คลองท่อม จ.กระบี่ สระน้ำใสสวยสีมรกตใจกลางป่า ที่เกิดจากธารน้ำอุ่นของผืนป่า เขานอจูจี้ และไปเล่นน้ำกันต่อที่ น้ำตกร้อน แช่น้ำแร่เพื่อสุขภาพกับสายน้ำแร่ในอ่างอาบน้ำธรรมชาติ ที่อยู่ในดงเงาไม้อันแสนจะร่มรื่น สลับกับเล่นน้ำในธารน้ำเย็นด้านล่าง

สระมรกต กระบี่
สระมรกต กระบี่
สระมรกต กระบี่
สระมรกต กระบี่
สระมรกต กระบี่
น้ำตกร้อน กระบี่

- บริการอาหารเย็น (9) ที่ร้านอาหารใน จ.สุราษฎร์ธานี ก่อนจะเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ


วันที่ห้า   กรุงเทพฯ
- 05.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เกาะไม้ไผ่ กระบี่
เกาะไม้ไผ่ กระบี่
ค่าใช้จ่าย**
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 7,900 บาท สมาชิก ท่านละ 7,700 บาท
พักเดี่ยว
เพิ่ม 1,600 บาท (สงกรานต์เพิ่มอีก 300 บาท)
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 6,000 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
*EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบต่อ โครงสร้างราคา

อัตรานี้รวม
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
- ค่าที่พัก 2 คืน ตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าเรือนำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ

- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง           


อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)


การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ
1. ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
2. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
3. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่
4. EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ ในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 25 ท่าน
5.
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่าง ๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์


สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ครีมกันแดด หมวก รองเท้าสวมสบาย เสื้อผ้าใส่สบายรัดกุมและเบาโทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983 , 086-331-3412
E-mail :
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651


 
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน
 
 
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปา่งอุ๋ง
 
 
ทัวร์ปาย ม่อนแจ่ม
ทัวร์ปาย (เจาะลึก) ม่อนแจ่ม
 
 
ทัวร์ปาย 2 คืน
ทัวร์ปาย 2 คืน
 
 
ทัวร์น่าน ปัว บ่อเกลือ
อุทยานฯ ศรีน่าน ดอยเสมอดาว ปัว บ่อเกลือ
 
 
 
รีวิว ทัวร์กระบี่ ตรัง
ทัวร์กระบี่ ตัง
ทัวร์กระบี่ ตรัง
เม.ย. 54 by แมวเหมียว
ทัวร์กระบี่ ตรัง
ทัวร์กระบี่ ตรัง
เม.ย.54 by ไกด์หนุ่ย
ทัวร์กระบี่ ตรัง
ทัวร์กระบี่ ตรัง
ก.พ. '54 by ไกด์ชล
ทัวร์กระบี่ ตรัง
ทัวร์กระบี่ ตรัง
พ.ค. '53 by ไกด์หมู
ทัวร์กระบี่ ตรัง
ทัวร์กระบี่ ตรัง
เม.ย. '53 by ไกด์แว่น
ทัวร์กระบี่ ตรัง
ทัวร์กระบี่ ตรัง
เม.ย. '53 by ไกด์แว่น
ทัวร์กระบี่ ตรัง


ทัวร์กระบี่ ตรัง
เม.ย. '53 by กระแต
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว


 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home