ทะเลแหวก เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไม้ไผ่ ทะเลตรัง เกาะมุก ถ้ำมรกต เกาะเชือก สระมรกต น้ำตกร้อน

เธ„เธธเธ™เธซเธกเธดเธ‡ เธ•เธฒเธฅเธตเนˆ เธฅเธตเนˆเน€เธˆเธตเธขเธ‡ เธ เธนเน€เธ‚เธฒเธซเธดเธกเธฐเธกเธฑเธ‡เธเธฃเธซเธขเธ
ข้อมูล จ.กระบี่ 
  - ทะเลแหวก
  - เกาะพีพี
  - เกาะไม้ไผ่
  - อ่าวมาหยา
  - สระมรกต
  - น้ำตกร้อน
  - ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูล จ.ตรัง
  - ถ้ำมรกต
  - ถ้ำเลเขากอบ
  - ข้อมูลทั่วไป
รูปทริปที่ผ่านมา
ปี 2547
  - วันจักรี
  - สงกรานต์
  - วันแรงงาน
  - ตุลาคม
  - ธันวาคม
ปี 2548
  - สงกรานต์
  - พฤษภาคม
  - ตุลาคม-กรุ๊ป
  - พฤศจิกายน-กรุ๊ป
ปี 2549
  - กุมภาพันธ์
  - เซอร์เวย์ มี.ค.
  - สงกรานต์ Bus1
  - สงกรานต์ Bus2
  - สงกรานต์ Bus3
  - สงกรานต์ Bus4
  - วันแรงงาน
  - 4-8 พ.ค.
  - 8-10 พ.ค.
  - 8-12 ธ.ค.
  - เทศกาลปีใหม่ '50
ปี 2550
  - 2-6 มี.ค.
  - 7-11 ธ.ค.
  - 28 ธ ค.-1 ม.ค.51
ปี 2551
  - 4-8 เม.ย.
มาตรฐานของ EZyTrip
 
พิมพ์โปรแกรมนี้
 
ใบสำรองที่นั่ง

ถ้ำมรกต
ตรัง

ถ้ำเลเขากอบ
ตรัง

ทะเลแหวก
กระบี่

น้ำตกร้อน
กระบี่

สระมรกต
กระบี่

กระบี่
กระบี่

เกาะกระดาน
ตรัง

EZ202R ทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก ถ้ำเลเขากอบ
สระมรกต น้ำตกร้อน
ทะเลแหวก เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไม้ไผ่
5 Unseen Thailand

"EZyTrip ได้รับเกียรติจากบริษัทเวิลด์เซรามิค จำกัด หรือที่เรียกกันติดปากว่า บุญถาวร ให้จัดนำเที่ยวท่อ ...."

ติดตามความประทับใจ จากทริป
"กรุ๊ปเหมาบุญถาวร ทริปภูเก็ต กระบี่ วันที่ 22 - 24 พ.ย.48" ของ EZyTrip ได้ที่นี่ >> More
Code : EZ202R
จังหวัด : ตรัง กระบี่
เดินทาง : 30 ธ.ค. - 3 ม.ค.53
ที่พัก : โรงแรม 3 ดาว
วันเดินทาง
- 18.30 น. พบกันที่จุดนัดหมาย ลานจอดรถ สถานีรถไฟบางซื่อ (แผนที่จุดจอดรถ)

- 19.00 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้นสู่ จ.ตรัง ระหว่างเดินทางบริการข้าวต้มรอบดึก (มื้อที่ 1)
ถ้ำมรกต
ตรัง

ถ้ำมรกต
ตรัง

ถ้ำมรกต
ตรัง
วันที่สอง
- 06.30 น. ถึงจังหวัดตรัง แวะทำธุระส่วนตัว และบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2) หลังอาหารออกเดินทางสู่ ท่าเรือปากเมง จ.ตรัง นำท่านลงเรือเพื่อชมความงามของทะเลตรัง

- เรียงแถวกันเข้าสู่ ถ้ำมรกต 1 ใน UnSeen Thailand ชมความงามของแสงแดดที่ส่องกระทบผืนน้ำทะเลใส สะท้อนเป็นสีเขียวมรกต สมดังนาม *ถ้ำมรกต*

เกาะกระดาน
ตรัง

เกาะกระดาน
ตรัง
 
- ดำน้ำดูปะการังที่ เกาะกระดาน ที่มีน้ำใสดังมรกตด จากนั้นบริการอาหารกลางวันแบบปิคนิค (มื้อที่ 3)

เกาะเชือก
ตรัง

เกาะเชือก
ตรัง

เกาะเชือก
ตรัง

เกาะเชือก
ตรัง

เกาะเชือก
ตรัง
 
- ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของปะการัง และปลาน้อยใหญ่ ที่ เกาะเชือก และ เกาะม้า ซึ่งจะโดดเด่นในด้านความงามของปะการังอ่อน ซึ่งมีสีสันสดใส

- สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับท่าเรือหาดปากเมง ให้ท่านอาบน้ำ ทำธุระส่วนตัว เก็บสัมภาระขึ้นรถ นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมธรรมรินทร์ธนา

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 4) พักผ่อน


ถ้ำเลเขากอบ
ตรัง

ถ้ำเลเขากอบ
ตรัง

ถ้ำเลเขากอบ
ตรัง

ถ้ำเลเขากอบ
ตรัง

ถ้ำเลเขากอบ
ตรัง
 
วันที่สาม
- บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ที่โรงแรม หลังอาหาร check out ออกเดินทางไปยัง ถ้ำเลเขากอบ 1 ใน UnSeen Thailand - UnSeen Adventures นำท่านล่องเรือ ชมหินงอก-หินย้อยอันสวยงามภายใน

สระมรกต
กระบี่

สระมรกต
กระบี่

สระแก้ว
กระบี่

บ่อน้ำผุด
กระบี่

บ่อน้ำผุด
กระบี่

บ่้อน้ำผุด
กระบี่
- บริการอาหารกลางวันแบบปิคนิค (มื้อที่ 6) บริเวณ สระมรกต อีก 1 ใน UnSeen Thailand หลังอาหารนำท่านชม ความสวยงามของ สระมรกต ซึ่งเป็นสระน้ำธรรมชาติ ที่มีน้ำใสเป็นสีเขียวอมฟ้า เปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลา และสภาพแสง

- จากนั้นชม สระแก้ว ที่มีบึงน้ำเขียวใสอันเงียบสงบ

- และชม บ่อน้ำผุด สระน้ำศักดิ์สิทธิ์กลางป่ารกครึ้ม มีสีฟ้าใสงดงามดุจดังจิ่วจ้ายโกว เราจะปล่อยให้ท่านได้เล่นน้ำ พักผ่อนตามสบาย

น้ำตกร้อน
กระบี่

น้ำตกร้อน
กระบี่

น้ำตกร้อน
กระบี่
- นำท่านชม น้ำตกร้อน อีก 1 ใน UnSeen Thailand ซึ่งบริเวณเดียวกันนี้ก็มีกระแสน้ำสีมรกต ที่เกิดจากน้ำร้อนใต้ดินรวมตัวกัน เป็นน้ำในสระที่ใสราวกระจกเช่นกัน อาบน้ำ แช่สปากันตามอัธยาศัยที่น้ำตกร้อนก่อนเดินทางเข้าที่พัก Howdy Relaxing Hotel หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 7) พักผ่อน

อ่าวมาหยา เกาะพีพี
กระบี่


จุดชมวิว เกาะพีพี
กระบี่

เกาะพีพี
กระบี่
วันที่สี่
- หลังอาหารเช้า (มื้อที่ 8) นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา ลงเรือ Speed Boat ออกเดินทางสู่ เกาะพีพี นำท่านชมหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ชมความสวยงามของ อ่าวมาหยา อ่าวโล๊ซามะ อ่าวต้นไทร

- นำท่านชม "จุดชมวิว เกาะพีพี" ที่งดงามติดอันดับโลก

เกาะไม้ไผ่
กระบี่

เกาะไม้ไผ่
กระบี่
 

เกาะไม้ไผ่
กระบี่
 
- หลังอาหารกลางวันแบบปิคนิค (มื้อที่ 9) นำท่านดำน้ำดูปะการังหลากสีและฝูงปลานานาชนิดกันต่อที่ เกาะไม้ไผ่

ทะเลแหวก
กระบี่

ทะเลแหวก
กระบี่

ทะเลแหวก
กระบี่

ทะเลแหวก
กระบี่

ทะเลแหวก
กระบี่

ทะเลแหวก
กระบี่
- จากนั้น ชมความมหัศจรรย์ ของ ทะเลแหวก ซึ่งเมื่อยามน้ำลด แนวทรายจะค่อย ๆ ปรากฏเชื่อมระหว่าง เกาะไก่ และ เกาะทับ อัศจรรย์จนได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน UnSeen Thailand ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

- นำท่านกลับฝั่ง ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว และเก็บสัมภาระขึ้นรถ อำลา จ.กระบี่

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 10) ที่ร้านอาหารใน จ.สุราษฎร์ธานี ก่อนจะขึ้นรถเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ


วันที่ห้า
- 05.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หน้าที่ของไกด์ทะเลของ EZyTrip

        ประการแรกคือต้องสอนให้สมาชิกทุกคน ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งเสื้อชูชีพ หน้ากากดำน้ำและท่อหายใจได้
        ลำดับถัดมาคือ ก่อนที่จะลงดำน้ำ ต้องนำ "คู่มือปลาต่าง ๆ ในแนวปะการัง" มาอธิบายเพื่อให้สมาชิกรู้จักกับสัตว์ที่ ควรระวังในทะเล เช่น เพรียง หอยเม่น ดาวมงกุฏหนาม และสัตว์มีพิษต่าง ๆ ซึ่งมักจะทำให้แสบ-ร้อนเมื่อไปสัมผัส
    เมื่อลงดำน้ำต้องพร้อมที่จะลากสมาชิกที่ว่ายน้ำไม่เก่ง หรือว่ายน้ำไม่เป็น ไปชมโลกใต้ทะเล พร้อมกับแนะนำให้รู้จัก กับปลาชนิดต่าง ๆ ในแนวปะการัง รวมทั้งเล่าถึง ความสัมพันธ์ของสัตว์ต่าง ๆ ในแนวปะการังได้ด้วย

        เหนือสิ่งอื่นใดคือ ความปลอดภัยของทุก ๆ คนที่เราให้ ความสำคัญสูงสุดครับ

ไกด์ทะเล กับความรู้เรื่องทะเล

    ผมจะรู้สึกเศร้าใจเสมอ ๆ ที่เห็นไกด์ทะเลท้องถิ่นทำลายแนวปะการังเสียเอง ไม่ว่าจะเป็น การจับปลามาให้ดู หรือ การให้อาหารปลาในแนวปะการัง เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระบบนิเวศน์ของแนวปะการัง ซึ่งสิ่งเหล่านี้พบเห็นได้เสมอที่ ตรัง กระบี่ หรือ ตะรุเตา

    ถือว่า EZyTrip โชคดีมากครับ ที่เมื่อ 3 ปีที่แล้ว เราได้ไกด์ทะเลจากเรือสำราญ Andaman Princess มาร่วมงานด้วย ซึ่งความสามารถของไกด์ Andaman Princess สูงมาก ๆ ครับ
ด้านความอึดต้องดูไกด์ปี๊กครับ ตัวกะปิ๊ดน้ำหนักแค่ 40 ก.ก. แต่สามารถลาก นักท่องเที่ยวตัวโต ๆ ได้ตั้ง 5-6 คน

    ด้านความรู้เกี่ยวกับสัตว์ต่าง ๆ ในแนวปะการัง ทาง Andaman Princess ได้เชิญ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ แชมป์จากรายการแฟนพันธุ์แท้ “ทะเลไทย” มาสอน ไกด์ – สต๊าฟ จึงไม่แปลกที่ไกด์ทะเล 30 กว่าคนของ Andaman Princess จะรู้จักปลาในแนวปะการังมากกว่า 50 ชนิด และเข้าใจระบบนิเวศน์ในแนวปะการังดี
ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ปลาพยาบาลทำหน้าที่อะไร? ทำไมปลาการ์ตูนถึงต้องอยู่ร่วมกันกับดอกไม้ทะเล? ฯลฯ ทุกคนต่างรู้กันอย่างชัดเจนครับ

    ความรู้เหล่านี้ถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น จนเมื่อเรือ Andaman Princess เลิกกิจการไป ไกด์ Andaman Princess หลาย ๆ คนก็มาประจำการอยู่ที่ EZyTrip และความรู้ดี ๆ เหล่านี้ก็จะถูกถ่ายทอดสู่รุ่นต่อไปอีกครั้ง เมื่อ EZyTrip จัดอบรมเรื่อง "ระบบนิเวศน์ และสัตว์ทะเลในแนวปะการัง" ให้ั้กับไกด์-สต๊าฟในทุก ๆ ปี

    ไปเที่ยวกับเรา พอลงน้ำแล้วก็พยายามตามไกด์ไปให้ตลอดนะครับ แล้วคุณจะรู้อะไรดี ๆ เกี่ยวกับทะเลอีกแยะเชียวล่ะค่าใช้จ่ายต่อท่าน**
ผู้ใหญ 6,600 บาท สมาชิก 6,400 บาท เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี - ไม่มีเตียง) 5,600 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น (ภาพรถโค้ชเดินทาง)
- ค่าที่พัก 2 คืน ตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าเรือนำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 200,000 บาท
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง     

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ


การสำรองที่นั่ง

1. โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ ในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 20 ท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ครีมกันแดด หมวก รองเท้าสวมสบาย เสื้อผ้าใส่สบายรัดกุมและเบา
โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0983, 086-331-3412
E-mail : webmaster@EZyTrip.com, pa_kaew@EZyTrip.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651
        
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์