ทะเลแหวก ทะเลตรัง เกาะมุก ถ้ำมรกต เกาะเชือก สระมรกต น้ำตกร้อน
ข้อมูล จ.กระบี่ 
  - ทะเลแหวก
  - สระมรกต
  - น้ำตกร้อน
  - ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูล จ.ตรัง
  - ถ้ำมรกต
  - ถ้ำเลเขากอบ
  - ข้อมูลทั่วไป
รูปทริปที่ผ่านมา
  - วันจักรี '47
  - สงกรานต์ '47
  - วันแรงงาน '47
  - ตุลาคม '47
  - ธันวาคม '47
  - สงกรานต์ '48
  - พฤษภาคม '48
  - กุมภาพันธ์ '49
ทริปโปรแกรมพิเศษ
  - ตุลาคม '48
  - พฤศจิกายน '48
มาตรฐานของ EZyTrip
 
พิมพ์โปรแกรมนี้
 
ใบสำรองที่นั่ง
 
รายชื่อผู้เดินทาง

EZ202P ทะเลแหวก ทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก
ถ้ำเลเขากอบ สระมรกต น้ำตกร้อน
5 Unseen Thailand


วันเดินทาง
- 18.30 น. พบกันที่จุดนัดหมาย "หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ ถนนอังรีดูนังต์"

- 19.00 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้นสู่ จ.กระบี่ ระหว่างเดินทางบริการข้าวต้มรอบดึก


วันที่สอง
- 06.30 น. ถึงจังหวัดกระบี่ แวะทำธุระส่วนตัว และบริการอาหารเช้า หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา ลงเรือท้องถิ่น ออกเดินทางสู่ ทะเลแหวก 1 ใน UnSeen Thailand ชม เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

- จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะปอดะ ให้ท่านได้ชมหาดทรายขาว น้ำทะเลใส พักผ่อน เล่นน้ำ

- บริการอาหารกลางวันแบบปิคนิค ที่เกาะปอดะ หลังอาหารนำท่านดำน้ำดูปะการังหลากสี และฝูงปลานานาชนิดกันต่อที่ เกาะคู่

- จากนั้นเดินทางสู่ อ่าวพระนาง ชม ถ้ำพระนาง และการปีนหน้าผาที่ อ่าวไร่เลย์ ชม สุสานหอย 45 ล้านปี

- สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ / โรงแรมกระบี่ โลมา บริการอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม

- 07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารออกเดินทางสู่ ท่าเรือปากเมง จ.ตรัง นำท่านลงเรือเพื่อชมความงามของทะเลตรัง

- เรียงแถวกันเข้าสู่ ถ้ำมรกต 1 ใน UnSeen Thailand ชมความงามของแสงแดดที่ส่องกระทบผืนน้ำทะเลใส สะท้อนเป็นสีเขียวมรกต สมดังนาม *ถ้ำมรกต*

- บริการอาหารกลางวันแบบปิคนิค หลังอาหาร นำท่านตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของปะการังและปลาน้อยใหญ่ ที่ เกาะเชือก และ เกาะม้า ซึ่งจะโดดเด่นในด้านความงามของปะการังอ่อน ซึ่งมีสีสันสดใส

- สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับท่าเรือหาดปากเมง ให้ท่านอาบน้ำ ทำธุระส่วนตัว เก็บสัมภาระขึ้นรถ และบริการอาหารเย็น หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก โรงแรมตรังพลาซ่า พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สี่
- 07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารออกเดินทางไปยัง ถ้ำเลเขากอบ 1 ใน UnSeen Thailand - UnSeen Adventures นำท่านล่องเรือ ชมหินงอก-หินย้อยอันสวยงามภายใน

- บริการอาหารกลางวันแบบปิคนิค บริเวณ สระมรกต อีก 1 ใน UnSeen Thailand หลังอาหารนำท่านชม ความสวยงามของสระน้ำธรรมชาติ ที่มีน้ำใสเป็นสีเขียวอมฟ้า เปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลา และสภาพแสง เราจะปล่อยให้ท่านได้เล่นน้ำ พักผ่อนตามสบาย

- นำท่านชม น้ำตกร้อน อีก 1 ใน UnSeen Thailand ซึ่งบริเวณเดียวกันนี้ก็มีกระแสน้ำสีมรกต ที่เกิดจากน้ำร้อนใต้ดินรวมตัวกัน เป็นน้ำในสระที่ใสราวกระจกเช่นกัน อาบน้ำ แช่สปากันตามอัธยาศัยที่น้ำตกร้อนก่อนเดินทางกลับ

- บริการอาหารเย็นที่ ร้านอาหารพลับพลา จ.สุราษฎร์ธานี ก่อนจะขึ้นรถเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯวันที่ห้า
- 05.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ....เราจะส่งท่านที่จุดนัดพบเดิมค่าใช้จ่ายต่อท่าน**
ผู้ใหญ 5,050 บาท สมาชิก 4,850 บาท เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) 4,000 บาท

เทศกาลสงกรานต์
วันที่ 12 - 16 เม.ย.49 และ วันที่ 13 - 17 เม.ย.49
ผู้ใหญ
5,150 บาท สมาชิก 4,950 บาท เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) 4,100 บาท

**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น (ภาพรถโค้ชเดินทาง)
- ค่าที่พัก 2 คืน ตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าเรือนำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 200,000 บาท
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง             


สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ครีมกันแดด หมวก รองเท้าสวมสบาย เสื้อผ้าใส่สบายรัดกุมและเบา
เน‚เธ—เธฃเธจเธฑเธžเธ—เนŒ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 เธ•เนˆเธญ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983 , 086-331-3412
E-mail :
 

เนƒเธšเธญเธ™เธธเธเธฒเธ•เธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆเธ™เธณเน€เธ—เธตเนˆเธขเธงเธซเธกเธฒเธขเน€เธฅเธ‚ 11/4803 (เธซเธฅเธฑเธเธ›เธฃเธฐเธเธฑเธ™ 200,000 เธšเธฒเธ—)
เนƒเธšเธญเธ™เธธเธเธฒเธ•เธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธžเธฒเธ“เธดเธŠเธขเนŒเธญเธดเน€เธฅเน‡เธ„เธ—เธฃเธญเธ™เธดเธ„เธชเนŒเธซเธกเธฒเธขเน€เธฅเธ‚ 0108314712651
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์