ภูเก็ต หมู่เกาะสุรินทร์ ล่องอ่าวพังงา เกาะปันหยี วัดพระทอง วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย แหลมพรหมเทพ

กระบี่ ตรัง ทะเลแหวก เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะเชือก เกาะกระดาน ถ้ำมรกต สระมรกต น้ำตกร้อน
 3 - 7 เม.ย. / 10 - 14 เม.ย. / 11 - 15 เม.ย. / 30 เม.ย. - 4 พ.ค. / 7 - 11 พ.ค. 52   6,100.-
ข้อมูล จ.พังงา
  - หมู่เกาะสุรินทร์
       > อ่าวเต่า
       > อ่าวผักกาด
       > เกาะตอรินลา
ข้อมูล จ.ภูเก็ต
  - แหลมพรหมเทพ
  - วัดฉลอง
  - วัดพระทอง
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง
 


EZ205 ไข่มุกอันดามัน ภูเก็ต หมู่เกาะสุรินทร์ ล่องอ่าวพังงา เกาะปันหยี วัดพระทอง วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย แหลมพรหมเทพ

เดินทางวันที่ 10 - 14 เม.ย.52

วันเดินทาง

- 18.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย ลานจอดรถ สถานีรถไฟบางซื่อ (แผนที่จุดจอดรถ)

- 18.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้นสู่ อ.คุระบุรี จ.พังงา ระหว่างเดินทางแวะบริการข้าวต้มรอบดึก (มื้อที่ 1)


วันที่สอง

- 06.00 น. ถึง อ.คุระบุรี ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว หลังบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2)  รับอุปกรณ์ ดำผิวน้ำ เตรียมสัมภาระส่วนตัว นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือคุระบุรี

- 08.30 น. เรือออกจาก ท่าเรือคุระบุรี มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะสุรินทร์ โดย เรือคาตามารัน เราจะนำท่านผ่านจุดดำน้ำลึกบริเวณ หินริเชริว จุดนัดพบของนักดำน้ำลึกกับฉลามวาฬ..ปลาใหญ่ที่สุดในโลก

- ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ณ เกาะสุรินทร์เหนือ เจ้าหน้าที่จะนำท่านเข้าลงทะเบียนนักท่องเที่ยว และนำชมทัศนียภาพ อ่าวช่องขาด


- นำท่านลง Speed Boat ไปยัง อ่าวแม่ยาย แหล่งศึกษาแนวปะการังก้อน และ อ่าวเต่า ท่านอาจได้พบเต่าทะเลมาทักทาย ขณะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของฝูงปลาน้อยใหญ่ 

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารสวัสดิการของอุทยานฯ หลังอาหารพร้อมกัน ณ ชายหาดหน้าที่ทำการฯ เพื่อลงเรือนำท่านไปยัง อ่าวผักกาด เป็นอ่าวเล็ก ๆ มีปะการังลักษณะเหมือนต้นผักกาด และปะการังอื่น ๆ หลากชนิด

- นำท่านไปยังสุดยอดของจุดดำน้ำของ เกาะสุรินทร์ใต้ คือ เกาะตอริลา ท่านจะได้พบกับ ป่าปะการังเขากวาง และฝูงปลาน้อยใหญ่ หลากหลายชนิดมากมาย รอท่านอยู่ที่นี่


- อำลาหมู่เกาะสุรินทร์ มุ่งหน้ากลับ อ.คุระบุรี ด้วยความทรงจำอันประทับใจ และรอคอยวันที่จะได้กลับมาเยี่ยมเยือนใหม่ในโอกาสหน้า

- 15.50 น. ถึง อ.คุระบุรี โดยสวัสดิภาพ คืนอุปกรณ์ และอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า

- นำท่านเดินทาง สู่ จ.ภูเก็ต  หลังบริการอาหารเย็น (มื้อที่ 4) ที่ร้านอาหาร ใน จ. ภูเก็ต นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมไอบิส ป่าตอง ภูเก็ต หรือเทียบเท่า พักผ่อน หรือเดินเล่นชมเมืองภูเก็ตยามราตรี ตามอัธยาศัย
วันที่สาม


- หลังอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางสู่ จ.พังงา นำท่านลงเรือ ล่องอ่าวพังงา

-
 ชมความสวยงามของอ่าวพังงาที่อุดมไปด้วยผืนป่าโกงกางขนาดใหญ่ และเกาะแก่งอีกมากมายซึ่งมีความสวยงามมาก จนได้รับการกล่าวขานว่าเป็น กุ้ยหลินเมืองไทย ชมเขาหมาจู ถ้ำลอดใหญ่ เกาะรายา เขาพิงกัน เขาตะปู

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) บนเกาะปันหยี  หลังอาหารเพลิดเพลินกับการเดิน ชมชุมชนของชาวเกาะปันหยี ซึ่งเป็นชุมชนที่สร้างบ้านอยู่กลางน้ำ สนุกสนานกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ทั้งของกินของฝากที่ผลิตจากชาวบ้านเกาะปันหยี อาทิเช่น  ผ้าบาติก ผ้ามาเลย์  ผ้าอินโดนีเซีย  ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย  อาหารทะเลตากแห้ง  กะปิ  ฯลฯ 

- เปลี่ยนการเดินทาง เป็นรถโค้ชคันเดิมนำท่านเดินทางกลับ สู่ จ.ภูเก็ต นำท่านเข้านมัสการ พระทอง (หรือชาวบ้านเรียกว่า พระผุด) เป็นพระพุทธรูปที่ผุดขึ้นมาจากดิน และสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป 1 ใน Unseen Thailand 

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 4) ณ ภัตตาคาร ในเมืองภูเก็ต หลังอาหารเข้าที่พักโรงแรมไอบิส ป่าตอง ภูเก็ตพักผ่อน หรือชมเมืองภูเก็ตยามราตรีตามอัธยาศัย   
วันที่สี่


- 07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 8) ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านนมัสการรูปหล่อ หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง (หรือ วัดไชยธาราราม) ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ชมกำแพงแก้ว เรือนกุฏิไม้สักทองของหลวงพ่อแช่ม
และนมัสการ พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9

- นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย ที่หาดราไวย์ ชมเปลือกหอยหายากหลากหลายชนิดจากทั่วโลก เช่น เปลือกหอยรูปหัวใจ หอยงวงช้าง หอยสังข์ที่ใช้ถวายเพื่อใช้ในงานพระราชพิธี และไข่มุกสีทอง

- นำท่านเดินทางสู่ แหลมพรหมเทพ จุดชมวิว พระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ชมเกาะแก้วน้อย เกาะแก้วใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

- หลังบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) ณ  ร้านภูเก็ตกันเอง 2  อำลาไข่มุกอันดามันสวรรค์เมืองใต้  “เกาะภูเก็ต” ระหว่างเดินทางกลับ แวะให้ท่านได้เลือกซื้อของกินของฝากอันหลากหลายจาก จ. ภูเก็ต เช่น เม็ดมะม่วงหิมพานต์ น้ำพริกกุ้งเสียบ เต้าส้อ ผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยและหอยมุกแท้ ๆ จากฟาร์ม  

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 10)  ณ ร้านอาหารใน จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมเลือกซื้อสินค้าของฝากตามอัธยาศัย
ก่อนจะออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ


วันที่ห้า
- 04.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ....เราจะส่งท่านที่จุดนัดพบเดิม
ค่าใช้จ่ายต่อท่าน**
ผู้ใหญ 7,300 บาท สมาชิก 7,100 บาท เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี - ไม่มีเตียง) 6,300 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น (ภาพรถโค้ชเดินทาง)
- ค่าเรือนำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำผิวน้ำ ตามระบุในโปรแกรม
- ค่าที่พัก 2 คืนตามระบุหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน-โรงแรมไอบิส ป่าตอง ภูเก็ต)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 200,000 บาท
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง      

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


หมายเหตุ
1. ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
2. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
3. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่
4. EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ ในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 20 ท่าน
5.
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่าง ๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ครีมกันแดด หมวก รองเท้าสวมสบาย เสื้อผ้าใส่สบายรัดกุมและเบา
โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0983, 086-331-3412
E-mail : webmaster@EZyTrip.com, pa_kaew@EZyTrip.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์