ตะรุเตา - กองหินขาว - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ - เกาะราวี - เกาะหินงาม - ร่องน้ำจาบัง - น้ำตกร้อน - สระมรกต - ถ้ำเลเขากอบ 

ดำน้ำดูปะการัง เกาะตะรุเตา - กองหินขาว - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ - เกาะราวี - เกาะหินงาม - ร่องน้ำจาบัง - น้ำตกร้อน - สระมรกต - ถ้ำเลเขากอบ 
4 Unseen Thailand       
(พักรีสอร์ทบนเกาะหลีเป๊ะ 1 คืน ,โรงแรมใน จ. ตรัง 1 คืน)
จองทัวร์ / ทริปที่ผ่านมา / ข้อมูลจ. สตูล / ข้อมูลจ. กระบี่ / พิมพ์โปรแกรมนี้
วันเดินทาง
- 18.30 น. พบกันที่จุดนัดหมาย หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ ถ.อังรีดูนังต์ จากนั้นก็ออกเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศสู่จังหวัดสตูล ระหว่างทางแวะทานข้าวต้มรอบดึก
วันที่สอง

- ถึงจังหวัดสตูล ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว พร้อมทานอาหารเช้า หลังอาหารเช้า นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล

- เก็บสัมภาระลงเรือ ระหว่างทางชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลอันดามันใต้ และเกาะแก่งต่าง ๆ มากมาย อาทิ หมู่เกาะเภตรา หมู่เกาะบูโหลน เกาะเขาใหญ่ ถึงเกาะตะรุเตา นำท่านสักการะศาลเจ้าพ่อตะรุเตา จากนั้นเข้าชมนิทรรศการประวัติศาสตร์ของโจรสลัด และ คุกอัลคาทราซเมืองไทย ... ตะรุเตา
- จากนั้นนำท่านสู่ เกาะไข่ ชม ซุ้มประตูหิน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ให้ท่านได้ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย ก่อนจะออกเดินทางต่อไปยังจุดอื่น เราจะบริการอาหารกลางวันบนเรือ
- เดินทางต่อไปยัง กองหินขาว นำท่านลงสู่ใต้ท้องทะเล ดำน้ำชมปะการังและฝูงปลาหลากสีสัน และให้ท่านได้สนุกสนาน กับการเล่นน้ำตามอัธยาศัย
- จากนั้นเดินทางต่อไปยังเกาะราวี ให้ท่านดำน้ำดูปะการังหลากสี และฝูงปลานานาชนิดกันต่อให้จุใจ
- สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าสู่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะเล็กกลางทะเลลึก ที่หาดทรายขาวเนียน จนได้รับชื่อว่า มัลดีฟเมืองไทย และเป็น 1 ใน Unseen Thailand เข้าที่พักทานอาหารเย็น และพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
วันที่สาม
- หลังอาหารเช้า เช็คเอาท์ออกจากที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางด้วยเรือ Speed Boat ดำน้ำดูปะการังอ่อนหลากสีที่สมบูรณ์ที่สุดของหมู่ เกาะตะรุเตา บริเวณ ร่องน้ำจาบัง ที่อุดมไปด้วยปะการังอ่อนและกัลปังหาหลากสีสัน สวยงามเป็นอันดับ 1 ใน 7 ของโลก
- นำท่านต่อไปยัง เกาะหินซ้อน เกาะผึ้ง และ เกาะราวี ให้ท่านดำน้ำดูปะการังหลากสี และฝูงปลานานาชนิดกันต่อให้จุใจ
- บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านชมความสวยงามของก้อนหินที่ เกาะหินงาม
- เดินทางกลับมายังท่าเรือปากบาราด้วยเรือ Speed Boat ลำเดิม
- เดินทางกลับสู่จ.ตรัง ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ ทานอาหารเย็น ในจ.ตรัง สมควรแก่เวลา เดินทางเข้าที่พักให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่
- หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เราจะนำท่านล่องเรือ ชมหินงอก-หินย้อยอันสวยงามภายใน ถ้ำเลเขากอบ 1 ใน UnSeen Thailand - UnSeen Adventures
- นำท่านเดินทางสู่ สระมรกต อีก 1 ใน UnSeen Thailand ชมความสวยงามของสระน้ำธรรมชาติ ที่มีน้ำใสเป็นสีเขียวอมฟ้า เปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลา และสภาพแสง เราจะปล่อยให้ท่านได้เล่นน้ำ พักผ่อนตามสบาย เราจะทานอาหารกลางวันแบบปิคนิคกันที่บริเวณสระมรกต
- ก่อนที่จะนำท่านชม น้ำตกร้อน อีก 1 ใน UnSeen Thailand ซึ่งบริเวณเดียวกันนี้ก็มีกระแสน้ำสีมรกต ที่เกิดจากน้ำร้อนใต้ดินรวมตัวกัน เป็นน้ำในสระที่ใสราวกระจกเช่นกัน
- อาบน้ำ แช่สปากันตามอัธยาศัย ที่น้ำตกร้อน ให้ร่างกายสบายก่อนเดินทางกลับ
- แวะทานอาหารเย็นที่ ภัตตาคารสหกรณ์สุราษฎร์ธานี ก่อนจะขึ้นรถเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
วันที่ห้า
- เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ เราจะส่งท่านที่ หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ ถ.อังรีดูนังต์ ดังเดิม

ราคาท่านละ    ผู้ใหญ่ 6,990 บาท   สมาชิก 6,640 บาท  เด็ก 5,900 บาท
         ค่าใช้จ่ายนี้รวม     
            - ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
  แผนที่ จุดนัดพบ หน้าธนาคารไทยพาณิชย์  รถโค้ชเดินทาง    
            - ค่าที่พัก ที่ โรงแรมวัฒนาปาร์ค จ.ตรัง หรือโรงแรมในมาตรฐานเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
                            และที่ อันดามันรีสอร์ท บนเกาะหลีเป๊ะ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน)
            - ค่าอาหารทุกมื้อ พร้อมเครื่องดื่มและของว่าง
            - ค่าเรือนำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ  (Speed Boat 2 ลำ)
            - ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
            -
ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 200,000 บาท
            
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
รับจองไม่เกิน         36  ท่าน
***EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 7 ท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย    ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ครีมกันแดด หมวก รองเท้าแตะรัดส้น เสื้อผ้าใส่สบาย รัดกุมและน้ำหนักเบา
เน‚เธ—เธฃเธจเธฑเธžเธ—เนŒ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 เธ•เนˆเธญ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983 , 086-331-3412
E-mail :
 

เนƒเธšเธญเธ™เธธเธเธฒเธ•เธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆเธ™เธณเน€เธ—เธตเนˆเธขเธงเธซเธกเธฒเธขเน€เธฅเธ‚ 11/4803 (เธซเธฅเธฑเธเธ›เธฃเธฐเธเธฑเธ™ 200,000 เธšเธฒเธ—)
เนƒเธšเธญเธ™เธธเธเธฒเธ•เธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธžเธฒเธ“เธดเธŠเธขเนŒเธญเธดเน€เธฅเน‡เธ„เธ—เธฃเธญเธ™เธดเธ„เธชเนŒเธซเธกเธฒเธขเน€เธฅเธ‚ 0108314712651

โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์