ทะเลตรัง - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - เกาะหลีเป๊ะ - ร่องน้ำจาบัง - เกาะหินงาม - น้ำตกร้อน - สระมรกต - ถ้ำเลเขากอบ
ทะเลตรัง - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - เกาะหลีเป๊ะ - ร่องน้ำจาบัง - เกาะหินงาม - น้ำตกร้อน - สระมรกต - ถ้ำเลเขากอบ
5 UnSeen Thailand
      

จองทัวร์ / ทริปที่ผ่านมา/ ข้อมูลจ.ตรัง / ข้อมูล จ.สตูล / พิมพ์โปรแกรมนี้
วันเดินทาง
- 18.30 น. พบกันที่จุดนัดหมายหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ ถ.อังรีดูนังต์จากนั้นก็ออกเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศสู่จังหวัดตรัง ระหว่างเส้นทางเจ้าหน้าที่บริการอาหารกล่อง + น้ำ
วันที่สอง
- ถึงโรงแรมใน จ. ตรัง ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว หลังอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านสู่ท่าเรือ หาดปากเมง ลงเรือเพื่อชมความงามของทะเลตรัง
- จากนั้นเราจะเรียงแถวกันเข้าสู่ ถ้ำมรกต 1 ใน UnSeen Thailand ชมความงามของแสงแดดที่ส่องกระทบผืนน้ำทะเลใส สะท้อนเป็นสีเขียวมรกต สมดังนาม *ถ้ำมรกต*
- เราจะไปทานอาหารกลางวันกันที่ เกาะกระดาน เกาะแห่งความรักวิวาห์ใต้สมุทร ที่น้ำทะเลใสจนเห็นพื้นทรายสีขาวบริสุทธิ์
- ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของปะการังและปลาน้อยใหญ่ ที่ เกาะเชือก และเกาะม้า ซึ่งจะโดดเด่นในด้านความงามของปะการังอ่อน ซึ่งมีสีสันสดใส
- สมควรแก่เวลา เราจะนำท่านเดินทางกลับท่าเรือหาดปากเมง ให้ท่านอาบน้ำ ทำภาระกิจส่วนตัว เก็บสัมภาระขึ้นรถ
- ทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารบริเวณหาดปางเมง
- จากนั้นจะเดินทางเข้าโรงแรมที่พัก ในจังหวัดตรัง และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
- หลังอาหารเช้า เดินทางสู่ท่าเรือปากบารา จากนั้น เดินทางด้วยเรือ Speed Boat บนเส้นทางท่านจะได้ชมเกาะต่าง ๆ เช่น เกาะใหญ่ ตะรุเตา จากนั้นนำท่านดำน้ำดูปะการังอ่อนหลากสีที่สมบูรณ์ที่สุดของหมู่ เกาะตะรุเตา บริเวณ ร่องน้ำจาบัง ที่อุดมไปด้วยปะการังอ่อนและกัลปังหาหลากสีสัน สวยงามเป็นอันดับ 1 ใน 7 ของโลก
- จากนั้นนำท่านต่อไปยัง เกาะราวี ให้ท่านดำน้ำดูปะการังหลากสี และฝูงปลานานาชนิดกันต่อให้จุใจ
- บริการอาหารกลางวันบนเกาะหลีเป๊ะ เกาะเล็กกลางทะเลลึก ที่หาดทรายขาวเนียน จนได้รับชื่อว่า มัลดีฟเมืองไทย และเป็น 1 ใน Unseen Thailand หลังอาหารนำท่านชมปะการังต่อกันที่ เกาะผึ้ง เดินทางไปชมลวดลายที่งดงามเป็นประกายของก้อนหินที่ เกาะหินงาม
- เดินทางกลับมายังท่าเรือปากบาราด้วยเรือ Speed Boat ลำเดิม
- เดินทางกลับสู่จ.ตรัง ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ ทานอาหารเย็น ในจ.ตรัง สมควรแก่เวลา เดินทางเข้าที่พักให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่
- หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เราจะนำท่านล่องเรือ ชมหินงอก-หินย้อยอันสวยงามภายใน ถ้ำเลเขากอบ 1 ใน UnSeen Thailand - UnSeen Adventures
- นำท่านเดินทางสู่ สระมรกต อีก 1 ใน UnSeen Thailand ชมความสวยงามของสระน้ำธรรมชาติ ที่มีน้ำใสเป็นสีเขียวอมฟ้า เปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลา และสภาพแสง เราจะปล่อยให้ท่านได้เล่นน้ำ พักผ่อนตามสบาย เราจะทานอาหารกลางวันแบบปิคนิคกันที่บริเวณสระมรกต
- ก่อนที่จะนำท่านชม น้ำตกร้อน อีก 1 ใน UnSeen Thailand ซึ่งบริเวณเดียวกันนี้ก็มีกระแสน้ำสีมรกต ที่เกิดจากน้ำร้อนใต้ดินรวมตัวกัน เป็นน้ำในสระที่ใสราวกระจกเช่นกัน
- อาบน้ำ แช่สปากันตามอัธยาศัย ที่น้ำตกร้อน ให้ร่างกายสบายก่อนเดินทางกลับ
- แวะทานอาหารเย็นที่ ภัตตาคารสหกรณ์สุราษฎร์ธานี ก่อนจะขึ้นรถเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
วันที่ห้า
- เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ เราจะส่งท่านที่ หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ ถ.อังรีดูนังต์ ดังเดิม

ราคาท่านละ    ผู้ใหญ่ 5,990 บาท   สมาชิก 5,690 บาท  เด็ก 5,000 บาท
         ค่าใช้จ่ายนี้รวม     
            - ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
แผนที่ จุดนัดพบ หน้าธนาคารไทยพาณิชย์  รถโค้ชเดินทาง    
            - ค่าที่พัก ที่ โรงแรมวัฒนาปาร์ค จ.ตรัง หรือโรงแรมในมาตรฐานเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) 2 คืน
            - ค่าอาหารทุกมื้อ พร้อมเครื่องดื่ม
            - ค่าเรือนำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ  (Speed Boat 2 ลำ)
            - ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
            -
ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 200,000 บาท
            
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
Home โปรแกรมทัวร์ แพคเกจทัวร์ โรงแรมทั่วไทย สมาชิก เกี่ยวกับเรา
มุมสมาชิก
  Log-in
  Log-out
ข้อมูลท่องเที่ยว
- 76 จังหวัด
- เที่ยวอุทยานฯ
- วนอุทยาน
- โครงการหลวง
- ร้อยฝันพันทริป
- แวะชิมริมทาง
- Unseen I
- Unseen II
ถาม-ตอบเรื่องเที่ยว
- สมุดลงนาม
- Webboard
- เที่ยวกับ EZyTrip
ค้นหาข้อมูล
Wallpaper
ข้าง ๆ บ้านเรา
- เพื่อนบ้านใจดี
แพคเกจทัวร์

เกาะเต่า
เกาะนางยวน
4,200 .-ล่องแก่ง
ลำน้ำเข็ก
1 ,900 .-
more...  

เว็บไซท์เดินทาง
การบินไทย
นกแอร์
แอร์เอเชีย
โอเรียนไทย
ภูเก็ตแอร์
บางกอกแอร์เวย์
บีพีแอร์
Tiger Airways
การรถไฟแห่งประเทศไทย
บริษัทขนส่ง จำกัด

เว็บไซท์น่าสนใจ
ททท.
กรมอุทยานแห่งชาติ
จองบ้านพักอุทยานแห่งชาติ
กรมป่าไม้
กรมอุตุนิยมวิทยา
ระดับน้ำขึ้น-ลง กองทัพเรือ

เกิดข้อผิดพลาด กรุณาลองใหม่ค่ะ