เขาสก กุ้ยหลินเมืองไทย เกาะพีพี ทะเลแหวก ล่องอ่าวพังงา พายเรือแคนูถ้ำลอด เกาะปันหยี
ข้อมูล จ.สุราษฎร์ธานี
  - เขื่อนรัชชประภา
  - เขาสก
  - ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูล จ.กระบี่ 
  - ทะเลแหวก
  - เกาะพีพี
  - เขาขนาบน้ำ
  - ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูล จ.พังงา
  - เกาะปันหยี
  - อ่าวพังงา
  - ข้อมูลทั่วไป
รูปทริปที่ผ่านมา
  - วันจักรี '47
  - สงกรานต์ '47
  - วันแรงงาน '47
  - ตุลาคม '47
  - ธันวาคม '47
  - สงกรานต์ '48
  - พฤษภาคม '48
  - กุมภาพันธ์ '49
ทริปโปรแกรมพิเศษ
  - ตุลาคม '48
  - พฤศจิกายน '48
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง


เขาสก กุ้ยหลินเมืองไทย เกาะพีพี ทะเลแหวก ล่องอ่าวพังงา แคนูถ้ำลอด เกาะปันหยี
2 Unseen Thailand


วันเดินทาง

- 18.30 น. พบกันที่จุดนัดหมาย "หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ ถนนอังรีดูนังต์"

- 19.00 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้นสู่ จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างเดินทางแวะบริการข้าวต้มรอบดึก


วันที่สอง

- 05.30 น. ถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี แวะให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน)

- นำท่านลงเรือหางยาว ล่องไปในหุบเขาชมไอหมอกที่ลอยระเรี่ยยอดเขาไกลสุดสายตา สมญานาม กุ้ยหลินเมืองไทย 1 ใน UnSeen Thailand (มีชูชีพบริการตลอดการเดินทาง)

- บริการอาหารเช้าท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามที่ แพกลางเขื่อน หลังอาหารนำท่านนั่งเรือหางยาวเที่ยวชมความงามโดยรอบของ กุ้ยหลินเมืองไทย

- สมควรแก่เวลา นำท่านกลับยังสันเขื่อน บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านขึ้นรถโค้ชคันเดิมออกเดินทางต่อไปยัง จ.กระบี่

- ถึง จ.กระบี่ นำท่านไปยังจุดชมวิว เขาขนาบน้ำ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โรงแรมกระบี่ โลมา

- บริการอาหารเย็น หลังอาหารให้ท่านได้เดินเล่นในตัวเมืองกระบี่ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม


- หลังอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา ลงเรือ Speed Boat ออกเดินทางสู่ เกาะพีพี นำท่านชมหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ชมความสวยงามของ อ่าวมาหยา อ่าวโล๊ซามะ อ่าวต้นไทร

- บริการอาหารกลางวันแบบปิคนิค หลังอาหารนำท่านดำน้ำดูปะการังหลากสี และฝูงปลานานาชนิดกันต่อที่ เกาะไม้ไผ่

- จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลแหวก 1 ใน UnSeen Thailand ชม เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

- สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก บริการอาหารเย็น พักผ่อน


วันที่สี่

- หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอ้าท์พร้อมนำสัมภาระขึ้นรถโค้ช ออกเดินทางไปยังท่าเรือ จ.พังงา นำท่านลงเรือ ล่องอ่าวพังงา ชมทัศนียภาพอันสวยงาม และความสมบูรณ์ของป่าโกงกาง

- ล่องเรือผ่านเขารูปช้าง และ เขาหมาจู จากนั้นเปลี่ยนพาหนะเป็น เรือแคนู ให้ท่านได้พายเรือชมทัศนียภาพอันงดงามตามธรรมชาติ และนำท่านเ้ข้าชม ถ้ำลอด อย่างใกล้ชิด

- เปลี่ยนพาหนะเป็นเรือลำเดิม นำท่านไปยัง เกาะปันหยี ให้ท่านได้เยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเล และเลือกซื้อของฝาก

- บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบนเกาะปันหยี หลังอาหารนำท่านชมปฏิมากรรมตามธรรมชาติของ เขาตะปู และ เขาพิงกัน สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางกลับฝั่ง

- ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะบริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร ใน จ.สุราษฎร์ธานี


วันที่ห้า

- 05.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ....เราจะส่งท่านที่จุดนัดพบเดิมค่าใช้จ่ายต่อท่าน**
ผู้ใหญ 5,400 บาท สมาชิก 5,200 บาท เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) 4,400 บาท

เทศกาลสงกรานต์ วันที่ 12 - 16 เม.ย.49
ผู้ใหญ
5,500 บาท สมาชิก 5,300 บาท เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) 4,500 บาท

**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น (ภาพรถโค้ชเดินทาง)
- ค่าที่พัก 2 คืน ตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าเรือนำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 200,000 บาท
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง             


สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ครีมกันแดด หมวก รองเท้าสวมสบาย เสื้อผ้าใส่สบายรัดกุมและเบา
เน‚เธ—เธฃเธจเธฑเธžเธ—เนŒ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 เธ•เนˆเธญ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983 , 086-331-3412
E-mail :
 

เนƒเธšเธญเธ™เธธเธเธฒเธ•เธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆเธ™เธณเน€เธ—เธตเนˆเธขเธงเธซเธกเธฒเธขเน€เธฅเธ‚ 11/4803 (เธซเธฅเธฑเธเธ›เธฃเธฐเธเธฑเธ™ 200,000 เธšเธฒเธ—)
เนƒเธšเธญเธ™เธธเธเธฒเธ•เธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธžเธฒเธ“เธดเธŠเธขเนŒเธญเธดเน€เธฅเน‡เธ„เธ—เธฃเธญเธ™เธดเธ„เธชเนŒเธซเธกเธฒเธขเน€เธฅเธ‚ 0108314712651
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์