ทองผาภูมิ จุดชมวิวเหมืองปิล็อก เขื่อนเขาแหลม สังขละบุรี เมืองบาดาล ด่านเจดีย์สามองค์ น้ำตกผาตาด บ่อน้ำร้อนหินตาด สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรฯ สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ข้อมูล จ.กาญจนบุรี
  - อช.ทองผาภูมิ
  - เหมืองปิล็อค
  - เขื่อนเขาแหลม
  - ข้อมูลทั่วไป
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง

EZ304 กาญจนบุรี สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรฯ
น้ำตกผาตาด น้ำพุร้อนหินตาด เขื่อนเขาแหลม ทองผาภูมิ จุดชมวิวเหมืองปิล็อก
สังขละบุรี สะพานมอญ วัดวังก์วิเวการาม เมืองบาดาล ด่านเจดีย์สามองค์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว


 
วันเดินทาง

- 06.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย สถานีรถไฟบางซื่อ (แผนที่จุดจอดรถ)

- จากนั้นออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ D4D สู่ อ.ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ (มื้อที่ 1)

- ถึง จ.กาญจนบุรี นำท่านเข้าชม สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรฯ ให้ท่านชมและถ่ายภาพตามอัธยาศัย

- ออกจากกองถ่ายฯ นำท่านไปยัง อ.ไทรโยก บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อ.ทองผาภูมิ แวะชมความงดงามของ น้ำตกผาตาด และแช่น้ำร้อนให้ร่างกายผ่อนคลายที่ น้ำพุร้อนหินตาด

- จากนั้นนำท่านไปยัง เขื่อนเขาแหลม (เขื่อนวชิราลงกรณ์) ชมทัศนียภาพขอบน้ำจรดขอบฟ้าอันงดงามเหนือเขื่อน

- สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พัก ภูไอยรา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า เก็บสัมภาระ บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) พักผ่อน


วันที่สอง

- หลังอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ออกเดินทางไปตามเส้นทางที่คดเคี้ยวเลี้ยวตามเชิงเขา ไล่ไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ชมความงดงามของเทือกเขาที่สลับซับซ้อน แวะให้ท่านได้ชม จุดชมวิวทางขึ้นเหมืองปิล็อก กม.15 ซึ่งจุดนี้ท่านจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ทั้งฝั่งตะวันออก คือ อ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ (เขื่อนเขาแหลม) และฝั่งตะวันตก คือ แนวเขาชายแดนไทย-พม่า ได้อย่างชัดเจน

- ถึง หมู่บ้านอีต่อง (หมู่บ้าน 399 โค้ง) เป็นหมู่บ้านในขุนเขา ที่ยังคงสภาพเดิม ๆ สมัยทำเหมืองแร่ นำท่านไปยัง จุดชมวิวเนินกูดดอย และ เนินช้างเผือก ซึ่งอยู่ในเขตที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ โดยที่จุดชมทั้ง 2 แ่ห่งนี้ ท่านสามารถมองเห็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ และภูช้างเผือกได้อย่างใกล้ชิดเต็มตา

- นำท่านชม ช่องเขาขาด หรือ จุดเฝ้าตรวจช่องทางมิตรภาพ มีลักษณะเป็นช่องเขาที่มีถนนตัดผ่าน เชื่อมระหว่างฝั่งไทยกับฝั่งพม่า ซึ่งในส่วนของฝั่งพม่า สามารถมองเห็นสถานีส่งก๊าซได้อย่างชัดเจน จากนั้นชม จุดชมวิวเนินเสาธง ที่มีเสาธงของสองประเทศยืนเด่นเป็นสง่าอยู่คู่กัน แสดงถึงความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศ

- จุดชมวิวจุดสุดท้ายที่ เนิน ตชด.135 เป็นจุดชมวิวที่สูง และสวยที่สุดในบรรดาจุดชมวิวที่เราชมกันตลอดวัน มีชื่ออย่างเป็นทางการทหารว่า ฐานปฏิบัติการช้างศึก สามารถเห็นวิวได้รอบทิศทาง 360 องศา และยิ่งหากอากาศดี ฟ้าใส จะเห็น เจดีย์กาลาเลอ่อง บนเทือกเขาในเขตพม่า และอาจมองได้ไกลจนถึงทะเลอันดามันของพม่าเลยทีเดียว

- นำท่านกลับมายังหมู่บ้านอีต่อง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) แบบอาหารจานเดียว ก่อนจะนำท่านกลับสู่เส้นทางเดิม

- เข้าสู่ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เดินเท้ากันซักนิดเพื่อไปยัง จุดชมวิวเนินกูดดอย และ เนินช้างเผือก โดยที่จุดชมทั้ง 2 แห่งนี้ ท่านสามารถมองเห็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ และภูช้างเผือกได้อย่างใกล้ชิดเต็มตา

- นำท่านเดินทางสู่  อ.สังขละบุรีระหว่างเส้นทางแวะชมความเขียวชอุ่มของแมกไม้และสายน้ำที่ น้ำตกเกริงกระเวีย

- ถึง อ.สังขละบุรี นำเข้าที่พัก จากนั้นให้ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศยามเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกที่สะพานไม้

-
บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) หลังอาหารพักผ่อน


วันที่สาม

- ตื่นเช้ากับบรรยากาศเย็นสบาย เดินทางสู่สะพานมอญ รับแสงแรกยามเช้า หรือจะตักบาตรตามวัฒนธรรมชาวมอญใกล้ ๆ สะพานมอญ

- หลังอาหารเช้า (มื้อที่ 7) นำท่านลงเรือหางยาวสู่ เมืองบาดาล Unseen Thailand ชมซากปรักหักพังของวัดวังก์วิเวการามเดิม ซึ่งจมอยู่ใต้น้ำหลังการสร้างเขื่อนเขาแหลม จากนั้นชม วัดวังก์วิเวการาม วัดของหลวงพ่ออุตตมะซึ่งโดดเด่นด้วยศิลปะแบบพม่า นมัสการพระพุทธรูปหินอ่อน และชมงาช้างแมมมอธ

- ชมและนมัสการ เจดีย์พุทธคยาจำลอง ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิด ของผู้ที่เกิดปีมะเส็ง

- สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ด่านเจดีย์สามองค์ แหล่งประวัติศาสตร์สำคัญในสมัยอยุธยา ทั้งยังเป็นประตูสำคัญสู่พม่า ก่อนจะอำลาสังขละบุรี

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ณ ร้านอาหารใน อ.ทองผาภูมิ หลังอาหารนำท่านกลับสู่ตัวเมืองกาญจนบุรี แวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสะพานข้ามแม่น้ำแคว

- ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ เราจะแวะให้ท่านได้ซื้อของฝากระหว่างเส้นทาง

- 18.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ เจ้าหน้าที่น้อมส่งท่านด้วยความประทับใจ


       
 
ค่าใช้จ่ายต่อท่าน**
ผู้ใหญ 5,500 บาท สมาชิก 5,300 บาท เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี - ไม่มีเตียง) 4,500 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าพาหนะตามโปรแกรม
- ค่าที่พัก 2 คืน ตามระบุ (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหาร 8 มื้อ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 200,000 บาท
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
           

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่

***EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 7 ท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาว
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์