ทัวร์ปาย

ทัวร์ผีตาโขน ภูเรือ ด่านซ้าย
ภูเรือ เชียงคาน

ทัวร์แชงกรีล่า
ผีตาโขน เชียงคาน

ทัวร์ผีตาโขน ภูเรือ ด่านซ้าย เชียงคาน


       
อีซี่ทริป ขอนำท่านสัมผัสประเพณีการละเล่นพื้นเมืองของชาวอีสาน ประเพณีผีตาโขน ซึ่งจะมีเฉพาะ งานบุญประเพณี ที่ อำเภอด่านซ้าย สัมผัสทะเลหมอกยามพระอาทิตย์ขึ้นที่ ภูเรือ กราบนมัสการ พระธาตุศรีสองรัก สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายริมแม่น้ำโขงที่ เชียงคาน ชมมหัศจรรย์แห่งหินผาธรรมชาติที่ สวนหินผางาม หรือ กุ้ยหลินเมืองเลย

      พบกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ ที่พักระดับมาตรฐาน อาหารรสเลิศ ที่จะทำให้ท่านประทับใจตลอด การเดินทาง
ทัวร์ผีตาโขน ด่านซ้าย ภูเรือ เชียงคาน สวนหินผางาม
เที่ยวเมืองเลย ชมงานประเพณีผีตาโขน สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายเชียงคาน
อุทยานแห่งชาติภูเรือ ด่านซ้าย พระธาตุศรีสองรัก วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา เชียงคาน
ล่องแก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

วันเดินทาง
 
   26 - 28 มิถุนายน 2558

วันที่ 26 มิถุนายน 2558   กรุงเทพฯ - จ.เลย

- 21.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย ลานจอดรถ ห้างเทสโก้ โลตัส อ่อนนุช (สุขุมวิท 50) (แผนที่จุดจอดรถ)

- 21.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP สู่ จ.เลย


ผีตาโขน
ผีตาโขน
ผีตาโขน
ผีตาโขน
ผีตาโขน
ผีตาโขน
วันที่ 27 มิถุนายน 2558   อช.ภูเรือ - ด่านซ้าย - พระธาตุศรีสองรัก - วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา - ประเพณีผีตาโขน - เชียงคาน - แก่งคุดคู้ - ถนนคนเดินเชียงคาน

- อรุณสวัสดิ์ยามเ้ช้า นำท่านขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ จุดหนาวสุดในประเทศไทย อุทยานแห่งชาติภูเรือ นมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ บนยอดภูเรือ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับป้าย พิชิตยอดภูเรือ ที่มีความสูงถึง 1,365 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง

ภูเรือ
ภูเรือ
ภูเรือ
ภูเรือ
ภูเรือ
ภูเรือ

- บริการอาหารเช้า (1) หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยัง อ.ด่านซ้าย นมัสการ พระธาตุศรีสองรัก ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่าง กรุงศรีอยุธยาในสมัยพระมหาจักรพรรดิ และกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช (ห้ามสวมเสื้อแดงเข้านมัสการพระธาตุฯ)

- จากนั้นนำท่านไปยัง วัดป่าเนรมิตรวิปัสสนา วัดที่มีพระอุโบสถทำจากศิลาแลงที่สวยงามที่สุด ภายในพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธราชชินราชจำลอง และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างเขียนชาวด่านซ้าย

ด่านซ้าย
พระธาตุศรีสองรัก
ด่านซ้าย
พระธาตุศรีสองรัก
ด่านซ้าย
วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา

- 10.00 น. ท่านจะได้สัมผัสกับประเพณีท้องถิ่นของชาวด่านซ้าย "เทศกาลแห่ผีตาโขน" อันน่ารัก และสนุกสนาน ผีตาโขน เป็นการละเล่นชนิดหนึ่ง ในงาน “บุญหลวง” ซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของ อ.ด่านซ้าย จ.เลย นอกจากเพื่อความสนุกสนานแล้ว ชาวบ้านยังเชื่อว่าเป็นพิธีขอฝนอย่างหนึ่ง จุดเด่นของงาน อยู่ที่ความเป็น เอกลักษณ์ในการแต่งกาย โดยผู้เล่นจะสวมใส่หน้ากากผี ที่ทำด้วยหวดนึ่งข้าวเหนียวตกแต่งทาสีสวยงาม และแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่ทำด้วยเศษผ้ามาต่อกัน มีช่องให้มือลอดออกมาได้ ผีตาโขนจะถืออาวุธประจำตัวและมี “หมากกะแหล่ง” ซึ่งเป็นโลหะคล้ายกระดิ่งรูปสี่เหลี่ยม ผูกติดเอว

12.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย บริการอาหารกลางวัน (2) จากนั้นออกเดินทางต่อไปยัง อ.เชียงคาน

ผีตาโขน
ผีตาโขน
ผีตาโขน
ผีตาโขน
ผีตาโขน
ผีตาโขน

-
ถึง อ.เชียงคาน นำท่านเข้าที่พัก ให้ท่านเก็บสัมภาระ

- นำท่านไปยัง แก่งคุดคู้ เลือกซื้อของฝาก "มะพร้าวแก้ว" สินค้าขึ้นชื่อของแก่งคุดคู้ จากนั้นนำท่าน ลงเรือล่อง น้ำโขง ชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง พร้อมชมวิวสองฝั่งไทย - ลาว

เชียงคาน
แก่งคุดคู้
เชียงคาน
แก่งคุดคู้
เชียงคาน
วัดศรีคุณเมือง

- สิ้นสุดการล่องเรือที่ตัวเมืองเชียงคาน นำท่านไปยัง วัดศรีคุณเมือง หรือ วัดใหญ่ ที่คนเชียงคานเรียกกันติดปาก นับว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดวัดหนึ่ง เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนเชียงคานที่ประดับด้วยฮูปแต้มโบราณ บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตคนเชียงคาน ชมภาพเขียนที่ผนังอุโบสถ ซึ่งจะบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของเมืองเชียงคาน และพุทธประวัติที่สอดแทรกเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างลงตัว


- อิสระให้ท่านเดินเล่น เก็บภาพยามเย็นของเมืองเชียงคาน ชุมชนในเมืองเล็ก ๆ ริมแม่น้ำโขง ที่มีความเป็นอยู่แบบ เรียบง่าย โดยเฉพาะถนนชายโขง ที่ท่านสามารถรอชมภาพนกบินกลับรังยามตะวันตกดินได้อย่างงดงาม

เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน

- บริการอาหารเย็น (3) หลังอาหารให้ท่านช้อปปิ้ง และเดินเล่นบนถนนคนเดินเชียงคาน หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
เชียงคาน
เชียงคาน

วันที่ 28 มิถุนายน 2558   ตักบาตรข้าวเหนียว - ภูทอก - สวนหินผางาม - กรุงเทพฯ

- ตื่นแต่เช้ามืด ร่วมตักบาตรข้าวเหนียวพร้อมกับชาวเชียงคาน


- จากนั้นนำท่านขึ้นไปยัง ภูทอก ชมวิวทะเลหมอกอันงดงาม อิสระให้ท่านชื่นชมบรรยากาศยามเช้า และถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

เชียงคาน
ตักบาตรเช้า เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน

- บริการอาหารเช้า (4) ณ ที่พัก

- หลังอาหาร อิสระให้ท่านเดินเล่น ถ่ายรูป และซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย ก่อนจะอำลาเมืองเชียงคาน


- นำท่านเดินทาง ไปยัง กิ่ง อ.หนองหิน จ.เลย

-
บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเข้าชม สวนหินผางาม หรือกุ้ยหลินเมืองเลย ชมกลุ่มภูเขา หินปูนมากมาย มีลักษณะคล้ายเขาวงกต และมีก้อนหินรูปร่างแปลกประหลาดมากมาย เช่น เต่า สุนัขหมอบ หน้าคน (นั่งรถเข้า - ออก)

- สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

- 23.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ เจ้าหน้าที่ EZyTrip น้อมส่งท่านด้วยความประทับใจ

สวนหินผางาม
สวนหินผางาม
สวนหินผางาม
สวนหินผางาม
สวนหินผางาม
สวนหินผางาม

ค่าใช้จ่าย**
ผู้ใหญ่ 4,800 บาท สมาชิก 4,600 บาท พักเดี่ยวเพิ่ม 700 บาท
เด็ก
(อายุ 4 - 12 ปี - ไม่มีเตียง) 3,800 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

*EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบต่อ โครงสร้างราคา


อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ D4D
- ค่าที่พัก 1 คืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
           

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)


การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่


***EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรม ในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 7 ท่าน


สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ร่มกันแดด กล้องถ่ายรูป รองเท้าสวมสบาย


โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983, 086-331-3412
E-mail :
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

 
ทัวร์ปาย 2 คืน
ทัวร์ปาย 2 คืน
 
 
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปา่งอุ๋ง
 
 
ทัวร์ปาย ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม ทัวร์ปาย ดอยอินทนนท
 
 
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน
 
 
ทัวร์กระบี่ ตรัง ทะเลแหวก เกาะพีพี
ทะเลแหวก เกาะพีพี ทะเลตรัง
 
 
 
รีวิว ทัวร์เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
มอง เชียงคาน
ก.พ.54 by ป้าแก้ว
เชียงคาน
ทัวร์ เชียงคาน
ธ.ค.53 by ไกด์หนุ่ย
เชียงคาน
ทัวร์ เชียงคาน
พ.ย.53 by กระตั้ว
เชียงคาน
ทัวร์ เชียงคาน
ต.ค.53 by ไกด์ชล
เชียงคาน
ทัวร์ เชียงคาน
ก.ค.53 by ไกด์หนุ่ย
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home