ทริปตามล่าดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติไทรทอง ผาหำหด น้ำตกตาดโตน มอหินขาว อุทยานแห่งชาติภูแลนคา อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
ข้อมูล จ.ชัยภูมิ
- อุทยานฯ ไทรทอง
- ทุ่งบัวสวรรค์
- ผาพ่อเมือง
- ผาหำหด
- น้ำตกไทรทอง
- ข้อมูลทั่วไป
รูปทริปที่ผ่านมา
- 10 - 11 ก.ค.47
- 3 ก.ค.48
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง


EZ406 ทริปตามล่าดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติไทรทอง ผาหำหด
น้ำตกตาดโตน ตามรอยภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวร
มอหินขาว อุทยานแห่งชาิตภูแลนคา อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

สนใจโปรแกรม EZ403 ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติไทรทอง เขาค้อ เขื่อนป่าสักฯ คลิกที่นี่

วันเดินทาง

- 04.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย ลานจอดรถ สถานีรถไฟบางซื่อ (แผนที่จุดจอดรถ)

- จากนั้นออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงอย่างดี สู่ จ.ชัยภูมิ

- ถึง อุทยานแห่งชาติไทรทอง บริการอาหารเช้าแบบปิคนิค หลังอาหาร เปลี่ยนพาหนะเป็นรถปิคอัพท้องถิ่น นำท่านไปยังทุ่งดอกกระเจียว

- พบกับธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์และวิวทิวทัศน์อันงดงามบริเวณ จุดชมวิวแนวผาพ่อเมือง ซึ่งเป็นแนวหน้าผาหินทรายยาว 3 กิโลเมตร และจุดชมวิวอีก 4 จุด คือ ผาอาทิตย์อัสดง ผาสวนสวรรค์ ผาเพลินใจ และ ผาหำหด

- เดินชมดอกกระเจียวที่บานเต็มท้องทุ่ง ทั้ง กระเจียวสีชมพู และ กระเจียวขาว ที่หาดูได้ยาก
เราจะปล่อยเวลาให้ท่านได้เก็บภาพสวยงามไว้อย่างเต็มอิ่ม (เดินชม 2-3 ทุ่งที่สวยที่สุดในช่วงเวลานั้น)

- เต็มอิ่มกับทุ่งดอกกระเจียวแล้ว นำท่านนั่งรถปิคอัพคันเดิมมาที่จุดเปลี่ยนรถ

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อไปชม น้ำตกตาดโตน น้ำตกที่สวยงาม และมีน้ำตลอดทั้งปี

- ออกจากน้ำตก นำท่านไปยัง มอหินขาว หรือ “สโตนเฮนจ์” ทุ่งหินประหลาดขนาดยักษ์ ที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา พร้อมชมวิวสวย ๆ ที่จุดชมวิวภูแลนคา

- สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก โรงแรมใน จ.ชัยภูมิ บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) พักผ่อน


วันที่สอง

- หลังอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ออกเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เปลี่ยนพาหนะเป็นรถสองแถวท้องถิ่น นำท่านไปภาพอันงดงามของรอยต่อป่าดงพญาเย็นที่ "สุดแผ่นดิน"

- เดินเท้าบนเส้นทางที่กำหนดชม ทุ่งดอกกระเจียว ที่บานเต็มทุ่งหญ้าแห่งเทพสถิตย์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

- จากนั้นนำท่านขึ้นรถสองแถวท้องถิ่นไปยัง ป่าหินงาม ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่ค่อย ๆ กัดเซาะหมู่หินให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ อย่างน่าประหลาดใจ

- นำท่านกลับมาที่จุดเปลี่ยนรถ บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) หลังอาหารออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหารใน อ.วังน้อย

- 20.00 น. ส่งท่านที่จุดนัดหมายเดิมโดยสวัสดิภาพ
ค่าใช้จ่ายต่อท่าน**
ผู้ใหญ 3,500 บาท สมาชิก 3,350 บาท  พักเดี่ยว เพิ่ม 500 บาท
เด็ก (อายุ 4-12 ปี) ราคา
2,700 บาท
**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง (ภาพรถตู้เดินทาง)
- ค่าที่พัก 1 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามระบุ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 200,000 บาท
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
           

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ

การสำรองที่นั่ง

1. โอนเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม

***EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 7 ท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย หมวก ร่ม กล้องถ่ายรูป
เน‚เธ—เธฃเธจเธฑเธžเธ—เนŒ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 เธ•เนˆเธญ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983 , 086-331-3412
E-mail :
 

เนƒเธšเธญเธ™เธธเธเธฒเธ•เธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆเธ™เธณเน€เธ—เธตเนˆเธขเธงเธซเธกเธฒเธขเน€เธฅเธ‚ 11/4803 (เธซเธฅเธฑเธเธ›เธฃเธฐเธเธฑเธ™ 200,000 เธšเธฒเธ—)
เนƒเธšเธญเธ™เธธเธเธฒเธ•เธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธžเธฒเธ“เธดเธŠเธขเนŒเธญเธดเน€เธฅเน‡เธ„เธ—เธฃเธญเธ™เธดเธ„เธชเนŒเธซเธกเธฒเธขเน€เธฅเธ‚ 0108314712651
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์