อุ้มผาง ล่องแก่ง ทีลอซู ดอยหัวหมด น้ำตกพาเจริญ วัดโพธิคุณ ตลาดมูเซอ
น้ำตกทีลอซู
  - น้ำตกทีลอซู
  - ดอยหัวหมด
  - น้ำตกพาเจริญ
  - ศาลเจ้าพ่อพะวอ
  - วัดโพธิคุณ
  - ตลาดมูเซอ
  - ข้อมูลทั่วไป
รูปทริปที่ผ่านมา
ปี 2547
  - 30 ก.ค.- 2 ส.ค.
  - 25 - 28 พ.ย.
  - กระโถนนางสีดา
ปี 2548
  - 21- 24 ก.ค.
  - 25 - 28 พ.ย.
มาตรฐานของ EZyTrip
 
พิมพ์โปรแกรมนี้
 
ใบสำรองที่นั่ง


อุ้มผาง ล่องแก่ง ทีลอซู ดอยหัวหมด น้ำตกพาเจริญ วัดโพธิคุณ ตลาดมูเซอ
(พักรีสอร์ท 2 คืน)
  


วันเดินทาง
- 20.00 น. ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย ลานจอดรถ สถานีรถไฟบางซื่อ (แผนที่จุดจอดรถ)
- 20.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงสู่ อ.แม่สอด


วันที่สอง
- 04.30 น. ถึง อ.แม่สอด ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว จากนั้นออกเดินทางกันต่อสู่ อ.อุ้มผาง บนเส้นทางกะเหรี่ยงลอยฟ้าระยะทาง 165 กิโลเมตร ผ่าน 1,219 โค้ง

- 07.30 น. ถึง อ.อุ้มผางนำท่านเข้าที่พัก อุ้มผางริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท

- บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) หลังอาหารเตรียมตัวสำหรับการล่องแก่ง (เก็บสัมภาระบางส่วนไว้ที่รีสอร์ท)

- ล่องแก่งสู่ ท่าทราย เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของชายฝั่งต้นน้ำแม่กลอง ผ่านผาบ่อง ผาผึ้ง น้ำตกทีลอจ่อ แวะบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ

- หลังอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) แบบปิคนิค นำท่านขึ้นเรือที่ ห้วยพลู เดินทางกลับที่พักโดยรถกระบะท้องถิ่น แวะชม ถ้ำตะโคะบิ๊ และสวนส้ ก่อนที่จะเข้าที่พักและทำธุระส่วนตัว

- 19.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) พักผ่อน (ห้องละ 2 - 4 ท่าน)
วันที่สาม
- 05.00 น. ตื่นแต่เช้ามืด เพื่อนำท่านไปชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิว ดอยหัวหมด

- กลับมาทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท หลังอาหารนำท่านขึ้นรถกระบะท้องถิ่นท่องธรรมชาติสู่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

- ระหว่างเส้นทางเข้าสู่น้ำตกชมผืนป่าตะวันตกที่สมบูรณ์ที่สุดทั้งป่าไผ่และป่าสักทองธรรมชาติ จากนั้นนำท่านเดินเท้าชม น้ำตกทีลอซู พักเล่นน้ำ และถ่ายภาพตามอัธยาศัย

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) แบบปิคนิค สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ แวะชม โบสถ์เก่า น้ำดั้น หรือน้ำตกธารษณะ ตามแต่เวลาอำนวย และแวะให้ท่านได้ซื้อของฝากในตลาดอุ้มผาง

- ถึงที่พัก เล่นน้ำในลำธารอุ้มผางใสสะอาดหน้าบ้านพัก บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) พักผ่อน


วันที่สี่
- บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท หลังอาหารออกเดินทางกลับ อ.แม่สอดตามเส้นทางเดิม

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) แบบปิคนิค ที่ น้ำตกพาเจริญ ชมน้ำตกพาเจริญที่มีจำนวนชั้นมากถึง 97 ชั้น

- นำท่านเข้าชมความงดงามของวัดไทย ที่ วัดโพธิคุณ วัดไทยที่สวยงามที่สุดในแม่สอด

- จากนั้นนำท่านสักการะ ศาลพะวอ และซื้อสินค้าของฝากจากชาวเขาที่ ตลาดชาวเขาดอยมูเซอ

- ออกเดินทางสู่ จ.นครสวรรค์ แวะให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก และทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

- 23.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ค่าใช้จ่ายต่อท่าน
ผู้ใหญ 4,900 บาท สมาชิก 4,700 บาท เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) 3,900 บาท
โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 8 ขวบ

กรณีกรุ๊ปเหมา 8 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 2,800 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง)
บริการรถตู้ปรับอากาศเหมารวมน้ำมันวิ่งตามโปรแกรม คันละ 13,500 บาทค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง
- ค่าที่พัก 2 คืน (พักรีสอร์ท 2 คืน - พักรวมห้องละ 4 ท่าน ห้องน้ำในตัว น้ำอุ่น ทีวี พัดลม)
- ค่ารถสองแถวท้องถิ่น
- ค่าเรือยาง และชูชีพ

- ค่าอาหาร 8 มื้อ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง


สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาว ไฟฉาย
เน‚เธ—เธฃเธจเธฑเธžเธ—เนŒ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 เธ•เนˆเธญ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983 , 086-331-3412
E-mail :
 

เนƒเธšเธญเธ™เธธเธเธฒเธ•เธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆเธ™เธณเน€เธ—เธตเนˆเธขเธงเธซเธกเธฒเธขเน€เธฅเธ‚ 11/4803 (เธซเธฅเธฑเธเธ›เธฃเธฐเธเธฑเธ™ 200,000 เธšเธฒเธ—)
เนƒเธšเธญเธ™เธธเธเธฒเธ•เธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธžเธฒเธ“เธดเธŠเธขเนŒเธญเธดเน€เธฅเน‡เธ„เธ—เธฃเธญเธ™เธดเธ„เธชเนŒเธซเธกเธฒเธขเน€เธฅเธ‚ 0108314712651
'; ?>

โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์