ทัวร์ EZyTrip

โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า

ทัวร์แชงกรีล่า
     


ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า 5 วัน 4 คืน

       อีซี่ทริป ขอนำท่านสู่ประเทศญี่ปุ่น เที่ยวเมืองเกียวโต นารา วัดน้ำใส เที่ยวเมืองทาคายาม่า ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ อิ่มอร่อยวาไรตี้เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์แบบฉบับของญี่ปุ่น พร้อมเปิด ประสบการณ์การแช่ออนเซ็น ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการเดินทาง พร้อมบันทึกภาพแห่งความงดงามและ ประทับใจ

       พบกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ ที่พักระดับมาตรฐาน ที่จะทำให้ท่านประทับใจตลอดทริป
โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า
5 วัน 4 คืน

เมืองโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เมืองเกียวโต อาราชิยาม่า ป่าไผ่ สะพานโทเก็ตซิเคียว
ปราสาททอง วัดคิโยมิสึ ตลาดเช้าทาคายาม่า เมืองเก่าซันมาซิซึจิ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
มิตซุยพาร์คเอ้าท์เล็ต เมืองนารา วัดโทไดจิ เอออน พลาซ๋า 
วันเดินทาง
 

ธันวาคม 2559 - มีนาคม 2560วันแรก   สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ (สนามบินโอซาก้า) - เมืองโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

- 06.00 น. พบกัน ณ จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน SCOOT เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง)

- 09.35 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TZ 298
(บนเครื่องมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม) ***ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง***

- 16.15 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวก ในการนัดหมาย)

- หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ตั้งอยู่บนเกาะฮอนชู ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่และอยู่ตรงกลางสุดของประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจของญี่ปุ่น มาตั้งแต่โบราณกาล  ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งย่านดังของโอซาก้า  ชินไซบาชิ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการ SHOPPING ที่ใหญ่ที่สุดของนครโอซาก้า ทั้งร้านค้าเก่าแก่ และทันสมัยปะปนกัน มีสินค้ามากมายทั้งถูกและแพง โดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ทั้งร้านอาหาร ขนมหวานต่าง ๆ เสื้อผ้า เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ท่านเลือกสรรกันได้ตามใจชอบ ท่านจะได้พบกับ ถนนโดทงบุริ ซึ่งเป็นถนนที่รวมร้านอาหารชื่อดังไว้หลากหลาย อาทิเช่น ร้านปูยักษ์ ร้านทาโกยากิ ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของเมืองโอซาก้าที่ท่านไม่ควรพลาด! และสัญลักษณ์ของย่าน นี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง

***อิสระอาหารมื้อย็น ตามอัธยาศัย***

- นำท่านเข้าที่พัก TOYOKO INN TENNOJI / SUPER HOTEL ESAKA หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง   อิสระท่องเที่ยว หรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ "โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ"     

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- ท่านสามารถนั่งรถไฟเพื่อไปยังสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก  อาทิเช่น (ไม่รวมค่ารถไฟและรถบัสบริการ)
ชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) เป็นศูนย์กลางการ SHOPPING ที่ใหญ่ที่สุดของครอบคลุมพื้นที่ในบริเวณ SHINSAIBASHI-SUJI จนทำให้เขตนี้เป็นเขตของคนที่รัก การช้อปปิ้งร้านค้าในแถบนั้นก็ได้แก่ APPLE STORE, ARMANI, BEAMS, BENNETON, BVLGARI, CAMERA NANIWA, CARTIER, CHANEL, COACH ฯลฯ
โดทงบุริ (DOTONBURI)  ตั้งอยู่ทางใต้ของ SHINSAIBASHI AREA เป็นเขตที่วัยรุ่นนิยมมาเที่ยวกัน และนักแสวง หาอาหารการกินจะมารวมกันที่นี่ 
นัมบะ (NAMBA) เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางใต้ ของโอซาก้า หรืออีกชื่อหนึ่งเราอาจจะเรียกว่า โซนมินามิ โซนนี้จะเป็น โซนที่ถัดมาทางใต้ จากโซนโดทงบุริ มีการสร้างศูนย์รวมสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า NAMBA PARK ขึ้นโดยการรวมเอาร้านค้า ชื่อดังกว่า 120 ร้านค้า และร้านอาหารมากมาย
นิปปอนบาชิ (NIPPONBASHI) หรือที่เราเรียกกันว่า DEN DEN TOWN  เป็นศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเกี่ยว กับอิเล็กทรอนิกส์ ของเล่น การ์ตูน DVD ต่าง ๆ มากมาย หรือถ้าเทียบกับโตเกียวแล้ว ที่นี่ก็คือ อากิฮาบาระ (AKIHABARA) แห่งโอซาก้า
ชินเสะไก (SHINSEKAI)  ตั้งอยู่ทางใต้ถัดลงมาจาก DEN DEN TOWN มีสัญลักษณ์อันโดดเด่นคือ หอคอย สึเทนคาคุ (TSUTENKAKU) ตั้งโดดเด่นเป็นศูนย์กลางของเขต ชินเสะไก ในเขตนี้มีทีเด็ดก็คือ เป็นแหล่ง SHOPPING ที่รวมรวมของท้องถิ่นราคาถูก ไม่เน้นสินค้าแบรนด์เนม
โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สวนสนุกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแถบคันไซ ซึ่งลงทุนอย่างมหาศาลและมีพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร สถานที่ที่ได้จำลองฉากภาพยนตร์เรื่องดังของฮอลลีวู้ด ไว้มากมาย ภายในถูกจำลองให้เป็น โลกแห่งจินตนาการเสมือนจริง และมีพื้นที่กว้างขวางโอ่อ่า ทั้งยังมีเครื่องเล่นหลากชนิดสำหรับผู้นิยมความตื่นเต้น และท้าทาย แถมยังมีการจำลองฉากต่าง ๆ จากหนังดังทางฝั่งฮอลลีวู้ดไว้เพียบ ตื่นตากับ โซนใหม่!!! THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER ภายในปราสาทฮอกวอต จะมีสถานที่สำคัญมากมายที่ปรากฏใน ภาพยนตร์แฮรี่ พอตเตอร์ ทั้งโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์ ซึ่งประกอบไปด้วย ห้องเรียน, ห้องโถง รวมทั้งห้องทำงานของศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์ ด้านสถานที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่ หมู่บ้านฮอกส์มี้ด ร้านฮันนีดุกส์, ร้านไม้กายสิทธิ์ โอลิเแวนเดอร์ ฯลฯ นอกจากนี้ คุณยังจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงที่จำลองฉากมา จากภาพยนตร์  เซซามี สตรีท 4D มูฟวี่ เมจิก ซึ่งเป็นฉากที่พาดำลึกลงไปในทะเล และทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าใน แบบสามมิติ และสนุกกับเหล่า ET ที่จะพาท่านไปนอกอวกาศอย่างสนุกสนานและมันส์สุด ๆ เมื่อสัมผัสเครื่องเล่น ใหม่ล่าสุดคือ สไปเดอร์แมน ให้ท่านได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกและประทับใจมากที่สุดและระทึกใจกับฉากเพลิงไหม้ จากเรื่องแบคดร๊าฟท์ เชิญท่าน ตื่นเต้นกับการตามล่าของฉลามยักษ์จากเรื่อง จอร์ส ซึ่งใช้ทุนสร้างกว่า 1,500 ล้านเยน หรือเข้าไปสัมผัสโลกของป่าที่น่าตื่นเต้นได้จากภาพยนตร์ จูราสสิคพาร์ค พร้อมร่วมค้นพบโลกที่ ไดโนเสาร์ยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่นั่งเรือเพื่อเข้าไปผจญภัยกับดินแดนของเหล่าไดโนเสาร์  นอกจากนั้นยังมีเครื่อง เล่นอื่น ๆ อีกมากมาย

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาสอบถามได้ที่ไกด์


***ค่าตั๋วยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 2,800 บาท และราคาเด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 2,600 บาท  (ไม่รวมค่ารถไฟ ไป–กลับ) (กรณีที่ท่านต้องการซื้อบัตรเที่ยว ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ กรุณาแจ้งความ ประสงค์ก่อนเดินทาง 10 วัน พร้อมทั้งชําระเงิน)

- นำท่านเข้าที่พัก TOYOKO INN TENNOJI / SUPER HOTEL ESAKA  หรือระดับเทียบเท่า

*** อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย***    

วันที่สาม   เมืองเกียวโต - อาราชิยาม่า - ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตซีเคียว - ปราสาททอง (คินคาคุจิ) - วัดคิโยมิสึ

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- นำท่านเดินทางสู่ ”เมืองเกียวโตเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นเมื่อ 1,000 กว่าปีมาแล้ว ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเมือง โตเกียว ว่ากันว่าผู้ใดที่มาเยือนแดนอาทิตย์อุทัยแล้วไม่ได้มาเยือนเมืองเก่าของญี่ปุ่นถือว่ามาไม่ถึงญี่ปุ่น

- นำท่านเดินทางสู่ อาราชิยาม่า นำท่านเดินทางชม สะพานโทเก็ตซึเคียว (TOGETSUKYO BRIDGE) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอาราชิยามะ ที่สร้างตั้งแต่สมัยเฮอัน เป็นจุดชมวิวที่สวยงามด้วยภาพทิวทัศน์สะพานกลางน้ำ และมีวิว ข้างหลังเป็นป่าต้นไม้ธรรมชาติ ทางเดินเลียบป่าไผ่ (BAMBOO PATHS) ที่มีความยาวกว่า 500 เมตร ตั้งอยู่ระหว่างช่วงห่างของวัดเทนริวจิและศาลเจ้าโนโนมิยะ

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟ่ต์สไตล์ญี่ปุ่นพร้อมปูยักษ์ KING CRAB ท่านละ 1 ตัว

- นำท่านเดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ นำท่านย้อนรำลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ตูนเรื่องดัง “เณรน้อยเจ้าปัญญา  อิคคิวซัง”
“วัดปราสาททอง” หรือที่เรียกว่า “ปราสาทคินคาคุจิ” ... อิสระให้ท่านได้ชื่นชมความงามของตัวปราสาทโดย รอบที่ปิดด้วยทองคำเปลว พร้อมดื่มด่ำกับความสะอาดใสของ “สระน้ำ” ที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาท ได้อย่างงดงาม... ให้ท่านได้เลือกหามุมถูกใจเพื่อบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก

- นำท่านชม“วัดคิโยมิสึ” หรือ“วัดน้ำใส” เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุง วาง เรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ซึ่งไม่ใช้ตะปูสักตัว ใช้วิธีการเข้าลิ่ม
เหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจ้า
แห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดใน
กรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย สายสอง สวยหล่อ สายสาม แข็งแรง

- จากนั้นเดินตามทาง สัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตกแต่งตามสมัยเอโดะ นำท่านสู่ “ถนนกาน้ำชา” (KEETTLE STREET) 
เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ่น กิมจิ ญี่ปุ่นหลากสีสัน ที่มาจาก ธรรมชาติ สำหรับคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ขึ้นชื่อไม่แพ้ จังหวัดชิชูโอกะที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่น คือ เกอิชา, พัดญี่ปุ่น 

- นำท่านไปช้อปปิ้งที่ร้าน มิตซุยเอ์าทเล็ท “Mitsui Outlet” เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก
และแบรนด์ญี่ปุน เช่น MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE,CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ
เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI,DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และ
นาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES,
SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร    เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น YAKINNIKU BUFFET

- นำท่านเข้าที่พัก DORMY INN GIFU   หรือระดับเทียบเท่า

ห้ามพลาด: เปิดประสบการณ์การอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น (ONSEN) การอาบน้ำแร่ในแบบของญี่ปุ่น
สรรพคุณการอาบน้ำแร่: การอาบน้ำแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได้ เช่นบรรเทาอาการ  ปวดกระดูก ปวดกล้ามเนื้อช่วยให้โลหิตในร่างกายหมุนเวียนได้ดีขึ้น ช่วยขับสิ่งอุดตันใต้ผิวหนังและรูขุมขนทำให้ผิวหนังสะอาด
บำรุงผิวพรรณให้สดใสคลายความตรึงเครียด

วันที่สี่       ตลาดเช้าทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาซิซึจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - มิตซุยพาร์ค
เอ้าท์เล็ต
   
                                          
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- นำท่านสู่ ตลาดเช้าทาคายาม่า ซึ่งเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงในเขตเมืองเก่าทาคายาม่า ที่นี่ท่านสามารถเลือกซื้อ สินค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานฝีมือท้องถิ่น ขนมขบเคี้ยว ผักสด ผักดอง และดอกไม้

- นำท่านเดินชม เขตเมืองเก่า KAMISANNOMACHI STREET ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนและร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในอดีตได้เป็นอย่างดี

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู JAPANESE SET

- นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรง สามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี 

- นำท่านเดินทางสู่ มิตซุยพาร์คแจ๊สดรีมนางาชิมะเอ้าท์เล็ตช้อปปิ้งมอลล์ (MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM NAGASHIMA) หนึ่งใน MITSUI OUTLET PARK ซึ่งเป็น OUTLET MALLขนาดใหญ่ ด้วยพื้นที่กว่า 39,300 ตารางเมตร ที่นี่จึงรวบรวมร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนำร้านอาหารญี่ปุ่นและสัญชาติอื่น ๆ ที่มีชื่อเสียงไว้มากมาย มีร้านค้ามากกว่า 240 ร้านให้ท่านได้เลือกชิมเลือกช้อป กันตามอัธยาศัย โดยที่นี่เลือกออกแบบให้มีสไตล์ ๆ คล้าย ๆ กับเมืองนิวออร์ลีนส์ ซึ่งเป็นเมืองท่าทางตะวันตก ของอเมริกา รวมทั้งมีป้ายให้ข้อมูลกับนักช้อปถึง 5 ภาษา (อังกฤษ จีนไต้หวัน จีนกลาง เกาหลี และญี่ปุ่น) นอกจากนี้ก็จะมีส่วนนั่งพักเท้านั่งพักผ่อน หลังเดินช้อปปิ้งมาเหนื่อย ๆ เมื่อย ๆ กว่า 200 ที่นั่งไว้คอยให้บริการอีกด้วย

***อิสระอาหารมื้อย็น ตามอัธยาศัย***

- นำท่านเข้าที่พัก ROUTE INN KAMEYAMA  หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า   เมืองนารา - วัดโทไดจิ - เอออน พลาซ่า - สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง    

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม


- นำท่านเดินสู่ เมืองนารา ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคคันไซ โดยมีเมืองหลวงของจังหวัดอันมีชื่อเดียวกัน ซึ่งใน อดีตที่นี่เป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 1,300 ปีก่อน แต่ก็เป็นในระยะเวลาสั้น ๆ เพราะก่อนที่นาราจะได้รับ การสถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงนั้น ญี่ปุ่นไม่ได้มีเมืองหลวงอย่างเป็นหลักแหล่งแต่จะย้ายเมืองหลวงทุกครั้ง เมื่อองค์ จักรพรรดิสิ้นพระชนม์ตามความเชื่อในลัทธิชินโต จนกระทั่งเมื่อรับเอาพุทธศาสนาเข้ามาเป็นศาสนาประจำชาติ จึงได้ สถาปนาเมืองหลวงแห่งแรกขึ้นที่นารา จึงทำให้ที่นี่มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย 

- นำท่านเดินทางสู่ วัดโทไดจิ เป็นวัดพุทธที่ตั้งอยู่ในเมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น ภายในมีหอไดบุทสึ ซึ่งเป็นอาคารไม้ที่ ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุสึขนาดใหญ่ โดยบันทึกในอดีตได้ระบุว่ามีคนมาช่วยสร้างพระพุทธรูป และหอที่ ประดิษฐานมากกว่า 2,600,000 คน ณ เมืองชิงะระกิ แต่หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหวจนมีผู้เสียชีวิต จำนวนมาก ก็ได้ย้ายสถานที่สร้างมายังเมืองนาราในปี พ.ศ. 1288 นอกจากนี้วัดแห่งนี้นี้ยังเป็นศูนย์กลางของโรงเรียน ศาสนาในสายเคงอน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย 

- นำท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่าง ๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า,
เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชม
และซื้อ
” สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ 

- สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า

- 18.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TZ 297
(บนเครื่องมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม) **ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง**

- 21.55 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


โปรดทราบเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้
1)  โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซึ่งโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับเดียวกัน ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 1-3 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง
2)  สำหรับโรงแรมที่ญี่ปุ่น ห้องพักค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน (เตียงคู่+เตียงเสริม) ซึ่งท่านอาจจะต้องพักเป็น ห้องที่นอน 2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และบางโรงแรมในห้องพักจะไม่มีเตียงคู่ อาจจะมีแค่เพียง 1 เตียง (เตียงใหญ่ 1 เตียง) สำหรับนอน 2 ท่านเท่านั้น และบางโรงแรมห้องพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริษัทขออนุญาตจัดห้องพักให้ท่าน แบบพักท่านเดียว/ห้อง

ค่าใช้จ่าย**

ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ (2 ท่านต่อห้อง)
ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก
33,999 บาท 34,999 บาท 35,999 บาท
พักเดี่ยว - เพิ่มท่านละ 7,900 บาท 7,900 บาท 7,900 บาท
สมาชิก - ลดท่านละ 300 บาท 300 บาท 300 บาท

**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาตั๋วเครื่องบินหรือราคาแลนด์ที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้)
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
- โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่ารถ - รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
- น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบิน SCOOT  ขาไปและกลับท่านละ 20 กก.
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ค่าไกด์ท้องถิ่นนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
   - การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 บาท
   - ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุไม่เกิน 500,000  บาท (เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได้ทำไว้)


ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 4,000 เยน ตลอดการเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
- ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต
   2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4) สำเนาทะเบียนบ้าน 5) สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
   6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก    (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า–ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระด้วยตนเอง)
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
- ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การสำรองที่นั่ง

1. โอนเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ (หลังการจองภายใน 3 วัน)
2. ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
3. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมระบุโปรแกรมทัวร์  และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
4. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ :
1. กรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 35 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง 7 วันก่อนการเดินทาง
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจ แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ เหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและ
ภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของ
ห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน  ทั้งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
7. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับ
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิก
- แจ้งล่วงหน้า 31 - 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท
- แจ้งล่วงหน้า 16 - 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่าง ๆ รวมท่านละ 20,000 บาท
- แจ้งล่วงหน้า 1 - 15 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่าง ๆ รวม 100%
- ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
- กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วและอื่น ๆ ท่านละ 10,000 บาท

เอกสารที่ต้องเตรียมไปวันเดินทาง
จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้า ประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับ ผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่นำมา เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่น ๆ สาหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องใช้ในการ พิจารณาได้แก่
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศ ญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่น ๆ)
4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่อย่างน้อย 6  เดือน
2. กิจกรรมใด ๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย แลเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ


โทรศัพท์ :
0-2733-3770-1
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983, 086-331-3412
E-mail :
 
: ezytrip_tour
: EZyTrip Tour


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์บาหลี
ทัวร์พม่า
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
 
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home