ทัวร์ EZyTrip

HELLO SAKURA TOKYO

ทัวร์แชงกรีล่า
     

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เทศกาลชมดอกทิวลิป แช่น้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้


       อีซี่ทริป ขอนำท่านสู่ประเทศญี่ปุ่น เที่ยวครบทุกไฮไลท์ โตเกียว วัดอาซากุสะ เทศกาลชมดอกทิวลิป SAKURA TULIP FESTA ช้อปปิ้งชินจุกุ และอิออน พลาซ่า ฮาโกเน่ ภูเขาไฟฟูจิ หุบเขาโอวาคุดานิ หมู่บ้านน้ำใส - โอชิโนะฮัคไก พร้อมเปิดประสบการณ์การ แช่ออนเซ็น เพื่อสุขภาพ (ONSEN) ให้ท่านได้ เต็มอิ่มกับการเดินทาง และบันทึกภาพแห่งความงดงาม และประทับใจ 

     พบกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ ที่พักระดับมาตรฐาน ที่จะทำให้ท่านประทับใจตลอดทริป
HELLO SAKURA TOKYO
5 วัน 3 คืน

โตเกียว วัดอาซากุสะ เทศกาลชมดอกทิวลิป SAKURA TULIP FESTA ช้อปปิ้งชินจูกุ
อิออน พลาซ่า ฮาโกเน่ ภูเขาไฟฟูจิ หุบเขาโอวาคุตานิ หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไก แช่ออนเซ็น
วันเดินทาง
 

30 มี.ค - 3 เม.ย. / 6 - 10 เม.ย. / 13 - 17 เม.ย.60วันแรก   สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ออนเซ็น

- 01.00 น. พบกัน ณ จุดนัดหมาย สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน NOKSCOOT  เจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง

- 04.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW 918
(บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่องบิน)

- 12.05 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกา ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)

*** สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ
หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
***

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการอาหารบุฟเฟต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น แบบไม่อั้น

- เดินทางสู่ “วัดอาซากุสะคันนอน” วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว เป็นที่ประดิษฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิม ที่เป็นทอง
สัมฤทธิ์ ที่มีขนาดเล็กเพียง 5.5 ให้ท่านได้นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและถ่ายภาพประทับใจกับ
โคมไฟขนาดยักษ์” และซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่ “ถนนนาคามิเซะ” สินค้า MADE IN JAPAN แท้ ๆ ให้ท่าน
ได้เลือกซื้อร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้งขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่น

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   SPECIAL: เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟ่ต์ พร้อมปูยักษ์ “มัตสึบะ” ปูน้ำเย็น แห่งเกาะฮอกไกโดที่ได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่น ว่าเป็นปูน้ำเย็นที่มีรสชาติอร่อยที่สุดให้
ทุกท่านได้อิ่มอร่อยกันแบบไม่อั้น


- นำท่านเข้าที่พัก SUPER HOTEL GOTEMBA / DORMY INN MISHIMA หรือเทียบเท่า
ห้ามพลาด: เปิดประสบการณ์การอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น(ONSEN) การอาบน้ำแร่ในแบบของญี่ปุ่น
สรรพคุณการอาบน้ำแร่: การอาบน้ำแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได้ เช่นบรรเทาอาการปวดกระดูก ปวดกล้ามเนื้อช่วยให้โลหิตในร่างกายหมุนเวียนได้ดีขึ้นช่วยขับสิ่งอุดตันใต้ผิวหนังและรูขุมขนทำให้ผิวหนังสะอาดบำรุง
ผิวพรรณให้สดใสคลายความตรึงเครียด

หมายเหตุ :  
      1)  โรงแรมที่พัก จะเป็นห้องพักแบบเตียง DOUBLE เท่านั้น ซึ่งทางบริษัทจะแจ้งชื่อโรงแรมที่ท่านจะเข้าพัก
ก่อนล่วงหน้า 1-3 วันทำการ
      2)  ในกรณีที่โรงแรมที่พักไม่มีห้องอาบน้ำแร่ (ออนเซ็น) ภายในโรงแรม ทางบริษัทจะจัดให้ท่านไปใช้บริการที่ 
แช่ออนเซ็นบริเวณใกล้เคียง

วันที่สอง   หุบเขาโอวาคุตานิ - โอชิโนะฮัคไก - ภูเขาไฟฟูจิ - ช้อปปิ้งชินจูกุ

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- นำท่านมุ่งหน้าสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” หรือ “หุบเขานรก(โดยรถโค้ชปรับอากาศ) ภูเขาไฟที่มีบ่อกำมะถันที่ยัง
คุกรุ่นอยู่ ที่บ่อน้ำแร่กำมะถันสามารถต้มไข่ให้สุกได้ มีจุดเด่นคือไข่ที่ต้มจะกลายเป็นสีดำ ชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหาก
ได้ทานไข่ดำหนึ่งฟองจะสามารถทำให้อายุยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี                    

- เดินทางสู่ หมู่บ้านน้ำใส-โอชิโนะฮัคไก (OSHINO HAKKAI) ชมบ่อน้ำที่แปดในโอชิโนะ ที่เกิดจากการละลาย ของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดินและ ซึมซาบ ไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อน้ำ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ำที่ใสสะอาดและสดชื่นมากในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ ยังได้ ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย  อีกทั้งบริเวณโดยรอบสามารถ ชมวิวของ ภูเขาไฟฟูจิได้ในวันที่อากาศแจ่มใส ให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับบรรยากาศ พร้อม ชมและเลือกซื้อสินค้า พื้นเมือง

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเดินทางสู่สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัย “ภูเขาไฟฟูจิ” ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นมีความสูงราว
3,776 เมตร ตั้งอยู่บริเวณจังหวัดชิซุโอะกะและจังหวัดยะมะนะชิซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี นำท่านขึ้น
สถานีที่ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ให้ทุกได้สัมผัส ทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น 

- จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกชมและซื้อ “สินค้าพื้นเมืองและขนมอร่อย” ตามอัธยาศัย และเพื่อเป็นการเอาใจเหล่า นัก SHOPAHOLIC พาตะลุยแหล่งอัพเดทเทรนด์ของชาวปลาดิบที่ “ชินจูกุ”หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร” ย่านความ เจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของจากร้านค้าต่าง ๆ มากมายในย่านนี้เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป MP–3, WALKMAN, CD–PLAYER, คอมพิวเตอร์, นาฬิกา, เสื้อผ้า และ เครื่องสำอาง เป็นต้นไม่ว่าจะเป็น H&M, ZARA, ONITSUKA, BIGCAMERA, DON QUIJOTE, 100 YEN, ABC MART, BIG QLO, MUJI, COMME DES GARCON

- อิสระอาหารมื้อเย็น เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า และเลือกชิมร้านอร่อยที่ย่านชินจูกุ เช่น ร้าน
ROBOT RESTAURANT, MOMO PARADIDE, ROKASEN, RAMEN ข้อสอบ

- นำท่านเข้าที่พัก NIKKO NARITA HOTEL / SUPER HOTEL CHIBA หรือเทียบเท่า

วันที่สาม    โตเกียว - อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ "โตเกียวนิสนีย์แลนด์"

- บริการอาหารเช้า ที่โรงแรม

***ท่านสามารถนั่งรถไฟเพื่อไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก อาทิเช่น ***

- ฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชั่นวัยรุ่นอินเทรนด์อัพเดทของเมืองปลาดิบ ที่เชื่อมระหว่างสถานี JR HARAJUKU STATION
กับถนนสายหลัก MEIJI DORI ถนนคนเดินที่เป็นสัญลักษณ์ของฮาราจูกุ สิ่งที่มีชื่อเสียงของย่านนี้ก็คือ การแต่งตัว แฟชั่นแบบ COSPLAY ของวันรุ่นญี่ปุ่นแต่งตามการ์ตูนเรื่องต่าง ๆ
- ถนนทาเคชิตะ ( TAKESHITA DORI) เป็นถนนเล็ก ๆ อยู่หน้าสถานีฮาราจูกุ ถนนสายนี้เป็นแหล่งรวมร้านค้าแฟชั่น วัยรุ่น เสื้อผ้าเครื่องประดับ เครื่องสำอาง ห้ามพลาดร้านเครปสไตล์ญี่ปุ่นที่โด่งดังไปทั่วโลก ตั้งอยู่ตรงกลางของถนน ทาเคชิตะร้านที่มีชื่อเสียงคือ MARION CREPES ที่ถือว่าเป็นร้านเครปสไตล์ญี่ปุ่นอันเก่าแก่ที่เปิดบริการมานานที่สุด ในญี่ปุ่น
- ถนนโอโมเตะซานโดะ (OMOTESANDO) แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมและห้างสรรพสินค้าดัง
- ห้างLAFORET HARAJUKU สูง 7 ชั้น ที่มีร้านเสื้อผ้ามากกว่า 150 ร้าน
- OMOTOSANDO HILL ช้อปปิ้งมอลล์แหล่งรวมของแบรนด์ดังเช่น LOUIS VUITTON, CHANNEL, GUCCI, DIOR
- KIDDYLAND ร้านขายสินค้าของเด็ก ที่มีทั้งเสื้อผ้า ของเล่น ขนม ORIENTAL BAZZAR ร้านขายของที่ระลึก
- ชิบุย่า ได้รับฉายาว่าเป็น Shopping District แห่งโตเกียว และของญี่ปุ่น ที่โด่งดังไปทั่วโลก เป็นแหล่งรวมความ บันเทิงหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ SHIBUYA109,TOKYO HANDที่ถือว่าเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุด, PARCO, LOFTสาขาชิบูย่าที่เต็มไปด้วยของเก๋ ๆ และถนนที่จะเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังมากมาย อาทิ UNIQLO, UNITED ARROW, JOURNAL STAND, BATTING APE, ABC MART ชิบุย่า มีแยกที่เรียกได้ว่าวุ่นวายที่สุดในโลก เป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมที่ใคร ๆ ก็ต้องแวะมา HACHIKO SQUARE ที่มีผู้คนพลุกพล่านข้ามถนนกันแทบจะ 24 ชั่วโมงเลยทีเดียว จุดไฮไลท์อีกจุดในย่านนี้ได้แก่รูปปั้นของ HACHIKO สุนัขผู้ซื่อสัตย์อันโด่งดังไปทั่วโลก
SHISUI OUTLET  สามารถช้อปได้ตั้งแต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่แหล่ง รวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย
เดินทางโดย SHUTTLE BUS จากสนามบินนาริตะ จะมีรถบัส OUTLET SHUTTLE ออกจาก (TERMINAL 1) NO.30 หรือ (TERMINAL 2) NO.13 ตรงไปถึง SHISUI PREMIUM OUTLET ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีหรือจะเลือก
เดินทางโดยรถไฟ JR จากสถานี JR NARITA STATION ไปลงที่สถานี JR SHISUI STATION แล้วขึ้นรถไปที่ SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาที
โตเกียว ดิสนีย์แลนด์สวนสนุกขนาดใหญ่ในกรุงโตเกียว ที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตของ TOKYO DISNEY RESORT เขต URAYASU จังหวัด CHIBA ซึ่งมีพื้นที่ติดกับโตเกียว สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกอยู่ห่างจากสถานีโตเกียวประมาณ 15 นาทีโดยรถไฟ JRมาลงที่สถานี MAIHAMA และ TPKYO DISNEY STATION มีโซนต่างๆที่น่าสนใจ คือ เมืองลับแลสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ (LOST RIVER DELTA) ชายทะเลฝั่งอาหรับ (ARABIAN COAST) ทะเลสาบนางเงือก (MERMAID LAGOON) เกาะลึกลับ (MYSTERRIOUS ISLAND) ริมน้ำฝั่งอเมริกา (AMERICAN WATERFRONT) เมืองเรือแห่งการค้นพบ (PORT DISCOVERY) ท่าเรือเมดิเตอร์เรเนียน (MEDITERRANEAN HARBOR)  เครื่องเล่นที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เช่น JOURNEY TO THE CENTER OF THE/ TOWER OF TERROR/ TEMPLE OF THE CRYSTAL SKULL/ RAGING SPIRITS ส่วนโซนที่เหมาะสำหรับเด็กหรือผู้ที่ไม่รักความตื่นเต้นมากนัก เช่น 20,000 LEAGUES UNDER THE SEA/ AQUATOPIA/ STORM RIDERนอกจากนี้ยังมีส่วนการแสดง เช่น BRAVI SEAMOMERMAID LAGOON THEATER และโรงหนัง 3 มิติที่ขึ้นชื่ออย่าง THE MAGIC LAMP THEATER 

*** รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามได้ที่ไกด์ ***


ค่าตั๋วโตเกียว ดิสนีย์แลนด์  ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
2,800 บาท และราคาเด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 2,600 บาท  (ไม่รวมค่ารถไฟ ไป–กลับ) (กรณีที่ท่านต้องการซื้อบัตรเที่ยว TOKYO DISNEYLAND กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนเดินทาง 10 วัน พร้อมทั้งชําระเงิน)

วิธีการเดินทางจากนาริตะเข้าสู่โตเกียว
จากโรงแรมย่านนาริตะ เราสามารถนั่งรถ Shuttle Bus ของโรงแรมไปต่อรถที่สนามบินนาริตะเข้าสู่กลางเมืองโตเกียว โดยสามารถทำได้หลายวิธี อย่างเช่น รถไฟ รถโดยสาร ประจำทาง และ แท็กซี่ ในปัจจุบันวิธีที่กําลังเป็นที่นิยมคือการ นั่งรถไฟ ดังนั้นขอแนะนำการเดินทางโดยรถไฟ ซึ่งสะดวกในการคำนวณระยะเวลาและจัดสรรตารางเดินทาง ท่ามกลางรถไฟที่มีอยู่หลายสาย รถไฟฟ้าที่ให้บริการจากสนามบินนาริตะเข้าเมืองโตเกียว มีอยู่หลัก ๆ 5 สาย ด้วยกันได้แก่


1) Narita Express (N'EX) - เส้นสีแดงตามรูป เดินทางเข้าโตเกียวจากทางทิศใต้ ผ่านจิบะเข้าสถานีโตเกียว ใช้เวลา 53 นาที แล้วขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี้ ส่วนแรกวิ่งขึ้นไปทางเหนือผ่าน Shinjuku, Omiya ส่วน หลังวิ่งไปทาง Yokohama, Totsuka, Ofunaค่ารถอยู่ที่ 2,940 เยน – 4,180 เยน รถไฟขบวน Narita Express วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ให้บริการจากหลาย ๆ สถานีในโตเกียวและปริมณฑล ทุกขบวนจะวิ่ง ผ่าน สถานีโตเกียว ซึ่งเป็นสถานีที่ขบวนรถจะเชื่อมต่อกันหรือแยกจากกัน ปกติแล้วขบวนที่มาจากโอฟุนะ หรือ โยะโกะฮะมะ จะเชื่อมต่อกับขบวนที่มาจากชินจุกุ อิเคะบุคุโระ หรือโอมิยะ กลายเป็นขบวนเดียวกันวิ่งต่อไปจนถึง ท่าอากาศยานนะริตะ (ผ่านทาง Sōbu Main Line และ สายนะริตะ)

2) รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา - เส้นสีเขียว ใช้เวลา 80 นาที เดินทางไปสถานี Tokyo ราคาประมาณ 1,280 เยน

3) Keisei Skyliner - เส้นสีนํ้าเงิน รถด่วนของฝั่ง Keisei เดินทางจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ผ่านสถานีนิปโปริ สุดปลายทางที่อุเอโนะ ใช้เวลาเพียง 41 นาที ค่าโดยสารประมาณ 2,470 เยน Keisei Skyliner วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง Skyliner มีรถออกทุก ๆ 20 และ 40 นาที ในระหว่างช่วงเวลา 14.00-16.00 มีรถวิ่ง 3 เที่ยว ต่อชั่วโมง กรณีใช้บริการ Keisei Line จะต้องลงที่สถานีนิปโปริ (Nippori) หรือไม่ก็สถานีอุเอโน่ (Ueno) ซึ่งทั้ง 2 สถานีนี้จะสามารถสามารถต่อรถไฟ JR (JR Yamanote Line) ไปยังสถานีต่าง ๆ ในโตเกียวได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็น Akihabara, Tokyo, Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro

4) Access Express - เส้นสีส้ม เป็นรถด่วนพิเศษของสาย Keisei ปลายทางอยู่ที่สถานีอุเอโนะ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 1,240 เยน

5) Keisei main line - เส้นสีฟ้า เป็นรถไฟแบบด่วน (Rapid Service) วิ่งจากสนามบินไปสุดปลายทางที่ อุเอโนะ ใช้เวลาตั้งแต่ 60 - 90 นาที ค่าโดยสารประมาณ 1,030 เยน

            
*** เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย ***
  **ค่ารถไฟไม่ได้รวมอยู่ในรายการทัวร์**

                
- นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม NIKKO NARITA HOTEL / SUPER HOTEL CHIBA หรือเทียบเท่า

วันที่สี่    โตเกียว - อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ "โตเกียวนิสนีย์แลนด์"

*** เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย ***
 
                
- นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม NIKKO NARITA HOTEL / SUPER HOTEL CHIBA หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า   เทศกาลชมดอกทิวลิป - อิออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง     

- บริการอาหารเช้า ที่โรงแรม

- นำท่านเดินทางสู่ เทศกาลชมดอกทิวลิป SAKURA TULIP FESTA ที่เมือง SAKURA (ซะคุระ) จังหวัด CHIBA ในปี 2016 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 2-24 เมษายน สถานที่จัดงาน SAKURA FURUSATO HIROBA ในงานนี้จะได้ชมกับทุ่งทิวลิปมากกว่า 100 สายพันธุ์รวมกันกว่า 710,000 ต้น อิสระให้ท่านเก็บภาพกับดอกทิวลิป ตามอัธยาศัย 

- นำท่านเดินทางสู่ “อิออน พลาซ่า” ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ

- สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ

- 16:50 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW 919  (บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง)

- 20.50 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค่าใช้จ่าย**

ราคาต่อท่าน 30 มี.ค. - 3 เม.ย.60 6 - 10 เม.ย.60 13 - 17 เม.ย.60
ผู้ใหญ่ (2 - 3 ท่านต่อห้อง)
ขอสงวนสิทธิ์สำหรับโปรแกรมโปรโมชั่น  ไม่มีราคาเด็ก
31,999 บาท 33,999 บาท 39,999 บาท
พักเดี่ยว - เพิ่มท่านละ 7,900 บาท 7,900 บาท 7,900 บาท

*EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาตั๋วเครื่องบินหรือราคาแลนด์ที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป - กลับทั้งคณะ)
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
- โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่ารถ - รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบิน NOKSCOOT ขาไปท่านละ 20 ก.ก. ขากลับ ท่านละ 30 ก.ก.
- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ค่าไกด์ท้องถิ่นนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
- ทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 4,000 เยน หรือประมาณ 1,300 บาทต่อ 1 ท่านตลอดทริป (ขออนุญาตเก็บที่สนามบินดอนเมือง ณ วันเดินทาง)
- ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการ ใบกำกับภาษี)
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 ก.ก.)
- ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ
1) พาสปอร์ต 2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน 5) สมุดบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป จากนั้นทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า - ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระด้วยตนเอง)

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ (หลังการจองภายใน 3 วัน)
2. ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
3. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมระบุโปรแกรมทัวร์  และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
4. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

***สายการบิน NOKSCOOT ไม่อนุญาตให้เลือกระบุที่นั่ง STANDARD SEAT ได้ในกรณีใด ๆ ก็ตาม
(Random Seat) ยกเว้นจะมีการซื้อที่นั่งเพิ่มเท่านั้น***


รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อที่นั่ง และน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มของสายการบิน NOKSCOOT AIRLINE
1.  กรณีท่านมีความประสงค์จะเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งเป็น STRETCH SEAT/LONG LEG จะมีรายละเอียดดังนี้
ที่นั่ง STRETCH SEAT / LONG LEG ชำระเพิ่ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) ต้องดำเนินการแจ้งก่อนการ เดินทาง 30 วันก่อนการเดินทาง ***ไม่อนุญาตให้เด็กต่ำกว่า 16 ปี และผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป***
ที่นั่ง SCOOT BIZ ต้องเช็คที่ว่างและอัพที่นั่ง ณ วันเดินทางที่หน้าเคาน์เตอร์ (ค่าที่นั่ง + ค่าดำเนินการของ สายการบินประมาณ 6,000++)
2.  กรณีซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม (จากปกติที่สายการบิน NOKSCOOT กำหนดขาไป และขากลับท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม    
-  เพิ่ม 5 กิโลกรัม 700 บาท / เพิ่ม 10 กิโลกรัม 1,200 บาท / เพิ่ม 15 กิโลกรัม 1,700 บาท

หมายเหตุ :

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 35 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจ แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ เหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและ
ภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของ
ห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน  ทั้งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
7. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับ
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิก

- แจ้งล่วงหน้า 31 - 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท
- แจ้งล่วงหน้า 16 - 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่าง ๆ รวมท่านละ 20,000 บาท
- แจ้งล่วงหน้า 1 - 15 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่าง ๆ รวม 100%
- ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
- กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วและอื่น ๆ ท่านละ 10,000 บาท

เอกสารที่ต้องเตรียมไปวันเดินทาง
จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้า ประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับ ผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่นำมา เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่น ๆ สาหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องใช้ในการ พิจารณาได้แก่
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศ ญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่น ๆ)
4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่อย่างน้อย 6  เดือน
2. กิจกรรมใด ๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย แลเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ


โทรศัพท์ :
0-2733-3770-1
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983, 086-331-3412
E-mail :
 
: ezytrip_tour
: EZyTrip Tour


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์พม่า
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
 
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home