ทัวร์ EZyTrip

MAGIC COLOR IN TOKYO

ทัวร์แชงกรีล่า
     
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน 3 คืน


       อีซี่ทริป ขอนำท่านสู่ประเทศญี่ปุ่น สัมผัสความงดงามของใบไม้เปลี่ยนสี อุโมงค์ใบเมเปิ้ลแดง ชมภูเขาไฟฟูจิ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่โตเกียวสกายทรี อิ่มอร่อยวาไรตี้เมนูบุฟเฟต์ พร้อมขาปูยักษ์แบบฉบับของญี่ปุ่น พร้อมเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็น ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการ
เดินทาง พร้อมบันทึกภาพแห่งความงดงามและประทับใจ

     พบกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ ที่พักระดับมาตรฐาน ที่จะทำให้ท่านประทับใจตลอดทริป
MAGIC COLOR IN TOKYO
5 วัน 3 คืน

โตเกียว วัดอาซะกุซ่าคันนอน ถนนนาคามิเซะ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5)
อุโมงค์เมเปิ้ล พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ชินจูกุ
วันเดินทาง
 

1 - 5
พ.ย. / 7 - 11 พ.ย. /
13 - 17 พ.ย. / 19 - 23 พ.ย. / 25 - 29 พ.ย.59วันแรก   สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ

- 21.30 น. พบกัน ณ จุดนัดหมาย สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน SCOOT  เจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง

วันที่สอง   โตเกียว - วัดอาซะกุซ่าคันนอน - ถนนนาคามิเซะ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต

- 02.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TZ 292
(บนเครื่องมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม) **ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง**

- 07.45 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า ประเทศไทย 2 ชั่วโมง)  (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)

- หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงของ ประเทศญี่ปุ่นโตเกียว หมายถึง "นครหลวงตะวันออก" เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง จึงทำให้ กรุงโตเกียวเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง การเงินระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ การคมนาคม เทคโนโลยี  (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง)

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- เดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน”วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว เป็นที่ประดิษฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิมที่เป็น ทองสัมฤทธิ์ที่มีขนาดเล็ก ให้ท่านได้นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และถ่ายภาพประทับใจกับ “โคมไฟยักษ์” และซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่ “ถนนนาคามิเซะ” สินค้า MADE IN JAPAN แท้ ๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อร่ม,
หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้งขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย

- จากนั้นนำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านำเข้า และสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลกกว่า 165 แบรนด์ บนพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้า ใหม่ล่าสุดอาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม ยี่ห้อดังได้ที่ร้าน COACH,BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, GAP, ARMANI ฯลฯ หรือเลือกดูเครื่องประดับ และ นาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร SPECIAL: เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟ่ต์ พร้อมปูยักษ์ “มัตสึบะ” ปูน้ำเย็นแห่ง เกาะฮอกไกโดที่ได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ำเย็นที่มีรสชาติอร่อยที่สุด ให้ทุกท่านได้
อิ่มอร่อยกันแบบไม่อั้น

- นำท่านเข้าที่พัก SUPER HOTEL GOTEMBA / DORMY INN MISHIMA  หรือเทียบเท่า

ห้ามพลาด: เปิดประสบการณ์การอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น(ONSEN) การอาบน้ำแร่ในแบบของญี่ปุ่น
สรรพคุณการอาบน้ำแร่: การอาบน้ำแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได้ เช่นบรรเทาอาการปวดกระดูก ปวดกล้ามเนื้อช่วยให้โลหิตในร่างกายหมุนเวียนได้ดีขึ้น ช่วยขับสิ่งอุดตันใต้ผิวหนังและรูขุมขนทำให้ผิวหนังสะอาด
บำรุงผิวพรรณให้สดใสคลายความตรึงเครียด

หมายเหตุ :  
      1)  โรงแรมที่พัก จะเป็นห้องพักแบบเตียง DOUBLE เท่านั้น ซึ่งทางบริษัทจะแจ้งชื่อโรงแรมที่ท่าน จะเข้าพัก ก่อนล่วงหน้า 1–3 วันทำการ
      2)  ในกรณีที่โรงแรมที่พักไม่มีห้องอาบน้ำแร่ (ออนเซ็น) ภายในโรงแรม ทางบริษัทจะจัดให้ท่าน ไปใช้บริการที่แช่ออนเซ็นบริเวณใกล้เคียง

วันที่สาม   ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - อุโมงค์เมเปิ้ล - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ชินจูกุ

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- นำท่านเดินทางสู่สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัย “ภูเขาไฟฟูจิ” ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นมีความสูงราว 3,776 เมตร ตั้งอยู่บริเวณจังหวัดชิซุโอะกะและจังหวัดยะมะนะชิ ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี นำท่านขึ้น “สถานีที่ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ให้ทุกได้ได้ สัมผัส ทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกชมและซื้อ “สินค้าพื้นเมืองและ ขนมอร่อย” ตามอัธยาศัย 

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นําท่านเดินทางสู่ “อุโมงค์เมเปิ้ล” (MAPLE CORRIDOR) อีกหนึ่งจุดชมวิวใบไม้แดงสวย ๆ ริมทะเลสาบ คาวากูจิโกะ เป็นที่นิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ซึ่งอยู่ในช่วงที่อากาศกําลังเย็นสบายไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศความสวยงามของใบไม้ที่เริ่มเปลี่ยนสีไม่ว่าจะเป็นสีเหลือง นํ้าตาล หรือสีแดง ของใบ เมเปิ้ลทีดูแล้วสวยงาม และให้บรรยากาศที่หลากหลายอารมณ์ และในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีจะมีการจัด เทศกาล “FUJIKAWAGUCHIKO AUTUMN LEAVE FESTIVAL” อิสระให้ท่านเพลินตากับทัศนียภาพอันแสน งดงามในช่วง ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ว่ากันว่าความสวยงามนั้นไม่แพ้ที่ยุโรปเลยที่เดียว (การเปลี่ยนสีของใบไม้จะขึ้น อยู่กับสภาพอากาศที่เอื้ออํานวย) โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-23 พฤศจิกายน 2016  ***สำหรับกรุ๊ปที่ออกเดินทาง ช่วงวันที่ 25-29 พ.ย. 59***  ทางบริษัทฯ ขอเปลี่ยนจาก อุโมงค์เมเปิ้ล เป็นนำท่านสัมผัสกับความสวยงามของภูเขาไฟจิบริเวณ จุดชมวิวริมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ ให้ทุกท่านได้ สัมผัสกับความสวยงามของทะเลสาบคาวาคุจิโกะ เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป และชมวิวของภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ ขาวโพลน 

- นำท่านเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่  EXPERIENCE EARTHQUAKE พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ท่านจะได้ทดสอบในบ้านจำลองแผ่นดินไหว รับการสั่นสะเทือนจากขั้นต่ำสุดสู่ขั้นสูงสุด และสนุกสานในการเรียนรู้
ประสบการณ์ ในห้องจำลองแบบต่าง ๆ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากราคาถูกเช่น ขนม เครื่องสำอาง เครื่องไฟฟ้า ได้จากที่นี่ 

- จากนั้นเพื่อเป็นการเอาใจเหล่านัก SHOPAHOLIC พาตะลุยแหล่งอัพเดทเทรนด์ของชาวปลาดิบที่ “ชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร” ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ จับจ่ายซื้อของจากร้านค้าต่างๆมากมายในย่านนี้เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปMP–3, WALKMAN, CD–PLAYER,
คอมพิวเตอร์, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง เป็นต้นไม่ว่าจะเป็น H&M, ZARA, ONITSUKA, BIGCAMERA,
DON QUIJOTE, 100 YEN, ABC MART, BIG QLO, MUJI, COMME DES GARCON

- อิสระอาหารมื้อเย็น เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า และเลือกชิมร้านอร่อยที่ย่านชินจูกุ เช่นร้าน ROBOT RESTAURANT, MOMO PARADIDE, ROKASEN, RAMEN ข้อสอบ

- นำท่านเข้าที่พัก MARROUND INN NARITA / NIKKO NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่    โตเกียว - อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์พิเศษ "โตเกียวดิสนีย์แลนด์"

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- ท่านสามารถนั่งรถไฟเพื่อไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก อาทิเช่น ฮาราจูกุ  แหล่งรวมแฟชั่นวัยรุ่น อินเทรนด์อัพเดทของเมืองปลาดิบ ที่เชื่อมระหว่างสถานี JR HARAJUKU STATION กับถนนสายหลัก MEIJI DORI ถนนคนเดินที่เป็นสัญลักษณ์ของฮาราจูกุ สิ่งที่มีชื่อเสียงของย่านนี้ก็คือการแต่งตัวแฟชั่นแบบ COSPLAY ของวันรุ่น ญี่ปุ่นแต่งตามการ์ตูนเรื่องต่าง ๆ

ถนนทาเคชิตะ ( TAKESHITA DORI) เป็นถนนเล็กๆ อยู่หน้าสถานีฮาราจูกุ ถนนสายนี้เป็นแหล่งรวมร้านค้า แฟชั่นวัยรุ่น เสื้อผ้าเครื่องประดับ เครื่องสำอาง ห้ามพลาดร้านเครปสไตล์ญี่ปุ่นที่โด่งดังไปทั่วโลก ตั้งอยู่ตรงกลางของ ถนนทาเคชิตะร้านที่มีชื่อเสียงคือ MARION CREPES ที่ถือว่าเป็นร้านเครปสไตล์ญี่ปุ่นอันเก่าแก่ที่เปิดบริการมานาน ที่สุดในญี่ปุ่น

ถนนโอโมเตะซานโดะ (
OMOTESANDO) แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมและห้างสรรพสินค้าดัง
         - ห้าง LAFORET HARAJUKU สูง 7 ชั้น ที่มีร้านเสื้อผ้ามากกว่า 150 ร้าน
         - OMOTOSANDO HILL ช้อปปิ้งมอลล์แหล่งรวมของแบรนด์ดังเช่น LOUIS VUITTON, CHANNEL, GUCCI,
         - KIDDYLAND ร้านขายสินค้าของเด็ก ที่มีทั้งเสื้อผ้า ของเล่น ขนม
         - ORIENTAL BAZZAR ร้านขายของที่ระลึก

ชิบุย่า ได้รับฉายาว่าเป็น SHOPPING DISTRICT แห่งโตเกียว และของญี่ปุ่น ที่โด่งดังไปทั่วโลก เป็นแหล่งรวมความ บันเทิงหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ SHIBUYA109, TOKYO HAND ที่ถือว่าเป็นสาขาที่ใหญ่ ที่สุด, PARCO, LOFT สาขาชิบูย่าที่เต็มไปด้วยของเก๋ ๆ และถนนที่จะเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังมากมาย อาทิ UNIQLO, UNITED ARROW, JOURNAL STAND, BATTING APE, ABC MART ชิบุย่า มีแยกที่เรียกได้ว่าวุ่นวายที่สุด ในโลกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมที่ใคร ๆ ก็ต้องแวะมา HACHIKO SQUARE ที่มีผู้คนพลุกพล่านข้ามถนนกันแทบจะ 24 ชม. เลยทีเดียว จุดไฮไลท์อีกจุดในย่านนี้ได้แก่รูปปั้นของ HACHIKO สุนัขผู้ซื่อสัตย์อันโด่งดังไปทั่วโลก

SHISUI OUTLET  สามารถช้อปได้ตั้งแต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่แหล่ง รวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย

เดินทางโดย SHUTTLE BUS จากสนามบินนาริตะ จะมีรถบัส OUTLET SHUTTLE ออกจาก (TERMINAL 1) NO.30 หรือ (TERMINAL 2) NO.13 ตรงไปถึง SHISUI PREMIUM OUTLET ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีหรือจะเลือก

เดินทางโดยรถไฟ JR จากสถานี JR NARITA STATION ไปลงที่สถานี JR SHISUI STATION แล้วขึ้นรถไปที่ SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาที

โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกขนาดใหญ่ในกรุงโตเกียว ที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตของ TOKYO DISNEY RESORT เขต URAYASU จังหวัด CHIBA ซึ่งมีพื้นที่ติดกับโตเกียว สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกอยู่ห่างจากสถานีโตเกียว ประมาณ 15 นาทีโดยรถไฟ JR มาลงที่สถานี MAIHAMA และ TPKYO DISNEY STATION มีโซนต่าง ๆ ที่น่าสนใจ คือ เมืองลับแลสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ (LOST RIVER DELTA) ชายทะเลฝั่งอาหรับ (ARABIAN COAST) ทะเลสาบนางเงือก (MERMAID LAGOON) เกาะลึกลับ (MYSTERRIOUS ISLAND) ริมน้ำฝั่งอเมริกา (AMERICAN WATERFRONT) เมืองเรือแห่งการค้นพบ (PORT DISCOVERY) ท่าเรือเมดิเตอร์เรเนียน (MEDITERRANEAN HARBOR)  เครื่องเล่นที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เช่น JOURNEY TO THE CENTER OF THE/ TOWER OF TERROR/ TEMPLE OF THE CRYSTAL SKULL/ RAGING SPIRITS ส่วนโซนที่เหมาะสำหรับเด็กหรือผู้ที่ไม่รัก ความตื่นเต้นมากนัก เช่น 20,000 LEAGUES UNDER THE SEA/ AQUATOPIA/ STORM RIDER นอกจากนี้ยังมี ส่วนการแสดง เช่น BRAVI SEAMOMERMAID LAGOON THEATER และโรงหนัง 3 มิติที่ขึ้นชื่ออย่าง THE MAGIC LAMP THEATER 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาสอบถามได้ที่ไกด์
ค่าตั๋วโตเกียวดิสนีย์แลนด์  ผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท และเด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวมค่ารถไฟ ไป–กลับ) (กรณีที่ท่านต้องการซื้อบัตรเที่ยว TOKYO DISNEYLAND กรุณาแจ้งความ ประสงค์ก่อนเดินทาง 10 วัน พร้อมทั้งชําระเงิน)

วิธีการเดินทางจากนาริตะเข้าสู่โตเกียว

จากโรงแรมย่านนาริตะ เราสามารถนั่งรถ SHUTTLE BUS ของโรงแรมไปต่อรถที่สนามบินนาริตะเข้าสู่ กลางเมืองโตเกียว โดยสามารถทำได้หลายวิธี อย่างเช่น รถไฟ รถโดยสารประจำทาง และ แท็กซี่ ในปัจจุบันวิธี ที่กำลังเป็นที่นิยมคือการนั่งรถไฟ ดังนั้น ขอแนะนำการเดินทางโดยรถไฟ ซึ่งสะดวกในการคำนวณระยะเวลา และ จัดสรรตารางเดินทาง ท่ามกลางรถไฟที่มีอยู่หลายสาย รถไฟฟ้าที่ให้บริการจากสนามบินนาริตะเข้าเมืองโตเกียว มีอยู่หลัก ๆ 5 สายด้วยกัน ได้แก่

1)  NARITA EXPRESS (N'EX) – เส้นสีแดงตามรูป เดินทางเข้าโตเกียวจากทางทิศใต้ ผ่านจิบะเข้าสถานีโตเกียว ใช้เวลา 53 นาที แล้วขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี้ ส่วนแรกวิ่งขึ้นไปทางเหนือผ่าน SHINJUKU, OMIYA ส่วนหลังวิ่งไปทาง YOKOHAMA, TOTSUKA, OFUNA ค่ารถอยู่ที่ 2,940 เยน – 4,180 เยน รถไฟขบวน NARITA EXPRESS วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ให้บริการจากหลาย ๆ สถานีในโตเกียวและ ปริมณฑล ทุกขบุวนจะวิ่งผ่านสถานีโตเกียว ซึ่งเป็นสถานีที่ขบวนรถจะเชื่อมต่อกันหรือแยกจากกัน ปกติแล้วขบวน ที่มาจากโอฟุนะหรือโยะโกะฮะมะจะเชื่อมต่อกับขบวนที่มาจากชินจุกุ อิเคะบุคุโระ หรือโอมิยะ กลายเป็นขบวนเดียว กันวิ่งต่อไปจนถึงท่าอากาศยานนะริตะ (ผ่านทาง SŌBU MAIN LINE และ สายนาริตะ)

2) รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เส้นสีเขียว ใช้เวลา 80 นาที เดินทางไปสถานี TOKYO ราคาประมาณ 1,280 เยน

3)  KEISEI SKYLINER – เส้นสีน้ำเงิน รถด่วนของฝั่ง KEISEI เดินทางจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ผ่านสถานี นิปโปริ สุดปลายทางที่อุเอโนะ ใช้เวลาเพียง 41 นาที ค่าโดยสารประมาณ 2,470 เยน KEISEI SKYLINER วิ่งด้วย ความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง SKYLINER มีรถออกทุก ๆ 20 และ 40 นาที ในระหว่างช่วงเวลา 14.00-16.00 มีรถวิ่ง 3 เที่ยวต่อชั่วโมง กรณีใช้บริการ KEISEI LINE จะต้องลงที่สถานีนิปโปริ (NIPPORI) หรือไม่ก็สถานี อุเอโน่ (UENO) ซึ่งทั้ง 2 สถานีนี้จะสามารถสามารถต่อรถไฟ JR (JR YAMANOTE LINE) ไปยังสถานีต่าง ๆ ใน โตเกียวได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็น AKIHABARA, TOKYO,SHINJUKU, SHIBUYA,IKEBUKURO

4)  ACCESS EXPRESS – เส้นสีส้ม เป็นรถด่วนพิเศษของสาย KEISEI ปลายทางอยู่ที่สถานีอุเอโนะ ใช้เวลา ประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 1,240 เยน

5)  KEISEI MAIN LINE – เส้นสีฟ้า เป็นรถไฟแบบด่วน (RAPID SERVICE) วิ่งจากสนามบินไปสุดปลายทางที่ อุเอโนะ ใช้เวลาตั้งแต่ 60 - 90 นาที ค่าโดยสารประมาณ 1,030 เยน

***อิสระอาหารมื้อกลางวัน และ มื้อเย็น***

- นำท่านเข้าที่พัก MARROUND INN NARITA / NIKKO NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า   สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง     

- เช้า บริการอาหารเช้า แบบเบนโตะบนรถ พร้อมนำท่านสู่ สนามบินนาริตะ

- 08.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TZ 291
(บนเครื่องมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม) **ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง**

- 14.35 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค่าใช้จ่าย**

ราคาต่อท่าน 1 - 5 พ.ย. / 7 - 11 พ.ย. /13 - 17 พ.ย.59
19 - 23
พ.ย. / 25 - 29 พ.ย.59
ผู้ใหญ่ (2 ท่านต่อห้อง)
ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก
27,999 บาท
พักเดี่ยว - เพิ่มท่านละ 6,900 บาท
สมาชิก - ลดท่านละ 300 บาท

*EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาตั๋วเครื่องบินหรือราคาแลนด์ที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้)
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
- โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่ารถ - รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบิน SCOOT ขาไปและขากลับ ท่านละ 20 ก.ก.
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- หัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 3,000 เยน ตลอดการเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
- ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต
   2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4) สำเนาทะเบียนบ้าน 5) สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
   6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก    (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า–ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระด้วยตนเอง)
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
- ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การสำรองที่นั่ง

1. โอนเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ (หลังการจองภายใน 3 วัน)
2. ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
3. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมระบุโปรแกรมทัวร์  และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
4. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ :
1. กรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 35 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง 7 วันก่อนการเดินทาง
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจ แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ เหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและ
ภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของ
ห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน  ทั้งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
7. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับ
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิก
- แจ้งล่วงหน้า 31 - 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท
- แจ้งล่วงหน้า 16 - 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่าง ๆ รวมท่านละ 20,000 บาท
- แจ้งล่วงหน้า 1 - 15 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่าง ๆ รวม 100%
- ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
- กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วและอื่น ๆ ท่านละ 10,000 บาท

เอกสารที่ต้องเตรียมไปวันเดินทาง
จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้า ประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับ ผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่นำมา เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่น ๆ สาหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องใช้ในการ พิจารณาได้แก่
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศ ญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่น ๆ)
4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่อย่างน้อย 6  เดือน
2. กิจกรรมใด ๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย แลเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ


โทรศัพท์ :
0-2733-3770-1
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983, 086-331-3412
E-mail :
 
: ezytrip_tour
: EZyTrip Tour


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์บาหลี
ทัวร์พม่า
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
 
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home