ญี่ปุ่น โอกินาวา ชูราอุมิ ซินโตชิน ปราสาทซูริ 4 วัน 3 คืน
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง


EZ925  รื่นเริงหรรษา โอกินาวา 4 วัน 3 คืน

ชูราอุมิ อควาเรียม ผามันซาโมะ โรงผลิตเกลือ อเมริกัน วิลเลจ โอกินาวาเวิลด์ สวนสันติภาพโอกินาวา
อาชิบิน่า เอาท์เลตมอลล์ ชินโตชิน
ปราสาทชูริ โรงกลั่นเหล้าอาวาโมริ ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ ถนนโคคุไซ


วันแรก  กรุงเทพฯ - ไทเป - โอกินาวา

- 09.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออกบริเวณประตู เคาน์เตอร์ S สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและกระเป๋าแก่ท่าน

- 11.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ด้วยเที่ยวบิน CI 834

- 15.55 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

- 17.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบิน CI 122

- 19.55 น. เดินทางถึงสนามบินนะฮา โอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตรวจเช็คสิ่งของ สัมภาระของท่านเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่เกาะโอกินาวา เพื่อชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามภายในเกาะ และได้สัมผัสกับ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวโอกินาวา ในอดีตเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรริวกิว แต่ถูกญี่ปุ่นยึดเอามาผนวกเข้ากัน ปัจจุบันเป็นเมืองเอกและเป็นเมืองพักตากอากาศ และเป็นต้นกำเนิดศิลปะการต่อสู้อย่างคาราเต้ มีหาดทรายขาวสวยน้ำทะเล สีครามและปะการังที่ยังสมบูรณ์ ทำให้จังหวัดโอกินาวาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกเกาะหนึ่ง

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Daiwa Roynet Hetel Naha Omoromachi หรือเทียบเท่า

วันที่สอง   ชูราอุมิ อควาเรียม - ผามันซาโมะ - โรงผลิตเกลือ - อเมริกัน วิลเลจ

- หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ ชูราอุมิ อควาเรียม อควาเรียมที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและเป็นอันดับสามของโลก เริ่มเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 2002 ชื่ออควาเรียมนี้มาจากคำว่า ชูระ หมายถึง ความงาม และ อูมิ หมายถึง มหาสมุทร มาจากการ โหวตชื่อจาก 13,000 เสียงโหวตและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เป็นสถานที่แสดงพันธุ์ปลาทะเล ปะการัง และปลาฉลาม มากมาย สร้างบนพื้นที่กว่า 19,000 ตรม. มีแทงค์น้ำมากถึง 77 แทงค์ ที่นี่แบ่งออกเป็น 4 ชั้น และแต่ละชั้นจะแบ่งแยกไปตาม โซน คือ Great Sea, Coral Reef, Black Current Sea และ Deep Sea ชมการจำลองระบบนิเวศน์ที่เหมือนจริง ทำให้ปะการัง ที่มีชิวิตสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างต่อเนื่อง ชมปลาตัวเล็กมากมายว่ายน้ำผ่านดงปะการังหลากสีที่เคลื่อนไหวอย่างอิสระ ชมงูทะเล ปลิงทะเล  หอยเม่น กุ้งมังกรยักษ์ ปูอลาสก้า และที่สุดของความอลังการเกินบรรยาย ตู้ปลาอะคลีลิคที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศญี่ปุ่น ขนาดกว้าง 22.5 เมตร สูง 8.2 เมตร และหนา 60 ซ.ม. ฉากหลังเป็นพระเอกของงานคือ ปลาฉลามวาฬยักษ์ และ ปลากระเบนยักษ์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับโลกแห่งท้องทะเล

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ผามันซาโมะ ผาหินที่สูงชันกว่า 30 เมตร มีลักษณะคล้าย งวงช้าง หันหน้าสู่ทะเลจีน พื้นที่สีเขียวของต้นหญ้าที่ขึ้นปกคลุมจนถึงยอดหน้าผาตัดกับผืนน้ำทะเลสีฟ้าใส เป็นทิวทัศน์ที่ สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโอกินาว่า ในวันที่ท้องฟ้าสดใสจะสามารถมองเห็นความสวยงามของเกาะทางตอนเหนือ และเกาะที่ อยู่นอกชายฝั่งได้อย่างชัดเจน ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่นิยมที่จะมาตั้งวงปิกนิก หรือเล่นกีฬาโปรดของตน ความกว้างใหญ่ของผาหิน แห่งนี้ว่ากันว่าสามารถรองรับนักท่องเที่ยวถึง 10,000 คนในเวลาเดียวกันได้อย่างสบาย ๆ

- จากนั้นเดินทางสู่ โรงผลิตเกลือ จากทะเลน้ำลึก เพื่อชมกระบวนการผลิตเกลือและสินค้า OTOP ต่าง ๆ หลายชนิด เช่น กระเป๋าเครื่องแก้วแบบโอกินาวา การทำเครื่องปั้นดินเผา และสินค้าอื่น ๆ มากมาย ท่านยังสามารถลองทำเกลือจากน้ำทะเลลึก ด้วยตัวเอง

- นำท่านมุ่งหน้าสู่  อเมริกัน วิลเลจ ตั้งอยู่ในเมืองที่มีชื่อว่า “ชาตัง” อยู่ตอนกลางของโอกินาว่า สร้างเลียนแบบจากแหล่ง ช้อปปิ้งย่านซานดิเอโก้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าสารพัน หลากหลายสไตล์ให้ท่านได้เลือกสรร นอกจากนี้ยังมีสถานที่บันเทิงสร้างความสนุกสนาน เช่น โรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง คาราโอเกะ เกมเซ็นเตอร์ ชิงช้าสวรรค์ ไลฟ์เฮ้าส์ บาร์ ร้านอาหาร ร้านหนังสือ ร้านเสื้อผ้า และร้านตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และชายหาด เรียกได้ว่ามี ร้านค้าต่าง ๆ รวมกันอยู่ที่นี่เกือบทั้งหมด

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Daiwa Roynet Hetel Naha Omoromachi หรือเทียบเท่า

วันที่สาม   โอกินาวาเวิลด์ - สวนสันติภาพโอกินาวา - อาชิบิน่า เอาท์เลตมอลล์ - ชินโตชิน
                     

- หลังอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ โอกินาวาเวิลด์ แหล่งแสดงวัฒนธรรมดั้งเดิมของหมู่เกาะริวกิว นำท่านสัมผัส ความงดงามของระบำอิซ่าซึ่งเป็นระบำพื้นเมืองที่อยู่คู่มากับชาวพื้นเมืองเป็นเวลาหลายร้อยปี นอกจากนี้ภายในยังมีโรงงาน เครื่องแก้วริวกิวที่มีชื่อเสียงมาก

- นำท่านแวะชม ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด ซึ่งเป็นถ้ำหินงอกและหินย้อยสวยงามอยู่ภายใต้ผืนดินที่ลึกกว่า 30 เมตร ภายใน ได้จัดสร้างทางเดินเพื่อให้สามารถชมความงามของถ้ำที่ยาวกว่า 700 เมตร ซึ่งถือเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ภายในถ้ำจะมี อากาศเย็นตลอดทั้งปี เพราะเป็นที่ที่ธารน้ำไหลผ่านซอกหินอยู่ตลอดเวลา ก่อให้เกิดปรากฏการณ์หินงอกและหินย้อย ขนาด ใหญ่ และกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง อีกทั้งภายในยังมีธารน้ำใสสะอาดไหลผ่าน ซึ่งปลาสามารถดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านชม สวนสันติภาพโอกินาวา ซึ่งเป็นสมรภูมิรบของทหารญี่ปุ่น และ ทหารอเมริกันมาก่อน เพื่อเป็นการรำลึกถึง จึงได้มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์และแผ่นศิลาจารึกให้กับผู้เสียชีวิตในสงคราม ที่ Okinawa Peace Memorial Park ภายในสวนมีอนุสาวรีย์มาบูนี ตั้งอยู่บนเนิน การจัดแสดงภาพถ่ายตอนเกิดสงคราม และ หลักฐานบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ มากมายจัดแสดงอยู่ภายในอาคารนิทรรศการ บอกเล่าถึงเหตุการณ์และความหายนะที่เกิดจาก คราวสงครามให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อความหวังในสันติภาพอีกด้วย

- จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง อาชิบิน่า เอาท์เลตมอลล์ เป็นเอ้าทเลตมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโอกินาวา ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมายกว่า 100 แบรนด์ดัง อาทิเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ น้ำหอม นาฬิกา ฯลฯ

- อิสระช้อปปิ้งที่ย่าน ชินโตชิน ซึ่งเป็นย่านเมืองใหญ่ มีร้านค้าต่าง ๆ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งมากมาย เช่น ร้านนะฮา เมนเพลส ซึ่งเป็นเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างร้านสรรพสินค้า ร้าน 100 เยน ร้านค้าต่าง ๆ เป็นต้น และที่ใกล้ ๆ กัน มีร้านหนังสือ ดีวีดี สึตายะ ร้านUNIQLO ซึ่งมีเสื้อผ้าผู้ชาย และผู้หญิงที่หลายหลาย หลายสไตล์ให้เลือก ร้าน MUJI เป็นต้น

- รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Daiwa Roynet Hetel Naha Omoromachi หรือเทียบเท่า

 
วันที่สี่  ปราสาทชูริ - โรงกลั่นเหล้าอาวาโมริ - ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ - ถนนโคคุไซ - ไทเป - กรุงเทพฯ

- หลังอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ “ปราสาทชูริ” ในอดีตเป็นพระราชวังเก่าของอาณาจักรริวกิวที่เคยรุ่งโรจน์ และได้ถูกทำลายหลายครั้งจากผลของสงครามโอกินาวา และได้รับการบูรณะในปี ค.ศ.1922 มีลักษณะโครงสร้างมุงหลังคา ด้วยกระเบื้องสีแดงเป็นลักษณะเด่นของศิลปะริวกิวโดยแท้ ภายในมีบัลลังก์ของผู้ครองแผ่นดิน และมงกุฎทอง ซึ่งหาชมได้ยาก อีกด้วย บริเวณรอบของปราสาทแห่งนี้มีสิ่งของล้ำค่าที่ได้รับการบันทึกให้เป็นสมบัติประจำชาติ เช่น ประตูอิชิมง และประตู คังไคมง ในปี 2008 ยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย

- นำท่านเข้าชม “โรงกลั่นเหล้าอาวาโมริ” ที่ทำมาจากข้าวไทยและข้าวหมักโอกินาวะเมื่อครั้งเป็นราชอาณาจักรริวกิว ซึ่งได้ รับการถ่ายทอดวิธีการหมักเหล้าจากไทย และปัจจุบันมีโรงเหล้ากลั่นเหล้าขาวมากกว่า 50 แห่ง นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณที่ ป้องกันอาการเส้นเลือดแข็งตัว

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านนมัสการ ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ เป็นศาลเจ้าประจำศาสนาพุทธ สร้างขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง เพื่อเป็นการเตือนให้ระลึกถึงผลเสียแห่งสงคราม ปัจจุบันใช้เป็นที่สำหรับจัดพิธี แต่งงานของชาวโอกินาว่า ตั้งอยู่ในเมืองโอกินาวา เป็นวัดที่อยู่ในเขตธรรมชาติที่สวยงาม

- นำท่านช้อปปิ้งที่ย่าน  ถถนนโคคุไซ ถนนสายหลักแห่งการช้อปปิ้ง เป็นถนนคล้ายกับถนนบรอดเวย์ในมหานครนิวยอร์ค ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีจำหน่ายเฉพาะในย่านนี้เท่านั้น อาทิ ของที่ระลึกรูปวัวรูปสัตว์ต่าง ๆ ที่แต่งแต้มสีสันได้จัดจ้าน โดนใจ เหมาะแก่การมอบเป็นของที่ระลึกแก่ผู้ที่มิได้มาเยือนยิ่งนัก

- นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนะฮา เมืองโอกินาวา

- 19.30 น. ออกเดินทางจากสนามบิน นะฮา ด้วยเที่ยวบิน CI 123

- 20.00 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

- 22.20 น. ออกเดินทางต่อด้วยเที่ยวบินที่ CI 065

- 01.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 ค่าใช้จ่าย**

ราคาต่อท่าน 21 - 24 ก.ย.55
ผู้ใหญ่ 41,990 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 38,990 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) 35,990 บาท
พักเดี่ยว - เพิ่มท่านละ 7,000 บาท


**ในการเดินทางแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
**สมาชิก EZyTrip ลดราคาอีกท่านละ 400 บาท

**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคาค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ Economy Class ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามเส้นทางรายการที่ระบุ
- ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุ
- ค่าที่พักทุกคืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ยกเว้นคนต่างด้าว
- ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.
- มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากที่จััดให้ เป็นต้น
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
- ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวให้กับทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง
4. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าบริการ 1,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับ สายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น ๆ

หมายเหตุ
1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืน ค่าบริการได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทาง การเมือง โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับ ระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย

เอกสารสำหรับใช้ประกอบการยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับถึงวันเดินทาง
2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ พื้นหลังสีขาว ห้ามใช้รูปสติ๊กเกอร์
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สูติบัตร ในกรณีเด็กไม่มีบัตรประชาชน
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
5. สำเนาทะเบียน
6. สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า
7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือฝากประจำเท่านั้น โดยปรับบัญชีเดือนล่าสุดทุกหน้าและใช่ย้อนหลัง 6 เดือน
8. หลักฐานการทำงาน
   8.1 พนักงานบริษัท: หนังสือรับรองการทำงาน ระบุวันที่ เริ่มทำงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษ
   8.2 เจ้าของกิจการ: หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือ ถึงวันที่เดินทาง
   8.3 นักเรียน: หนังสือรับรองจากสถาบันเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

หมายเหตุ
1. ในกรณีที่ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว จะต้องใช้เอกสารตามรายการข้างต้นพร้อมกับแนบเอกสารฉบับจริงต่อเจ้าหน้าที่สถานฑูตด้วยตัวเองเท่านั้น ยกเว้น ท่านที่เคยมีวีซ่าญี่ปุ่นอยู่แล้ว และเคยเดินทางเข้าญี่ปุ่นภายใน 5 ปีที่ผ่านมา สามารถส่งเฉพาะเอกสารทั้งหมดมาให้บริษัทฯ ดำเนินการยื่นให้ได้ และใช้เวลา 3 วันทำการ

2. ในกรณีของนักเรียนที่จะเดินทางคนเดียว จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดา หนังสือรับรองการทำงาน หรือ หนังรับรองจดทะเบียน การค้าจากกระทรวงพาณิย์ของบิดาหรือมารดา และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร และเอกสารแสดงความสัมพันธ์กับบิดาหรือมารดา (สำเนาใบสูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้านเป็นต้น)

                     ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาแต่เดินทางไปกับญาติ ก็จำเป็นต้องยื่นเอกสารดังกล่าวด้วย


โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0983, 086-331-3412
E-mail : webmaster@EZyTrip.com, info@EZyTrip.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์