นครวัด นครธม บันทายสรี ปราสาทตาพรหม ปราสาทบายน

EZ940 นครวัด นครธม บันทายสรี ปราสาทตาพรหม ปราสาทบายน

(พักโรงแรมสี่ดาว ในเสียมเรียบ 2 คืน พิเศษ บริการผ่านแดนแบบ VIP)


หลังจากอิ่มเอิ๊กกันถ้วนหน้า เราก็มุ่งเข้าสู่ไคลแมกซ์สำคัญ มหาปราสาทบรมวิษณุโลก หรือ นครวัด หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
เรามุ่งหน้าเข้าทางประตูตะวันออก ซึ่งเป็นประตูหลังของนครวัด แค่มาถึงโคปุระทางเข้าก็พอจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของนครวัดแล้วล่ะครับ เพราะขนาดและความสูงรวมทั้งลวดลายต่าง ๆ ของโคปุระพูดได้อย่างเดียวครับ ว่า อลังการ


ติดตามความสนุกสนาน จากทริป
"นครวัด - นครธม - รวมรูป+ข้อมูลเซอร์เวย์ทริป เขมร " ของ ตะลอน ได้ที่นี่ >> More
Code : EZ940
ประเทศ : เขมร (กัมพูชา)
โปรแกรม : นครวัด นครธม บันทายสรี ปราสาทตาพรหม
เดินทาง :
ตลอดทั้งปี
ที่พัก : โรงแรม 4 ดาว
SOMADEVI ANGKOR HOTEL  

วันแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ - ปอยเปต - เสียมเรียบ - บารายตะวันตก - โตนเลสาบ

- 05.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม ปตท. วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่ EZyTrip รอต้อนรับ

- 05.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ/รถตู้ปรับอากาศ ไปยัง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เจ้าหน้าที่บริการอาหารเช้าแบบปิกนิกบนรถ (1)

- 09.00 น. ถึง จ.สระแก้ว หลังผ่านพิธีการที่ด่านประเทศไทย และประเทศกัมพูชา (บริการผ่านแดนแบบ VIP - ไม่ต้องเข้าแถว) นำท่านออกเดินทางสู่ จ.เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

- ถึงเสียมเรียบ นำท่านชม บารายตะวันตก ชมเขื่อนขนาดใหญ่ ที่กักเก็บน้ำในบาราย ซึ่งบารายนี้ เดิมสร้างในสมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2

- บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหารสวัสดห้องอาหารไทยที่อร่อยที่สุดในเสียมเรียบ

- หลังอาหาร นำท่านสักการะ องค์เจก องค์จอม พระคู่บ้านคู่เมือง ศูนย์รวมจิตใจของชาวเสียมเรียบ

- จากนั้น นำท่านล่องเรือ ชมโตนเลสาบ (ทะเลน้ำจืด) ชมหมู่บ้านประมงและชมชีวิต ประจำวันของชาวประมงเป็นบ้านเรือนแพ มีคนแขมร เวียดนามและจาม มีโรงเรียนและ โรงพยาบาลลอยน้ำ

โตนเลสาบแห่งนี้เป็นแม่น้ำใหญ่ที่สุดในเอเชีย ยาว 150 กิโลเมตร กว้าง 32 กิโลเมตร เมื่อหน้าฝนน้ำจะขยายพื้นที่ ่จากปากอ่าวประมาณ 30 กิโลเมตร ถึง 30 กิโลเมตร ลึกประมาณ 8 เมตร ถึง 14 เมตร มีปลาชุกชุม จึงนับว่าเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของกัมพูชาเลยก็ว่าได้ เพราะสามารถเลี้ยงชาวกัมพูชาได้ทั้งประเทศ

โตนเลสาบมีชื่อเสียงด้านปลากรอบ โดยระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนกรกฏาคม น้ำลงขอดที่ปากโตนเลสาบตื้นมีปลาชุกชุม พวกชาวประมงจะพากันลงไป จับปลามาทำปลาย่าง ปลากรอบ ขายไปในที่ต่าง ๆ และส่งไปขายเมืองไทยอีกดัวย

นอกจากจับปลาในทะเลชาวประมงยังมีเลี้ยงปลากับจระเข้ในกระชังไว้เพื่อขายเพิ่มเติมด้วย ชมชีวิตความเป็นอยู่โบสถ์ลอยน้ำ โรงเรียน ลอยน้ำ ศูนย์สาธารณสุข และสถานีตำรวจลอยน้ำ ชมกระชังเลี้ยงจระเข้ของชาวประมงในกัมพูชา (มีชูชีพสวมใส่ทุกที่นั่ง)

- นำท่านถ่ายภาพทำบัตรเข้าชมปราสาทสำหรับวันรุ่งขึ้น จากนั้น นำท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพ ที่ประตูทางเข้านครธม
 
- 18.30 น. บริการอาหารเย็น (3) พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองต่าง ๆ เช่น รำอัปสรา จากนั้น นำท่านเดินเล่น Night Market เลือกชมและเลือกซื้อของที่ระลึก

- นำท่านเข้าที่พัก  SOMADEVI ANGKOR HOTEL  (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

โตนเลสาบ โตนเลสาบ พนมบาเค็ง


วัน
ที่สองของการเดินทาง    นครธม - ปราสาทตาพรหม - ปราสาทบายน - บันทายสรี - นครวัด

- 06.00 น. บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- หลังอาหาร นำท่านสู่  นครธม  เที่ยวปราสาทที่สำคัญ ๆ อันได้แก่ ปราสาทตาพรหม  ชมปราสาทที่มีต้นสะปง ยึดเกาะกุมตัวปราสาทให้คงอยู่ดูสวยงามลึกลับ แตกต่างจากปราสาทอื่น

- นำท่านสู่ดินแดน รอยยิ้มแห่งบายนที่เปี่ยมด้วยความเมตตา กรุณา ที่ประทับทั้ง 4 ด้าน ของหมู่องค์ปรางค์ปราสาทจำนวน 54 ปรางค์ ของ ปราสาทบายน ระหว่างทางผ่านชม ลานพระเจ้าขี้เรื้อน ลานช้าง และปราสาทบาปวน (การเที่ยวชมอาจมีการสลับลำดับในการแวะชม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในวันนั้น)
(ขณะนี้ภายในบริเวณนครธม มีระเบียบไม่ให้รถใหญ่เข้า ไม่สามารถผ่านเส้นทางสระสรงได้ จึงต้องย้ายปราสาทบันทรายสรี ไปเป็นในช่วงบ่าย เพื่อความสะดวก และรวดเร็ว)   

- บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหารโตนเลจตุมุข

- นำท่านชมรัตนชาติแห่งศิลปะขอม ปราสาทหินทรายสีชมพู ปราสาทบันทรายสรี  ชมภาพแกะสลักลวดลายที่เด่นชัด สวยงามอ่อนช้อยมีชีวิตชีวา

- จากนั้นนำท่านสู่ดินแดนแห่งความอลังการของมหาปราสาทนครวัด โดยท่านสามารถใช้เวลาตลอดบ่ายได้อย่างเต็มที่ในการบันทึกภาพ เที่ยวชมพร้อมกับฟัง การบรรยายเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ในอดีตของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ผู้ซึ่งเป็นผู้สร้าง ปราสาทนครวัดแห่งนี้ ชมภาพสลักที่มีอยู่รายรอบทั้ง 4 ด้านของนครวัด ประกอบด้วยการยกทัพของชาวขอม ภาพการพิพากษาของพญายม ซึ่งประกอบด้วย นรก และ สวรรค์ ภาพการกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นตำนานของเรื่องราว
สำคัญ ๆ ถึง 5 เหตุการณ์ เช่น ราหูอมจันทร์  กำเนิดของนางอัปรา เป็นต้น ภาพวิษณุ และพระกฤษณะปราบมาร ภาพการสู้รบของ เทวดาปราบอสูร และภาพ มหากาพย์รามายณะ และสิ่งที่สำคัญคือ ภาพของนางอัปสราที่มากมายรายล้อมรอบมหาปราสาทนครวัดที่มีอยู่ทั่วไปตามเสา ตามองค์ปราสาท ตามทางเดิน ที่มีอยู่ถึง 1,260 นาง ที่มีท่วงท่า ลีลา และการแต่งกายที่ไม่ซ้ำกัน  เช่น นางอัปสรายิ้มเห็นฟัน, ถือกระจก, ถือ พัด เป็นต้น นอกจากภาพสลักแล้ว ยังมีองค์ ปรางค์ปราสาทที่เปรียบเสมือนยอดเขาพระสุเมรุ ที่เป็นที่อยู่ของเหล่าเทวดา (ขณะนี้บริเวณชั้น 3 วันพระจะปิดมิให้ขึ้นชม)

- บริการอาหารเย็น (6) ณ ภัตตาคารสวัสดี หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย


บันทายสรี บายน บายน นครวัด


วันที่สามของการเดินทาง    ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ - ปอยเปต - ตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพฯ

- 07.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า
บริการอาหารเช้า (7) ที่ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อม Check out

- 09.00 น. เช็คเอ้าท์ จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ ที่ ตลาดซาจ๊ะ จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับชายแดนปอยเปต

- บริการอาหารกลางวัน (8) หลังอาหารเจ้าหน้าที่บริการตรวจเอกสารข้ามแดนกลับสู่ประเทศไทย ให้ท่านได้แวะชอปปิ้ง ตลาดโรงเกลือ ตลาดการค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จากนั้นออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

- 18.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจค่าใช้จ่ายต่อท่าน**
ราคาท่านละ 8,500 บาท สมาชิก 8,300 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 1,000 บาท

สมาชิก 8 ท่าน ออกเดินทางโดย รถตู้ปรับอากาศ
สมาชิก 30 ท่าน ขึ้นไปเดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ

**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบ ต่อโครงสร้างราคา


ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่ารถปรับอากาศตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พัก 2 คืน ตามระบุหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
- ค่าบริการและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรมพร้อมมัคคุเทศก์ (บรรยายไทยตลอดการเดินทาง)
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์


ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่า Re – Entry Visa สำหรับคนต่างด้าว
- ค่าอาหาร เครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการ
- ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์
- ค่าขนส่งกรณีฉุกเฉิน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง กรุณามอบให้บริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
- หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด และกรุณาพกบัตรประชาชนตัวจริงติดตัวในวันเดินทาง (บัตรต้องไม่หมดอายุ)


หมายเหตุ
1. ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
2. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
3. เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่
4.
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่าง ๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์


พิเศษ
1. แจกผ้าพันคอต้อนรับท่านละ 1 ผืน
2. รถฝั่งกัมพูชา รับ-ส่ง บริเวณหน้าคาสิโน ไม่ต้องไปต่อรถที่ขนส่ง
3. บริการน้ำอัดลมในวันเข้าชมปราสาท 1 ครั้ง
4. บริการน้ำดื่มสะอาด และผ้าเย็น ไม่จำกัดจำนวน

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง

 
สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่มกันแดด

โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983, 086-331-3412
E-mail :
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

รูปที่ปราสาทนครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด

นครวัด
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์