เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน นครจักรพรรดิไดโนย สุสานพระเจ้าไคดิงห์ เจดีย์เทียนหมุ ล่องน้ำหอม นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์

EZ950
เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
ชมอุโมงค์วินห์ม็อก นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์


EZyTrip : ขอเสนอโปรแกรมท่องวัฒนธรรมดินแดนสุดคลาสสิค เมืองมรดกโลก

พักโรงแรม 4 ดาวพี่ ๆ ชาวแกนนำศูนย์ ICT ค่ะ จะบอกว่า รูป เยอะมากมาย ยังไง มาช่วยกัน Post นะค่ะ ตอนนี้ เริ่มงานเข้าน้องมณ แหละ ขอตัวเคลียร์งาก่อนนะค่ะ สำหรับภาคแรก แล้วจะรีบมาต่อ ภาคที่สองค่ะ
.......................................


ติดตามความสนุกสนาน จากทริป
"ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ By EZyTrip (ตอน ซินจ่าว เว้ ฮอยอัน) " ของ MoNZy ได้ที่นี่ >> More
code : VNC_01
ประเทศ : เวียดนาม
เดินทาง : 4 - 9 ส.ค.54
ที่พัก : โรงแรม 4 ดาว
  รูปทริปที่ผ่านมา
- ทริปเซอร์เวย์ ก.พ.50
- 12 - 17 เม.ย.50
- 27 ก.ค. - 1 ส.ค.50
- 11 - 16 ม.ค.51
- 11 - 16 เม.ย.51

วันเดินทาง
   กรุงเทพฯ - มุกดาหาร

- 18.30 น. พบกันที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่รอต้อนรับ นำสัมภาระของท่านขึ้น รถโค้ชปรับอากาศ

- 19.00 น. ออกจากกรุงเทพฯ สู่ จ.มุกดาหาร พร้อมบริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มบนรถ

ด่านลาวบาว

ด่านลาวบาว

ด่านลาวบาว
วันที่สอง  มุกดาหาร - สะหวันนะเขต - ดงฮา - เว้ - อุโมงใต้ดินวินห์ม็อก 

- บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) หลังอาหารออกเดินทางสู่ สะพานมิตรภาพไทย - ลาว ผ่านด่านสะหวันนะเขต เดินทางสู่ด่านลาวบาวบนถนนหมายเลข 9 โดย ผ่านเมืองต่าง ๆ ของแขวงสะหวันนะเขต ซึ่งเป็นพื้นที่ภาคกลางตอนล่างของ ประเทศลาว

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่เมืองพิน ก่อนที่จะเข้าสู่ด่าน ต.ม.ลาว ที่แดนสวรรค์ ตรวจเอกสารเพื่อเข้าสู่เวียดนามที่ ด่านลาวบาว 

- หลังตรวจเอกสารออกเดินทางสู่ประเทศเวียดนาม ไปยังเมืองดงฮา แขวง กวางตรี นำท่านเดินทางไป ชม อุโมงใต้ดินวินห์ม็อก  ซึ่งทหารเวียดกงใช้ เป็นสถานที่ต่อสู้แบบกองโจร และเป็นที่หลบภัย จากการทิ้งระเบิดโจมตีของ ทหารอเมริกัน ท่านจะได้ผ่านจุดแบ่งแดนอันเป็นหลักเขตในสมัยประวัติศาสตร์ เวียดนามที่แบ่งการปกครองเป็น 2 ประเทศคือเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้     ซึ่งแผ่นดินนี้ในสมัยสงครามได้ถูกขนานนามว่าเป็น “ดินแดนแห่งเปลวไฟ การต่อสู้”  ถึงเมืองเว้ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของเวียดนามและเป็นหนึ่งในเมือง มรดกโลก

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก GREEN  HOTEL HUE (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า
     

เจดีย์เทียนหมุ
เว้

เจดีย์เทียนหมุ
เว้

เจดีย์เทียนหมุ
เว้

พระราชวังไดโนย
เว้

พระราชวังไดโนย
เว้

พระราชวังไดโนย
เว้
วันที่สาม  วัดเทียนหมุ  - พระราชวังเว้ - สุสานไคดิงห์ - ดานัง - 
นั่งกระเช้าบานาฮิลล์


- หลังอาหารเช้า (มื้อที่ 4) นำท่านชม วัดเทียนหมุ วัดที่มีเจดีย์รูปทรงแบบ เก๋ง 8 เหลี่ยม สูง 7 ชั้น เป็นวัดในพุทธศาสนานิกายเซนและเป็นวัดคู่บ้าน คู่เมือง ของชาวเวียดนาม และวัดนี้เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ทางการเมืองมายาวนาน เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. คศ.1963 เจ้าอาวาส Thick Quang Doc ได้เดินทางจากวัดนี้ไปยังกรุงไซ่ง่อน ได้ประท้วงโดยการเอา น้ำมันราดตัวเอง และจุดไฟเผาในท่านั่งสมาธิเพื่อประท้วงนโยบายของรัฐบาล โงดินเดียมห์ที่ บังคับให้ชาวเวียดนามไม่ให้นับถือศาสนาพุทธ หลังจากที่ท่าน มรณะภาพแล้ว ก็พบว่าหัวใจของท่านไม่ได้มอดไหม้ จึงได้นำมาเก็บรักษาไว้ที่ สถูปทองคำภายในวัด

- จากนั้นนำท่านชม นครจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหวียน ที่ยิ่งใหญ่และสวย
งาม นครจักรพรรดิหรือพระราชวังหลวง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2347 ในรัชกาล
แห่งพระเจ้ายาลอง ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เหงียน ที่ไทยเรียกกันว่าชื่ออง
เชียงสือ ในปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ ได้รับประกาศให้เป็นมรดกโลกจาก UNESCO

- นำท่านชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ซึ่งเป็นสุสานที่ใหญ่ที่สุดในบรรดา สุสานของ 13 องค์ พระจักรพรรดิในราชวงศ์เหวียนแห่งนครเว้ ชมภาพมังกร ในม่านเมฆ และถ่ายรูปกับรูปปั้นตุ๊กตาหินทหารม้า 
     

พระราชวังไดโนย
เว้

พระราชวังไดโนย
เว้

พระราชวังไดโนย
เว้

สุสานไคดิงห์
เว้

สุสานไคดิงห์
เว้

สุสานไคดิงห์
เว้
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่
ดานัง โดยใช้เส้นทาง เว้ - ดานัง - ฮอยอัน ระหว่างทางจะผ่านอุโมงค์ไฮเวิน
ที่ขุดใต้ภูเขาที่มีความยาว 6,280 ม.ทางภูเขาไฮวัน (HaiVan)  ซึ่งแปลว่า
“ช่องเขาแห่งเมฆหมอก”
 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขา TruongSonที่ทอดยาว
ตัดถนนทางหลวงลงสู่ทะเล ระยะทางประมาณ 30 กม. เดินทางถึงเมืองดานัง
นำท่านแวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนที่ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนนานา
ชนิดที่มีสวยงามที่สุดในเวียดนาม

- นำท่านชม หัตถกรรมผ้าไหมปัก XQ Danang Silk Hand Embroidery ย่านใจกลางเมืองภายในร้าน แบ่งออกเป็น 3 ชั้น จัดวางงานอย่างสวยงามลงตัว ตามห้องต่าง ๆ เริ่มจากชั้นที่ 1 ที่จัดแสดงงานผ้าไหมปัก เป็นภาพที่เล่าเรื่องราว ถึงวิถีชีวิตของชาวเวียดนามสมัยครั้งที่ยังพึ่งพิงธรรมชาติ จนเข้าสู่ยุคของการ สูญเสียจากสงครามอินโดจีน ถัดมาที่ชั้น 2 จัดเป็นห้องรับแขกที่พร้อมต้อนรับ คุณด้วยน้ำชารสดี ให้คุณได้นั่งลิ้มรสชาไปพร้อมกับชมความสวยงามของผล งานผ้าปักที่จัดแสดงนอกจากนี้ยังมีห้องที่จัดแสดงชุดประจำชาติอ๋าวหญ่ายของ 3 เมืองหลวงที่หาดูได้ยาก ตั้งแต่เมืองดานัง เว้ และไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์ซิตี้ ในปัจจุบัน ส่วนขั้นตอนในการทำผ้าไหมปักนั้นจะอยู่บริเวณชั้น 3 ซึ่งต้องขอ อนุญาตจากพนักงานก่อนขึ้นไปชม ก่อนกลับจะเลือกซื้อเป็นของฝากติดไม้ติด มือก็ได้ แต่ผลงานแต่ละชิ้นราคาค่อนข้างแพงสมกับเป็นผลงานศิลปะชิ้นยอด ของชาวเวียดนามที่หาชาติใดเสมอเหมือน

- นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบานา ฮิลล์ ระหว่างทางผ่านป่าเขากว่า 20 ลูก ด้วย
ระยะทางไกลถึง 3 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ชม วัดจีน ลีงอึ้ง (inh ung)  วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นกว่าพันปี

- นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมบาน่าฮิลล์โมริม (ระดับ 4 ดาว) บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) พักผ่อน
     

พิพิธภัณฑ์จาม
ดานัง

พิพิธภัณฑ์จาม
ดานัง

โบส์สีชมพู
ดานัง

ฮอยอัน


ฮอยอัน

ฮอยอัน
วันที่สี่  ดานัง - ฮอยอัน - เว้ - ช้อปปิ้งตลาดดงบา - ล่องเรือแม่น้ำหอม                                                    
- บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารออกเดิน ทางสู่เมืองโบราณฮอยอัน เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ริมฝังน้ำเป็นมรดกโลกอีกแห่ง หนึ่ง ซึ่งเป็นเมืองท่าที่ถูกลืมในศตวรรษที่  17 ที่ได้รับการดูแลอย่างดีมาจน ปัจจุบันโบราณมรดกโลก "ฮอยอัน" เมืองเก่าแก่อันลือชื่อเมื่อสมัยศตวรรษที่ 16 - 17 "พิพิธภัณฑ์สด

- แวะชม สะพานญี่ปุ่น ที่สร้างขึ้นเมื่อ 400 ปีเศษ ตั้งแต่ปี 1593 และบรูณะ ครั้งใหญ่ในปี 1986 โดยชาวญี่ปุ่นที่อาศัยในเมืองฮอยอันในอดีต  

- นำชม วัดจีน และชุมชนของชาวจีนที่เข้ามาสร้างศาลเจ้าและสมาคมต่าง ๆ ตื่นตากับการผสมผสานของบ้านเรือน  วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลเจ้า และแวะ ชมบ้านจีนโบราณที่มีอายุกว่า 200 ปี ซึ่งยังคงรูปแบบซึ่งได้รับอิทธิพลของ จีนและญี่ปุ่นที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมเวียดนามได้อย่างลงตัว และได้สืบทอด
กันมาร่วม 6 ชั่วอายุคน จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อันเป็นงานฝีมือ ของชาวบ้าน

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารออกเดินทางไปยัง เมืองเว้ให้ท่านไปช้อปปิ้งที่ ตลาดดงบา

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 9) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือมังกร แม่น้ำหอม สัมผัสบรรยากาศ ดนตรีชาววัง ฟังเพลงกลางแม่น้ำหอม บรรเลงเพลงและฟ้อนรำ โดยสาวชาวเว้ ซึ่งในอดีตเป็นเพลงถวายจักรพรรดิ และราชสำนัก

- สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก โรงแรม GREEN  HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า
     

ฮอยอัน


ฮอยอัน

ฮอยอัน

วันที่ห้า  เว้ - ลาวบาว - สะหวันนะเขต - มุกดาหาร - กรุงเทพฯ

- หลังอาหารเช้า (มื้อที่ 10) ที่โรงแรม ออกเดินทางสู่ชายแดนเวียดนาม - ลาว ตามเส้นทางเดิมออกเดินทางสู่ด่านลาวบาว ผ่านพิธีการที่ด่าน ตม. เวียดนาม เข้าสู่ประเทศลาว

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 11) ที่เมืองพิณ (ประเทศลาว) หลังอาหารออก เดินทางต่อไปยังด่านสะหวันนะเขต

- ถึงด่านสะหวันนะเขต ตรวจเอกสารเรียบร้อย ออกเดินทางกลับฝั่งไทยที่ ด่านมุกดาหาร 

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 12) ณ ห้องอาหารโรงแรมพลอยพาเลซ หลังอาหาร นำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

  วันที่หก

- 05.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ค่าใช้จ่ายต่อท่าน**
ราคาท่านละ 8,900 บาท สมาชิก 8,700 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 11 ปี - ไม่มีเตียง) 6,900 บาท

**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา


ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามระบุในโปรแกรม
- ค่าที่พัก 3 คืนตามระบุ หรือเีทียบเท่า (โรงแรมระดับ 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ พร้อมบริการเครื่องดื่มบนรถ
- ค่าบริการและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
- ค่าธรรมเนียม ต.ม.และศุลกากร

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
- ค่าวีซ่าเข้าเวียดนาม (เฉพาะชาวต่างชาติ) ท่านละ 2,500 บาท
- ทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ คนละ 200 บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

หมายเหตุ
1. ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
2. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
3. เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่
4. EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ ในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 20 ท่าน
5.
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่าง ๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์


การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่


เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง: พาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) ตัวจริง อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง กรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทางมาล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน


สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาว

หมายเหตุสำคัญ
- ที่เวียดนามสามารถใช้เงินบาทในการซื้อสินค้าได้ในบางร้านเท่านั้น กรุณาแลกเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไปด้วย
- ไม่ควรแลก เงินด่อง เวียดนามไปจากเมืองไทย เนื่องจากธนบัตรบางประเภทของเวียดนามได้ถูกยกเลิกแล้ว

เน‚เธ—เธฃเธจเธฑเธžเธ—เนŒ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 เธ•เนˆเธญ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983 , 086-331-3412
E-mail :
 

เนƒเธšเธญเธ™เธธเธเธฒเธ•เธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆเธ™เธณเน€เธ—เธตเนˆเธขเธงเธซเธกเธฒเธขเน€เธฅเธ‚ 11/4803 (เธซเธฅเธฑเธเธ›เธฃเธฐเธเธฑเธ™ 200,000 เธšเธฒเธ—)
เนƒเธšเธญเธ™เธธเธเธฒเธ•เธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธžเธฒเธ“เธดเธŠเธขเนŒเธญเธดเน€เธฅเน‡เธ„เธ—เธฃเธญเธ™เธดเธ„เธชเนŒเธซเธกเธฒเธขเน€เธฅเธ‚ 0108314712651


รวมรูป ฮอยอัน - เว้ - ดานัง (คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย)ฮอยอัน
เวียดนามกลาง

ฮอยอัน
เวียดนามกลาง

ฮอยอัน
เวียดนามกลาง

ฮอยอัน
เวียดนามกลาง

ฮอยอัน
เวียดนามกลาง

ฮอยอัน
เวียดนามกลาง

ฮอยอัน
เวียดนามกลาง

ฮอยอัน
เวียดนามกลาง

ฮอยอัน
เวียดนามกลาง

ฮอยอัน
เวียดนามกลาง

ฮอยอัน
เวียดนามกลาง

ฮอยอัน
เวียดนามกลาง

ฮอยอัน
เวียดนามกลาง

ฮอยอัน
เวียดนามกลาง

ฮอยอัน
เวียดนามกลาง

ฮอยอัน
เวียดนามกลาง

ฮอยอัน
เวียดนามกลาง

ฮอยอัน
เวียดนามกลาง

ฮอยอัน
เวียดนามกลาง

ฮอยอัน
เวียดนามกลาง

ฮอยอัน
เวียดนามกลาง

เว้
เวียดนามกลาง

เว้
เวียดนามกลาง

เว้
เวียดนามกลาง

เว้
เวียดนามกลาง

เว้
เวียดนามกลาง

เว้
เวียดนามกลาง

เว้
เวียดนามกลาง

ดานัง
เวียดนามกลาง

ดานัง
เวียดนามกลาง

ดานัง
เวียดนามกลาง

ดานัง
เวียดนามกลาง

ดานัง
เวียดนามกลาง

ดานัง
เวียดนามกลาง

ดานัง
เวียดนามกลาง

ดานัง
เวียดนามกลาง

ดานัง
เวียดนามกลาง
     
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์