ฮ่องกง ดีสนีแลนด์ วิคตอเรียพีค หาดรีพัลส์เบย์ วัดกังหัน กระเช้านองปิง พระใหญ่โปวลิน 3 วัน 2 คืน
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง

EZ985  ฮ่องกง SUPER FUN

ดีสนีย์แลนด์ โซนใหม่ Toy Story Gnizzly Gulch  ถนนสายดารา โชว์ไฟริมอ่าว
จิมซาจุ่ย วิคตอเรียพีค
หาดรีพัลส์เบย์ โรงงานจิวเวลรี่


3 วัน 2 คืน

โดยสายการบิน รอยัลจอแดเนียน แอร์ไลน์  

วันเดินทาง   กรุงเทพฯ - ฮ่องกง

- 14.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8  เคาน์เตอร์  Q สายการบิน สายการบินรอยัลจอแดเนียน แอร์ไลน์  

- 16.15 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินรอยัลจอแดเนียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ RJ 182(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

- 20.05 น. เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK  สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกง ซึ่งอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งในเครือจักรภพ และได้ส่งกลับคืนสู่ประเทศจีนเมื่อปี ค.ศ. 1997 ปัจจุบันได้กลายเป็นเขตปกครองพิเศษของจีน มีขนาดพื้นที่ไม่ใหญ่โตนัก แต่มีความหลากหลาย มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่น่าสนใจ ขณะเดียวกันก็แฝงไว้ซึ่งความทันสมัย และวิถีชีวิตที่มีสีสัน จึงได้รับการขนานนามว่า เป็นเสน่ห์แห่งตะวันออก

- หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชเข้าสู่เมืองฮ่องกง โดยข้ามสะพานชิงหม่า สะพานสองชั้นที่ ยาวที่สุดในโลกมีความยาวทั้งหมด 2.2 กิโลเมตรเชื่อมต่อระหว่างสนามบินกับตัวเมือง ตัวสะพานชั้นบนจะเป็นทางให้รถยนต์วิ่ง ส่วนชั้นล่างเป็นเส้นทางของ เอ็มทีอาร์ (MTR) กับ แอร์พอร์ตเอ็กเพรส เทรนส์ (Airport Express Trains) สะพานชิงหม่านี้ได้ ถูกคัดเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของคู่รักทั่วโลก

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเข้าที่พัก KIMBERLEY HOTEL หรือเทียบเท่า  ระดับ 4 ดาว  (ใจกลางย่านช้อปปิ้ง)
วันที่สอง   ดีสนีย์แลนด์  โซนใหม่.. Toy Story - Gnizzly Gulch - ถนนสายดารา - โชว์ไฟริมอ่าว - จิมซาจุ่ย

- บริการอาหารเช้า สไตล์ชาวฮ่องกง แบบติ่มซำ ที่ภัตตาคาร บริการท่านด้วย โจ๊กหอมกรุ่น ขนมจีบ ซาลาเปา อันอ่อนนุ่ม ปรุงรสตามสูตรต้นตำหรับกวางตุ้งแท้ 

-
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์ ท่านจะได้สนุกกับสวนสนุกดีสนีย์เต็มวันอย่างจุใจและคุ้มค่า ฟรีเครื่องเล่น ทุกชนิด ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสุดสนุกที่สุดแห่งใหม่ของโลก ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน

    - MAIN STREET USA ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมายและสุดสนุกกับ รถไฟไอน้ำโบราณ รอบสวนสนุกและขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ ท่านจะพบกับตัวการ์ตูนขวัญ ใจพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

    - TOMORROW LAND ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย SPACE MOUNTAIN เครื่องเล่นที่สนุกสุด ๆ BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS เครื่องเล่นที่ปกป้องจักรวาลยิงต่อสู้ผู้  รุกรานพร้อมเก็บคะแนน ORBITORN เครื่องเล่นขับยานอวกาศสุดสนุก

    - FANTASY LAND สุดสนุกกับเมืองเทพนิยาย ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตา และตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิ สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกกี้เมาท์ หมีพลูและเพื่อน ๆ ตัวการ์ตูน อันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน

    - ADVNTURE LAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันตื่นเต้น JUNGLE RIVER CRUISE ล่องเรือในป่าอันน่าสนุกสนาน ผจญภัย กับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้นนานาชนิด TARZAN’S TREEHOUSE บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ท่านจะได้พบกับ FESTIVEL OF THE LION KING เพลิดเพลิน กับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนในเรื่องไลอ้อนคิงค์ RAFTS TO TARZAN'S TREEHOUSE สนุกกับการล่องแพข้ามสู่เกาะทาร์ซาน LIKI TIKIS

- พบกับโซนใหม่ Toy Story Land ตื่นตาตื่นใจกับการเข้าสู่โลกของ Toy Story ในสวนหลังบ้านของแอนดี้ สนุกสุด เหวียง กับเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด RC Racer  รถไฟเหาะแนวดิ่งกับความสูงถึง 27 เมตร, Slinky Dog Zig Zag Spin ยืดหดกับ สปริงของสลิงกี้ด๊อก เพื่อนผู้ซื้อสัตย์ของวู๊ดดี้, Toy  Soldier Parachute Drop หวาดเสียวกับการโดดร่มชูชีพที่ความสูง 25 เมตร, Toy Soldier Boot Camp ภารกิจสรรหากำลังเสริม พบกับเพื่อน ๆ ผู้น่ารักจากภาพยนตร์ Toy  Story  พร้อมชม
“ขบวนพาเหรด” Disney Parade
จากเหล่าการ์ตูนดังมากมาย อาทิ มิกกี้เม้าส์, มินนีเม้าส์, โดนัลดักส์, สโนว์ไวท์, เจ้าหญิงนิทรา, ซิลเดอเรลา, หมีพู และเพื่อน ๆ

- พบกับโซนใหม่ล่าสุด บิก กริซลี่ย์ เมาท์เท่น หุบเขากริซลีย์หมีใหญ่ รถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน “Runaway Mine Cars” แปลกใหม่ มันส์ ไม่เหมือนใคร ครั้งแรกกับโคสเตอร์ภาคพื้นดินหลากหลายทิศทาง รายรอบด้วยแดนเถื่อน แปลกตา เกาะให้แน่น รถรางตะลุยขุมทองวิ่ง ขี้น, ลง, หน้า, หลัง...... ไกเซอร์ กัลชสัมผัสชุมชนเล็ก ที่สั่นสะเทือนจากข้างใต้ ด้วยไกเซอร์ น้ำพุร้อน ที่พวยพุ่งขึ้นเหนือพื้นดิน แล้วเยี่ยมช่างตีเหล็กร่วมสนุกสนานเฮฮา จ้องหาเพื่อนใหม่ เล็งให้แม่น แล้ว พ่น ส่าย สายน้ำจากเครื่องสูบลม!  เพื่อน ๆ ใน ไวลด์ เวสต์ พบกับมิกกี้, มินนี่, ชิบ แอนด์ เดล ในชุดเสื้อผ้าน่ารัก และเพื่อน ใหม่ สอง กรีซลี่ แบร์ หมีน้อย โคด้า และ คีไนย์

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

-
จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพประทับใจยามค่ำคืนของฮ่องกง สู่ ถนนสายดารา(Avenue of Stars) สถานที่รำลึกถึง อัจฉริยบุคคลที่มีคุณูปการต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ของฮ่องกง ท่านจะได้ชมลายพิมพ์มือดาราแผ่นหินจารึกชื่อบุคคลที่มี ชื่อเสียง และประวัติศาสตร์ที่สำคัญของวงการภาพยนตร์ รวมไปถึงร้านจำหน่ายของที่ระลึกเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องต่าง ๆ รูปปั้นจำลองรางวัลภาพยนตร์ฮ่องกง และประติมากรรมขนาดเท่าคนจริงของบรูซ ลี ดาราหนังกังฟูผู้เป็นตำนาน

- 20.00 น. ท่านจะได้ชมความมหัศจรรย์การแสดงมัลติมีเดีย Symphony Of Light สุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึก ในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสง และเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึสำคัญต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่สอง ฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรีย โดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้จะประดับประดาด้วยแสงไฟ  แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของ ฮ่องกง

- จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย ซึ่งถือได้ว่าเป็น แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของฮ่องกงและของโลก กับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ Louis Vuitton, Gucci, Polo Raugh Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,  Feragamo, Bally, G2000 เป็นต้น หรือท่านจะนั่งรถไฟใต้ดิน ข้ามฝั่งสู่เกาะฮ่องกง  หรือสถานที่อื่น ๆ ที่สถานีรถไฟฟ้าจิมซาจุ่ย นอกจากนี้ท่านยัง สามารถนั่งเรือข้ามฟากระหว่าง เกาะฮ่องกงและ แหลมเกาลูน ที่ท่าเรือสตาร์เฟอร์รี่

- นำท่านเข้าที่พัก KIMBERLEY HOTEL หรือเทียบเท่า  ระดับ 4 ดาว  (ใจกลางย่านช้อปปิ้ง)

วันที่สาม  วิคตอเรียพีค - รีพัลส์เบย์ - ขึ้นกระเช้านองปิง 360 - ขอพรพระใหญ่โปวลิน - กรุงเทพฯ

- บริการอาหารเช้า สไตล์ชาวฮ่องกง แบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย โจ๊กหอมกรุ่น ขนมจีบ ซาลาเปา อันอ่อนนุ่ม เป็นต้น ปรุงรสตามสูตรต้นตำหรับกวางตุ้งแท้ 

- เดินทางสู่ จุดชมวิว อ่าววิคตอเรีย (VIEWPOINT) ตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพที่สวยงามกับความสูง 396 เมตรเหนือ
ระดับน้ำทะเล ท่านจะได้สัมผัสความใกล้ชิดกับบรรยากาศของฮ่องกงแบบพาโนราม่า 360 องศา ชมอาคารต่าง ๆ ที่เป็นศาสตร์ ลี้ลับด้านฮวงจุ้ยที่มีเอกลักษณ์เด่นที่สุดพร้อมชมอาคารระฟ้าที่มีอยู่ทั่วไป บริเวณทั้งสองฝั่ง ฮ่องกงและเกาลูน

- นำท่านสู่ อ่าวรีพัลส์เบย์ ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล และที่น่า สนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดพระพุทธรูป และเทพเจ้าต่าง ๆ ก่อสร้าง ประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังกัจจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงานพระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้ง กามเทพที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง ข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งมีความเชื่อว่า เมื่อเดินข้ามแล้วก็จะอายุยืนเพิ่มขึ้นอีก 3 ปี และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

- จากนั้นชมกังหันแห่งโชคลาภที่ โรงงานจิวเวอร์รี่ชื่อดังของฮ่องกง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้าย หรือสิ่ง ไม่เป็นมงคลออกไปและนำแต่สิ่งดี ๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปพร้อมเลือกซื้อเครื่องประดับสไตล์แปลกและสวยงาม ในราคาถูก จากโรงงานพร้อมใบรับประกัน

- จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา สถานี Tung Chung เพื่อขึ้น กระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360 (Ngong Ping 360) เปลี่ยนบรรยากาศชมทัศนียภาพอันงดงามระหว่างเดินทางจากที่สูง อีกทั้งยังสามารถชื่นชมพระใหญ่ พระพุทธรูปนั่งปางสมาธิ ทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากกระเช้า เมื่อลงจากกระเช้าท่านสามารถนมัสการพระใหญ่ได้ที่วัดโป่หลิน

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

-จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ณ  ซิตี้เกท เอ้าท์เล็ต ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ที่ รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally, CK และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งลดราคามากถึง 70%


หมายเหตุ   :  อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้ช่วงเวลาให้เต็มที่กับการช้อปปิ้ง


- ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่  สนามบิน CHECK LAP KOK

- 21.35 นอำลาฮ่องกง โดยสายการบินรอยัลจอแดเนียน แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ RJ 183

- 23.25 นเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจไปแสนนานค่าใช้จ่าย**

ราคาท่านละ 27,900 บาท สมาชิก 27,600 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 4,800 บาท
เด็ก
(อายุต่ำกว่า 12 ปี มีเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
26,900 บาท
เด็ก
(อายุต่ำกว่า 12 ปี - ไม่มีเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
26,900 บาท
**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินตามระบุในโปรแกรม และค่าภาษีสนามบิน
- ค่ารถนำเที่ยวปรับอากาศตามรายการ
- ค่าที่พักทุกคืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
- ค่าบริการและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์


ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
- ค่าหนังสือเดินทาง และค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
- ค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการ 3% (กรณีต้องการใบเสร็จกำกับภาษี)
- ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 60 เหรียญฮ่องกงสิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ชุดลำลอง กล้องถ่ายรูป แว่นกันแดด ปากกา ร่ม

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


หมายเหตุ:
1. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

  และทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน เป็นจำนวนเงิน 300HKD / คน / วัน
  2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  3. กรณีที่มีการยกเลิกช่วงเทศกาล หรือช่วงเครื่องบินเช่าเหมาลำ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่าย ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับ เงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศ จึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุ ไว้ข้างต้น
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย ในช่วงระหว่างการ เดินทาง โดยขอความคิดเห็นจากส่วนรวมของคณะเดินทางเป็นเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของคณะ และความเหมาะสมทั้งปวง แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ของคณะ


  โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
  Fax : 0-2733-7225
  Mobile : 08-6335-0983, 086-331-3412
  E-mail : webmaster@EZyTrip.com, pa_kaew@EZyTrip.com

  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
  ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยาทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้าทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้าทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้าทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็กทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว  
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า  
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด  
แพ็คเกจทัวร์