เกาหลี เกาะนามิ ป้อมนัมฮันซันซอง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ไร่สตรอเบอรี่ สกีรีสอร์ท พระราชวังเคียงบ็อค นัมซานทาวเวอร์ ช้อปปิ้งเมียงดง
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง


EZ992 Kimchi Inspire Winter

หมู่บ้านสีลูกกวาด  สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติคที่ “เกาะนามิ” ป้อมนัมฮันซันซอง
สนุกสุดเหวี่ยง “สวนสนุกเอเวอร์แลนด์” ไร่สตรอเบอร์รี่ สถาบันสอนทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก
“เล่นสกี” ที่สกีรีสอร์ท พระราชวังเคียงบ็อค ช้อปปิ้งเมียงดง จุดชมวิวกรุงโซล “นัมซานทาวเวอร์”


พิเศษ !!! ชมโชว์ DRUM CAT + อาหารมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ SHABU SHABU

ทัวร์เกาหลี


วันเดินทาง  สนามบินสุวรรณภูมิ

- ........... น. (เวลาในการนัดหมาย ขึ้นอยู่กับเที่ยวบินที่ได้ในวันเดินทาง) พบกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ L สายการบิน PC Airline เจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

- ........... น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดยเที่ยวบินที่ GT ....

ทัวร์เกาหลี

ข้อแนะนำ  เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลี จะมีบริกรน้อยมาก ต่างจังหวัดไม่มีบริกร ของเหลวที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศเกาหลี เพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ และหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ 
วันที่สอง  อินชอน (เกาหลีใต้) - หมู่บ้านสีลูกกวาด - สัมผัสความโรแมนติกที่เกาะนามิ - ป้อมนัมฮันซันซอง

- ........... น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของ ท่านเพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่น)

- หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสีลูกกวาด La Provence พาท่านชมบรรยากาศหมู่บ้าน สไตล์ฝรั่งเศส ชมสีสันบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ในฝรั่งเศส หมู่บ้านที่เต็มไปด้วยสีสัน ระบายด้วยสี ลูกกวาดหวาน ๆ สีสันสดใส ทำให้ท่านรู้สึกเหมือนได้สัมผัสบรรยากาศของเมืองโพรวองซ์ในประเทศฝรั่งเศสจริง ๆ

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูทัคคาลบี้

- นำท่านออกเดินทางข้ามสู่ เกาะนามิ (Nami Island)  ตั้งอยู่ในเมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน เป็นเกาะที่มีความเงียบสงบ มีทิวทัศน์สวยงามท่ามกลางแมกไม้ ต้นสนที่สูงเสียดฟ้าแสนจะโรแมนติกมีความสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูสำหรับ ฤดูหนาวท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติโดยรอบเต็มไปด้วยหิมะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับ คู่รัก ครอบครัว คนทำงาน จะมารำลึกถึงอดีต รำลึกถึงความอบอุ่นกันได้ที่เกาะนี้ เชื่อกันว่าเป็นดินแดนแห่งรักโรแมนติก ซึ่งมีสถานที่หลาย แห่งบนเกาะนามิเป็นส่วนหนึ่งในฉากหนังและละครหลายเรื่องรวมทั้งเรื่อง “เพลงรัก ในสายลมหนาว” (Winter Love Song) ที่สร้างความประทับใจให้กับคนไทยจำนวนไม่น้อย อิสระให้ทุกท่านเก็บภาพความประทับใจของเกาะนามิ ซึ่งแต่ละที่ บนเกาะจะมีป้ายบอกไว้ให้รู้ว่าได้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทำโดยเฉพาะฉากยอดฮิตที่ไม่ว่าใครถ้าได้มาเยือนบนเกาะนี้ต้อง ไม่พลาดที่จะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก คือ ตอนที่พระเอกกับนางเอกได้มาเจอกัน โดยมีทิวไม้สูงเสียดฟ้าเป็นฉากหลังให้ดูสวย งามโรแมนติกอย่างลงตัว ชาวเกาหลีส่วนมากรักเกาะนี้มากเพราะว่าเป็นที่ ๆ สำหรับได้มาพักผ่อนในวันหยุดเหมาะสำหรับ ครอบครัว คู่รัก คนทำงานที่จะมารำลึกถึงอดีต และความทรงจำ ความอบอุ่นได้ ณ ที่เกาะแห่งนี้ อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตาม อัธยาศัย เพื่อชมบรรยากาศแสนโรแมนติกท่ามกลางอากาศเย็น ประหนึ่งว่าตัวท่านเป็นพระเอก นางเอกในละคร

ทัวร์เกาหลี

- นำท่านเดินทางสู่ ป้อมนัมฮันซันซอง ซึ่งเป็นป้อมและกำแพงเมือง ถูกสร้างขึ้นในสมัยโคกูเรียว มีประวัติการสร้างมานาน กว่า 2,000 ปี ป้อมนัมฮันซันซองแห่งนี้ เป็นป้อมที่ถูกนำไปเป็นต้นแบบสร้างป้อมอื่น ๆ อีกด้วย  เช่น ป้อมฮวาซอง เป็นต้น

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู โอซัมบูลโกกิ  จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก WINSOR HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม  ซูวอน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ไร่สตรอวเบอร์รี่ - สถาบันสอนทำกิมจิ (พิเศษ ฟรี!!! ใส่ชุดฮันบก) -
Ski Time - ซูวอน   

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านสนุกสนานกับ สวนสนุกอเวอร์แลนด์ เป็นสวนสนุก กลางแจ้งของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งได้ถูกขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เกาหลี โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้สัมผัสกับความตื่นเต้นไปกับเครื่องเล่นมากมาย หลากหลายชนิด สนุกสุดมันส์กับบัตร DAY PASS  โดยท่านสามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวน ครั้ง ทั้งตื่นเต้นน่าหวาดเสียวแบบ T-Express  ลักษณะเหมือนรถไฟเหาะตีลังกา แต่น่าตื่นเต้นและหวาดเสียวที่สุด คือ
เครื่องเล่นชนิดนี้จะแล่นไปบนรางไม้ด้วยความเร็วสูงบนระดับความสูงที่สูงมาก แล้วปล่อยดิ่งลง 72 องศา ถึง 2 ครั้ง สำหรับ ท่านที่ชอบความท้าทายต้องไม่พลาดเครื่องเล่นชนิดนี้

- จากนั้นให้ท่านได้ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารีท่านจะได้พบกับ “ไลเกอร์” ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรัก ระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้เป็นแม่ นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก และสนุกไปกับลีลาท่าทางอันพลิ้วไหวของหมี ต่าง ๆ ซึ่งพนักงานขับรถซาฟารีจะเป็นผู้ทักทายและเล่นกับพวกเขา อิสระท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นได้ตามอัธยาศัย  

ทัวร์เกาหลี

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภัตตาคาร เมนู แฮมุลทัง

- นำท่านเดินชมพร้อมชิมสตรอเบอร์รี่กันสด ๆ ที่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ซึ่งกำลังออกผล ให้ท่านเดินชมฟาร์มและท่านสามารถชิม ได้เล็กน้อยโดยไม่ต้องจ่ายเงิน และสามารถซื้อกลับไปรับประทานได้

ทัวร์เกาหลี

- นำท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ เรียนรู้วิธีการทำกิมจิ  กิมจิเป็นผักดองที่สามารถเก็บไว้ได้นาน และเป็นอาหารที่ขึ้น โต๊ะชาวเกาหลีทุกมื้อ ปัจจุบันนี้กิมจิเป็นที่นิยมแพร่หลายเพราะประกอบด้วยแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในการย่อยอาหาร และ ป้องกันโรคให้ท่านได้ทำกิมจิด้วยตัวท่านเอง โดยมีวิทยากรสอนทุกวิธีการทำ และเชิญ ทุกท่านถ่ายรูปใส่ชุด ฮันบก ฟรี!!!!

- จากนั้นได้เวลานำทุกท่านสนุกสนานกับการเล่นสกีที่ Yangji Pine Resort ที่นี่เป็นลานสกีที่เหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้น และ ผู้ชำนาญการด้านการเล่นสกีแล้ว และยังเหมาะสำหรับครอบครัวในการพาเด็ก ๆ ไปร่วมเล่นสกีด้วย อีกทั้งยังเป็นมิตรกับผู้ที่ ไม่มีทักษะในการเล่นสกีด้วย อิสระให้ทุกท่านให้ได้สัมผัสบรรยากาศหนาวเย็นท่ามกลางการโปรยปรายของหิมะ พร้อมไปกับการเล่นสกี (อัตรานี้ไม่รวมค่าบริการเช่าชุด และอุปกรณ์การเล่นสกีทุกชนิด)

ทัวร์เกาหลี

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู คาลบี้  หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก WINSOR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่   โซล - ศูนย์โสมรัฐบาล - ทำเนียบประธานาธิบดีบลูเฮ้าส์ - พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง - พระราชวังเคียงบ็อค - คอสเมติค แกลเลอรี่ - ตลาดเมียงดง - ชมโชว์ Drum Cat

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารออกเดินทางสู่ กรุงโซล แวะ ศูนย์โสมรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลรับรอง คุณภาพว่าผลิตจากโสม ที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มี คุณภาพดีที่สุดและ ราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ 

- นำท่านไปยัง “บลูเฮ้าส” ทำเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใด ๆ ทั้งสิ้น) นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์  สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ  ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูป หัวมังกร และวงเวียนน้ำพุนับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล

ทัวร์เกาหลีทัวร์เกาหลีทัวร์เกาหลี

- จากนั้นเข้าชม “พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง” รับทราบประวัติความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ ยุคโบราณ ผ่านทางห้องแสดง หุ่นจำลอง ต่อจากนั้นชม “พระราชวังเคียงบ็อค” ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณเก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเขามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นสูนย์กลางทางการทหารและเป็นที่ประทับของทหารเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพรากลางน้ำ  “เคียงเฮวรู” ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่าง ๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง 

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม           

- นำท่านเลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพที่ ศูนย์เวชสำอางค์ เครื่องสำอางค์ แบรนด์เนมของเกาหลีมากมายหลาก หลาย อาทิ Etude, Faceshop, Skinfood  Missha รวมไปถึงเครื่อง สำอางจากทั่วทุกมุมโลกนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยว เกาหลี ต้องไม่พลาดที่จะมาช้อปปิ้งที่นี่ อิสระท่านช้อปปิ้งได้ตาม อัธยาศัย 

- ให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ้งย่าน ตลาดเมียงดง หรือที่รู้จักกันดีในนาม"สยามสแควร์เกาหลี” เป็นแหล่งแฟชั่นการแต่งกายที่ ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี รวบรวมเอาเสื้อผ้า แฟชั่นเครื่องแต่งกาย รองเท้า เครื่องประดับสวยงามต่าง ๆ เครื่องสำอางยี่ห้อ ดัง ที่เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นของบ้านเราด้วย อาทิ Etude, Skin Food, The Face Shop, Laneige, It’s Skin, Tony Moly, Banila Co., Spris, Banana Republic และอีกมากมายซึ่งราคาจะถูกกว่าเมืองไทยเกือบเท่าตัว เมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาว โสมไปรวมตัวกัน นัดเดท รับประทานอาหาร รวมกลุ่มกันไปจับจ่ายใช้สอยเสื้อผ้าวัยรุ่นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู @ DOLPHIN RESTAURANT

- ทำท่านชม Drum Cat Show  โชว์การตีกลองของบรรดาสาวสวยสุดเซ็กซี่ไปพร้อม ๆ กับเครื่องดนตรีสากลอย่างสนุกสนาน

- นำท่านเข้าที่พัก SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า   Herb Center - ดิวตี้ฟรี - นัมซานทาวเวอร์ - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบิน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านไปรู้จักกับ ฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึก บนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อตเกตนี้ ...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมา รับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจาก อาหารและยา

- จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิดทั้งน้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกาเครื่องประดับ ฯลฯ  

- นำท่านย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลีชื่อดัง My name is Kim Sam Soon ที่ “ภูเขานัมซาน” ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โซล สูง 274 เมตร บนยอดเขามีหอ Seoul Tower  (อัตรานี้ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์+พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้แบร์) ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซล ได้รอบทิศ 360 องศา ที่คู่รักทุกคู่ชาวเกาหลีจะต้องทำ คือ การคล้องกุญแจคู่รัก  Love Key Ceremony บนโซลทาวเวอร์ โดยที่จะเขียน ข้อความหรือชื่อของคู่รักไว้บนแม่กุญแจ และก็จะนำแม่กุญแจนี้ไปคล้องกับรั้วเหล็ก ส่วนลูกกุญแจเค้าจะทิ้งไป ด้วยความเชื่อ ที่ว่าหากคู่รักคู่ใดได้มาเยือน และคล้องกุญแจคู่รักกันที่นี่ จะทำให้ความรักของทั้งคู่ยืนยาว ไม่พรากจากกันไปตลอดกาล 

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูจิมตั๊ก หรือ ไก่พะโล้เกาหลี

- ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินอินซอนเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งขนม พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด รวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว และของฝากของที่ระลึก มากมาย ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

- ......... น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน PC Airline  เที่ยวบินที่  GT …. 

- ......... น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพและความประทับใจค่าใช้จ่าย**

อัตราค่าบริการ สำหรับ 20 ท่านขึ้นไป

9 - 13 ธ.ค. / 13 - 17 ธ.ค.
14 - 18 ธ.ค. / 15 - 19 ธ.ค.55

11 - 15 ธ.ค. / 16 - 20 ธ.ค.
17 - 21 ธ.ค. / 25 - 29 ธ.ค.55

ผู้ใหญ่ (พัก 2 หรือ 3 ท่าน) // ไม่มีราคาเด็ก 22,900 บาท 20,900 บาท
พักเดี่ยว - เพิ่มท่านละ 4,500 บาท 4,500 บาท

*สมาชิก EZyTrip ลดราคาท่านละ 300 บาท
**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับชั้นทัศนาจร ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
**ทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเพิ่ม
- ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
- ค่าที่พักทุกคืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน)
- ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
- หัวหน้าทัวร์ และ/หรือไกด์ของบริษัททัวร์ Land Operator ที่เกาหลี ผู้ชำนาญเส้นทาง 


ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต
- ค่าทิปและค่าบริการในการเคลื่อนย้ายสัมภาระ และกระเป๋าเดินทาง
- ค่าทิปคนขับรถและไกด์เกาหลีท่านละ 15000 วอน ต่อท่านต่อทริป
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากที่จััดให้ เป็นต้น
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
- ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
- ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (กรุณาเตรียมเอกสาร คือ พาสปอร์ต ใบประจำตัวคนต่างด้าว ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ สำเนาทะเบียนบ้าน
  สมุดบัญชีเงินฝาก รูปถ่ายสีหรือขาวดำ 2 นิ้ว ท่านละ 2 รูป)


การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวให้กับทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง
4. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


เงื่อนไขการยกเลิก
1. ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2. กรณียกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า 10 วันทำการ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
3. กรณียกเลิกกะทันหันก่อนเดินทาง 3 วันทำการ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
4. กรณี ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ให้สอบถามทางบริษัทฯ เป็นกรณีไป
5. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ราคาได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจากการยกเลิก
ของเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ
จะยึดถือผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจ
เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าว
2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
3. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางได้ล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ซึ่งหากมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ยินดีคืนค่าบริการทั้งหมดที่เรียกเก็บแล้วให้กับท่าน
5. เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว


เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน **กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วันเดินทาง
2. หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ (ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มต้นการทำงาน)
3. กรณีที่ท่านเป็นเจ้าของกิจการกรุณาจัดเตรียมสำเนาหนังสือจดทะเบียนที่มีชื่อของท่านพร้อมเซนรับรองสำเนาให้ถูกต้อง
4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงเดือนปัจจุบัน
5. กรณีเป็นนักเรียน, นักศึกษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบันเป็นเป็นภาษาอังกฤษ (ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทาง กับบิดาหรือมารดา) ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  5.1 หนังสือรับรองการทำงานของบิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง
  5.2 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงปัจจุบัน
  5.3 สำเนาสูติบัตร

*** การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนี้เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่าน ที่ทางบริษัทจะได้แจ้งให้หัวหน้าทัวร์ ทราบเพื่อให้คำแนะนำท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้***

โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0983, 086-331-3412
E-mail : webmaster@EZyTrip.com, info@EZyTrip.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์