เกาหลี อินชอน เซ็นทรัลปาร์ค ล่องเรือเฟอร์รี่ สวนฉายู พระราชวังชางด๊อกกุง ตึก 63 SkyArt Seaworld ล๊อตเต้เวิล์ด คลองชองเกชอน
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง


EZ994 Happy Summer Hi Seoul
อินชอนเมืองแห่งอนาคต Compact Smart City นั่ง Water Taxi ชมวิวเซ็นทรัลปาร์ค
ล่องเรือเฟอร์รี่ให้อาหารนกนางนวล ย้อยรอยซีรี่ย์ดัง PRINCESS HOURS ภาค 2
ย่าน China Town สวนฉายู พระราชวังมรดกโลก ชางด๊อกกุง ตึก 63 SkyArt  SeaWorld 
สวนสนุกล๊อตเต้เวิร์ด  Star Avenue  Seven Luck Casino  คลองชองเกชอน
ช้อปปิ้งเมียงดง ทงแดมุน อินซาดง ฮงอิก ชมการแสดง Hi Jump Show

อาหารพิเศษ :  Songdo Fiesta บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด + ขาปูยักษ์, อาหารอิตาเลี่ยนสุดหรู Minto
ร้านอาหารของศิลปิน Seven เมนูไก่พะโล้รสเด็ด
 


วันเดินทาง  สนามบินสุวรรณภูมิ - เกาหลีใต้ (อินชอน)

- ........ น. พบกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูที่ 6 เคาน์เตอร์ M เจ้าหน้าที่รอ ต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกและเดินทางสู่ประเทศเกาหลี  โดยสายการบินโคเรียนแอร์

- ........ น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดยเที่ยวบินที่ KE ......

ข้อแนะนำ  เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลี จะมีบริกรน้อยมาก ต่างจังหวัดไม่มีบริกร ของเหลวที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศเกาหลี เพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ และหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ 
วันที่สอง  สนามบินอินชอน - Compact Smart City - Water Taxi ชมวิวเซ็ลทรัลปาร์ค - ขึ้นเรือเฟอร์รี่ให้อาหาร นกนางนวล - เดินเล่นย่าน Chaina Town - สวนฉายู - Songdo Fiesta บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด + ขาปูยักษ์

- ........ น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน) หลังจากผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางข้าม สะพานอินชอนแกรนด์ ซึ่งเป็นสะพานใหม่ล่าสุด เป็นทั้ง สะพานขึง สะพานเชื่อม และทางยกระดับ ในหนึ่งเดียว มีความยาวถึง 12.3 กิโลเมตร ข้ามสู่เมืองนิวซองโด ชานเมืองอินชอน ซึ่งทางเกาหลีใต้กำลังสร้างให้เป็นเมืองมหานครทางเศรษฐกิจแห่งใหม่ และ กำลังเตรียมพร้อมต้อนรับสำหรับการเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 17  

- นำท่านเข้าชม Compact Smart City  ทุกท่านจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมืองอินชอนในอดีต จนถึง อนาคตผ่านสื่อเทคโนโลยีล้ำสมัย ซึ่งแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ หลายส่วน ทั้งห้องฉายหนัง 5 มิติ ( 5 Dimension) ห้องจำลองผัง เมืองซึ่งกำลังจะก่อสร้างขึ้นในอนาคตเป็นต้น

- นำท่านนั่งเรือ Water Taxi ชมวิวทิวทัศน์รอบบริเวณเซ็ลทรัลปาร์ค  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของย่านเขตธุรกิจเมืองซองโดใหม่ มีพื้นที่กว่า 400,000 ตารางเมตร บริเวณโดยรอบยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้ทุกท่านสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ สูดอากาศ อันแสนบริสุทธิ์ ได้เวลาสมควรนำท่านสู่ท่าเรือยองจองโด เพื่อเดินทางสู่ฝั่งวอลมิโด โดยเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ ซึ่งระหว่างเรือแล่นไปท่านจะได้ร่วมสัมผัสฝูงนกนางนวลโดยการให้อาหาร (ข้าวเกรียบกุ้ง) อย่างไกล้ชิด เพียงแค่ คุณยื่นมือออกไปเหล่าฝูงนกนางนวลก็จะบินเข้ามาโฉบคาบไปจากมือ สร้างความสนุกสนานตื่นเต้นให้กับทุกท่าน

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูหมี่ดำ (Jajangmyeon) อาหารขึ้นชื่อของอินชอน

- นำท่านเดินเล่นย่าน China Town  เป็นสถานที่ซึ่งใช้ในการถ่ายทำเรื่อง Princess Hours ภาค 2  โดยเป็นฉากที่พระเอก ของเรื่อง (Seven) ทำหน้าที่เป็นพนักงานส่งบะหมี่ บริเวณไชน่าทาวน์นี้มีขึ้นหลังจากที่ได้ทำการเปิดสถานกงศุลจีนขึ้นในปี ค.ศ.1884 ระหว่างศตวรรษที่ 1940 ถือเป็นย่านเศรษฐกิจซื้อขายผ้าไหม ยาจีน และเครื่องแต่งกายสไตล์จีนหนาแน่นไปด้วย ผู้คนที่อาศัยอยู่มากกว่า 10,000 คน และเต็มไปด้วยภัตตาคารอาหารจีน หลังจากสงครามเกาหลีและหลังเหตุการณ์การต่อ ต้านข้อบังคับต่าง ๆ ของจีนในปี ค.ศ.1960 ทำให้ไชน่าทาวน์แห่งนี้เล็กลงกว่าเดิม แต่ก็ยังเหมือนเดิมไปด้วยสีสัน และเป็นที่ สนใจของทั้งคนเกาหลีและนักท่องเที่ยว ย่านวอลมิโด แห่งนี้ยังมีสวนสาธารณะที่ทางรัฐบาลเกาหลีได้สร้างขึ้น เพื่อเป็น เกียรติแก่การยกพลขึ้นบกที่นครอินชอนของท่านนายพลแม็คอาเธอร์ เมื่อปี 1950 ย่านวอลมิโด (Wolmido) ได้รับคำกล่าวขาน ถึงความเลิศรสของอาหารทะเล รวมถึงสถานตากอากาศที่ชาวเกาหลีนิยมมาพักผ่อน

- นำท่านเดินทางต่อสู่ สวนฉายู หรือ สวนอิสรภาพ (หรือสวนสาธารณะแห่งเสรีภาพ)  ตั้งอยู่บนเนินเขา ในสวนนี้มีการสร้างรูป ปั้นของนายพลแมคอาเธอร์ เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่ได้ยกพลมาช่วยเกาหลีใต้สู้รบกับประเทศเกาหลีเหนือ โดยวันที่ 25 มิถุนายน 1950 ทหารฝ่ายเกาหลีเหนืออาศัยอาวุธยุทโธปกรณ์ของโซเวียตบุกข้ามเส้นขนานที่ 38 ลงมา ในที่สุดวันที่ 28 มิถุนายน ก็สามารถยึดกรุงโซลได้ สหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของประธานาธิบดีแฮร์รี เอส. ทรูแมน ได้สั่งการให้นายพลดักลาส แมกอาร์เทอร์ ผู้บัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกในขณะนั้น ให้ทำการตอบโต้ เกาหลีเหนือ ด้วยการส่งกองทัพมาช่วยเหลือ โดยใน วันที่ 5 กรกฎาคม ปีเดียวกันกองทัพสหรัฐฯ ได้บุกเข้าสู่เกาหลีเหนือสหประชาชาติได้ลงมติให้ยกกองกำลังเข้าช่วยเหลือ เกาหลีใต้ กองกำลังสหรัฐฯ จึงเข้าร่วมกับกองกำลังของสหประชาชาติ ซึ่งประกอบด้วยกองกำลังของอีก 15 ชาติ รวมถึง ประเทศไทย ในตอนแรกนั้นดูเหมือนว่าฝ่ายสหประชาชาตินั้นจะเป็นฝ่ายที่ถอยร่นมาโดยตลอด เป็นเพราะทางสหรัฐฯ มีการ ดำเนินนโยบายยุโรปก่อน จึงให้กำลังพลกับนายพลแมคอาเทอร์ไม่เต็มที่ ซึ่งทำให้แมคอาเทอร์โกรธมาก จึงออกคำสั่งให้นำ กำลังพลอเมริกันในแปซิฟิกมาใช้ก่อน หลังจากที่สหรัฐฯ เริ่ม ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เกาหลีเหนือก็ได้แต่ถอยร่นจนไปถึง เส้นขนานที่ 38 และแบ่งเป็นประเทศเกาหลีเหนือ และเกาหลีใต้ เช่นในปัจจุบัน

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู “บุฟเฟต์ซีฟู้ด”  ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆระดับดีลักซ์ ทั้ง ขาปูอลาสก้า กุ้งครีมซอส  อาหารอิตาเลียน ไวน์เลิศรส ไอศกรีม

- นำท่านเข้าที่พัก  BEST WESTERN SONGDO BENEKIA  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม  ศูนย์โสมรัฐบาล - พระราชวังชางด๊อกกุง - ตึก63 - SkyArt - Sea World - ช้อปปิ้งเมียงดง - Jump Show

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงโซล ชม ศูนย์รัฐบาลโสม ซึ่งรัฐบาลรับรอง คุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่า เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสม ที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบำรุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรัก  

-
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังชางด๊อกกุง สมบัติแห่งชาติของเกาหลีใต้อีก 1 แห่งที่ได้รับการจดบันทึกให้เป็นมรดกโลกทาง ด้านวัฒนธรรม พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอนนานกว่า 600 ร้อยปีมาแล้ว และได้รับการกล่าวกันว่าเป็น พระราชวังที่มีแบบอย่างทางด้านสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมทางภูมิประเทศที่สวยงามไร้ที่ติเลยทีเดียว ถึงเวลาจะผ่านมานาน เพียงใดก็ไม่ทำให้ ตำหนักอินชองจอนประตูชอนมุน ประตูดงฮวามุน แดโจจอง และสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ภายในพระราชวังแห่ง นี้มีความสวยงามลดลงแต่อย่างใด รวมไปถึง “พิวอนหรือสวนแห่งความลับ” สวนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเกาหลีใต้ภายใน สวนท่านจะประทับใจกับพระที่นั่งสระน้ำ บรรยากาศของต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น ให้ทุกท่านได้บันทึกภาพ เก็บไว้เป็นความทรงจำได้ ตามอัธยาศัย

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูไก่ตุ๋นโสม

                 

- นำท่านไปยัง ตึก 63 ที่เป็นจุดเด่นและไฮไลท์ของยออีโด ด้วยความสูง 264 เมตร มีชั้นใต้ดินถึง 3 ชั้นและชั้นที่เหนือพื้นดิน ขึ้นไป 60 ชั้นและเป็นอาคารที่สูงที่สุดในกรุงโซล ชั้นที่ 59 และชั้นที่ 60 ของตึกระฟ้าหลังนี้เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของกรุงโซล โดยเฉพาะ เป็นฉากละครหลายเรื่องที่โรแมนติกนำทุกท่านเข้าชมหอแสดงศิลปะที่สูงที่สุดในโลก SkyArt นอกจากนี้ ท่านยัง จะได้ชมวิวทิวทัศน์ ของกรุงโซลและแม่น้ำฮัน ซึ่งทอดยาวสุดสายตา ให้ทุกท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

- นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใต้ท้องทะเล Sea Worldเหล่าสัตว์น้ำกว่า 20,000 ชนิด 400 พันธุ์ จะพาทุกท่านเที่ยว ผจญภัยกับโลกมหัศจรรย์ของสัตว์น้ำใต้ท้องทะเลชมปลาหลากหลายสีสันแบบตาต่อตา และการแสดงโชว์ร่วมกับสัตว์โลกใต้ ทะเลให้สุดแสนประทับใจ

- นำท่านช้อปปิ้งตลาดชื่อดัง ตลาดเมียงดง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “สยามสแควร์เกาหลี” เป็นแหล่งแฟชั่นการแต่งกายที่ทัน สมัยของเหล่าวัยรุ่นเกาหลีที่รวบรวมเอาเสื้อผ้า แฟชั่นเครื่องแต่งกาย รองเท้า เครื่องประดับสวยงามต่าง ๆ เครื่องสำอางเกาหลี ยี่ห้อดัง ที่เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นของบ้านเราด้วย อาทิ Etude,  Skin Food, The Face Shop, Laneige, It’s Skin, Tony Moly, Banila Co., Spris,  Banana Republic และอีกมากมาย ซึ่งราคาจะถูกกว่าเมืองไทยเกือบเท่าตัว เมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาว ชาวโสมไปรวมตัวกัน นัดเดทรับประทานอาหาร รวมกลุ่มกันไปจับจ่ายใช้สอยเสื้อผ้าวัยรุ่น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย

                                                                                                       

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู ชาบู
                                                                                                       
                                                                                                        - นำท่านสู่ IBK JUMP THEATRE เพื่อชม HI JUMP SHOW (www.hijump.com) เป็นโชว์การแสดงอันดับหนึ่งของ เกาหลีซึ่งกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในประเทศเกาหลีเป็นการแสดงประยุกต์ของชาวเกาหลี มีทั้งการแสดงละครตลกร่วม สมัย เทควันโด คาราเต้ และยิมนาสติก เพื่อสร้างเสียงหัวเราะ และความสนุกสนานแก่ทุกท่าน

                                                                                                       

- สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก  COURT YARD MARRIOTT  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่   สวนสนุกล๊อตเต้เวิล์ด - Star Avenue - Seven Luck Casinoดิวตี้ฟรี - คลองชองเกชอน - ช้อปปิ้งตลาด อินซาดง - ตลาดทงแดมุน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่อาณาจักร สวนสนุกล้อตเต้เวิลด์ สวนสนุกและ ดินแดนแห่งความสนุกหฤหรรษ์ไฮเทคในรูปแบบใหม่ สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี สนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากชนิด ทั้งในร่มและกลางแจ้ง ไม่ว่าการผจญภัยกับโลกของซินแบต หอคอย โรงหนังสามมิติ ไวกิ้ง รถรางไฟฟ้า รถไฟเหาะตีลังกา 360 องศา  รวมไปเครื่องถึงเล่นที่เหมาะกับเด็ก เช่น นั่นบอลลูนชมวิวรอบ ๆ นั่งรถชมเมืองยิปซี นั่งม้าหมุนให้ความรู้สึกเหมือน ย้อนกลับไปสู่วัยเด็กอีกครั้งหนึ่ง ชมความงามของสวนสนุกทั้งภายในและนอกอาคาร เกมส์การละเล่นต่าง ๆ ขบวนพาเหรด โชว์ต่าง ๆ ตลอดจนร้านขายอาหาร ร้านขายของที่ระลึกเฉพาะของสวนสนุกล้อตเต้เวิลด์ อิสระท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่น ได้อย่างเต็มที่ 

- จากนั้นนำท่านสู่ Star Avenue เป็นสถานบันเทิงเปิดใหม่ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบดารา นักร้องเกาหลี ตั้งอยู่ใกล้กับห้างสรรพ สินค้า Lotte World ในย่านชัมชิล ภายใน Star Avenue ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ท่านสามารถทดลองสวมใส่ชุดนักแสดง ที่ใช้ถ่ายทำจริงในละคร หรือจะลองถ่ายรูปของตัวเองลงในปกซีดีของนักร้องที่ชื่นชอบก็ได้  นอกจากนี้ยังมีมุมที่จัดแสดงข้าว ของ เครื่องใช้ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายต่าง ๆ ของนักร้องวงดัง ๆ เช่น ดงบังชิงกิ, บิ้ก แบง อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็น ที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูไก่พะโล้ (Yeolbong Jimtak) อาหารเกาหลีชื่อดังของศิลปิน SEVEN ซึ่งส่วน ผสมจะประกอบไปด้วย เนื้อไก่ใส่เครื่องปรุงต่าง ๆ มีทั้งชิ้นมัน, วุ้นเส้น รสชาติเหมือนพะโล้บ้านเรา

- นำทุกท่านสู่คาสิโนใจกลางกรุงโซล Seven Luck Casino คาสิโนระดับโลก ดําเนินการโดยองค์การท่องเที่ยวประเทศ เกาหลี สถานบันเทิงทันสมัยหรูหราเปิดตลอดวันตลอดคืน ที่ให้ความเพลิดเพลินและความตื่นเต้นกับนักแสวงโชค คาสิโน ทั้งหลายจะเปิดบริการให้ชาวต่างชาติเท่านั้น มีทั้งเกมที่เล่นบนโต๊ะ กิจกรรมต่าง ๆ เช่น รูเล็ต เกมส์ ลูกเต๋า ไพ่แบล็กแจ็ค ไพ่บาคาร่า และตู้โยกแบบหยอดเหรียญ

- จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) มีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมาย หลากหลาย ให้ท่านเลือกซื้อกว่า 500 ชนิด ทั้งน้ำหอม เสื้อผ้าเครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ

- สมควรแก่นำท่านเดินทางสู่ คลองชองเกชอน ที่นี่มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย คุณจะได้เห็นธรรมชาติกลางเมือง สัมผัสกับ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเกาหลี เช่น ชองเก พลาซ่า, สะพานควังทงเกียว, บันชาโด (ภาพวาดขบวนแห่ของ กษัตริย์ชองโจ), กำแพงวัฒนธรรม และกำแพงแซกดง (กำแพงสายรุ้ง), สถานที่ตั้งประตูโอกันซูมุน, บริเวณที่ใช้ ซักผ้ายุคโบราณ, กำแพงแห่งความหวัง, กำแพงน้ำตกเป็นจังหวะน้ำพุ สามารถลงไปเดินเล่นได้เพราะเป็นคลองตื้น ๆ
นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รวมทั้งชาวเกาหลีต่างมาพักผ่อนเดินเล่น ทำกิจกรรมร่วมกัน มีแหล่งช้อปปิ้งที่มากมาย ในช่วงเวลา ตอนเย็นหรือช่วงกลางคืนก็จะมีการแสดงศิลปินอิสระมีการตกแต่งแสงสีเสียง กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่สวยงาม ดึงดูด ใจผู้คนไม่น้อยให้มาเยี่ยมชม

- นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดอินซาดง ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพบกับวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม ท่านจะได้ พบกับสินค้าหัตถกรรม งานศิลปะ เครื่องแกะสลักแบบพื้นเมือง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งวัตถุโบราณ ทั้งภาพเขียนเก่าแก่ งานเครื่องปั้นดินเผา งานกระดาษ งานเครื่องปั้นดินเผา และเครื่องเรือนเก่าแก่  ทำให้ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อย่างแท้จริง

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูคาลบี

- นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงโซล จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ย่านตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตลาดทงแดมุน หรือเทียบได้กับประตูน้ำบ้านเรา ตั้งอยู่ทางประตูทิศตะวันออก ซึ่งเป็น 1 ในประตูเมืองอันดั้งเดิมของกรุงโซล ตลาดแห่งนี้ท่าน สามารถช้อปปิ้งสินค้าที่หลากหลาย สามารถต่อราคาได้อย่างสนุกสนานทีเดียว มีร้านรวงมากมาย มีห้างขายเสื้อผ้าที่ทันสมัย อยู่ด้วยนับ 10 ร้านหรือมากกว่านั้น ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ บางร้านเปิด 24 ชั่วโมงและมีแสงสีและดนตรีตลอด คืน สินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้ คือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เครื่องนอน เครื่องใช้ในบ้าน รองเท้า เครื่องกีฬา ร้านต่าง ๆ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด เช่น Migliore, ตึก Doosan Tower, Hello APM, Freeya Tower และ Designer Clup อิสระท่านช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย

- นำท่านเข้าสู่ที่พัก COURT YARD MARRIOTT  หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า  Midam Cosmetic - ช้อปปิ้งย่านฮงอิก - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - กรุงเทพฯ                                                       

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านสู่คอสเมติก แกลลอรี่ (Cosmetic Gallery) เป็นศูนย์รวม เครื่องสำอางแบรนด์เนมของเกาหลีมากมายหลากหลาย อาทิเช่น Etude, Faceshop, Skinfood  Missha รวมไปถึงเครื่อง สำอางจากทั่วทุกมุมโลกนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเกาหลี ต้องไม่พลาดที่จะมาช้อปปิ้งที่นี่ อิสระท่านช้อปปิ้งได้ตาม อัธยาศัย

- จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งที่ย่านฮงอิก ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ ตรงลานหน้าประตูหลักของมหาวิทยาลัยฮงอิคจะเต็มไปด้วยสีสัน ของงานหัตถกรรม เครื่องประดับ ตุ๊กตา เสื้อผ้า และของแฮนเมด ให้ท่านได้จับจ่ายซื้อของได้ในราคานักศึกษาเลยทีเดียว

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร “มิลดึลเร ยองโต” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “มินโต” (Minto) เมนู อาหารอิตาเลี่ยน เป็นร้านอาหารที่ตบแต่งด้วยบรรยากาศอบอุ่นน่ารัก ให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจพร้อมลิ้มลองอาหารรสเลิศ

- ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินอินซอนเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งขนม พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด รวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว และของฝากของที่ระลึก มากมาย ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
 
- ........ น. ออกเดินทาง โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE ........

- ........ น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

             


ค่าใช้จ่าย**

อัตราค่าบริการ สำหรับ 15 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ (พัก 2 หรือ 3 ท่าน) 31,900 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง 31,900 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 30,900 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง 29,900 บาท
พักเดี่ยว - เพิ่มท่านละ 5,900 บาท

*สมาชิก EZyTrip ลดราคาท่านละ 400 บาท
**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับชั้นทัศนาจร ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
**ทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเพิ่ม
- ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
- ค่าที่พักทุกคืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน)
- ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
- หัวหน้าทัวร์ และ/หรือไกด์ของบริษัททัวร์ Land Operator ที่เกาหลี ผู้ชำนาญเส้นทาง 


ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต
- ค่าทิปและค่าบริการในการเคลื่อนย้ายสัมภาระ และกระเป๋าเดินทาง
- ค่าทิปคนขับรถและไกด์เกาหลีท่านละ 2,500 วอน หรือ 50 บาท ต่อท่านต่อวัน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากที่จััดให้ เป็นต้น
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
- ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
- ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (กรุณาเตรียมเอกสาร คือ พาสปอร์ต ใบประจำตัวคนต่างด้าว ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ สำเนาทะเบียนบ้าน
  สมุดบัญชีเงินฝาก รูปถ่ายสีหรือขาวดำ 2 นิ้ว ท่านละ 2 รูป)

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวให้กับทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง
4. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


เงื่อนไขการยกเลิก
1. ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2. กรณียกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า 10 วันทำการ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
3. กรณียกเลิกกะทันหันก่อนเดินทาง 3 วันทำการ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
4. กรณี ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ให้สอบถามทางบริษัทฯ เป็นกรณีไป
5. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ราคาได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจากการยกเลิก
ของเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ
จะยึดถือผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจ
เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าว
2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
3. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางได้ล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ซึ่งหากมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ยินดีคืนค่าบริการทั้งหมดที่เรียกเก็บแล้วให้กับท่าน
5. เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว


เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน **กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วันเดินทาง
2. หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ (ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มต้นการทำงาน)
3. กรณีที่ท่านเป็นเจ้าของกิจการกรุณาจัดเตรียมสำเนาหนังสือจดทะเบียนที่มีชื่อของท่านพร้อมเซนรับรองสำเนาให้ถูกต้อง
4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงเดือนปัจจุบัน
5. กรณีเป็นนักเรียน, นักศึกษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบันเป็นเป็นภาษาอังกฤษ (ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทาง กับบิดาหรือมารดา) ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  5.1 หนังสือรับรองการทำงานของบิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง
  5.2 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงปัจจุบัน
  5.3 สำเนาสูติบัตร

*** การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนี้เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่าน ที่ทางบริษัทจะได้แจ้งให้หัวหน้าทัวร์ ทราบเพื่อให้คำแนะนำท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้***

โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-103
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0983, 086-331-3412
E-mail : webmaster@EZyTrip.com, info@EZyTrip.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์