เจาะลึกปาย ห้วยน้ำดัง สะพานประวัติศาสตร์ วัดน้ำฮู ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน พระธาตุแม่เย็น ถนนคนเดินปาย ภูโคลน กะเหรี่ยงคอยาว ปางอุ๋ง บ้านรักไทย - ทัวร์ปาย

EZ108-CM ห้วยน้ำดัง เจาะลึกปาย Coffee in Love สะพานประวัติศาสตร์ วัดน้ำฮู
ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน พระธาตุแม่เย็น ถนนคนเดินปาย
Unseen Thailand ภูโคลน กะเหรี่ยงคอยาว ปางอุ๋ง บ้านรักไทย

Code : EZ108-CM
จังหวัด : เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน
เดินทาง : ตลอดปี
ที่พัก : รีสอร์ท อ.ปาย และแม่ฮ่องสอน
วันเดินทาง

- เช้า พบกันที่จุดนัดหมาย จ.เชียงใหม่ (สนามบิน จ.เชียงใหม่ หรือจุดนัดหมายอื่นใน จ.เชียงใหม่)

- เจ้าหน้าที่ EZyTrip รอต้อนรับ นำท่านพร้อมสัมภาระขึ้นรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง ออกเดินทาง สู่ อ.ปายห้วยน้ำดัง
เชียงใหม่

ห้วยน้ำดัง
เชียงใหม่

ห้วยน้ำดัง
เชียงใหม่

วัดน้ำฮู
แม่ฮ่องสอน


วัดน้ำฮู
แม่ฮ่องสอน

วัดน้ำฮู
แม่ฮ่องสอน
- แวะ ห้วยน้ำดัง ชมความงามของไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว ชมวิวเทือกเขาน้อยใหญ่ และดอยหลวงเชียงดาวอันงดงาม

- สมควรแก่เวลานำท่านเข้าไปยัง อ.ปาย ชมและถ่ายภาพกับ สะพานประวัติศาสตร์ ข้ามแม่น้ำปาย ที่สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก ปายบ้านไทย รีสอร์ท เก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย

- 15.00 น. นำท่านกราบ หลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่พระเศียรส่วนบนเปิดปิดได้ และมีน้ำขังอยู่ที่ วัดน้ำฮู

หมู่บ้านสันติชน
ปาย

หมู่บ้านสันติชน
ปาย


ปาย
แม่ฮ่องสอน

สะพานประวัติศาสตร์
ปาย

coffee in love
ปาย

coffee in love
ปาย
- จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านสันติชน ชิมเลือกซื้อของที่ระลึก หรือจะลองเล่นชิงช้าอันน่าตื่นเต้น

- นำท่านขึ้นไปยัง จุดชมวิวพระธาตุแม่เย็น ชมวิวของเมืองปายจากมุมสูง

- นำท่านมาที่ Coffee in Love ชมและถ่ายภาพร้านกาแฟน่ารัก ๆ พร้อมชิมกาแฟและเค้กรสดี จากนั้นให้ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศในตัวเมืองปาย

ถนนคนเดิน
ปาย


ถนนคนเดิน
ปาย

ถนนคนเดิน
ปาย
- หลังอาหารเย็น (มื้อที่ 2) นำท่านเดินชม ถนนคนเดินปาย กับอากาศสบาย ๆ ชมสินค้าพื้นเมือง รถสีลูกกวาดที่ประัดับประดาด้วยเสื้อปายน่ารัำก ๆ เป็นบรรยากาศแบบ...ปาย-ปาย ที่แท้จริง

- สมควรแก่เวลา นำท่านกลับสู่ทีีพัก

ภูโคลน
แม่ฮ่องสอน


ภูโคลน
แม่ฮ่องสอน

ภูโคลน
แม่ฮ่องสอน

กะเหรี่ยงคอยาว
แม่ฮ่องสอน


กะเหรี่ยงคอยาว
แม่ฮ่องสอน

กะเหรี่ยงคอยาว
แม่ฮ่องสอน
วันที่สอง
- ตื่นเช้า นำท่านเดินเล่นชมเมืองปายยามเช้า จากนั้นกลับที่พัก บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) หลังอาหารเช็คเอ้าท์ ออกเดินทางไปยัง จ.แม่ฮ่องสอน

- แวะี่ ภูโคลน 1 ใน UnSeen Thailand ซึ่งภายในโลกมีแหล่งโคลนเช่นนี้อยู่เพียง 3 แห่งเท่านั้น และ 1 ใน 3 คือภูโคลนของเมืองไทย ให้ท่านได้ทดลองพอกโคลน ซึ่งจะช่วยให้ผิวพรรณผุดผ่อง และช่วยการหมุนเวียนของโลหิต

- บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ที่ร้านอาหารในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน หลังอาหารนำท่านชม กะเหรี่ยงคอยาว ที่บ้านห้วยเสือเฒ่า ซึ่งผู้หญิงที่เกิดในวันเพ็ญที่เป็นวันพุธ จะต้องใส่ห่วงคอทำด้วยลวดทองเหลืองขนาดใหญ่ จนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

พระธาตุดอยกองมู
แม่ฮ่องสอน


พระธาตุดอยกองมู
แม่ฮ่องสอน

พระธาตุดอยกองมู
แม่ฮ่องสอน

วัดจองกลาง
แม่ฮ่องสอน


วัดจองกลาง
แม่ฮ่องสอน

วัดจองกลาง
แม่ฮ่องสอน

- นำท่านขึ้นไปยัง ดอยกองมู ให้ท่านนมัสการ พระธาตุดอยกองมู พร้อมชมทิวทัศน์รอบ ๆ ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

- นำท่านชมความงดงามของศิลปะไทยใหญ่ และกระจกเขียนสีโบราณ ที่ วัดจองกลาง และ วัดจองคำ

- บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5) หลังอาหาร นำท่านเ้ข้าที่พัก บ้านแก้ว รีสอร์ท หรือเทียบเท่า พักผ่อน หรือเดินเล่นชมเมืองแม่ฮ่องสอนตามอัธยาศัย


ปางอุ๋ง
แม่ฮ่องสอน


ปางอุ๋ง
แม่ฮ่องสอน

ปางอุ๋ง
แม่ฮ่องสอน

ปางอุ๋ง
แม่ฮ่องสอน


ปางอุ๋ง
แม่ฮ่องสอน

ปางอุ๋ง
แม่ฮ่องสอน
ฟาร์มเลี้ยงแกะ พระตำหนักปางตอง
ฟาร์มเลี้ยงแกะ
พระตำหนักปางตอง

ฟาร์มเลี้ยงแกะ พระตำหนักปางตอง
ฟาร์มเลี้ยงแกะ
พระตำหนักปางตอง
ฟาร์มเลี้ยงแกะ พระตำหนักปางตอง
ฟาร์มเลี้ยงแกะ
พระตำหนักปางตอง

วันที่สาม
- 04.30 น. อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่

- 05.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง บ้านรวมไทย ชมบรรยากาศของสายหมอกรอบ ๆ ทะเลสาบ ซึ่งงดงามจนเปรียบได้เป็น Switzerland เมืองไทย และเดินเล่นชมพันธุ์ไม้จากต่างประเทศ ที่ปลูกอยู่มากมายในโครงการตามพระราชดำริ ปางตอง 2 หรือ ปางอุ๋ง

- นำท่านไปยัง บ้านรักไทย บริการอาหารเช้าสไตล์จีนยูนนาน (มื้อที่ 6) หลังอาหารชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวจีนฮ่อ ชิมชารสเลิศ จากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง

- ออกเดินทางต่อไปยัง พระตำหนักปางตอง ชมฝูงแกะนับร้อยตัว ในฟาร์มเลี้ยงแกะต้นแบบบนดอยสูง ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย หรือจะแวะให้อาหารน้องแกะน่ารัก ๆ ที่เชื่องจนเอามือลูบหัวได้

- และที่พลาดไม่ได้ คือการแวะถ่ายรูปกับลูกแกะตัวน้อย ขนสีขาวสะอาด ลูกแกะที่นี่น่ารักมาก ๆ ครับ ที่สำคัญเชื่องมากถึงขนาดถ่ายรูป เอาแก้มแนบแก้มได้เลยเชียว


- อำลาแม่ฮ่องสอน นำท่านกลับเชียงใหม่ตามเส้นทางเดิม แวะบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ที่ร้านอาหารใน อ.ปาย

- ถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ เจ้าหน้าที่น้อมส่งด้วยความประทับใจ

ค่าใช้จ่ายต่อท่าน*

ผู้ใหญ 5,350 บาท สมาชิก 5,150 บาท พักเดี่ยวเพิ่ม 1,000 บาท
เด็ก
(อายุต่ำกว่า 12 ปี - ไม่มีเตียง)
4,350 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
*EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา


ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง
- ค่าที่พัก 2 คืน ตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหาร 7 มื้อ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 200,000 บาท
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
           

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  


การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่

***EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 7 ท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ครีมกันแดด หมวก รองเท้าสวมสบาย เสื้อผ้าใส่สบายรัดกุมและเบา
โทรศัพท์ : 0-2733-3770-1, 0-2733-0693 ต่อ 101-102
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 08-6335-0983, 08-6331-3412
E-mail : webmaster@EZyTrip.com, pa_kaew@EZyTrip.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651
        
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า   ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง   ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน   ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้า   ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก   ทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว      
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า      
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด      
แพ็คเกจทัวร์