ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน 15,999 บาท
พิมพ์โปรแกรมนี้
มาตรฐานของ EZyTrip
 
ใบสำรองที่นั่ง

 ฮ่องกงหรรษา 3 วัน 2 คืน

ไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับวัดดังเมืองฮ่องกง วัดแชกงหวิว  วัดหวังต้าเซียน
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม
ริมอ่าวรีพัลส์เบย์ นั่ง PEAK TRAM ชมวิวเกาะฮ่องกง ณ วิคตอเรียพีค
ชมการแสดงตื่นตาตื่นใจกับโชว์ แสง สี เสียง THE SYMPHONY OF LIGHTS
อิสระช้อปปิ้งย่านดังจิมซาจุ่ย และ เลดี้มาร์เก็ต

เดินทางโดยสายการบิน คาเธ่ย์แฟซิฟิค (CX)

เดินทาง   11 - 13 พ.ย.59

วันเดินทาง   กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - ฮ่องกง - นั่ง PEAK TRAM - วิคตอเรียพีค - อ่าวรีพัลส์เบย์ - เลดี้มาร์เก็ต ชมการแสดงแสงเสียง THE SYMPHONY OF LIGHTS           

- 04.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน CATHAY PACIFIC โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท คอยอำนวยความสะดวกเรื่องการเช็คอินและสัมภาระ

- 06.35 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินคาเธ่ย์แฟซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 616 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม บนเครื่อง)

- 10.30 น. เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK  สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกง ซึ่งอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งในเครือจักรภพ และได้ส่งกลับคืนสู่ประเทศจีนเมื่อปี ค.ศ. 1997 ปัจจุบันได้กลายเป็นเขตปกครองพิเศษของจีน มีขนาดพื้นที่ไม่ใหญ่โตนัก แต่มีความหลากหลาย มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่น่าสนใจ ขณะเดียวกันก็แฝงไว้ซึ่งความทันสมัย และวิถีชีวิตที่มีสีสัน จึงได้รับการขนานนามว่า เป็นเสน่ห์แห่งตะวันออก

- หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชเข้าสู่เมืองฮ่องกง โดยข้ามสะพานชิงหม่า สะพานสองชั้น ที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวทั้งหมด 2.2 กิโลเมตร เชื่อมต่อระหว่างสนามบินกับตัวเมือง ตัวสะพานชั้นบนจะเป็นทางให้ รถยนต์วิ่ง ส่วนชั้นล่างเป็นเส้นทางของ เอ็มทีอาร์ (MTR) กับ แอร์พอร์ต เอ็กเพรส เทรนส์ (Airport Express Trains) สะพาน ชิงหม่านี้ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของคู่รักทั่วโลก

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

- นำท่านขึ้นรถราง (One Way) เดินทางสู่ วิคตอเรียพีค ยอดเขาที่สูงทีสุดของเกาะฮ่องกง สูงจากระดับน้ำทะเล 552 เมตร (สูงเป็นอันดับที่ 24 ของฮ่องกง ยอดเขาที่สูงที่สุดชื่อว่า Tai To yanอยู่ในเขตนิวเทอร์ริทอรี่มีความสูง 957 เมตร จากระดับ น้ำทะเล) บนยอดเขาแห่งนี้คุณจะมองเห็นทัศยภาพทั้งหมดของเกาะฮ่องกง ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของอ่าววิคตอเรียตึกระฟ้า เรือเฟอร์รี่ จนได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว 

- นำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม หรือเจ้าแม่ทับทิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่อ่าว REPULSE BAY หนึ่งในวัดดังที่ผู้คนมาไหว้ สักการะขอพรกันเป็นจำนวนมาก เป็นที่กล่าวขานกันว่าจะสมหวังในทุกเรื่อง ภายในมีเทพ “ไช่ซิงเอี๊ยะ” เทพแห่งโชคลาภและ ความร่ำรวย หลายท่านที่คิดอยากมีบุตรก็สมหวังมาหลายรายจากการมาขอพรอธิษฐานลูบท้องพระที่มีเด็กหญิงชายรายล้อม 

- นำท่านเดินทาง “เลดี้ส์ มาร์เก็ต” (LADY MARKET) ตลาดกลางแจ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง เลดี้ส์มาร์เก็ต
เป็นจุดหมายที่ต้องไปเยือนสำหรับคนรักแฟชั่นที่โปรดปรานการต่อรอง ราคากระเป๋า, เครื่องประดับ, ของเล่น, เครื่องสำอาง
และของแต่งบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ ร้านแผงลอยต่าง ๆ ที่ตั้งกระจุกรวมตัวกันจนเกิดเป็นตลาดที่มีบรรยากาศสนุกสนานนี้ ตั้งอยู่บน
ถนนตุงชอย ในมงก๊ก เปิดตั้งแต่เที่ยงไปจนถึง 23.30 น. 

- นำท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอด ตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่า เป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคาร ตึกระฟ้าสำคัญต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไป ด้วยแสงไฟซึ่งเพียงกด สวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)

-
นำท่านเข้าที่พัก  Regal Riverside Hotel  หรือเทียบเท่า  
วันที่สอง  อิสระช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน  หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม “ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์”

- บริการอาหารเช้าสไตล์ชาวฮ่องกง แบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย โจ๊กหอมกรุ่น ขนมจีบ  ซาลาเปา อันอ่อนนุ่ม ปรุงรสตามสูตรต้นตำหรับกวางตุ้งแท้  (3)

- ท่านสามารถนั่งรถไฟเพื่อไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก อาทิเช่น

ถนนนาธาน ที่ทอดยาวไปตลอดสายในฝั่งเกาลูน มีแหล่งช้อปปิ้งอยู่หลายแห่งให้คุณได้เลือกช้อปกันตามความชอบ เริ่มตั้งแต่ ย่านจิมซาโจ่ย ย่านที่มีศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกง HARBOUR CITY โดยรวม เอา 4 โซนใหญ่ไว้ด้วยกันตั้งแต่ OCEAN TERMINAL, THE MARCO POLO, OCEAN CENTRE และ GATEWAY ARCADE เรียกได้ว่าสินค้าเกือบ ทุกชนิดสามารถหาซื้อได้ที่นี้แทบจะครบทุกแบรนด์เช่น CLUB MONACO รวมทั้งแบรนด์ท้องถิ่นจากดีไซเนอร์ชาวฮ่องกง ออกแบบโดยเน้นเนื้อผ้ายืดแบบบางเบา ใส่รายละเอียดของTEXTURE ได้อย่างเก๋ไก๋ เช่น แบรนด์ B+AB, JESSICA, COLOR 18  สำหรับผู้ที่ชื่นชอบแนวเดนิม ไอเท็มโดนใจไม่เหมือนใครอย่าลืมมองหา ร้าน LCX เสื้อผ้าสไตล์เดนิม โดยเอา ผ้ายีนส์มาผสมช่วยอำพรางให้รูปร่างให้ดูผอมเพรียว แยกโซนไว้เป็นกลุ่ม ๆ เช่น TREND X เสื้อแฟชั่นแบรนด์ CALVIN KLEIN และแบรนด์โดน ๆ ของ REPLAY ร้าน H&M อีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้ว สำหรับผู้ที่ชอบซื้อรองเท้า เป็นชีวิตจิตใจ อย่าลืมแวะไปที่ VENILLA SUITE  ร้านของหนุ่ม ๆ ที่คลั่งไคล้แบรนด์ DIOR HOMME ต้องเข้าไปดูที่ ONE PEKING ให้ช้อปกันแบบจุใจ  HAIPHONG ROAD ถนนช้อปปิ้งแหล่งรวมของสินค้าแบรนด์เนมมือสอง ให้คุณได้ ต่อรอง สินค้าเหล่านี้ชาวฮ่องกงนำมาฝากขาย โดยจะซ้อมแซมให้เหมือนใหม่แล้วนำมาขาย มี LOUIS VUITTON, HERMES, PRADA ไปจนถึง นาฬิกา ROLEX หลากหลายรุ่นให้คุณได้เลือกสำ  แนะนำ MIRAMA SHOPING CENTER ศูนย์การค้าที่จับกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น มากมายกว่าหลายร้อยร้าน ร้านกระเป๋าอย่าง PORTER INTERNATIONAL แบรนด์ดังจากญี่ปุ่น  สำหรับสาวมั่นลองดูแบรนด์ของ SLY และ MOUSSY ออกแบบได้โดดเด่นไม่เหมือนใคร ตึก K11 ศูนย์การค้าน้องใหม่ล่าสุด แต่งร้านด้วยงานศิลปะ มีแบรนด์ดังอย่าง D-MOP SELECT STORE, CALVIN KLEIN JEANS และ LAURA ASHLEY อย่าลืมแวะ ISQUARE ศูนย์การค้าที่มีสินค้าหลากหลายอยู่  เช่น CLARK, CROCS, MANGO  หากยังไม่จุใจ THE PENINSULA ARCADE เป็นอีกที่ที่รวมสินค้า แบรนด์CHANEL, HERMES, TIFFANY & Co หรือหากชอบช้อปปิ้ง ที่มีสินค้าจิปาถะ เครื่องประดับ ย่าน JORDAN เดินตั้งแต่ ตลาดดอกไม้ ตลาดปลาทอง/ ย่าน YAU MA TEI ที่มี TEMPLE STREET MARKET จนถึง MONG KOK ย่าน LADIES MARKET อารมณ์คล้าย สำเพ็ง หรือจะเลือกเดิน ห้างใหญ่อย่าง LUNGHAM PLACE ก่อนกลับแวะร้านเครื่องสำอางที่รวม แบรนด์ต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน เช่น SASA, BONJOUR, COLOUR MIX

- เดินทางสู่ ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์ อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก “ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์” ท่านจะได้ สนุกกับสวนสนุกดีสนีย์ เต็มวันอย่างจุใจและคุ้มค่า ฟรีเครื่องเล่นทุกชนิด ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสุดสนุก ที่สุดแห่งใหม่ของโลก ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน MAIN STREET USA ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึก และ ร้านอาหาร มากมาย

- สุดสนุกกับ รถไฟไอน้ำโบราณรอบสวนสนุกและขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ ท่านจะพบกับตัวการ์ตูนขวัญใจ พร้อมถ่ายรูปเป็น ที่ระลึก TOMORROW LAND ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย SPACE MOUNTAIN เครื่องเล่น ที่สนุกสุด ๆ BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS เครื่องเล่นที่ปกป้องจักรวาลยิงต่อสู้ผู้รุกรานพร้อมเก็บคะแนน ORBITORN เครื่องเล่นขับยานอวกาศสุดสนุก FANTASY LAND สุดสนุกกับเมืองเทพนิยาย ท่านจะได้พบกับโชว์อัน ยิ่งใหญ่ ตระการตาและตัวการ์ตูนที่  ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกกี้เมาส์ หมีพู และเพื่อน ๆ ตัวการ์ตูน อันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน ADVENTURE LAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันตื่นเต้น JUNGLE RIVER CRUISE ล่องเรือในป่าอันน่าสนุกสนานผจญภัยกับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้นนานาชนิด TARZAN’S TREEHOUSE บ้านต้นไม้ของ ทาร์ซาน ท่านจะได้พบกับ FESTIVEL OF THE LION KING เพลิดเพลิน กับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่าตัว การ์ตูนในเรื่องไลอ้อนคิงค์ RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE สนุกกับการล่องแพข้ามสู่เกาะทาร์ซาน LIKI TIKIS

- พบกับโซนใหม่ Toy Story Land ตื่นตาตื่นใจกับการเข้าสู่โลกของ Toy  Story ในสวนหลังบ้านของแอนดี สนุกสุด เหวียงกับเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด RC Racer  รถไฟเหาะแนวดิ่งกับความสูงถึ ง 27 เมตร, Slinky Dog Zig Zag Spin ยืดหดกับ สปริงของสลิงกี้ด๊อก เพื่อนผู้ซื้อสัตย์ของวู๊ดดี้, Toy  Soldier Parachute Drop หวาดเสียวกับการโดดร่มชูชีพที่ความสูง 25 เมตร, Toy Soldier Boot Camp ภารกิจสรรหากำลังเสริม พบกับเพื่อน ๆ ผู้น่ารักจากภาพยนตร์ Toy  Story  พร้อมชม
“ขบวนพาเหรด” Disney Parade จากเหล่าการ์ตูนดังมากมาย อาทิ มิกกี้เม้าส์, มินนีเม้าส์, โดนัลดักส์, สโนว์ไวท์, เจ้าหญิงนิทรา, ซิลเดอเรลา, หมีพู

- พบกับโซนใหม่ล่าสุด บิก กริซลี่ย์ เมาท์เท่น หุบเขากริซลีย์หมีใหญ่ รถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน   “Runaway Mine Cars” แปลกใหม่ มันส์ ไม่เหมือนใคร ครั้งแรกกับโคสเตอร์ภาคพื้นดินหลากหลายทิศทาง รายรอบด้วยแดนเถื่อน แปลกตา เกาะให้แน่น รถรางตะลุยขุมทองวิ่ง ขี้น, ลง, หน้า, หลัง...... ไกเซอร์ กัลช สัมผัสชุมชนเล็ก ที่สั่นสะเทือนจาก ข้างใต้ ด้วยไกเซอร์ น้ำพุร้อน ที่พวยพุ่งขึ้นเหนือพื้นดิน แล้วเยี่ยมช่างตีเหล็กร่วมสนุกสนานเฮฮา จ้องหาเพื่อนใหม่ เลงให้แม่น แล้ว พ่น ส่าย สายน้ำ จากเครื่องสูบลม!  เพื่อน ๆ ใน ไวลด์ เวสต์พบกับมิกกี้, มินนี่, ชิบ แอนด์ เดล ในชุดเสื้อผ้าน่ารัก และเพื่อนใหม่ สอง กรีซลี่ แบร์ หมีน้อย โคด้า และ คีไนย์

***อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น เพื่อให้ท่านใช้เวลาให้เต็มที่ ***

- นำท่านเข้าที่พัก  Regal Riverside Hotel  หรือเทียบเท่า  

วันที่สาม   วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ

- บริการอาหารเช้าสไตล์ชาวฮ่องกง แบบติ่มซำ (4) ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย โจ๊กหอมกรุ่น ขนมจีบ ซาลาเปา อันอ่อนนุ่ม ฯลฯ ปรุงรสตามสูตรต้นตำหรับกวางตุ้งแท้ 

- นำท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรือที่รู้จักกันในนาม วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในฮ่องกง สร้างเมื่อ ประมาณ 300 ปีก่อน เพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเชอกุง ในปี 1993 ได้มีการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ โดยทุกวันที่ 2 ของเดือน ชาวจีน ฮ่องกงจะเดินทางมาที่วัดแห่งนี้และถวายกังหันลม เพื่อขอพรด้านโชคลาภ ความร่ำรวย และเชื่อว่าจะปัดเป่าสิ่งไม่ดี โรคภัย ไข้เจ็บออกไป วัดแห่งนี้มี “กังหันนำโชค” ที่เชื่อกันว่า ถ้าหมุน 3 รอบจะนำแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต และเมื่อจะกลับออกจากวัด ให้ตีกลองให้ดังสนั่นเพื่อเป็นสิริมงคล 

- จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม วัดหวังต้าเซียน Wong Tai Sin Temple (หว่องไท่ซิน) หรือตามที่คนไทยเรียกกันอย่างคุ้นปาก เป็นภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “วัดหวังต้าเซียน” นั้นเป็นวัดลัทธิเต๋าที่ชาวฮ่องกงและนักท่องท่องที่เดินทางมาเที่ยวฮ่องกง โดยเฉพาะ ชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความศรัทธากันมาก วัดนี้มีอายุกว่าร้อยปีและได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสีย ทุกสิ่ง นำท่านชมโรงงาน JW HONGKONG JEWELRY ที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ

- นำท่านชม ร้านหยก เพื่อชมวัตถุมงคล หรือ ผีซิว อันเป็น 1 ในเครื่องรางของขลังที่ชาวจีนให้ความเคารพนับถือ และความ สําคัญในเรื่องการค้าขายและโชคลาภ

- บริการอาหารกลางวัน (5)

- อิสระช้อปปิ้งถนนนาธานอีกครั้ง

- สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง

- 21.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX 617

- 23.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจค่าใช้จ่าย**

ผู้ใหญ่
ราคาท่านละ 15,999 บาท สมาชิก ท่านละ 15,699 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 4,900 บาท

ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก


**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากค่าภาษีน้ำมันซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลก ซึ่งประ กาศ
โดยสายการบินทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

     
ค่าใช้จ่ายนี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินตามระบุในโปรแกรม และค่าภาษีสนามบิน
- ค่าพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามระบุในโปรแกรม
- ค่าที่พักทุกคืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์


ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

- ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
- ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
- ค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการ 3% (กรณีต้องการใบเสร็จกำกับภาษี)
- ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ คนละ 90 ดอลลาร์ฮ่องกง
- ค่า Option ที่เลือกซื้อ
- ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา


สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ชุดลำลอง กล้องถ่ายรูป แว่นกันแดด ปากกา ร่ม

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


หมายเหตุ:
1. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน เป็นจำนวนเงิน 300HKD / คน / วัน
2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3. กรณีที่มีการยกเลิกช่วงเทศกาล หรือช่วงเครื่องบินเช่าเหมาลำ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่าย ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับ เงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศ จึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุ ไว้ข้างต้น
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย ในช่วงระหว่างการ เดินทาง โดยขอความคิดเห็นจากส่วนรวมของคณะเดินทางเป็นเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของคณะ และความเหมาะสมทั้งปวง แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ของคณะโทรศัพท์ :
0-2733-3770-1
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983, 086-331-3412
E-mail :
 

: ezytrip_tour
: EZyTrip Tour

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยาทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้าทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้าทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้าทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็กทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว  
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า  
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด  
แพ็คเกจทัวร์