HI KOREA
SKI - SEOUL

ทัวร์เกาหลี

HI KOREA .... SKI SEOUL
พัก สกีรีสอร์ท

English Village Paju Premium Outlet เกาะนามิ เล่นสกี
ไร่สตรอเบอร์รี่ ทำกิมจิ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ บลูเฮ้าส์ พระราชวังชางด็อก
โซลทาวเวอร์ วัดโชเกชา
TRICK EYE MUSEUM ICE MUSEUM
ช้อปปิ้ง ทงแดมุน เมียงดง ฮงอิก

ชมโชว์ FANTASTICK
เดินทางโดย สายการบินจินแอร์ (LJ)

เกาะนามิ ล็อตเต้เวิลด์ โซลทาวเวอร์

อินชอน เล่นสกี เกาะนามิ English Village Paju Premium Outlet ไร่สตรอเบอร์รี่ ทำกิมจิ
สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
บลูเฮาส์ พระราชวังชางด็อก โซลทาวเวอร์ วัดโชเกซา
TRICK EYE MUSEUM ICE MUSEUM ช้อปปิ้ง ทงแดมุน เมียงดง ฮงอิก


โดย สายการบินจินแอร์ (LJ)


                
วันเดินทาง
 

     เดือน ธันวาคม 2559 - มีนาคม 2560

     ราคาเริ่มต้นท่านละ 16,900 บาท

วันแรก   กรุงเทพฯ - อินชอน

- 21.00 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินจินแอร์ เจ้าหน้าที่รอ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
วันที่สอง    English Village (ไม่รวมเรลไบท์) - Paju Premium Outlet - เกาะนามิ - เล่นสกี
    
- 01.00 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้  โดย สายการบินจินแอร์ เที่ยวบิน ที่ LJ 002

- 08.00 น. ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังผ่าน พิธีการทางตรวจคนเข้าเมือง นำท่านสู่ หมู่บ้านอังกฤษ (English Village) ณ สถานที่แห่งนี้ท่านจะได้สัมผัส บรรยากาศเหมือนอยู่ในประเทศอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร ร้านอาหารและสถาปัตยกรรมอื่น ๆ ภายในหมู่บ้านนี้จริง ๆ แล้วสร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับเป็นค่ายฝึก ภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่สนใจ โดยจะมีอาสาสมัครและ คุณครูชาวต่างชาติ อาศัยอยู่ที่หมู่บ้าน มีกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสนทนา การแสดงทางวัฒนธรรม

- นำท่านช็อปปิ้ง Paju Premium Outlet แห่งใหม่ และใหญ่ที่สุดในเกาหลี  ซึ่งมีร้านค้าหลากหลาย กว่า 165 ร้านค้าและมีสินค้าแบรนด์ดัง มากมาย อาทิเช่น  Armani, Calvin, Diesel, DKNY, Guess, Escada ฯลฯ อิสระตาม
อัธยาศัย

- บริการอาหารกลางวัน เมนูทัคคัลบี (ไก่ผัดซอสเกาหลี)       

- นำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิโดยเรือเฟอร์รี่ เพื่อข้ามฝากไปยังเกาะ ซึ่งเป็นสถานที่โรแมนติกอีกแห่งหนึ่งสำหรับ คู่รัก คู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อน ๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเรื่องดัง เพลงรัก ในสายลมหนาว เกาะนามิมีรูปร่าง เหมือน ใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮันและห่างจาก กรุงโซลไปเพียง 63 กิโลเมตร ณ ที่แห่งนี้ท่าน สามารถเช่า จักรยานเที่ยวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวน เกาหลี เคารพสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่ง สวนสนที่สูงเสียดฟ้า ดงต้นสน ดอกสน เลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่ง เพื่อชมบรรยากาศอันโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ฯลฯ

- นำท่านเดินทางสู่ ลานสกี ให้ทุกท่านสนุกสนานกับการเล่นสกี หรือ กระดานเลื่อนหิมะ สัมผัสหิมะ และสถานที่
อันงดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ (ผู้สนใจเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นให้ติดต่อหัวหน้า ทัวร์ เพราะราคานี้ไม่รวมค่า
เช่าอุปกรณ์ สกีลิฟท์ สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน และกรุณา เตรียมถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊กเก็ตกันน้ำ หรือ ผ้าร่ม และกางเกงที่เหมาะสม)

** ปริมาณของหิมะ และการเปิดให้บริการของลานสกีขึ้นอยู่กับความเอื้ออำนวยของอากาศ หาก ไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดให้บริการ ในกรณีที่ลานสกีไม่สามารถเปิดบริการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
โปรแกรม ปรับเปลี่ยนเป็น ONE MOUNT (SNOW PARK) *** (ไม่รวมค่าเข้า SNOW PARK 15,000 วอน หรือหาก ท่านใดไม่สนใจ สามารถเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย มีทั้ง H&M, ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ)


- บริการอาหารเย็น เมนูสุกี้สไตล์เกาหลี

- หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก OAK VALLEY หรือ BEAR TOWN หรือเทียบเท่า    

วันที่สาม  วัไร่สตรอเบอร์รี่ - ทำกิมจิ - สวมชุดฮันบก - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - คอสเมติก
ตลาดทงแดมุน - ชมโชว์ FANTASTICK


- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- นำท่านสู่ ไร่สตรอเบอรี่ เชิญท่านลิ้มรสผลสดในบรรยากาศไร่สตรอเบอร์รี่จริง ๆ ได้เรียนรู้วิถีชีวิต ชาวไร่ สตรอเบอร์รี่ของเกาหลีว่า มีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอรี่ที่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ และหวานหอมชวน
รับประทาน

- นำท่านเดินทางสู่ กิมจิแลนด์ กิมจิเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอน โดยชาวบ้านเก็บผักสดมาหมัก ไว้ในไหและ สามารถเก็บไว้กินได้ทุกฤดูกาลของชาวเกาหลี ซึ่งสามารถทำเป็นอาหารแทบทุกชนิด เช่น ข้าวต้ม ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด สตู บะหมี่จนถึงพิซซ่า และ เบอร์เกอร์ ชาวเกาหลีนิยมทำกิมจิ กินเองที่บ้าน ตำหรับกิมจิแต่ละบ้าน จึงไม่ เหมือนกัน และตกทอดเป็นมรดกปลายจวักของสตรีเกาหลีอีกด้วย พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับการ สวมชุด
ประจำชาติฮันบก

     
- บริการอาหารกลางวัน เมนูหมูย่างเกาหลี
       


- นำท่านเดินทางสู่ ล็อตเต้เวิลด์ (Lotte World) เป็นสวนสนุกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ พื้นที่ ประกอบด้วยสวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ในบริเวณสวนสนุก อาทิ การเชื่อมต่อ กับระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว ห้างสรรพสินค้า โรงแรม และ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของเกาหลี รวมทั้ง โรงภาพยนตร์ และพื้นที่สำหรับการกีฬา สวนสนุกในร่ม ของล็อตเต้เวิลด์เป็นสวนสนุกในร่มที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับโลก 

- อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางค์แบรนด์ดังของเกาหลี ณ คอสเมติค มีให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อ อาทิเช่น ครีมน้ำแตกที่โด่งดัง ครีมหอยทาก แป้งโรตี โลจูคิส ฯลฯ

- นำท่านเดินทางสู่ ตลาดทงแดมุน หรือ ประตูด้านตะวันออก เป็นตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย และห้าง สรรพสินค้าที่ทันสมัยกว่า 10 แห่ง สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัยในราคาที่ไม่แพง ให้ท่านได้เลือกซื้อเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายมากมาย ทั้งในตึกและร้านค้าภายนอกริมสองข้างถนน โดยมีแหล่งสำหรับเลือกซื้อสินค้าที่สำคัญ ๆ
ได้แก่ มิกลิโอเร (Migliore), ดูซานทาวเวอร์ (Doosan Tower), เฮลโล เอพีเอ็ม (hello apM) เป็นต้น

- บริการอาหารเย็น เมนูข้าวยำเกาหลี +  ซุป  

- นำท่านชมโชว์สุดฮิต FANTA STICK หรือ K-LIVE SHOW

- จากนั้นนำท่านเข้า่ที่พักโรงแรม  BENIKIA SEOUL หรือ SKY CITY หรือเทียบเท่า


วันที่สี่
   ศูนย์โสม - น้ำมันสนเข็มแดง - บลูเฮาส์ - พระราชวังชางด็อก - คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์
SM ดิวตี้ฟรี - วัดโชเกซา - ตลาดเมียงดง


- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- นำท่านเข้าชมศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบํารุง ร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นนำท่านพบกับผลิตภัณท์ใหม่ล่าสุด  น้ำมันสนเข็มแดง
(Red Pine) ปัจจุบันนิยมมารับประทานเพื่อล้างพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือดทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมัน อุดตันในเส้นเลือด โรคหัวใจ โรคภูมิแพ้ เป็นต้น

- นำท่านสู่ ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลี (BLUE HOUSE) หรือที่คนเกาหลีรู้จักกันในชื่อของ ชองฮวาแด ซึ่งเป็น ทั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงานของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ด้านหน้ามีอนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์ เป็นสัญลักษณ์แห่งการสร้าง ชาติของชาวเกาหลี คนเกาหลีเชื่อว่าเจ้านกฟีนิกซ์นี้ คือ อำนาจ พลัง และความเป็นนิรันดร์ แสดงถึงความอดทนต่อสู้ ของชาวเกาหลี

- นำท่านชมความสวยงามของ พระราชวังชางด๊อก พระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังที่เก่าแก่ สวยงามมากในช่วง ที่มีการปกครอง ด้วยระบบกษัตริย์ของเกาหลี ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1405 และมีความสำคัญในการเป็นที่พำนักของ พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน (Joseon)  และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสำคัญ ที่ยังคง
รักษาไว้ ประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอก เขตพระราชฐานชั้นใน และสวนด้านหลังสำหรับ เป็นที่พักผ่อนของ พระมหากษัตรย์ ซึ่งมีต้นไม้ขนาดยักษ์ที่มีกว่า 300 ปี บ่อน้ำ และศาลาริมน้ำ

- บริการอาหารกลางวัน เมนูไก่ตุ๋นโสม


- ย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลีชื่อดัง My name is Kim Sam Soon ที่ภูเขานัมซานภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลาง
เมืองโซล สูง 274 เมตร บนยอดเขามีหอ Seoul Tower *.*ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ *.*. ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอย เมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ท่าน สามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซล
ได้รอบทิศ 360 องศา ที่คู่รักทุกคู่ชาวเกาหลีจะต้องทำคือ การคล้องกุญแจคู่รัก Love Key Ceremony บน
โซลทาวเวอร์ โดยที่จะเขียนข้อความ หรือชื่อของ คู่รักไว้บนแม่กุญแจและก็จะนำแม่กุญแจนี้ไปคล้องกับรั้วเหล็ก ส่วนลูกกุญแจ เค้าจะทิ้งไปด้วยความ เชื่อที่ว่าหากคู่รักคู่ใด ได้มาเยือนและคล้องกุญแจคู่รักกัน ที่นี่จะทำให้ ความรักของทั้งคู่ยืนยาว ไม่ พรากจากกันไปตลอดกาล

- นำท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ SM ดิวตี้ฟรี โดยที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ
น้ำหอม เสื้อผ้า   เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ

- จากนั้นนำท่านนมัสการพระ ณ วัดโชเกซา ซึ่งเป็นวัดศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซน เป็นวัดที่ตั้งอยู่ภายใน กรุงโซลใกล้กับย่านอินซาดง เมื่อถึงเทศกาลสำคัญ เช่น ก่อนวันประสูติของพระพุทธเจ้า จะมีการจัดพิธีแห่โคมรูป ดอกบัวไปตามถนนอีกด้วย

- บริการอาหารเย็น เมนูโอซัมบุลโกกิ (หมู ปลาหมึกผัดซอสเกาหลี)

- อิสระช้อปปิ้งอันดับ 1 ของเกาหลี เมียงดง แหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชั่นชั้นนำของกรุงโซล หรือที่ คนไทยรู้จักกันในชื่อ สยามสแควร์เกาหลี ท่านจะพบกับสินค้าวัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็น เครื่อง
สำอางยี่ห้อดัง ๆ อย่าง THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯ เสื้อผ้าแฟชั่น มีสไตล์ รองเท้าส้นสูงน่ารัก ๆ รองเท้าผ้าใบเก๋ ๆ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร และร้านคาเฟ่น่ารัก ๆ ซึ่งที่นี่จะมีวัยรุ่น หนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตัวกัน มากมายในแต่ละวัน


- นำท่านเข้าที่พัก  COOP STAY CO HOTEL หรือ เทียบเท่า


วันที่ห้า
     ศูนย์สมุนไพร - TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM - ตลาดฮงอิก
ซุปเปอร์มาร์เก็ต - กรุงเทพฯ

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และระดับสูง เหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วย ดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรค ตับแข็งไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา

- นำท่านสู่ TRICK EYE MUSEUM แกลอรี่ “เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” แนวคิดรูปแบบใหม่ เพื่อต้องการจะจุด ประกายความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพ โดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทาง วิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพ กระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริง โดยให้ความรู้สึกมีส่วนร่วมกับ
ภาพถ่ายนั้น ๆ ในพิพิธภัณฑ์มีภาพงานชิ้นโบว์แดง สนุกกันแบบเต็ม ๆ กับการแอ็คชั่นท่าทางต่าง ๆ ที่รูปถ่ายของท่าน จะออกมาดูประหนึ่งเหมือนจริงในเหตุการณ์ พร้อมกับเข้าชม ICE MUSEUM

- ต่อด้วย ช็อปปิ้งที่ฮงอิก แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สินค้าในย่านนี้ส่วนใหญ่ เป็นสินค้าวัยรุ่นที่ทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเสื้อผ้าที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์ เกาหลีรองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับ เครื่องสำอาง และยังมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทั่วไป เช่น EVISU, ZARA ทุกวันเสาร์ลานหน้าประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เครื่องประดับ ตุ๊กตา เสื้อผ้า และของแฮนด์เมด ที่น่ารักและใช้ความคิด สร้างสรรค์ ของบางอย่างทำมาชิ้นเดียวเพื่อให้ได้เลือกซื้อ บางที่อาจเป็นสินค้าที่มีชิ้นเดียวในโลก
 

- บริการอาหารกลางวัน เมนู BBQ บุปเฟ่ต์

- จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ร้านละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เป็นการ ส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลก ๆ ช็อคโกแลต น้ำจิ้มหมูย่างเกาหลี ไก๋ตุ๋น
โสมสำเร็จรูป ผลไม้ ในราคาพิเศษ

- 19.35 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินจินแอร์ เที่ยวบินที่ LJ 001

- 23.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ค่าใช้จ่าย**

วันเดินทาง


ผู้ใหญ่
พัก 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า
12 ปี (ใช้เตียง) /
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่ใช้เตียง)

พักเดี่ยว

ธันวาคม 2559 - มีนาคม 2560

เริ่มต้น 16,900 บาท

เริ่มต้น 16,900 บาท

5,900


**EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยน และภาษีน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด (ตั๋วกรุ๊ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง (ขึ้นอยู่กับการผันแปรของภาษีน้ำมัน ณ วันนั้น ๆ)
- ค่ารถ รับ-ส่ง ตามโปรแกรม
- ค่าที่พักทุกคืนตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ พร้อมเครื่องดื่ม
- น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด / ท่าน / วัน
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์
- มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ            


อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าทำหนังสือเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าว ค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสำหรับบุคคลต่างด้าว หรือยื่นวีซ่าเร่งด่วน ซึ่งบริษัทฯ จะเรียกเก็บเพิ่มเป็นกรณีตามจริง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ โทรสาร โทรเลข ค่าซักรีด ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
- ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินพิกัด (สายการบินกำหนดให้ไม่เกินท่านละ 20 กก.)
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ ท่านละ 30,000 วอน หรือ 950 บาท /คน/ทิป
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี)

หมายเหตุ :
1. รายการ และราคาสำหรับผู้ร่วมเดินทางผู้ใหญ่ อย่างน้อย 20 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
2. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งกับ สายการบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
3. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา ตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่า ส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธ ในกรณีอื่น ๆ
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการ บางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือ ไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ เวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของ ผู้เดินทางเป็นสำคัญ
9. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

  10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
  11. เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี
  12. หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
  13. *.*.*. น้ำหนักกระเป๋าคนละ 20 กิโล คนละ 1 ใบ เท่านั้น *.*.*.

  การสำรองที่นั่ง
  1. โอนเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
  2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง
  3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุ ในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  เงื่อนไขการยกเลิก
  1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
  3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
  5. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

  *ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
  **โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
  *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่


  สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาว


  โทรศัพท์ :
  0-2733-3770-1
  Fax : 0-2733-7225
  Mobile : 086-335-0983, 086-331-3412
  E-mail :
   

  : ezytrip_tour
  : EZyTrip Tour


  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
  ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651 
ม่อนแจ่ม อ่างขาง
ม่อนแจ่ม อ่างขาง เชียงใหม่
 
 
ม่อนแจ่ม อ่างขาง
ม่อนแจ่ม อ่างขาง ไนท์ซาฟารี
 
 
ม่อนแจ่ม พืชสวนโลก
ม่อนแจ่ม พืชสวนโลก
 
 
ทัวร์ปาย ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม ทัวร์ปาย ดอยอินทนนท์
 
 
 
รีวิว ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ปีใหม่ '53 by EZyTrip
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. 53 by แมวเหมียว
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by ไกด์ชล
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by แก้วเก้า & ปิ๊ก
ทัวร์ปาย
ทัวร์ปาย
ธ.ค. '53 by ไกด์หนุ่ย
ทัวร์ปาย


ทัวรปาย
เม.ย. '53 by MonZy
ทัวร์ปาย


ทัวร์ปาย
ต.ค. '52 by คุณ C
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว

รีวิวทัวร์ปาย อีกมากมาย

ปี 2547
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 พ.ย.#3
- ภาพจากสมาชิกทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
- ภาพจากสมาชิกทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 18-22 พ.ย.
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ธ.ค.#1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ธ.ค.#2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน เทศกาลปีใหม่
 
ปี 2548
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 11-15 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 18-22 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน พฤศจิกายน
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ภาพจากสมาชิก
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ก.พ.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน วันสงกรานต์
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน -ภาพจากสมาชิก
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 2-6 ธ.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ภาพจากสมาชิก
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-12 ธ.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปเวิลด์เซรามิค
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้1-4
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้ 5
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ ตู้ 6
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ บัส 1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน รับปีใหม่ บัส 2
 
ปี 2549
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 6-11 พ.ย.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปฮิวแมนิก้า
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน กรุ๊ปคุณสุนันทา
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 16-20 พ.ย. #3
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 23-27 พ.ย. #1
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 23-27 พ.ย. #2
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 24-28 พ.ย.
 
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 12-16 ม.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 27-31 ม.ค.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 9-13 ก.พ.
- ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 10-14 ก.พ.
ดูทริปทั้งหมด ... Click
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
ภาคเหนือ  ภาคกลาง ภาคใต้  ภาคอีสาน
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์เชียงคาน แก่งคุดคู้ ทะเลหมอกภูทอก
ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยาทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องอ่าวพังงา ทัวร์เชียงคาน เวียงจันทน์
ทัวร์ดอยตุง ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้าทัวร์ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง ทัวร์วัดมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุพนม สะหวันนะเขต นมัสการพระธาตุอิงฮัง
ทัวร์ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้าทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ สระมรกต ทัวร์ผีตาโขน วัดป่าเนรมิต
ทัวร์ปาย-เจาะลึก ปางอุ๋ง ทัวร์ทะเลชุมพร เขาสก ทัวร์ทุ่งกระเจียว เขาค้อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
ทัวร์เจาะลึกปาย 2 คืน ทัวร์ทะเลชุมพร เกาะลังกาจิว ทัวร์ท่งกระเจียว อช.ไทรทอง มอหินขาว
ทัวร์ผาชู้ น่าน ภูคา ภูชี้ฟ้าทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องแก่งพะโต๊ะ  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็กทัวร์สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3 คืน  
ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทุ่งกระเจียว  
ทัวร์ผีตาโขน ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า  
ทัวร์น้ำตกทีลอซู-ดอยหัวหมด  
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home