ทัวร์ EZyTrip

มาเก๊า จูไห่ 3 วัน

ทัวร์แชงกรีล่า
     

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ สัมผัส เวเนเชี่ยนรีสอร์ท ลาสเวกัสของเอเชีย


       อีซี่ทริป ขอนำท่านสู่ มาเก๊า จูไห่ ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย วัดไป๋หลิน พระราชวังหยวนหมิง วัดอาม่า วิหารเซนต์ปอล ชิมขนมมากมายขึ้นชื่อของมาเก๊า ชมลาสเวกัสแห่งเอเชีย THE VENETIAN ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการเดินทาง และบันทึกภาพแห่งความงดงาม และประทับใจ

     พบกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ ที่พักระดับมาตรฐาน ที่จะทำให้ท่านประทับใจตลอดทริป
มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน

มาเก๊า จูไห่ ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย วัดไป๋หลิน พระราชวังหยวนหมิง วัดอาม่า วิหารเซนต์ปอล
ชิมขนมมากมายขึ้นชื่อของมาเก๊า ชมลาสเวกัสแห่งเอเชีย THE VENETIAN

เดินทางโดย สายการบิน ไทยสไมล์
วันเดินทาง
 

เดือน กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม 2559

ราคาท่านละ 7,999
บาท
วันแรก   กรุงเทพฯ - มาเก๊า - จูไห่

- 08.30 น. พบกัน ณ จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ E สายการบิน THAI SMILE เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

- 10.50  น. เดินทางสู่มาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ WE670

- 14.35  น. เดินทางถึง มาเก๊า ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยม ปากแม่น้ำเพิร์ล มีอาณาเขตติดกับตำบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า,  เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปา จะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  พบไกด์ท้องถิ่น

- นำท่านเดินทางสู่ จูไห่ โดยรถปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย (ผู้เดินทางจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง) ประมาณ 500 เมตร ในการข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองประมาณ 30 นาที  
                        
- นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นนำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหมดซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากสินค้าที่นี่มี คุณภาพและราคาถูก ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

-บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าที่พัก  MINAN  HOTEL / SILVER ART HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่สอง   ซิติี้ทัวร์

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
- นำท่านกราบนมัสการสิ่งศักดิ์ที่ชาวเมืองจูไห่ให้ความนับถือ ณ วัดไป๋หลิน หรือวัดดอกบัวขาว กราบนมัสการ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, เทพเจ้ากวนอู, เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าไฉ่ซินเอี๊ยะ (เทพแห่งโชคลาภ) เพื่อความเป็นสิริมงคล

- นำท่าน ชมหยก ที่มีผีซิ่ว สัตว์นำโชคที่ชาวจีนเชื่อว่าหากใครมีไว้ในครอบครองแล้วจะร่ำรวย และมีแต่โชคลาภ  พาท่านถ่ายรูปคู่กับ สัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล” หรือ ที่มีชื่อเรียกว่า “หวี่หนี่” เป็นรูปปั้นนางฟ้าถือไข่มุก ซึ่งยื่นออกไปในทะเล ให้ท่านชมถนนคู่รัก เป็นถนนซึ่งอยู่ริม ชายหาด ที่ทางรัฐบาลจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อน และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชาดหาดแห่งน้ำได้มีการนำเก้าอี้ หรือ ม้านั่ง ซึ่งทำมาสำหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงตั้งชื่อว่าถนนคู่รัก....
                          
- นำท่านสู่ ร้านผ้าไหม จากนั้นแวะผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และซื้อยาครอบจักวาล บัวหิมะ ของแท้ 100% ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษา แผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ำร้อนลวก หรือ น้ำมันช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้สิว ฝ้าจุดด่างดำบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- นำท่านเข้าชม พระราชวังหยวนหมิง พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นแทนพระราชวังใหม่หยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง พระราชวังแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ทำให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขา ที่เขียวชอุ่ม และมีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปักกิ่ง สิ่งที่ทำให้สวน หยวนหมิงหยวน แห่งใหม่ มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแต่งที่เป็นศิลปะ แบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจำลองมาจากสถานที่ใน ประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว สวนนี้ได้เปิดให้บุคคลเข้าชมตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1997 เป็นต้นมา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพื้นที่รบ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ สร้างขึ้น เท่าของจริงในอดีตทุกชิ้น มีมากกว่า 100 ชิ้น อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูต้ากง ตำหนักเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว จากนั้นชมโชว์ตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการแสดงชุด ต่าง ๆ อาทิ เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียนหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นต่าง ๆ อีกมากมาย      

- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ซีฟู้ด เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง

- หลังอาหารเข้าที่พัก  MINAN  HOTEL / SILVER ART HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม    จูไห่ - มาเก๊า - กรุงเทพฯ

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- นำท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดยรถโค้ช (ประมาณ 30 นาที) นำท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า  เป็นวัดเก่าแก่ เป็นต้นกำเนิด ชื่อเกาะมาเก๊า มี สาม ศาล ไม่มีศาลพระพุทธมีแต่ อาม่าหรือเจ้าแม่ทับทิมอยู่ทั้งสามศาล

- นำท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี 1594 และปิดไป ในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอล สร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกทำลายถึงสองครั้ง ในปี1595 และ1601 ตามลำดับจนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัยและโบสถ์ถูก ทำลายจนเหลือแต่ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่และบันไดหน้า ด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสม ระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก  

- พาท่านแวะชิมร้านขนมขึ้นชื่อของมาเก๊า

- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- สมควรแก่พาท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และเป็นสถานที่ช้อปปิ้ง พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ที่เปิดพร้อมให้บริการแก่ท่าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่าง ๆ ที่ท่านชื่นชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรือเวนิสที่อิตาลี  

- 15.20 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบิน WE671

- 17.05 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ

ค่าใช้จ่าย**

ราคาต่อท่าน
(ราคาโปรโมชั่น ไม่มีกระเป๋าแจก)
7-9,14-16,21-23,28-30 ก.ค.
4-6,11-13,25-27 ส.ค.
1-3,8-10,22-24  ก.ย.

15 - 17 ก.ย.
29-1,6-8,13-15 ต.ค.

ผู้ใหญ่ (2 ท่านต่อห้อง) 7,999 บาท 8,599 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 7,999 บาท 8,599 บาท
พักเดี่ยว - เพิ่มท่านละ 2,000 บาท 2,000 บาท

*EZyTrip ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากราคาตั๋วเครื่องบินหรือราคาแลนด์ที่เปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา

***การท่องเที่ยวประเทศจีน(ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น) นั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวคือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี่ เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม  300 หยวน / ร้าน / คน ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว***


ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป - กลับทั้งคณะ)
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
- โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่ารถ - รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

** อัตรานี้เป็นราคาสำหรับวีซ่ากรุ๊ปเข้าจูไห่เท่านั้น หากสถานทูตจีน
ยกเลิกการทำวีซ่ากรุ๊ป เปลี่ยนเป็นทำวีซ่าเดี่ยวในเล่ม วันที่เดินทาง
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอเก็บค่าวีซ่าเพิ่มท่านละ 1,500 บาท**

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ทิปไกด์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ คนละ 700 บาท/ท่าน
- ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพักอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
- ค่าธรรมเนียมว๊ซ่าที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
- ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ (หลังการจองภายใน 3 วัน)
2. ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
3. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมระบุโปรแกรมทัวร์  และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
4. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
5.เมื่อท่านชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้
6.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี


หมายเหตุ :
1. คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ) คณะทัวร์ครบ 20 ท่าน มี
    หัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง, ภัยธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการให้บริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทาง เป็นสำคัญ
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ บริการหนึ่งตามรายการหรือ ถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศไม่ว่าในกรณีใด ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในทุกกรณี  
4. ราคาอาจมีการปรับขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการเปลี่ยนแปลง จนกระทบกับ ราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ / หรือรัฐบาลจีนและฮ่องกงประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตู สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
5. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใด ๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลเป็นพิเศษ นั่งรถเข็น (WheelChair),เด็ก,ผู้สูงอายุ,มีโรคประจำตัว เพื่อให้สะดวกใน การเดินทางท่องเที่ยวท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมดโทรศัพท์ :
0-2733-3770-1
Fax : 0-2733-7225
Mobile : 086-335-0983, 086-331-3412
E-mail :
 
: ezytrip_tour
: EZyTrip Tour


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/4803 (หลักประกัน 200,000 บาท)
ใบอนุญาตประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์หมายเลข 0108314712651

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์แชงกรีล่า
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์บาหลี
ทัวร์พม่า
ใบอนุุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
 
แพ็คเกจทัวร์
EZyTrip-Home
EZyTrip-Home