Home โปรแกรมทัวร์ แพคเกจทัวร์ สมาชิก เกี่ยวกับเรา
มุมสมาชิก
  Log-in
  Log-out
ข้อมูลท่องเที่ยว
- 76จังหวัดทั่วไทย
- เที่ยวอุทยาน ฯ
- วนอุทยาน
- โครงการหลวง
- ร้อยฝันพันทริป
- แวะชิมริมทาง
- Unseen I
- Unseen II
ถาม-ตอบเรื่องเที่ยว
- สมุดลงนาม
- Webboard
- เที่ยวกับ EZyTrip
ค้นหาข้อมูล
ข้าง ๆ บ้านเรา
- เพื่อนบ้านใจดี

พระเจดีย์จุฬามณี หรือ
พระธาตุอินทร์แขวน หรือ
เจดีย์วัดเกตุการาม

พระธาตุประจำผู้เกิดปีจอ

เจดีย์จุฬามณี
ประดิษฐานอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งเป็นสวรรค์ที่อยู่บนยอดเขาพระสุเมรุ เป็นเจดีย์ที่บรรจุเครื่องทรงและพระเมาฬีของเจ้าชายสิทธัตถะ ซึ่งทรงสละทิ้งเมื่อคราวออกผนวช และยังเป็นที่เก็บรักษาพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธองค์ หลังการถวายพระเพลิงพระบรมศพอีกด้วย

เมื่อเจดีย์จุฬามณีเป็นเจดีย์ที่อยู่ไกลถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จึงมีการสมมติให้เจดีย์องค์หนึ่งในประเทศพม่าเป็นที่กราบไหว้แทน โดยมีตำนานเล่าว่าพระอินทร์เป็นผู้นำลามาแขวนไว้ริมหน้าผาให้ผู้คนบูชา คนไทยจึงเรียกเจดีย์องค์นี้ว่า "พระธาตุอินทร์แขวน"

พระธาตุอินทร์แขวน ตั้งอยู่บนก้อนหินสูง 5.5 เมตร ใต้พระเจดีย์ี่เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุ โดยอนุญาตให้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่จะข้ามเข้าไปกราบและปิดทองถึงองค์พระธาตุได้

เจดีย์วัดเกตุการาม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ถูกกำหนดให้เป็นองค์แทนเจดีย์จุฬามณีอีกองค์หนึ่ง ซึ่งนอกจากจะเป็นการสะดวกในการเดินทางเพื่อกราบไหว้แล้ว อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ ชื่อของวัดเสียงเหมือนคำว่า "เกศ" แก้วจุฬามณี

การลอยโคม ก็เป็นการบูชาพระเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์อีกวิธีหนึ่งของชาวล้านนา


คำไหว้บูชาพระบรมธาต
นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ตาวะติงสายะ ปุรัมเม เกสะจุฬามะณี สะรีระปัพพะเต ปูชิตา สัพพะเทวานัง ตังสิระสา ธาตุอุตตะมัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา