ลบความคิดเห็น
สาเหตุที่ต้อง เกาะเชือก เพื่อดำน้ำดูปะการัง ก็เนื่องจาก ระหว่างเกาะเล็ก ๆ เหล่านี้เป็นร่องน้ำที่แรงพอสมควร
โดย : ตะลอน


กรอกรหัส