ลบความคิดเห็น
ที่เกาะเชือก จะมีปะการังอ่อนสีสันสวยงามมากมาย

เวลาจึงมักจะหมดไปอย่างรวดเร็ว ที่เกาะเชือกแห่งนี้
โดย : ตะลอน


กรอกรหัส