ลบความคิดเห็น
แพงมาก วัดพระแก้วสวยกว่าไม่เห็นเสียเงินเลย
ถ้าคนจนเงิน 500 บาท คงไม่มีโอกาสได้ชมแน่
โดย : คนชนบท


กรอกรหัส