ลบความคิดเห็น
เพื่อนเคยไปมาแล้ว เรายังอยากไปบ้างเลย แต่สงสัยว่าเมื่อไม้อยู่ใกล้ทะเลแล้วค่าดูแลแพงระยับ ทำไมไม่สร้างที่ไกล ๆ ทะเลหน่อยล่ะ
เห็นใจทั้งคนสร้างและคนเที่ยวเลย
โดย : คุณหญิง กระแตแต้แว้ด


กรอกรหัส