ลบความคิดเห็น
ทีเงินกินเหล้า สูบบุหรี่ เสียทั้งสุขภาพตัวเอง และคนรอบข้าง เสียเงิน และอาจเสียชีวิตได้ทุกขณะ ไม่เห็นเสียดายเลยเนอะคนไทย(เลิกเหล้า เลิกบุหรี่

เลิกจน)
โดย : ปลากระพง


กรอกรหัส