ลบความคิดเห็น
ถึงสนามบินมิงกะลาดง ก้อต้องมากรอกเอกสารอย่างนี้ทุกคนครับ

ออกจากสนามบินผมก็เลยสอบถามว่า มิงกาะลาดง นี่แปลว่าหยังหว่า
ได้ความมาว่า มิงกะลา แปลว่า สวัสดี ส่วน ดง แปลว่า สนาม
มิงกะลาดง ก็เลยแปลว่า "สนามบินสวัสดี"
โดย : ตะลอน


กรอกรหัส