ลบความคิดเห็น
ชเวมอดอ เป็นพระเจดีย์องค์สำคัญที่สุดของหงสาวดีครับ เราจึงไปที่ ชเวมอดอ เป็นที่แรก
ชาวพม่าเป็นพุทธมามกะ ที่เคร่งมาก ๆ เราจึงเห็นคนพม่าเดินเข้าวัดกันอย่างไม่ขาดสาย

โดย : ตะลอน


กรอกรหัส