ลบความคิดเห็น
ชเวมอดอว์ เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระเขี้ยวแก้ว และพระเกศธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จึงมีผู้คนเคารพและให้ความเคารพนับถือมาก ๆ ครับ

โดย : ตะลอน


กรอกรหัส